biomedicina slovenica


psihoterapevtsko : 12

 1. Možina Miran
  Ločimo poklicno od generične psihoterapije, psihoterapevte od šarlatanov in zakonsko uredimo psihoterapevtsko dejavnost
  2009
 2. Tančič-Grum Alenka
  Na psihoterapevtsko obravnavo
  2010
 3. Latifi Ajet
  Psihoterapevtsko delo z bolniki
  2003
 4. Latifi Ajet
  Hipnoza - diagnostično in psihoterapevtsko sredstvo
  2002
 5. Šolinc Nada
  Kako si prizadevam psihoterapevtsko pomagati osebam s psihozo
  2000
 6. Židanik Miloš
  Za razvojno fazo specifične naloge v diadnem, analitično usmerjenem psihoterapevtskem procesu: prikaz primera
  [Developmental-period specific tasks in psychoanalytically oriented psychotherapy: a case report]
  2000
 7. Strojin T
  SO LAHKO DEJAVNOSTI V PROSTEM čASU TUDI PSIHOTERAPEVTSKO SREDSTVO?
  1979
 8. Židanik Miloš
  Bojazljivostna (izmikajoča se) osebnostna motnja. Pikraz primera
  [Anxious (avoidant) presonality disorder. Case report]
  2000
 9. Bratanič Nevenka; Uršič-Bratina Nataša; Žerjav-Tanšek Mojca; Brecelj-Kobe Mojca; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Somatske značilnosti otrok in mladostnikov z anoreksijo nervozo - 10 letno obdobje
  [Somatic characteristics of children and adolescents with anorexia nervosa - 10-years follow-up]
  2000
 10. Židanik Miloš
  Med shizotipsko osebnostno motnjo in shizofrenijo: prikaz primera
  [Between schizotypal personality disorder and schizophrenia: case report]
  1999
 11. Kogovšek Brane
  Pomoč človeku v stiski in psihoterapevtsko delo
  1997
 12. Mikuljan M
  Svetovalno in psihoterapevtsko delo z alkoholikovo ženo med pripravo za zdravljenje
  1991


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko