biomedicina slovenica


hipertermija : 17

 1. Pierconti Francesco; Straccia Patrizia; Sacco Emilio; Bassi Pier Francesco; De Pascalis Ivana; Marques Rita C.; Volavšek Metka; Larocca Luigi M.; Lopez-Beltran Antonio
  Cytological and histological changes in the urothelium produced by electromotive drug administration (EMDA) and by the combination of intravescical hyperthermia and chemotherapy (thermochemotherapy)
  2017
 2. Petrič Rok
  Citoreduktivna kirurgija (CRS) in hipertermična intraperitonealna kemoterapija (HIPEC)
  2016
 3. Kuhar Sandra; Hočevar Marko
  Izolirana ekstremitetna perfuzija
  [Isolated limb perfusion]
  2016
 4. Pakiž Maja; Rakić Ksenija; But Igor; Žegura Branka
  Comparison of two endometrial destruction techniques
  2008
 5. Fortuna Marijana
  Klinični primer izolirane ekstremitetne perfuzije pri in-transit zasevkih melanoma okončine
  2015
 6. Zorec Robert
  Hipotermija in hipertermija
  2011
 7. Zorec Robert
  Hipotermija in hipertermija
  2009
 8. Trafela Sonja
  Maligna hipertermija - opis primera v Splošni bolnišnici Izola
  2008
 9. Golob Jana
  Hipertermija in obsevanje
  [Hyperthermia and radiation]
  2009
 10. Čander Darko; Klemen Petra; Grmec Štefek
  Obolevanja in stanja, ki vodijo v srčni zastoj
  2009
 11. Lopuh Mateja; Manohin Aleksander
  Maligna hipertermija
  [Malignant hyperthermia]
  2000
 12. Marušič Dorjan
  Hipertermija po zaužitju "ecstasy"
  [Hyperthermia after "ecstasy" ingestion]
  2000
 13. Lešničar H; Budihna M; Jančar B; Kuhelj J; Ogorelec S; Handl-Zeller L
  Lokalna hipertermija v kombinaciji z radioterapijo pri zdravljenju malignomov
  1996
 14. Vintar Neli
  Maligna hipertermija
  1997
 15. Lešničar H; Budihna M
  Lokalna hipertermija pri zdravljenju malignih tumorjev - tehnične možnosti in prve klinične izkušnje na Onkološkem inštitutu v Ljubljani (I.del)
  [Local hyperthermia in the treatment of malignant tumors - technical possibilities and first clinical experiences at the Institute of oncology in Ljubljana (Part I)]
  1987
 16. Četina Jože
  Maligna hipertermija
  [Malignant hyperpyrexia]
  1986
 17. Lešničar Hotimir; Umek Bogdan; Budihna Marjan; Zwitter Matjaž; Furlan Ladica
  Hipertermija v onkologiji - obujeno zanimanje za pozabljeno metodo zdravljenja
  [Hyperthermia in oncology - a renewed interest in the abandoned treatment method]
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko