biomedicina slovenica


psihofarmakoterapija : 23

 1. Kores-Plesničar Blanka
  Osnove psihofarmakoterapije
  2008
 2. Koprivšek Jure; Čelofiga Andreja
  Psihiatrični utrinki
  2012
 3. Kores-Plesničar Blanka
  Psihofarmakoterapija
  2013
 4. Muršec Mojca
  Psihofarmakoterapija demenc v klinični praksi
  [Psychopharmacotherapy of dementias in clinical practice]
  2012
 5. Čelan-Stropnik Saša
  Psihofarmakoterapija depresivnih motenj
  [Psychopharmacotherapy of depressive disordes]
  2012
 6. Lovrečič Mercedes
  Nevropsihofarmakoterapija
  2013
 7. Lovrečič Mercedes
  Psihopatologija zasvojenih s heroinom: diagnostika in evropsihofarmakoterapija
  2011
 8. Bačar Cvetka
  Modra psihofarmakoterapija 2008
  2008
 9. Gregorič-Kumperščak Hojka; Potočnik-Dajčman Nataša
  Racionalna psihofarmakoterapija v pedopsihiatriji - novejši antidepresivi in antipsihotiki
  2001
 10. Vitorović M
  PSIHOFARMAKOTERAPIJA
  1978
 11. Novak-Grubič Virginija
  Psihofarmakoterapija
  1997
 12. Žvan V
  Psihofarmakoterapija nekoč in danes
  1992
 13. Folnegović-Šmals V; Kozarić-Kovačić D
  Psihofarmakoterapija u ratnim uvjetima
  1991
 14. Egger-Wolf M
  Pregled psihofarmaka registriranih u nekim zemljama
  1990
 15. Egger-Wolf M
  Pregled psihofarmaka registriranih u Jugoslaviji
  1990
 16. Lokar J
  Neke etičke dileme psihofarmakoterapije
  1990
 17. Janko M
  Liječenje epilepsije antiepilepticima
  1990
 18. Lokar J
  Poremećaji ličnosti i ponašanja odraslih (F 6)
  1990
 19. Lokar J
  Psihofarmakoterapija seksualnih disfunkcija (F 52)
  1990
 20. Žvan V
  Psihofarmakoterapija shizofrenije i shizofreniji sličnih psihofiza (F 2)
  1990
 21. Ziherl S
  Duševni poremećaji uzrokovani alkoholom (F 10)
  1990
 22. Darovec J; Terzič D
  Organski duševni poremećaji (FO)
  1990
 23. Vitorović M
  Psihofarmakoterapija
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko