biomedicina slovenica


psihoterapevtskem : 10

 1. Adamčič-Pavlovič Doris; Ožura Ana
  Faze v psihoterapevtskem procesu pri kognitivno-vedenjski terapiji
  2009
 2. Žunter-Nagy Ana Marija; Mayer Nina
  Specifičnosti vzpostavljanja terapevtske delovne zveze - alianse v psihoterapevtskem procesu bolnikov s psihozo
  2004
 3. Mrzlekar-Svetel Danijela
  Prikaz kontratransfernega odzivanja pri psihoterapevtskem delu z osebo z zgodnjimi razvojnimi deficiti
  2004
 4. Židanik Miloš
  Zastoj in nevarnosti v analitičnem psihoterapevtskem procesu 2: odnos med terapevtom in klientom
  2004
 5. Židanik Miloš
  Zastoj in nevarnosti v analitičnem psihoterapevtskem procesu 1: odpori, zastoji in psihične dekompenzacije
  2004
 6. Židanik Miloš
  Za razvojno fazo specifične naloge v diadnem, analitično usmerjenem psihoterapevtskem procesu: prikaz primera
  [Developmental-period specific tasks in psychoanalytically oriented psychotherapy: a case report]
  2000
 7. Hladnik B
  TERAPEVTSKA SKUPNOST NA PSIHOTERAPEVTSKEM ODDELKU KLINIčNE BOLNIŠNICE ZA PSIHIATRIJO LJUBLJANA. ( VLOGA IN DELOVANJE V SKUPINSKIH DEJAVNOSTIH ODDELKA )
  1976
 8. Židanik Miloš
  Bojazljivostna (izmikajoča se) osebnostna motnja. Pikraz primera
  [Anxious (avoidant) presonality disorder. Case report]
  2000
 9. Živec Silva
  Doprinos delovnega terapevta v procesu psihoterapevtskega zdravljenja
  [Contribution of occupational therapists to the proces of psyhotherapeutic treatment]
  1999
 10. Kogovšek B; Škerbinek L
  Izkušnje pri psihoterapevtskem delu s skupino osebja
  [The experience with psychotherapeutic work in a group of staff]
  1993


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko