biomedicina slovenica


psihoterapevtskega : 16

 1. Čelan-Stropnik Saša
  Psihofarmakoterapija depresivnih motenj
  [Psychopharmacotherapy of depressive disordes]
  2012
 2. Prezelj Anita
  Predstavitev psihoterapevtskega procesa dečka s tesnobo in paničnimi napadi
  2010
 3. Moškrič Bojana
  Faze psihoterapevtskega procesa v razvojni analitični psihoterapiji otrok
  2009
 4. Borštnar Jana; Brecelj-Kobe Mojca; Močnik Mojca; Rus-Makovec Maja; Trampuž Dubravka
  Faze terapevtskega procesa v sistemski družinski psihoterapiji
  2009
 5. Adamčič-Pavlovič Doris; Ožura Ana
  Faze v psihoterapevtskem procesu pri kognitivno-vedenjski terapiji
  2009
 6. Lešnik Bogdan
  Opomba o fazah psihoterapevtskega procesa v skupinski psihoterapiji
  2009
 7. Matjan-Štuhec Polona
  Faze psihoterapevtskega procesa - splošni teoretični pregled
  2009
 8. Srpak Milena
  Uvodna beseda
  2009
 9. Srpak Milena; Berić Miro; Korenjak Roman
  Zbornik predavanj Faze psihoterapevtskega procesa; 2009; Radenci
  2010
 10. Regovec Matjaž
  Sonja: primer psihoterapevtskega dela v jungovski analizi
  2004
 11. Strniša Zdravko
  Dimenzije odnosov psihoterapevtskega procesa v integrativni psihoterapiji
  2003
 12. Prosnik Anica
  Možnosti psihoterapevtskega pristopa pri zdravljenju psihoz
  2002
 13. Židanik Miloš
  Za razvojno fazo specifične naloge v diadnem, analitično usmerjenem psihoterapevtskem procesu: prikaz primera
  [Developmental-period specific tasks in psychoanalytically oriented psychotherapy: a case report]
  2000
 14. Kobolt A; Umek P
  Posebnosti skupinskega psihoterapevtskega dela v vzgojnem zavodu za osnovnošolce
  1983
 15. Živec Silva
  Doprinos delovnega terapevta v procesu psihoterapevtskega zdravljenja
  [Contribution of occupational therapists to the proces of psyhotherapeutic treatment]
  1999
 16. Vodopivec M
  Disfunkcionalna komunikacija v družini in usmeritev psihoterapevtskega dela v komunikacijski vidik motnje
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko