biomedicina slovenica


holangio-pankreatografija : 1

  1. Soederman C; von Heijne A; Uribe A
    MRCP with and withouth CCK-injection in diagnosing sclerosing cholangitis
    [Diagnostika skleroznega holangitisa z MRCP - tudi z dodanim holecistokininom]
    1999


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko