biomedicina slovenica


hipertermija : 16

 1. Petrič Rok
  Citoreduktivna kirurgija (CRS) in hipertermična intraperitonealna kemoterapija (HIPEC)
  2016
 2. Kuhar Sandra; Hočevar Marko
  Izolirana ekstremitetna perfuzija
  [Isolated limb perfusion]
  2016
 3. Pakiž Maja; Rakić Ksenija; But Igor; Žegura Branka
  Comparison of two endometrial destruction techniques
  2008
 4. Fortuna Marijana
  Klinični primer izolirane ekstremitetne perfuzije pri in-transit zasevkih melanoma okončine
  2015
 5. Zorec Robert
  Hipotermija in hipertermija
  2011
 6. Zorec Robert
  Hipotermija in hipertermija
  2009
 7. Trafela Sonja
  Maligna hipertermija - opis primera v Splošni bolnišnici Izola
  2008
 8. Golob Jana
  Hipertermija in obsevanje
  [Hyperthermia and radiation]
  2009
 9. Čander Darko; Klemen Petra; Grmec Štefek
  Obolevanja in stanja, ki vodijo v srčni zastoj
  2009
 10. Lopuh Mateja; Manohin Aleksander
  Maligna hipertermija
  [Malignant hyperthermia]
  2000
 11. Marušič Dorjan
  Hipertermija po zaužitju "ecstasy"
  [Hyperthermia after "ecstasy" ingestion]
  2000
 12. Lešničar H; Budihna M; Jančar B; Kuhelj J; Ogorelec S; Handl-Zeller L
  Lokalna hipertermija v kombinaciji z radioterapijo pri zdravljenju malignomov
  1996
 13. Vintar Neli
  Maligna hipertermija
  1997
 14. Lešničar H; Budihna M
  Lokalna hipertermija pri zdravljenju malignih tumorjev - tehnične možnosti in prve klinične izkušnje na Onkološkem inštitutu v Ljubljani (I.del)
  [Local hyperthermia in the treatment of malignant tumors - technical possibilities and first clinical experiences at the Institute of oncology in Ljubljana (Part I)]
  1987
 15. Četina Jože
  Maligna hipertermija
  [Malignant hyperpyrexia]
  1986
 16. Lešničar Hotimir; Umek Bogdan; Budihna Marjan; Zwitter Matjaž; Furlan Ladica
  Hipertermija v onkologiji - obujeno zanimanje za pozabljeno metodo zdravljenja
  [Hyperthermia in oncology - a renewed interest in the abandoned treatment method]
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko