biomedicina slovenica


hipermetilacija : 3

 1. Ravnik-Glavač Metka
  Molekularnogenetski pristop za presejanje dednega nepolipoznega kolorektalnega karcinoma
  [Molecular genetic approach for screening of hereditary non-polyposis colorectal cancer]
  2005
 2. Nadal Alfons; Cardesa Antonio
  The role of tumour suppressor genes in laryngeal squamous cell carcinoma: this work is written to honour the memory of prof. Vinko Kambič
  [Vloga tumor zavirajočih genov pri ploščatoceličnem karcinomu grla]
  2002
 3. Coer Andrej; Luzar Boštjan
  Pomen metilacije DNK v karcinogenezi
  [Importance of DNA methylation in carcinogenesis]
  2001


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko