biomedicina slovenica


psihoterapevt : 331

 1. Škodlar Borut
  Mojca Močnik Bučar (1947-2017)
  2017
 2. Ivetić Vojislav; Poplas-Susič Tonka; Pašić Klemen; Selič Polona
  Beliefs and viewpoints of family medicine physicians on approaches to identify and treat medically unexplained symptoms
  [Prepričanja in stališča zdravnikov družinske medicine o pristopih k prepoznavanju in zdravljenju medicinsko nepojasnjenih stanj]
  2016
 3. Sernec Karin; Arzenšek Marjana
  Čas in trenutek
  2016
 4. Škodlar Borut; Ditrich Tamara
  Čuječnost in psihoanaliza o spoznavanju časa skozi trenutek
  2016
 5. Škodlar Borut
  Skupinska slika z Levom Milčinskim
  2016
 6. Praper Peter; Kučić Lenart J.; Suhadolnik Jože
  Nekoč prisilni kolektivizem, zdaj samo jaz, jaz in še enkrat jaz
  2014
 7. Škodlar Borut
  Primerjava teoretičnih vidikov psihoterapevtskih pristopov v prodromalnih stanjih in pri prvi psihotični epizodi
  2015
 8. Šubic Miha; Bregar Branko
  Uporaba enostavnih psihoterapevtskih tehnik v psihiatrični zdravstveni negi
  [Use of simple psychotherapy techniques in psychiatric nursing]
  2014
 9. Delić Mirjana
  Psihoterapevtska obravnava odvisnosti od novih drog
  2014
 10. Škodlar Borut
  Psihoterapevtski pristop pri bolnikih z rakom
  2015
 11. Delić Mirjana
  Psihoterapevtska obravnava odvisnosti od kokaina
  [Psychotherapy of cocaine addiction]
  2009
 12. Ščuka Viljem
  Brez megle v glavi
  2008
 13. Sernec Karin; Srpak Milena
  Krivda
  2014
 14. Škodlar Borut
  Krivda kot dolg
  2014
 15. Lorenčič Mojca
  To, da skušamo starši otroku preveč tlakovati pot, mu bolj škodi, kot koristi
  2008
 16. Možina Miran
  Ločimo poklicno od generične psihoterapije, psihoterapevte od šarlatanov in zakonsko uredimo psihoterapevtsko dejavnost
  2009
 17. Žmitek Andrej
  Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 4
  2012
 18. Tomori Martina
  Spremna beseda
  2012
 19. Čelan-Stropnik Saša
  Psihofarmakoterapija depresivnih motenj
  [Psychopharmacotherapy of depressive disordes]
  2012
 20. Škodlar Borut
  Psihoterapevtske možnosti pri obravnavi suicidalnega pacienta s shizofrenijo
  2012
 21. Lunaček Matjaž
  Hrepenenje po vseobsežnosti
  2012
 22. Škodlar Borut
  Govor in jezik v psihoterapiji. Zbornik prispevkov 13. Bregantovi dnevi; 2012 okt 11-14; Podčetrtek
  2012
 23. Škodlar Borut; Zorman Marina
  Lingvistika, fenomenologija, psihoterapija
  2012
 24. Škodlar Borut
  Uvodne misli
  2012
 25. Sernec Karin
  Reparacija, strpnost in sprava pri bolnici s kombinirano razpoloženjsko in anoreksično motnjo
  2006
 26. Bon Jurij
  Nevroznanost religioznega doživljanja
  2007
 27. Anonymous ;
  Psihoterapija v luči nevroznanosti: telo, čustva in zavest - revolucionarne povezave. 1. mednarodni znanstveni psihoterapevtski kongres Slovenske krovne zveze za psihoterapijo; 2007 maj 31 - jun 2; Rogla
  2007
 28. Kobal Miloš F
  Andrej Žmitek (ur.) Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 3
  2012
 29. Tančič-Grum Alenka
  Na psihoterapevtsko obravnavo
  2010
 30. Kovač-Vouk Ljubica
  Tehnike sproščanja
  2011
 31. Perne Damijan
  Terapevtski tim po stresnem dogodku
  2011
 32. Pretnar-Silvester Melita
  Učinkovito sporazumevanje med zdravstvenimi delavci in sodelavci
  2011
 33. Žmitek Andrej
  Odnos med zdravniki in farmacevtsko industrijo
  2011
 34. Žmitek Andrej
  Predgovor urednika
  2011
 35. Kocmur Marga
  Spremna beseda
  2011
 36. Tomori Martina
  Spremna beseda
  2011
 37. Rus-Makovec Maja
  Sprememba vedenja: motivacijski postopek pri odvisnem človeku
  2011
 38. Kogoj Aleš; Vodušek Vid
  Obravnava in (psiho)terapevtski ukrepi za bolnika z demenco in njegove svojce
  2011
 39. Žmitek Andrej
  Zbornik Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 3; 2011 nov 18-19; Begunje
  2011
 40. Kobal Miloš F
  Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 2
  2011
 41. Žmitek Andrej
  Sodelovanje bolnika s shizofrenijo pri zdravljenju z zdravili
  2010
 42. Rus-Makovec Maja
  Terapevtske intervence pri partnerski problematiki
  2010
 43. Žmitek Andrej
  Predgovor urednika
  2010
 44. Kocmur Marga
  Spremna beseda
  2010
 45. Žmitek Andrej
  Psihoterapevtski ukrepi kot del rutinske obravnave bolnikov z depresijo
  2009
 46. Žmitek Andrej
  Zbornik Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjjo rabo 2; 2010 nov 19-20; Begunje
  2010
 47. Tomori Martina
  Spremna beseda
  2010
 48. Škodlar Burut
  Prvi psihoterapevtski ukrepi ob samomorilno ogroženem pacientu
  2009
 49. Žvelc Maša
  Tudi jaz imam občutke - od izogibajoče se k varni navezanosti
  2010
 50. Sobočan Breda
  Kaj pa nežnost? - oziroma - Ali lahko negotovo navezana preideta v varen ljubezenski par?
  2010
 51. Sentočnik Tina
  Nepripadanje v povezavi z osebnostno strukturo, depresivno simptomatiko in seksualno identiteto
  2010
 52. Prosnik Anica
  Preživeti in vzdržati v globoki navezanosti ter kako najti pot iz nje
  2010
 53. Prezelj Anita
  Predstavitev psihoterapevtskega procesa dečka s tesnobo in paničnimi napadi
  2010
 54. Kralj-Fišer Simona
  Navezanost pri živalih
  2010
 55. Ditrich Tamara
  Pojem navezanosti v budizmu
  2010
 56. Matjan-Štuhec Polona; Ditrich Tamara; Grdina Igor; Kralj-Fišer Simona
  Navezanost od račke do Slovenca
  2010
 57. Novak-Grubič Virginija
  Sodelovanje v psihiatričnem zdravljenju
  2010
 58. Trampuž Dubravka; Brecelj-Kobe Mojca
  Usodna navezanost in družinski sistem
  2010
 59. Škodlar Borut
  Uvodne misli
  2010
 60. Jeličič Aleksandra; Škodlar Borut
  Skok v navezanost: blagoslov ali ovira?
  2010
 61. Matjan Polona
  Navezanost, razvezanost in terapevtske možnosti
  2010
 62. Praper Peter
  Navezanost, mentalizacija in psihoterapija
  2010
 63. Cugmas Zlatka
  Razvojnopsihološki pristop k merjenju navezanosti
  2010
 64. Pahole Marinka; Prosen Simona
  Vidiki navezanosti pri psihodramski skupini na Enoti za motnje hranjenja Psihiatrične klinike Ljubljana
  2010
 65. Blinc-Pesek Marjeta; Mihoci Janja
  Osamljenost psihoterapevta
  2010
 66. Škodlar Borut
  Navezanost. Zbornik prispevkov 12. Bregantovi dnevi; 2010 okt 14-17; Rogaška Slatina
  2010
 67. Steblovnik Arijana
  Psihološka obravnava nosečnice
  2010
 68. Moškrič Bojana
  Faze psihoterapevtskega procesa v razvojni analitični psihoterapiji otrok
  2009
 69. Borštnar Jana; Brecelj-Kobe Mojca; Močnik Mojca; Rus-Makovec Maja; Trampuž Dubravka
  Faze terapevtskega procesa v sistemski družinski psihoterapiji
  2009
 70. Adamčič-Pavlovič Doris; Ožura Ana
  Faze v psihoterapevtskem procesu pri kognitivno-vedenjski terapiji
  2009
 71. Lešnik Bogdan
  Opomba o fazah psihoterapevtskega procesa v skupinski psihoterapiji
  2009
 72. Matjan-Štuhec Polona
  Faze psihoterapevtskega procesa - splošni teoretični pregled
  2009
 73. Srpak Milena
  Uvodna beseda
  2009
 74. Groleger Urban
  Problem solving ali strategije reševanja problemov
  2009
 75. Tomori Martina
  Spremna beseda: psihoterapija v vsakodnevni psihiatrični praksi
  2009
 76. Žmitek Andrej
  Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo: zbornik; 2009 nov 27-28; Begunje
  2009
 77. Srpak Milena; Berić Miro; Korenjak Roman
  Zbornik predavanj Faze psihoterapevtskega procesa; 2009; Radenci
  2010
 78. Globevnik-Velikonja Vislava
  Psihoterapevtska obravnava poporodne depresije
  [Psychotherapeutic treatment of postpartum depression]
  2009
 79. Rus-Makovec Maja
  Dva konteksta izraza "družinska terapija": specifična paradigma in psihoterapevtska modaliteta
  2006
 80. Stefanova Valentina
  Psihoterapevtske intervence pri zdravljenju cistične fibroze
  2009
 81. Prosnik A
  Terapevtova moralnost na preizkušnji - so naše dileme nekaj vsakdanjega?
  2008
 82. Žagar-Slana Alenka
  "Dovolj mi je, da me vsi ponižujejo in ...
  2008
 83. Benedik E
  Ko morala grize
  2008
 84. Blinc-Pesek Marjeta
  Psihoterapija psihoz, do kod?
  2008
 85. Mrevlje Gorazd V
  Moralnost v psihoterapiji osebnostno motenih ljudi
  2008
 86. Bečaj Janez
  Morala in socialna psihologija
  2008
 87. Moškrič Bojana
  Razvoj moralnosti pri otroku
  2008
 88. Kramar Meta
  Moralnost in psihoterapevtski odnos
  2008
 89. Praper Peter
  Razvojni deficiti moralnosti kot dela kontrolnih funkcij
  2008
 90. Matjan Polona
  Superego in spol v psihoterapiji
  2008
 91. Pahole Marinka; Prosen Simona
  Predstavitev primera
  2008
 92. Škodlar Borut
  Moralnost. Zbornik prispevkov 11. Bregantovi dnevi; 2008 okt 2-5; Rogaška Slatina
  2008
 93. Škodlar Borut
  Uvodne misli
  2008
 94. Mrevlje Gorazd V
  Ali je sprava na individualni, skupinski in družbeni ravni spoh mogoča?
  2006
 95. Škodlar Borut
  Ko je trdo v človeku lahko "trd oreh" strpnosti in je sprava možna samo z mehčanjem, da se reparativni procesi sploh lahko začnejo
  2006
 96. Korenjak Roman; Mrevlje Gorazd; Berič Miroslav
  Zbornik prispevkov Indikacije za psihoterapijo in prognostična ocena; 2007; Radenci
  2008
 97. Tekavčič-Grad Onja
  Sprava z umrlimi
  2008
 98. Škodlar Borut; Avguštin Bojana; Blinc-Pesek Marjeta
  Indikacije za psihoterapijo pri bolnikih s psihozo
  2008
 99. Zavasnik A; Tekavčič-Grad O
  Psihoterapevtska obravnava suicidalnih oseb v okviru kriznih intervencij
  2008
 100. Kobal Miloš F
  Štirideset let organizirane psihoterapevtske dejavnosti v Sloveniji
  2008

1 101 201 301  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko