biomedicina slovenica


psihoterapevtov : 189

 1. Sernec Karin; Arzenšek Marjana
  Čas in trenutek
  2016
 2. Škodlar Borut; Ditrich Tamara
  Čuječnost in psihoanaliza o spoznavanju časa skozi trenutek
  2016
 3. Škodlar Borut
  Skupinska slika z Levom Milčinskim
  2016
 4. Sernec Karin; Srpak Milena
  Krivda
  2014
 5. Škodlar Borut
  Krivda kot dolg
  2014
 6. Lunaček Matjaž
  Hrepenenje po vseobsežnosti
  2012
 7. Škodlar Borut
  Govor in jezik v psihoterapiji. Zbornik prispevkov 13. Bregantovi dnevi; 2012 okt 11-14; Podčetrtek
  2012
 8. Škodlar Borut; Zorman Marina
  Lingvistika, fenomenologija, psihoterapija
  2012
 9. Škodlar Borut
  Uvodne misli
  2012
 10. Sernec Karin
  Reparacija, strpnost in sprava pri bolnici s kombinirano razpoloženjsko in anoreksično motnjo
  2006
 11. Žvelc Maša
  Tudi jaz imam občutke - od izogibajoče se k varni navezanosti
  2010
 12. Sobočan Breda
  Kaj pa nežnost? - oziroma - Ali lahko negotovo navezana preideta v varen ljubezenski par?
  2010
 13. Sentočnik Tina
  Nepripadanje v povezavi z osebnostno strukturo, depresivno simptomatiko in seksualno identiteto
  2010
 14. Prosnik Anica
  Preživeti in vzdržati v globoki navezanosti ter kako najti pot iz nje
  2010
 15. Prezelj Anita
  Predstavitev psihoterapevtskega procesa dečka s tesnobo in paničnimi napadi
  2010
 16. Kralj-Fišer Simona
  Navezanost pri živalih
  2010
 17. Ditrich Tamara
  Pojem navezanosti v budizmu
  2010
 18. Matjan-Štuhec Polona; Ditrich Tamara; Grdina Igor; Kralj-Fišer Simona
  Navezanost od račke do Slovenca
  2010
 19. Novak-Grubič Virginija
  Sodelovanje v psihiatričnem zdravljenju
  2010
 20. Trampuž Dubravka; Brecelj-Kobe Mojca
  Usodna navezanost in družinski sistem
  2010
 21. Škodlar Borut
  Uvodne misli
  2010
 22. Jeličič Aleksandra; Škodlar Borut
  Skok v navezanost: blagoslov ali ovira?
  2010
 23. Matjan Polona
  Navezanost, razvezanost in terapevtske možnosti
  2010
 24. Praper Peter
  Navezanost, mentalizacija in psihoterapija
  2010
 25. Cugmas Zlatka
  Razvojnopsihološki pristop k merjenju navezanosti
  2010
 26. Pahole Marinka; Prosen Simona
  Vidiki navezanosti pri psihodramski skupini na Enoti za motnje hranjenja Psihiatrične klinike Ljubljana
  2010
 27. Škodlar Borut
  Navezanost. Zbornik prispevkov 12. Bregantovi dnevi; 2010 okt 14-17; Rogaška Slatina
  2010
 28. Moškrič Bojana
  Faze psihoterapevtskega procesa v razvojni analitični psihoterapiji otrok
  2009
 29. Borštnar Jana; Brecelj-Kobe Mojca; Močnik Mojca; Rus-Makovec Maja; Trampuž Dubravka
  Faze terapevtskega procesa v sistemski družinski psihoterapiji
  2009
 30. Adamčič-Pavlovič Doris; Ožura Ana
  Faze v psihoterapevtskem procesu pri kognitivno-vedenjski terapiji
  2009
 31. Lešnik Bogdan
  Opomba o fazah psihoterapevtskega procesa v skupinski psihoterapiji
  2009
 32. Matjan-Štuhec Polona
  Faze psihoterapevtskega procesa - splošni teoretični pregled
  2009
 33. Srpak Milena
  Uvodna beseda
  2009
 34. Srpak Milena; Berić Miro; Korenjak Roman
  Zbornik predavanj Faze psihoterapevtskega procesa; 2009; Radenci
  2010
 35. Prosnik A
  Terapevtova moralnost na preizkušnji - so naše dileme nekaj vsakdanjega?
  2008
 36. Žagar-Slana Alenka
  "Dovolj mi je, da me vsi ponižujejo in ...
  2008
 37. Benedik E
  Ko morala grize
  2008
 38. Blinc-Pesek Marjeta
  Psihoterapija psihoz, do kod?
  2008
 39. Mrevlje Gorazd V
  Moralnost v psihoterapiji osebnostno motenih ljudi
  2008
 40. Bečaj Janez
  Morala in socialna psihologija
  2008
 41. Moškrič Bojana
  Razvoj moralnosti pri otroku
  2008
 42. Kramar Meta
  Moralnost in psihoterapevtski odnos
  2008
 43. Praper Peter
  Razvojni deficiti moralnosti kot dela kontrolnih funkcij
  2008
 44. Matjan Polona
  Superego in spol v psihoterapiji
  2008
 45. Pahole Marinka; Prosen Simona
  Predstavitev primera
  2008
 46. Škodlar Borut
  Moralnost. Zbornik prispevkov 11. Bregantovi dnevi; 2008 okt 2-5; Rogaška Slatina
  2008
 47. Škodlar Borut
  Uvodne misli
  2008
 48. Mrevlje Gorazd V
  Ali je sprava na individualni, skupinski in družbeni ravni spoh mogoča?
  2006
 49. Škodlar Borut
  Ko je trdo v človeku lahko "trd oreh" strpnosti in je sprava možna samo z mehčanjem, da se reparativni procesi sploh lahko začnejo
  2006
 50. Korenjak Roman; Mrevlje Gorazd; Berič Miroslav
  Zbornik prispevkov Indikacije za psihoterapijo in prognostična ocena; 2007; Radenci
  2008
 51. Tekavčič-Grad Onja
  Sprava z umrlimi
  2008
 52. Škodlar Borut; Avguštin Bojana; Blinc-Pesek Marjeta
  Indikacije za psihoterapijo pri bolnikih s psihozo
  2008
 53. Holnthaner Rok
  Indikacije za psihoterapijo mladostnikov
  2007
 54. Korenjak Roman
  Zbornik povzetkov Indikacije za psihoterapijo in prognostična ocena; 2007 okt 12-13; Radenci
  2007
 55. Cerar-Lotrič Marta; Rus-Makovec Maja
  Terapevtski ukrepi v okviru sistemske (družinske) psihoterapije
  2006
 56. Potočnik-Dajčman Nataša
  Vesnina pot
  2006
 57. Korenjak Roman; Praper Peter
  Zbornik predavanj 9. Bregantovi dnevi. Reparacija, strpnost, sprava; 2006; Portorož
  2006
 58. Kmetec Urša
  Psihoterapevtov skalpel
  2001
 59. Tekavčič-Grad Onja; Zavasnik Anka
  Sram v skupini bližnjih po samomoru
  1995
 60. Trampuž Dubravka; Meden-Klavora Vlasta
  Obravnava občutij sramu v skupinski analitični terapiji - prednosti in omejitve
  1995
 61. Fuerst-Koren Tita
  Bolnica z anoreksijo nervozo, sramota za družino (nianse sramu)
  1995
 62. Trampuž Dubravka
  Sram: (revidirani mit o Ojdipu)
  1995
 63. Žunter-Nagy Ana Marija; Mayer Nina
  Specifičnosti vzpostavljanja terapevtske delovne zveze - alianse v psihoterapevtskem procesu bolnikov s psihozo
  2004
 64. Rus-Makovec Maja
  Terapevtska delovna zveza (aliansa) v sistemski družinski psihoterapiji
  2004
 65. Trampuž Dubravka
  Terapevtska delovna zveza v skupinski analitični psihoterapiji
  2004
 66. Moškrič Bojana
  Terapevtska delovna zveza v razvojni analitični psihoterapiji otrok
  2004
 67. Ščuka Viljem
  Delovna zveza v gestalt terapiji
  2004
 68. Adamčič-Pavlovič Doris
  Terapevtska delovna zveza v vedenjsko kognitivni psihoterapiji
  2004
 69. Matjan-Štuhec Polona
  Dejavniki, ki vplivajo na vzpostavljanje in razvoj terapevtske delovne zveze
  2004
 70. Praper Peter
  Terapevtska delovna zveza kot sestavni del terapevtskega odnosa
  2004
 71. Mujabašić Milada
  Zavrta agresivnost v luči psihotične dekompenzacije
  2004
 72. Žvelc Gregor
  Ranljiv in težaven otrok - primer transakcijsko analitične psihoterapije
  2004
 73. Vilč Andrej
  Redistribucija agresije skozi odnos
  2004
 74. Židanik Miloš
  Agresija prisilnih misli
  2004
 75. Sernec Karin
  Spolno zlorabljena bolnica in njena agresivnost
  2004
 76. Regovec Matjaž
  Sonja: primer psihoterapevtskega dela v jungovski analizi
  2004
 77. Vajd-Ledinek Barbara; Potočnik-Dajčman Nataša
  Prikaz psihoterapevtske obravnave skupine adolescentov v ambulantnih pogojih
  2004
 78. Mrzlekar-Svetel Danijela
  Prikaz kontratransfernega odzivanja pri psihoterapevtskem delu z osebo z zgodnjimi razvojnimi deficiti
  2004
 79. Kavčič-Kumer Ana
  Ženska s SOA med hetero in avtoagresivnostjo
  2004
 80. Filipič Bojan
  Agresivnost kot progresivni dejavnik v zaključni fazi skupinske analitične psihoterapije
  2004
 81. Berić Miroslav
  Kontratransfer kot diagnostično sredstvo
  2004
 82. Potočnik-Dajčman Nataša; Vajd-Ledinek Barbara; Dougan Katja
  Agresivnost v psihoterapevtski skupini adolescentov
  2004
 83. Crnkovič Metoda
  Ali bi Kajn ubil Abla, če bi imel psihoterapevta?
  2004
 84. Praper Peter; Korenjak Roman
  Agresivnost. Zbornik prispevkov 8. Bregantovi dnevi; 2004; Ljubljana
  2004
 85. Praper Peter
  Od agresivnosti do iniciativnosti
  2004
 86. Žunter-Nagy Ana Marija
  Transfer in kontratransfer v psihoterapiji oseb s psihozo
  2004
 87. Ščuka Viljem
  Gestalt, transfer in kontratransfer
  2004
 88. Trampuž Dubravka
  Transfer in kontratransfer v skupinski analizi
  2004
 89. Rus-Makovec Maja
  Kontratransfer v družinski terapiji
  2004
 90. Moškrič Bojana
  Transfer in kontratransfer v analitično usmerjeni psihoterapiji otrok
  2004
 91. Praper Peter
  Transfer, kontratransfer in transpozicija: revizija konceptov
  2004
 92. Rus-Makovec Maja
  Moč v kontekstu spola - sistemska partnerska terapija
  2004
 93. Pelc Julija
  Pomen skupinskega sodelovanja pri razreševanju problemov rejencev
  2004
 94. Milivojević Ljiljana
  Kontratransfer - od moj do nemoj v skupinski analizi
  2004
 95. Kavčič-Kumer Ana
  Dediščina - vir moči ali nemoči
  2004
 96. Filipič Bojan
  Moč in nemoč v luči narcisizma: primer pacientke v skupinski analitični psihoterapiji
  2004
 97. Cvetko Heliodor
  Risanje drevesa: močno psihodiagnostično in terapevtsko sredstvo
  2004
 98. Bastašić Zlatko
  Zgodba o deklici, ki je zmanjševala svoje starše
  2004
 99. Praper Peter
  Moč: transfer in kontratransfer v psihoterapiji. Zbornik prispevkov 6. Bregantovi dnevi; 1998 okt 15-18; Portorož
  2000
 100. Bastaić Ljiljana
  Druga stran prepada
  2000

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko