biomedicina slovenica


psihofarmakoterapije : 9

 1. Kores-Plesničar Blanka
  Osnove psihofarmakoterapije
  2008
 2. Batta Mirela
  Protokoli spremljanja psihofarmakoterapije in z njo povezanih parametrov
  [Monitoring protocols for psychopharmacotherapy and its related parameters]
  2012
 3. Kores-Plesničar Blanka
  Osnove psihofarmakoterapije
  2007
 4. Lovrečič Mercedes
  Problematika nevropsihofarmakoterapije zasvojenih s heroinom s pridruženo duševno motnjo
  2006
 5. Židanik Miloš
  Anksioznost ali nevroza: prikaz primera
  [Anxiety or neurosis: case report study]
  2005
 6. Zalokar J
  RABA IN ZLORABA PSIHOFARMAKOTERAPIJE PRI NEVROZAH IN PSIHOREAKTIVNIH STANJIH
  1981
 7. Lokar J
  Neke etičke dileme psihofarmakoterapije
  1990
 8. Vitorović M
  Vpliv psihofarmakoterapije na klinično psihiatrijo
  1989
 9. Žvan V
  Osnove psihofarmakoterapije
  [Fundamentals of psychopharmacology]
  1987


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko