biomedicina slovenica


mikroangiopatij : 14

 1. Poredoš Pavel
  Diabetična mikroangiopatija
  2017
 2. Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Akutna možganska kap
  2015
 3. Nizič Tea; Zver Samo; Brecelj Erik
  Trombotična mikroangiopatija pri bolniku z metastatskim kolorektalnim karcinomom
  [Thrombotic microangiopathic purpura in a patient with metastatic colorectal carcinoma]
  2015
 4. Ekart Robert; Kovačič Grobelšek Vesna; Dai Klara; Černelč Peter; Hojs Radovan
  Rare manifestation of the thrombotic microangiopathy in a patient with sarcoidosis, common variable immunodeficiency and large B-cell non-hodgkin lymphoma
  2013
 5. Bevc Sebastjan; Ekart Robert
  Akutna ledvična okvara povzročena z zdravili
  [Drug induced acute kidney injury]
  2012
 6. Fras Zlatko
  Spremembe v mikrocirkulaciji pri sladkorni bolezni
  [Microcirculatory alterations in diabetes mellitus]
  2001
 7. Medvešček Marko
  Preprečevanje zapletov ateroskleroze pri bolnikih s sladkorno boleznijo - pregled prospektivnih študij
  [Prevention of cardiovascular atherosclerotic complications in patients with diabetes - a survey of prospective intervention trials]
  2001
 8. Schara Karin; Arnež Zoran Marij; Šolinc Matjaž; Poredoš Pavel
  Spremembe delnega tlaka kisika pri bolnikih s sladkorno boleznijo pred rekonstruktivnim posegom na stopalu in po njem
  [Changes in partial oxygen pressure in diabetic patients before and after a reconstructive surgery of the foot]
  1996
 9. Poredoš Pavel; Fras Zlatko
  Možnosti zdravljenja prekrvitvenih motenj v območju mikrocirkulacije
  [Possibilities of treatment of circulatory disorders in microcirculation]
  1996
 10. Fras Zlatko
  Spremembe v mikrocirkulaciji pri sladkorni bolezni
  [Changes in microcirculation in diabetes mellitus]
  1996
 11. Poredoš Pavel
  Periferni arterijski ishemični sindrom in mikroangiopatija
  [Peripheral arterial ischemic syndrome and microangiopathy]
  1996
 12. Fras Z; Keber D; Demšar F; Jarh O; Lahajnar G; Sepe A
  31P magnetno resonančna spektroskopija ob izometrični mišični kontrakciji in arterijskem zažemu pri bolnikih z diabetično mikroangiopatijo
  [31P magnetic resonance spectroscopy during isometric muscular contraction and arterial occlusion in patients with diabetic microangiopathy]
  1996
 13. Finderle Žare
  Ocenjevanje mikrocirkulacije z laser-doplerskimi merilci pretokov
  [Assessment of microcirculation using laser-doppler flow meters]
  1996
 14. Poredoš Pavel; Likar Borut
  Transkutano merjenje delnega tlaka kisika (TcPO2) pri motnjah prekrvitve udov
  [Transcutaneous measurement of partial pressure of oxygen (TcPO2) in circulatory disorders of extremities]
  1996


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko