biomedicina slovenica


psihoterapija : 376

 1. Škodlar Borut; Kralj Robert
  Psihoterapija v dialogu z duhovnostjo
  2018
 2. Sernec Karin; Arzenšek Marjana
  Dopolnjujoče psihoterapevtske tehnike
  2017
 3. Škodlar Borut; Aleksič Jure; Zupančič Šimen
  Joga kot psihoterapija, molitev kot meditacija
  2017
 4. Škodlar Borut
  Mojca Močnik Bučar (1947-2017)
  2017
 5. Pomoč in samopomoč osebam v duševni stiski
  2003
 6. Škodlar Borut; Bajželj Jana
  Psihoterapija
  2017
 7. Globevnik Velikonja Vislava
  Psihološka obravnava nosečnic z duševno motnjo
  [Psychological management of women with mental health issues during pregnancy]
  2017
 8. Bras Nina
  Vpliv prevladujočega tipa navezanosti v objektnem odnosu na zmožnosti spoprijemanja s stresom
  [The impact of primary attachment in object relations on the ability to cope with stress]
  2017
 9. Simonič Anja
  Seznam specialistov klinične psihologije z opravljenim specialističnim izpitom v obdobju junij 2013 - december 2016
  2016
 10. Sernec Karin; Arzenšek Marjana
  Čas in trenutek
  2016
 11. Škodlar Borut; Ditrich Tamara
  Čuječnost in psihoanaliza o spoznavanju časa skozi trenutek
  2016
 12. Škodlar Borut
  Čuječnost - stara ali nova psihoterapija?
  2016
 13. Malešič Urša; Ucman Saša; Žerovc Mitja; Novak Šarotar Brigita
  Zdravljenje kriznih stanj
  2016
 14. Sentočnik Jožica Tina; Pfeifer Marija
  Učinki statičnega in dinamičnega pristopa k zdravljenju debelosti
  2016
 15. Trampuž Dubravka; Brecelj-Kobe Mojca; Rus-Makovec Maja; Močnik-Bučar Mojca; Borštnar Jana; Čebašek-Travnik Zdenka; Sotošek Silvija; Cerar-Lotrič Marta; Rotar-Pavlič Danica
  Sistemska družinska terapija
  2016
 16. Škodlar Borut
  Applications of mindfulness in psychotherapy - contemporary dilemmas
  2016
 17. Škodlar Borut
  Psihoterapija, osebnostna rast, duhovna vprašanja
  2016
 18. Škodlar Borut
  Čuječnost (mindfulness) v psihoterapiji
  2016
 19. Škodlar Borut
  Eksistencialistična-humanistična psihoterapija
  2016
 20. Škodlar Borut
  Kaj je psihoterapija
  2016
 21. Škodlar Borut
  Ljubav kao smisao kod psihijatrijskih bolesnika
  2016
 22. Škodlar Borut
  Liječenje pacijenata u ranoj fazi psihoze na psihoterapijskom odjelu
  2016
 23. Škodlar Borut; Klemenčič Rafko; Ropret Katarina
  Ni vse na nas
  2016
 24. Škodlar Borut
  Ljubeča naklonjenost in sočutje v meditaciji in logoterapiji
  [Loving-kindness and comparison in meditation and logotherapy]
  2016
 25. Možina Miran
  Psihoterapija v Sloveniji danes in jutri
  [Psychotherapy in Slovenia today and tomorrow]
  2010
 26. Kores-Plesničar Blanka
  Kako do dobre remisije oziroma okrevanja v zdravljenju depresije
  2009
 27. Vrbnjak Tatjana; Gomolj Rene; Krebs Simona; Nerenberg Albert
  Smeh je pol zdravja
  2012
 28. Rutar Miha
  Psihoterapija kot oblika dodatne pomoči za bolnike s KVČB
  2013
 29. Praper Peter; Kučić Lenart J.; Suhadolnik Jože
  Nekoč prisilni kolektivizem, zdaj samo jaz, jaz in še enkrat jaz
  2014
 30. Švab Vesna; Mlakar Janez
  Svetovanje
  2015
 31. Škodlar Borut
  Prepoznavanje in psihoterapija v zgodnjih fazah psihotičnih motenj
  2015
 32. Razboršek Vincenc
  Depresije
  2000
 33. Terapevt, bolnik, njun odnos in izid zdravljenja
  [The therapist, the patient, their relationship and treatment outcome]
  2015
 34. Ramovš Jože
  Mali žepni priročnik za samopomoč v depresiji
  2007
 35. Ramovš Jože
  Knjiga, ki razkriva depresijo od znotraj in od zunaj
  2007
 36. Bregar Branko; Mrak Lidija; Mesarič Jurij; Čuk Vesna
  Izzivi pri obravnavi psihoz
  [Challenges in dealing with phychosis]
  2012
 37. Škodlar Borut
  Psihoterapevtski pristop pri bolnikih z rakom
  2015
 38. Bokal Urška; Škufca Smrdel Andreja Cirila
  Podporne skupine bolnikov z rakom
  2015
 39. Delić Mirjana
  Psihoterapevtska obravnava odvisnosti od kokaina
  [Psychotherapy of cocaine addiction]
  2009
 40. Škufca Smrdel Andreja Cirila
  Psihološka podpora bolnikom na dolgotrajnem zdravljenju
  2015
 41. Šinko Sebastjan
  Patološko hazardiranje
  2015
 42. Debeljak Andrej
  Paliativna oskrba bolnika in sodelovanje s svojci v luči interpersonalnih odnosov
  [Patient palliative care and cooperation with relatives in the light of interpersonal relationship]
  2010
 43. Zalar Bojan
  Duševno i tjelesno
  2014
 44. Kozarić-Kovačić Dragica; Frančišković Tanja
  Psihoterapijski pravci
  2014
 45. Krapež Tanja
  Kompulzivno kopičenje v luči teorije izbire in realitetne psihoterapije
  [Compulsive hoarding in the light of the choice theory and reality psychotherapy]
  2011
 46. Bavčar Petra
  Klinično psihološka obravnava glasovnih motenj
  [Clinical psychological treatment of voice disorders]
  2012
 47. Šoštarič Anja; Peterka-Novak Jožica; Gorše-Muhič Marija
  Zdravstvena nega na področju psihiatrije v prihodnosti
  [Psychiatric nursing in the future]
  2014
 48. Sernec Karin; Srpak Milena
  Krivda
  2014
 49. Gorup Darja R.
  Ali je psihoterapija lahko "nova znanost"?
  2010
 50. Perdih Marija
  Področja pomoči z umetnostjo s poudarkom na zdravstveni likovni terapiji
  2012
 51. Mihoci Janja; Blinc-Pesek Marjeta
  Attachment as a predictor of therapeutic outcome
  2010
 52. Možina Miran
  Podhranjeno duševno zdravje Slovencev
  2009
 53. Možina Miran
  Ločimo poklicno od generične psihoterapije, psihoterapevte od šarlatanov in zakonsko uredimo psihoterapevtsko dejavnost
  2009
 54. Kunej Alenka
  Skupina za samopomoč
  2012
 55. Šprah Lilijana; Artnik Knibbe Tjaši
  Boleča gugalnica razpoloženja
  2011
 56. Žmitek Andrej
  Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 4
  2012
 57. Švagelj Eva
  Integracija metode EMDR pri zdravljenju travmatiziranosti s komorbidno odvisnostjo
  2013
 58. Agresivnost pacienta, terapevta in psihoze same
  2013
 59. Slak Judita
  Partnerski odnosi
  2012
 60. Žvelc Gregor; Černetič Miha; Košak Melita
  Mindfulness-based transactional analysis
  2011
 61. Žvelc Gregor
  Between self and others
  2009
 62. Mrevlje Gorazd
  Od psihodinamične psihoterapije do nevropsihoanalize
  2013
 63. Škodlar Borut
  Psihoterapija
  2013
 64. Ganc Damjan
  Izzivi odraščanja
  2013
 65. Čelan-Stropnik Saša
  Psihofarmakoterapija depresivnih motenj
  [Psychopharmacotherapy of depressive disordes]
  2012
 66. Škodlar Borut; Zorman Marina
  Lingvistika, fenomenologija, psihoterapija
  2012
 67. Škodlar Borut
  Panična motnja in eksistencialistična psihoterapija
  2008
 68. Bon Jurij
  Nevroznanost religioznega doživljanja
  2007
 69. Anonymous ;
  Psihoterapija v luči nevroznanosti: telo, čustva in zavest - revolucionarne povezave. 1. mednarodni znanstveni psihoterapevtski kongres Slovenske krovne zveze za psihoterapijo; 2007 maj 31 - jun 2; Rogla
  2007
 70. Praper Peter
  Navezanost, mentalizacija in psihoterapija
  2010
 71. Sernec Karin
  Sodobni vidiki in načini zdravljenja motenj hranjenja
  [New aspects in the treatment of eating disorders]
  2010
 72. Tomori Martina
  Spremna beseda: psihoterapija v vsakodnevni psihiatrični praksi
  2009
 73. Blinc-Pesek Marjeta
  Psihoterapija psihoz, do kod?
  2008
 74. Lunaček M; Dernovšek MZ; Rus-Makovec M; Škodlar B; Švab V
  Psihoterapija v Psihiatrični kliniki Ljubljana: okrogla miza 2
  2008
 75. Škodlar Borut
  Grupna psihoterapija psihoza u ustanovi
  2008
 76. Klain Eduard
  Grupna analiza - analitička grupna psihoterapija
  2008
 77. Grom A
  Psihoterapija v dejavnosti delovne terapevtke na enoti za psihoterapijo
  2008
 78. Brežan Simon; Štukovnik Vita; Vodušek David B
  Električni možgani: kognitivna elektrofiziologija v raziskovanju in terapiji
  2007
 79. Zorman M; Škodlar B
  Izučenije diskursa i psihoterapija
  2005
 80. Rus-Makovec Maja
  Dinamika bolnega in zdravega v človeku z duševno motnjo - psihiatrija in sistemska psihoterapija v sodelovanju
  [The dynamics of the pathological and the healthy by the person with mental disorder - psychiatry and systemic psychotherapy in cooperation]
  2005
 81. Pišec Andrej; Kaube Sanja; Kmetec Irena; Kodrič Petra
  Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Zdravstveni dom "dr. A. Drolca" Maribor
  [Center for prevention and treatment of drug addiction primary Health centre "dr. A. Drolca" Maribor]
  2005
 82. Pačnik Tone
  Predstava o sebi in avtoagresivnost
  1988
 83. Mikuš-Kos Anica
  Preventivna djelatnost u zbrinjavanju mentalnog zdravlja djece i omladine
  2004
 84. Lorenčić Manica
  Psihoterapija telesno ometene dece
  2004
 85. Tomori Martina
  Psihoterapija toksikomanija
  2004
 86. Kramar Meta
  Psihoterapija poremećaja hranjenja
  2004
 87. Tomori Martina
  Psihoterapija mladih od 15 do 18 godina
  2004
 88. Tomori Martina
  Grupna psihoterapija dece i omladine
  2004
 89. Milčinski Lev
  Etička pitanja psihoterapije dece i mladih
  2004
 90. Tadić Nevenka
  Psihoanalitička psihoterapija dece i mladih
  2004
 91. Rus-Makovec Maja
  Psihoterapija v procesu zdravljenja odvisnosti od alkohola
  2004
 92. Trampuž Dubravka; Brecelj-Kobe Mojca
  Sistemska/družinska/psihoterapija - kako začeti?
  2004
 93. Možina Miran; Šugman-Bohinc Lea
  Sistemska psihoterapija hudih in ponavljajočih se duševnih motenj
  2004
 94. Bohak Janko; Možina Miran
  Psihoterapija na Slovenskem
  [Psychotherapy in Slovenia]
  2002
 95. Stritih Bernard
  Ekološka suportivna psihoterapija za osebe s psihiatričnimi diagnozami
  2002
 96. Bohak Janko
  Psihoterapija med tradicijo in tranzicijo
  2002
 97. Možina Miran; Solarovič Jasna
  Sistemska psihoterapija je učinkovita in uspešna
  2003
 98. Kobal Leonida
  "Končno sem rekla NE": kako vpliva miljejska psihoterapija na pomagajoče?
  2003
 99. Una-Tumpej Jasmina
  Vzhodna filozofija in psihoterapija
  2002
 100. Peternel Franc; Praper P
  Skupinska psihoterapija pri nas
  2002

1 101 201 301  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko