biomedicina slovenica


psihofarmakoterapijo : 4

 1. Sernec Karin
  Sodobni vidiki in načini zdravljenja motenj hranjenja
  [New aspects in the treatment of eating disorders]
  2010
 2. Židanik Miloš
  Prisilne misli: prikaz primera
  [Obsessions: case report study]
  2004
 3. Židanik Miloš; Židanik Suzana
  Pogostnost osebnostnih motenj v psihiatrični ambulanti
  [Personality disorders diagnosed in psychiatric ambulatory care]
  2000
 4. Vitorović M
  Naši pogledi na psihofarmakoterapijo kroničnih endogenih psihoz z nevroleptičnimi medikamenti
  1989


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko