biomedicina slovenica


hiperprolaktinemija : 9

 1. Kravos Matej; Malešič Ivan
  Hiprerolaktinemija pri antipsihotioeni terapiji
  [Hyperprolactinemia in antipsychotic therapy]
  2008
 2. Pfeifer Marija
  Prolaktin in hiperprolaktinemija
  2010
 3. Pfeifer Marija
  Prolaktin in hiperprolaktinemija
  2011
 4. Krokter-Kogoj Tina; Sabati-Rajić Antonela; Pfeifer Marija
  Hiperprolaktinemija - posledica stresa ali prolaktinom ali pritisk na hipofizni pecelj?
  2011
 5. Korošec S; Meden-Vrtovec H
  Hiperprolaktinemija
  2002
 6. Korošec Sara; Meden-Vrtovec Helena
  Hiperprolaktinemija
  2001
 7. Godić Dobrivoje; Belović Branislava; Godić Aleksandar
  Na kaj vse naj pomisli šolski zdravnik pri obravnavi glavobola - prikaz primera eozinofilnega makroprolaktinoma
  [What shoud a school doctor think about when considering a headache - an eosinophilic macroprolactinoma case report]
  1998
 8. Pfeifer M
  Hiperprolaktinemija
  1989
 9. Milutinović S; Oršanić D; Nadinić B; Grljusić V; Stilinović K
  Hiperprolaktinemija u bolesnika na trajnoj hemodijalizi
  1988


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko