biomedicina slovenica


lymphangioma : 24

 1. Zidar Nina
  Cystic hygroma
  2016
 2. Drnovšek-Olup Brigita
  Orbitopalpebralni limfangiom
  [Orbito palpebral lymphangioma]
  2015
 3. Drnovšek-Olup Brigita
  Orbito Palpebral Lymphangioma (Cystic Hygroma)
  2014
 4. Rajić V
  Limfangiomi
  [Lymphangiomas]
  2010
 5. Anžič J
  Prirojena znamenja - kratek pregled nekaterih sodobnih spoznanj in dilem, povezanih z vsebino člankov
  [Birthmarks - a synopsis of some contemporary perceptions and dilemmas regarding topics of the articles]
  2010
 6. Patel GA; Siperstein RD; Ragi G; Schwartz RA
  Zosteriform lymphangioma circumscriptum
  2009
 7. Brunasso AMG; Delfino C; Ketabchi S; Difonzo EM; Massone C
  Papules arising after radiotherapy for rhabdomyosarcoma
  2009
 8. Grgič M; Benedik-Dolničar M
  Otrok s cističnim limfangiomom
  [Cystic lymphangioma: a case report]
  2008
 9. Kokcam I
  Lymphangioma circumsciptum of the penis: a case report
  2007
 10. Tul-Mandić Nataša
  Anatomija in ultrazvočno ugotavljanje nepravilnosti obraza in vratu
  [Normal anatomy and ultrasound diagnosis of fetal facial and neck anomalies]
  2005
 11. Prosenc Vid Anton; Stirn-Kranjc Branka; Drnovšek-Olup Brigita
  Treatment of orbital lymphangioma (cystic hygroma) in a 3.5 year old child
  2004
 12. Brvar Mirjana; Kodrič Tatjana; Gorišek Borut; Kovačič Srečko
  Cistični limfangiom omentuma - prikaz primera
  [Cystic lymphangioma of the omentum - a case report]
  2000
 13. Calonje Eduardo
  Update in cutaneous vascular tumours
  2003
 14. Volavšek Metka
  Patohistološka diagnostika benignih sprememb na vratu
  [Benign lesions of the neck - patohistological diagnosis]
  2001
 15. Snoj Vivijana; Vrh-Jermančič Jadranka
  Cistične lezije na vratu - aspiracijska biopsija s tanko iglo
  2000
 16. Fischinger Janez
  Benigni tumorji vratu
  2000
 17. Benedik-Dolničar M
  Bezgavke pri otroku in mladostniku
  [Lymph nodes in children and adolescents]
  1999
 18. Stritar Bine
  Žilne malformacije
  1999
 19. Penko M; Bartenjev I; Žgavec B; Potočnik M
  Lymphangioma circumscriptum
  1996
 20. Poljanec B
  Ultrazvočno odkrivanje kromosomskih anomalij v prvem trimesečju nosečnosti
  1996
 21. Turel Matjaž; Mušič Ema; Benedik Stanislav; Zorman Marjeta; Rott Tomaž; Mermolja Milivoj
  Pljučna limfangiokarcinomatoza
  [Pulmonary lymphangitic carcinomatosis]
  1995
 22. Urlep D; Kržišnik C; Žerjav-Tanšek M; Bratanič N
  Cistični limfangiom v cervikomediastinumu
  [Cystic cervicomediastinal lymphangioma]
  1994
 23. Plavšić B; Jereb-Prović B
  Radiologic and endoscopic diagnosis of duodenal angioma
  1987
 24. Kambič V; Fischinger J; Gale N; Šmid L; Vovk M; Žargi M; Župevc A
  Otekline na vratu
  1987


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko