biomedicina slovenica


hiperinzulinemija : 1

  1. Tsiaze Ernest Beaudelaire; Huang Ya-Chi; Križančić Bombek Lidija; Yang Shi-Bing; Jevšek Marko; Seino Susumu; Rupnik Marjan
    Age-dependent changes in the exocytotic efficacy in Kir6.2 ablated mouse pancreatic ß-cells
    2012


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko