biomedicina slovenica


psihoterapija : 373

 1. Škodlar Borut
  Mojca Močnik Bučar (1947-2017)
  2017
 2. Pomoč in samopomoč osebam v duševni stiski
  2003
 3. Škodlar Borut; Bajželj Jana
  Psihoterapija
  2017
 4. Globevnik Velikonja Vislava
  Psihološka obravnava nosečnic z duševno motnjo
  [Psychological management of women with mental health issues during pregnancy]
  2017
 5. Bras Nina
  Vpliv prevladujočega tipa navezanosti v objektnem odnosu na zmožnosti spoprijemanja s stresom
  [The impact of primary attachment in object relations on the ability to cope with stress]
  2017
 6. Simonič Anja
  Seznam specialistov klinične psihologije z opravljenim specialističnim izpitom v obdobju junij 2013 - december 2016
  2016
 7. Sernec Karin; Arzenšek Marjana
  Čas in trenutek
  2016
 8. Škodlar Borut; Ditrich Tamara
  Čuječnost in psihoanaliza o spoznavanju časa skozi trenutek
  2016
 9. Škodlar Borut
  Čuječnost - stara ali nova psihoterapija?
  2016
 10. Malešič Urša; Ucman Saša; Žerovc Mitja; Novak Šarotar Brigita
  Zdravljenje kriznih stanj
  2016
 11. Sentočnik Jožica Tina; Pfeifer Marija
  Učinki statičnega in dinamičnega pristopa k zdravljenju debelosti
  2016
 12. Trampuž Dubravka; Brecelj-Kobe Mojca; Rus-Makovec Maja; Močnik-Bučar Mojca; Borštnar Jana; Čebašek-Travnik Zdenka; Sotošek Silvija; Cerar-Lotrič Marta; Rotar-Pavlič Danica
  Sistemska družinska terapija
  2016
 13. Škodlar Borut
  Applications of mindfulness in psychotherapy - contemporary dilemmas
  2016
 14. Škodlar Borut
  Psihoterapija, osebnostna rast, duhovna vprašanja
  2016
 15. Škodlar Borut
  Čuječnost (mindfulness) v psihoterapiji
  2016
 16. Škodlar Borut
  Eksistencialistična-humanistična psihoterapija
  2016
 17. Škodlar Borut
  Kaj je psihoterapija
  2016
 18. Škodlar Borut
  Ljubav kao smisao kod psihijatrijskih bolesnika
  2016
 19. Škodlar Borut
  Liječenje pacijenata u ranoj fazi psihoze na psihoterapijskom odjelu
  2016
 20. Škodlar Borut; Klemenčič Rafko; Ropret Katarina
  Ni vse na nas
  2016
 21. Škodlar Borut
  Ljubeča naklonjenost in sočutje v meditaciji in logoterapiji
  [Loving-kindness and comparison in meditation and logotherapy]
  2016
 22. Možina Miran
  Psihoterapija v Sloveniji danes in jutri
  [Psychotherapy in Slovenia today and tomorrow]
  2010
 23. Kores-Plesničar Blanka
  Kako do dobre remisije oziroma okrevanja v zdravljenju depresije
  2009
 24. Vrbnjak Tatjana; Gomolj Rene; Krebs Simona; Nerenberg Albert
  Smeh je pol zdravja
  2012
 25. Rutar Miha
  Psihoterapija kot oblika dodatne pomoči za bolnike s KVČB
  2013
 26. Praper Peter; Kučić Lenart J.; Suhadolnik Jože
  Nekoč prisilni kolektivizem, zdaj samo jaz, jaz in še enkrat jaz
  2014
 27. Švab Vesna; Mlakar Janez
  Svetovanje
  2015
 28. Škodlar Borut
  Prepoznavanje in psihoterapija v zgodnjih fazah psihotičnih motenj
  2015
 29. Razboršek Vincenc
  Depresije
  2000
 30. Terapevt, bolnik, njun odnos in izid zdravljenja
  [The therapist, the patient, their relationship and treatment outcome]
  2015
 31. Ramovš Jože
  Mali žepni priročnik za samopomoč v depresiji
  2007
 32. Ramovš Jože
  Knjiga, ki razkriva depresijo od znotraj in od zunaj
  2007
 33. Bregar Branko; Mrak Lidija; Mesarič Jurij; Čuk Vesna
  Izzivi pri obravnavi psihoz
  [Challenges in dealing with phychosis]
  2012
 34. Škodlar Borut
  Psihoterapevtski pristop pri bolnikih z rakom
  2015
 35. Bokal Urška; Škufca Smrdel Andreja Cirila
  Podporne skupine bolnikov z rakom
  2015
 36. Delić Mirjana
  Psihoterapevtska obravnava odvisnosti od kokaina
  [Psychotherapy of cocaine addiction]
  2009
 37. Škufca Smrdel Andreja Cirila
  Psihološka podpora bolnikom na dolgotrajnem zdravljenju
  2015
 38. Šinko Sebastjan
  Patološko hazardiranje
  2015
 39. Debeljak Andrej
  Paliativna oskrba bolnika in sodelovanje s svojci v luči interpersonalnih odnosov
  [Patient palliative care and cooperation with relatives in the light of interpersonal relationship]
  2010
 40. Zalar Bojan
  Duševno i tjelesno
  2014
 41. Kozarić-Kovačić Dragica; Frančišković Tanja
  Psihoterapijski pravci
  2014
 42. Krapež Tanja
  Kompulzivno kopičenje v luči teorije izbire in realitetne psihoterapije
  [Compulsive hoarding in the light of the choice theory and reality psychotherapy]
  2011
 43. Bavčar Petra
  Klinično psihološka obravnava glasovnih motenj
  [Clinical psychological treatment of voice disorders]
  2012
 44. Šoštarič Anja; Peterka-Novak Jožica; Gorše-Muhič Marija
  Zdravstvena nega na področju psihiatrije v prihodnosti
  [Psychiatric nursing in the future]
  2014
 45. Sernec Karin; Srpak Milena
  Krivda
  2014
 46. Gorup Darja R.
  Ali je psihoterapija lahko "nova znanost"?
  2010
 47. Perdih Marija
  Področja pomoči z umetnostjo s poudarkom na zdravstveni likovni terapiji
  2012
 48. Mihoci Janja; Blinc-Pesek Marjeta
  Attachment as a predictor of therapeutic outcome
  2010
 49. Možina Miran
  Podhranjeno duševno zdravje Slovencev
  2009
 50. Možina Miran
  Ločimo poklicno od generične psihoterapije, psihoterapevte od šarlatanov in zakonsko uredimo psihoterapevtsko dejavnost
  2009
 51. Kunej Alenka
  Skupina za samopomoč
  2012
 52. Šprah Lilijana; Artnik Knibbe Tjaši
  Boleča gugalnica razpoloženja
  2011
 53. Žmitek Andrej
  Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 4
  2012
 54. Švagelj Eva
  Integracija metode EMDR pri zdravljenju travmatiziranosti s komorbidno odvisnostjo
  2013
 55. Agresivnost pacienta, terapevta in psihoze same
  2013
 56. Slak Judita
  Partnerski odnosi
  2012
 57. Žvelc Gregor; Černetič Miha; Košak Melita
  Mindfulness-based transactional analysis
  2011
 58. Žvelc Gregor
  Between self and others
  2009
 59. Mrevlje Gorazd
  Od psihodinamične psihoterapije do nevropsihoanalize
  2013
 60. Škodlar Borut
  Psihoterapija
  2013
 61. Ganc Damjan
  Izzivi odraščanja
  2013
 62. Čelan-Stropnik Saša
  Psihofarmakoterapija depresivnih motenj
  [Psychopharmacotherapy of depressive disordes]
  2012
 63. Škodlar Borut; Zorman Marina
  Lingvistika, fenomenologija, psihoterapija
  2012
 64. Škodlar Borut
  Panična motnja in eksistencialistična psihoterapija
  2008
 65. Bon Jurij
  Nevroznanost religioznega doživljanja
  2007
 66. Anonymous ;
  Psihoterapija v luči nevroznanosti: telo, čustva in zavest - revolucionarne povezave. 1. mednarodni znanstveni psihoterapevtski kongres Slovenske krovne zveze za psihoterapijo; 2007 maj 31 - jun 2; Rogla
  2007
 67. Praper Peter
  Navezanost, mentalizacija in psihoterapija
  2010
 68. Sernec Karin
  Sodobni vidiki in načini zdravljenja motenj hranjenja
  [New aspects in the treatment of eating disorders]
  2010
 69. Tomori Martina
  Spremna beseda: psihoterapija v vsakodnevni psihiatrični praksi
  2009
 70. Blinc-Pesek Marjeta
  Psihoterapija psihoz, do kod?
  2008
 71. Lunaček M; Dernovšek MZ; Rus-Makovec M; Škodlar B; Švab V
  Psihoterapija v Psihiatrični kliniki Ljubljana: okrogla miza 2
  2008
 72. Škodlar Borut
  Grupna psihoterapija psihoza u ustanovi
  2008
 73. Klain Eduard
  Grupna analiza - analitička grupna psihoterapija
  2008
 74. Grom A
  Psihoterapija v dejavnosti delovne terapevtke na enoti za psihoterapijo
  2008
 75. Brežan Simon; Štukovnik Vita; Vodušek David B
  Električni možgani: kognitivna elektrofiziologija v raziskovanju in terapiji
  2007
 76. Zorman M; Škodlar B
  Izučenije diskursa i psihoterapija
  2005
 77. Rus-Makovec Maja
  Dinamika bolnega in zdravega v človeku z duševno motnjo - psihiatrija in sistemska psihoterapija v sodelovanju
  [The dynamics of the pathological and the healthy by the person with mental disorder - psychiatry and systemic psychotherapy in cooperation]
  2005
 78. Pišec Andrej; Kaube Sanja; Kmetec Irena; Kodrič Petra
  Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Zdravstveni dom "dr. A. Drolca" Maribor
  [Center for prevention and treatment of drug addiction primary Health centre "dr. A. Drolca" Maribor]
  2005
 79. Pačnik Tone
  Predstava o sebi in avtoagresivnost
  1988
 80. Mikuš-Kos Anica
  Preventivna djelatnost u zbrinjavanju mentalnog zdravlja djece i omladine
  2004
 81. Lorenčić Manica
  Psihoterapija telesno ometene dece
  2004
 82. Tomori Martina
  Psihoterapija toksikomanija
  2004
 83. Kramar Meta
  Psihoterapija poremećaja hranjenja
  2004
 84. Tomori Martina
  Psihoterapija mladih od 15 do 18 godina
  2004
 85. Tomori Martina
  Grupna psihoterapija dece i omladine
  2004
 86. Milčinski Lev
  Etička pitanja psihoterapije dece i mladih
  2004
 87. Tadić Nevenka
  Psihoanalitička psihoterapija dece i mladih
  2004
 88. Rus-Makovec Maja
  Psihoterapija v procesu zdravljenja odvisnosti od alkohola
  2004
 89. Trampuž Dubravka; Brecelj-Kobe Mojca
  Sistemska/družinska/psihoterapija - kako začeti?
  2004
 90. Možina Miran; Šugman-Bohinc Lea
  Sistemska psihoterapija hudih in ponavljajočih se duševnih motenj
  2004
 91. Bohak Janko; Možina Miran
  Psihoterapija na Slovenskem
  [Psychotherapy in Slovenia]
  2002
 92. Stritih Bernard
  Ekološka suportivna psihoterapija za osebe s psihiatričnimi diagnozami
  2002
 93. Bohak Janko
  Psihoterapija med tradicijo in tranzicijo
  2002
 94. Možina Miran; Solarovič Jasna
  Sistemska psihoterapija je učinkovita in uspešna
  2003
 95. Kobal Leonida
  "Končno sem rekla NE": kako vpliva miljejska psihoterapija na pomagajoče?
  2003
 96. Una-Tumpej Jasmina
  Vzhodna filozofija in psihoterapija
  2002
 97. Peternel Franc; Praper P
  Skupinska psihoterapija pri nas
  2002
 98. Glonar-Vodopivec Maja
  Psihoterapija dolgotrajnih potravmatskih motenj
  2001
 99. Gošnjak Edo
  Psihoterapija v zdravilišču
  2000
 100. Milčinski L
  Psihoterapija, njeni počeci i mjesto autogenog treninga u njoj
  1976

1 101 201 301  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko