biomedicina slovenica


psihoterapevtska : 53

 1. Miroševič Špela
  Biti dobro tudi takrat, ko to nismo
  2016
 2. Škodlar Borut
  Čuječnost (mindfulness) kot dopolnjujoča psihoterapevtska metoda
  2017
 3. Delić Mirjana
  Psihoterapevtska obravnava odvisnosti od novih drog
  2014
 4. Delić Mirjana
  Psihoterapevtska obravnava odvisnosti od kokaina
  [Psychotherapy of cocaine addiction]
  2009
 5. Steblovnik Arijana
  Psihološka obravnava nosečnice
  2010
 6. Globevnik-Velikonja Vislava
  Psihoterapevtska obravnava poporodne depresije
  [Psychotherapeutic treatment of postpartum depression]
  2009
 7. Rus-Makovec Maja
  Dva konteksta izraza "družinska terapija": specifična paradigma in psihoterapevtska modaliteta
  2006
 8. Zavasnik A; Tekavčič-Grad O
  Psihoterapevtska obravnava suicidalnih oseb v okviru kriznih intervencij
  2008
 9. Tekavčič-Grad Onja; Zavasnik Anka
  Sram v skupini bližnjih po samomoru
  1995
 10. Trampuž Dubravka; Meden-Klavora Vlasta
  Obravnava občutij sramu v skupinski analitični terapiji - prednosti in omejitve
  1995
 11. Fuerst-Koren Tita
  Bolnica z anoreksijo nervozo, sramota za družino (nianse sramu)
  1995
 12. Trampuž Dubravka
  Sram: (revidirani mit o Ojdipu)
  1995
 13. Domazet-Fink Jadranka; Kobal Borut
  Vloga laparoskopije pri odkrivanju vzrokov kronične pelvične bolečine
  [The role of laparoscopy in discovering the causes of chronic pelvic pain]
  2003
 14. Bohak Janko
  Psihoterapevtska dejavnost v helenističnem času in prostoru
  2003
 15. Rakovec-Felser Zlatka
  Psihoterapevtska obravnava oseb z motnjami prehranjevanja
  2002
 16. Mrevlje G
  Velika razkrivajoča - interpretativna - konfrontacijska psihoterapevtska skupina
  1982
 17. Jamšek Dušan
  Ali so pripomočki AHA modela razvoja osebnosti (pre)vzgojna ali psihoterapevtska sredstva ?
  1997
 18. Rus-Makovec Maja
  Koncept sramu v povezavi s sindromom odvisnosti od alkohola
  1995
 19. Praper Peter
  Sram. 4. Bregantovi dnevi. Zbornik prispevkov 4. srečanja psihoterapevtov Slovenije; 1995; Ljubljana
  1995
 20. Urlić Ivan
  Fenomen zavisti v teoriji in terapiji
  [Phenomenon of envy in theory and teraphy]
  1997
 21. Trampuž Dubravka
  Ali ljubimo svoje paciente?: ljubezen med terapevtom, pacientom in supervizorjem
  1997
 22. Pisk Zoja
  Zavist, ljubezen, ljubosumje
  1997
 23. Milivojević Liljana
  Transferna ljubezen v skupinski analizi
  1997
 24. Korenjak Roman
  Skupina "good enough mother"?
  [Group "good enough mother"?]
  1997
 25. Jogan Hektor
  O človeku, ki je iskal sneg v puščavi: klinični primer
  1997
 26. Cerar-Lotrič Marta
  Odrasle hčere in njihove starejše matere: odnos dajanja in sprejemanja pomoči oziroma skrbi
  1997
 27. Bastašić Zlatko
  Patološki trikotnik s poudarkom na hipotenuzi
  1997
 28. Ziherl Slavko; Mrevlje Gorazd V
  Kontratransferna ljubezen
  1997
 29. Lunaček Matjaž
  Transferna ljubezen
  1997
 30. Praper Peter
  Objektna ljubezen
  1997
 31. Fonda Peter
  O vlogi stapljanja v ljubezni
  1997
 32. Kramar Meta
  Ob deseti obletnici Bregantove smrti
  1997
 33. Praper Peter
  Ljubezen: koncepti v psihoterapiji: predgovor urednika
  1997
 34. Rus-Makovec Maja
  Ljubezen iz postmoderne sistemske (družinske) perspektive
  1997
 35. Praper P
  Ljubezen: koncepti v psihoterapiji. Zbornik prispevkov 5. Bregantovi dnevi; 1997; Ljubljana
  1997
 36. Košiček Marijan
  Ljubezen in spolnost v starosti
  [Love and sexuality in old age]
  1997
 37. Žemva Barbara
  Izkustvena družinska terapija Walterja Kemplerja
  1994
 38. Peternel Franc
  Psihoterapija in psihoterapevt v Sloveniji ob koncu 20. stoletja
  1994
 39. Peternel Franc; Kramar Meta; Korenjak Roman
  Srečanja psihoterapevtov 1. Zbornik Psihoterapevtske sekcije Slovenskega zdravniškega društva 1990-93; 1994; Ljubljana
  1994
 40. Kramar M
  Psihoterapija motenje hranjenja
  1994
 41. Pustinek M
  Prikaz kratke dinamične psihoterapije (KDP) pri emocionalno manj zreli pacientki (klientki) z anksiozno-fobično in konverzivno simptomatiko
  1993
 42. Praper P
  Na tanki črti med benigno in maligno regresijo
  1993
 43. Moškrič B
  Predstavitev psihoterapevtske obravnave
  1993
 44. Matjan P
  Regresija pri "regresivnem" pacientu
  1993
 45. Latifi A
  Primer psihoterapevtske obravnave konverzivne nevroze
  1993
 46. Kramar M
  Dve psihoterapevtski obravnavi
  1993
 47. Fuerst-Koren T
  Regresija v telesno bolezen
  1993
 48. Česnik S
  Človekovo spolno življenje v službi pregenitalnih potreb
  1993
 49. Pines M
  Malignant regression
  1993
 50. Peternel F
  Regresija v skupini
  1993
 51. Švab-Cotič Vesna
  Regresija in oseba s psihozo
  1993
 52. Rojšek J
  Regresija
  1993
 53. Praper P
  Regresija. 3. Bregantovi dnevi: zbornik prispevkov
  1993


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko