biomedicina slovenica


psihoterapevtska : 52

 1. Škodlar Borut
  Čuječnost (mindfulness) kot dopolnjujoča psihoterapevtska metoda
  2017
 2. Delić Mirjana
  Psihoterapevtska obravnava odvisnosti od novih drog
  2014
 3. Delić Mirjana
  Psihoterapevtska obravnava odvisnosti od kokaina
  [Psychotherapy of cocaine addiction]
  2009
 4. Steblovnik Arijana
  Psihološka obravnava nosečnice
  2010
 5. Globevnik-Velikonja Vislava
  Psihoterapevtska obravnava poporodne depresije
  [Psychotherapeutic treatment of postpartum depression]
  2009
 6. Rus-Makovec Maja
  Dva konteksta izraza "družinska terapija": specifična paradigma in psihoterapevtska modaliteta
  2006
 7. Zavasnik A; Tekavčič-Grad O
  Psihoterapevtska obravnava suicidalnih oseb v okviru kriznih intervencij
  2008
 8. Tekavčič-Grad Onja; Zavasnik Anka
  Sram v skupini bližnjih po samomoru
  1995
 9. Trampuž Dubravka; Meden-Klavora Vlasta
  Obravnava občutij sramu v skupinski analitični terapiji - prednosti in omejitve
  1995
 10. Fuerst-Koren Tita
  Bolnica z anoreksijo nervozo, sramota za družino (nianse sramu)
  1995
 11. Trampuž Dubravka
  Sram: (revidirani mit o Ojdipu)
  1995
 12. Domazet-Fink Jadranka; Kobal Borut
  Vloga laparoskopije pri odkrivanju vzrokov kronične pelvične bolečine
  [The role of laparoscopy in discovering the causes of chronic pelvic pain]
  2003
 13. Bohak Janko
  Psihoterapevtska dejavnost v helenističnem času in prostoru
  2003
 14. Rakovec-Felser Zlatka
  Psihoterapevtska obravnava oseb z motnjami prehranjevanja
  2002
 15. Mrevlje G
  Velika razkrivajoča - interpretativna - konfrontacijska psihoterapevtska skupina
  1982
 16. Jamšek Dušan
  Ali so pripomočki AHA modela razvoja osebnosti (pre)vzgojna ali psihoterapevtska sredstva ?
  1997
 17. Rus-Makovec Maja
  Koncept sramu v povezavi s sindromom odvisnosti od alkohola
  1995
 18. Praper Peter
  Sram. 4. Bregantovi dnevi. Zbornik prispevkov 4. srečanja psihoterapevtov Slovenije; 1995; Ljubljana
  1995
 19. Urlić Ivan
  Fenomen zavisti v teoriji in terapiji
  [Phenomenon of envy in theory and teraphy]
  1997
 20. Trampuž Dubravka
  Ali ljubimo svoje paciente?: ljubezen med terapevtom, pacientom in supervizorjem
  1997
 21. Pisk Zoja
  Zavist, ljubezen, ljubosumje
  1997
 22. Milivojević Liljana
  Transferna ljubezen v skupinski analizi
  1997
 23. Korenjak Roman
  Skupina "good enough mother"?
  [Group "good enough mother"?]
  1997
 24. Jogan Hektor
  O človeku, ki je iskal sneg v puščavi: klinični primer
  1997
 25. Cerar-Lotrič Marta
  Odrasle hčere in njihove starejše matere: odnos dajanja in sprejemanja pomoči oziroma skrbi
  1997
 26. Bastašić Zlatko
  Patološki trikotnik s poudarkom na hipotenuzi
  1997
 27. Ziherl Slavko; Mrevlje Gorazd V
  Kontratransferna ljubezen
  1997
 28. Lunaček Matjaž
  Transferna ljubezen
  1997
 29. Praper Peter
  Objektna ljubezen
  1997
 30. Fonda Peter
  O vlogi stapljanja v ljubezni
  1997
 31. Kramar Meta
  Ob deseti obletnici Bregantove smrti
  1997
 32. Praper Peter
  Ljubezen: koncepti v psihoterapiji: predgovor urednika
  1997
 33. Rus-Makovec Maja
  Ljubezen iz postmoderne sistemske (družinske) perspektive
  1997
 34. Praper P
  Ljubezen: koncepti v psihoterapiji. Zbornik prispevkov 5. Bregantovi dnevi; 1997; Ljubljana
  1997
 35. Košiček Marijan
  Ljubezen in spolnost v starosti
  [Love and sexuality in old age]
  1997
 36. Žemva Barbara
  Izkustvena družinska terapija Walterja Kemplerja
  1994
 37. Peternel Franc
  Psihoterapija in psihoterapevt v Sloveniji ob koncu 20. stoletja
  1994
 38. Peternel Franc; Kramar Meta; Korenjak Roman
  Srečanja psihoterapevtov 1. Zbornik Psihoterapevtske sekcije Slovenskega zdravniškega društva 1990-93; 1994; Ljubljana
  1994
 39. Kramar M
  Psihoterapija motenje hranjenja
  1994
 40. Pustinek M
  Prikaz kratke dinamične psihoterapije (KDP) pri emocionalno manj zreli pacientki (klientki) z anksiozno-fobično in konverzivno simptomatiko
  1993
 41. Praper P
  Na tanki črti med benigno in maligno regresijo
  1993
 42. Moškrič B
  Predstavitev psihoterapevtske obravnave
  1993
 43. Matjan P
  Regresija pri "regresivnem" pacientu
  1993
 44. Latifi A
  Primer psihoterapevtske obravnave konverzivne nevroze
  1993
 45. Kramar M
  Dve psihoterapevtski obravnavi
  1993
 46. Fuerst-Koren T
  Regresija v telesno bolezen
  1993
 47. Česnik S
  Človekovo spolno življenje v službi pregenitalnih potreb
  1993
 48. Pines M
  Malignant regression
  1993
 49. Peternel F
  Regresija v skupini
  1993
 50. Švab-Cotič Vesna
  Regresija in oseba s psihozo
  1993
 51. Rojšek J
  Regresija
  1993
 52. Praper P
  Regresija. 3. Bregantovi dnevi: zbornik prispevkov
  1993


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko