biomedicina slovenica


psihosocioterapevtski : 1

  1. Kostnapfel-Rihtar Tatja
    Kakovost storitve vzdrževalnega metadonskega programa v letih 1995 in 1997
    [Quality of methadone maintenance programme in Slovenia in 1995 and 1997]
    2001


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko