biomedicina slovenica


psihoterapevtski : 57

 1. Ivetić Vojislav; Poplas-Susič Tonka; Pašić Klemen; Selič Polona
  Beliefs and viewpoints of family medicine physicians on approaches to identify and treat medically unexplained symptoms
  [Prepričanja in stališča zdravnikov družinske medicine o pristopih k prepoznavanju in zdravljenju medicinsko nepojasnjenih stanj]
  2016
 2. Škodlar Borut
  Primerjava teoretičnih vidikov psihoterapevtskih pristopov v prodromalnih stanjih in pri prvi psihotični epizodi
  2015
 3. Šubic Miha; Bregar Branko
  Uporaba enostavnih psihoterapevtskih tehnik v psihiatrični zdravstveni negi
  [Use of simple psychotherapy techniques in psychiatric nursing]
  2014
 4. Škodlar Borut
  Psihoterapevtski pristop pri bolnikih z rakom
  2015
 5. Žmitek Andrej
  Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 4
  2012
 6. Tomori Martina
  Spremna beseda
  2012
 7. Bon Jurij
  Nevroznanost religioznega doživljanja
  2007
 8. Anonymous ;
  Psihoterapija v luči nevroznanosti: telo, čustva in zavest - revolucionarne povezave. 1. mednarodni znanstveni psihoterapevtski kongres Slovenske krovne zveze za psihoterapijo; 2007 maj 31 - jun 2; Rogla
  2007
 9. Kobal Miloš F
  Andrej Žmitek (ur.) Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 3
  2012
 10. Kovač-Vouk Ljubica
  Tehnike sproščanja
  2011
 11. Perne Damijan
  Terapevtski tim po stresnem dogodku
  2011
 12. Pretnar-Silvester Melita
  Učinkovito sporazumevanje med zdravstvenimi delavci in sodelavci
  2011
 13. Žmitek Andrej
  Odnos med zdravniki in farmacevtsko industrijo
  2011
 14. Žmitek Andrej
  Predgovor urednika
  2011
 15. Kocmur Marga
  Spremna beseda
  2011
 16. Tomori Martina
  Spremna beseda
  2011
 17. Rus-Makovec Maja
  Sprememba vedenja: motivacijski postopek pri odvisnem človeku
  2011
 18. Kogoj Aleš; Vodušek Vid
  Obravnava in (psiho)terapevtski ukrepi za bolnika z demenco in njegove svojce
  2011
 19. Žmitek Andrej
  Zbornik Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 3; 2011 nov 18-19; Begunje
  2011
 20. Kobal Miloš F
  Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 2
  2011
 21. Žmitek Andrej
  Sodelovanje bolnika s shizofrenijo pri zdravljenju z zdravili
  2010
 22. Rus-Makovec Maja
  Terapevtske intervence pri partnerski problematiki
  2010
 23. Žmitek Andrej
  Predgovor urednika
  2010
 24. Kocmur Marga
  Spremna beseda
  2010
 25. Žmitek Andrej
  Psihoterapevtski ukrepi kot del rutinske obravnave bolnikov z depresijo
  2009
 26. Žmitek Andrej
  Zbornik Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjjo rabo 2; 2010 nov 19-20; Begunje
  2010
 27. Tomori Martina
  Spremna beseda
  2010
 28. Škodlar Burut
  Prvi psihoterapevtski ukrepi ob samomorilno ogroženem pacientu
  2009
 29. Groleger Urban
  Problem solving ali strategije reševanja problemov
  2009
 30. Tomori Martina
  Spremna beseda: psihoterapija v vsakodnevni psihiatrični praksi
  2009
 31. Žmitek Andrej
  Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo: zbornik; 2009 nov 27-28; Begunje
  2009
 32. Kramar Meta
  Moralnost in psihoterapevtski odnos
  2008
 33. Brežan Simon; Štukovnik Vita; Vodušek David B
  Električni možgani: kognitivna elektrofiziologija v raziskovanju in terapiji
  2007
 34. Židanik Miloš
  Anksioznost ali nevroza: prikaz primera
  [Anxiety or neurosis: case report study]
  2005
 35. Potočnik-Dajčman Nataša; Vajd-Ledinek Barbara; Dougan Katja
  Agresivnost v psihoterapevtski skupini adolescentov
  2004
 36. Židanik Miloš
  Terapevtski dejavniki v ambulantni skupinski psihoterapevtski obravnavi odvisnih od alkohola
  [Therapeutic factors in group psychotherapy of outpatient alcoholic]
  2004
 37. Židanik Miloš
  Multipla osebnost: prikaz primera
  [Multiple personality: case report study]
  2004
 38. Stritih Bernard
  Uvodne misli in vprašanja za okroglo mizo: dialog med psihoterapevtskimi modalitetami
  2002
 39. Židanik Miloš
  Prisilne misli: prikaz primera
  [Obsessions: case report study]
  2004
 40. Ščuka Viljem
  Ambulanta za bolezni odvisnosti Nova Gorica: kritični pregled dosedanje dejavnosti in možnosti razvoja v prihodnje
  [The critical view to the past activities and possibilities of development in the future]
  2001
 41. Vračko-Tuševljak M
  Psihoterapevtski vidiki konverzivnih afonij
  1985
 42. Močnik M; Petruša A
  Koterapevtski par v psihoterapevtski skupini mladostnikov
  1983
 43. Rojšek J
  Možnosti in oblike psihoterapevtskih intervencij pri športnikih
  1983
 44. Rojšek J
  PSIHOTERAPEVTSKI POSEGI PRI ŠPORTNIKIH
  1980
 45. Hladnik A
  MENTALNOHIGIENSKI IN PSIHOTERAPEVTSKI ELEMENTI V DELU MEDICINSKE SESTRE S HOSPITALIZIRANIMI BOLNIKI
  1979
 46. Bregant L
  PREGLED KRATKIH PSIHOTERAPEVTSKIH METODA
  1977
 47. Bregant L
  DOPRINOS PSIHOANALIZE DIFERENCIJACIJI PSIHOTERAPEVTSKIH TEHNIK
  1976
 48. Žmitek Andrej
  Kako dolgo naj traja zdravljenje z antidepresivi
  [Which lenght of antidepressant treatment is optimal]
  2000
 49. Rojšek Janez
  O psihoterapevtskih metodah pri EPH gestozi
  2000
 50. Zalar Bojan
  Depresija - čustvo in diagnoza
  [Depression - emotion and diagnosis]
  2000
 51. Židanik Miloš
  Disociativna fuga: prikaz primera
  [Dissociative fugue: case report]
  1998
 52. Kocmur M
  Psihoterapevtski ukrepi pri zdravljenju hipertenzije
  1993
 53. Kramar M
  Dve psihoterapevtski obravnavi
  1993
 54. Čebašek-Travnik Z
  Terapevtski dogovor v psihoterapevtski obravnavi odvisnosti od alkohola
  [The treatment contract in the psychotherapy of alcohol dependence]
  1990
 55. Bregant L
  Analitični skupinski trening terapevtov pri psihoterapevtski edukaciji
  1986
 56. Bregant L
  Analitični skupinski trening terapevtov pri psihoterapevtski edukaciji
  1986
 57. Bregant L
  Pregled kratkih psihoterapevtskih metod
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko