biomedicina slovenica


hiperoksija : 1

  1. Strnad Matej; Vujanović Vitka; Borovnik Lesjak Vesna; Pelcl Tine; Cestar Iva
    Hiperoksija in njen vpliv na izhod pri poškodovancih s hudo poškodbo glave
    [Hyperoxia and it's influence on outcome in patients with severe head injury]
    2014


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko