biomedicina slovenica


psihoterapije : 65

 1. Škodlar Borut
  Psihoterapija, osebnostna rast, duhovna vprašanja
  2016
 2. Škodlar Borut
  Čuječnost (mindfulness) v psihoterapiji
  2016
 3. Škodlar Borut
  Eksistencialistična-humanistična psihoterapija
  2016
 4. Škodlar Borut
  Kaj je psihoterapija
  2016
 5. Škodlar Borut
  Čuječnost (mindfulness) v psihoterapiji (oblike, razširjenost, raziskave)
  2015
 6. Anderluh Marko
  Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje depresije
  [Drugs for the treatment of depression]
  2010
 7. Krapež Tanja
  Kompulzivno kopičenje v luči teorije izbire in realitetne psihoterapije
  [Compulsive hoarding in the light of the choice theory and reality psychotherapy]
  2011
 8. Krebs Simona
  Znanstveno-raziskovalni pristop k smehu
  2012
 9. Možina Miran
  Ločimo poklicno od generične psihoterapije, psihoterapevte od šarlatanov in zakonsko uredimo psihoterapevtsko dejavnost
  2009
 10. Mrevlje Gorazd
  Od psihodinamične psihoterapije do nevropsihoanalize
  2013
 11. Škodlar Borut
  Psihoterapijski odjel - mogućnosti bolničke psihoterapije
  2013
 12. Blinc-Pesek M; Avguštin-Avčin B; Perovšek-Šolinc N
  Pomen dolgotrajne skupinske psihoterapije za znanjševanje stigme pri bolnikih s psihozo
  2008
 13. Cerar-Lotrič Marta; Rus-Makovec Maja
  Terapevtski ukrepi v okviru sistemske (družinske) psihoterapije
  2006
 14. Kramar Metka
  Začetki slovenske klinične psihologije in psihoterapije
  2004
 15. Milčinski Lev
  Etička pitanja psihoterapije dece i mladih
  2004
 16. Ščuka Leon
  Pomen metaanalize v medicini
  [Meta-analysis in medicine]
  2005
 17. Žvelc Gregor
  Ranljiv in težaven otrok - primer transakcijsko analitične psihoterapije
  2004
 18. Filipič Bojan
  Agresivnost kot progresivni dejavnik v zaključni fazi skupinske analitične psihoterapije
  2004
 19. Franzl Branko
  Moč in nemoč psihoterapije
  2000
 20. Osterman Franc
  Kognitivno vedenjski pristop skupinske psihoterapije bolnikov z akutno shizofrenijo
  2004
 21. Šugman-Bohinc Lea; Kobal Leonida
  Prikaz evalvacijskih študij psihoterapije v Sloveniji
  2003
 22. Pastirk Samo
  Uporaba vedenjsko kognitivne psihoterapije v poklicni rehabilitaciji
  2002
 23. Brinšek Brane
  Skupinska obravnava oseb s psihotično motnjo
  2000
 24. Kogovšek Brane; Škerbinek Ladi
  Izkušnje ob delu s skupino oseb s psihozo in njihovimi bližnjimi
  2000
 25. Stritih Bernard
  Ekološkosuportivna pomoč osebam s psihiatričnimi diagnozami
  2000
 26. Kogovšek Brane
  Moč in nemoč svetovalnega dela
  2000
 27. Blinc-Pesek Marjeta; Kogovšek Brane
  Skupina staršev oseb s psihozo
  2000
 28. Bogataj Andreja
  Izkušnje pri delu v skupini za samopomoč z osebami s težavami v duševnem zdravju
  2000
 29. Resman Janez
  Uporaba vedenjsko-kognitivne terapije v zdravljenju ljudi s psihozo
  2000
 30. Vidmar-Vengust Metoda
  Kognitivno vedenjska terapija psihoz
  2000
 31. Možina Miran
  Sodelovanje s klientskim sistemom in socialno podporno mrežo v primeru nujnega sprejema v psihiatrično bolnico
  2000
 32. Šolinc Nada
  Kako si prizadevam psihoterapevtsko pomagati osebam s psihozo
  2000
 33. Ravnik Slavica
  Svetovalno in izobraževalno delo v skupini svojcev bolnikov s psihiatrično diagnozo
  2000
 34. Švab Vesna
  Vloga psihoterapije pri skrbi za osebe s psihičnimi motnjami
  2000
 35. Švab Vesna
  Uvod
  2000
 36. Švab Vesna
  Vloga psihoterapije pri skrbi za osebe s psihotičnimi motnjami
  2000
 37. Rugelj Janez
  Samo izjemno je možno izvesti uspešno psihoterapijo: (poročilo o izkušnjah iz 30-letnega delovanja po nadpovprečno zahtevni metodi psihoterapije v skupinah in terapevtski skupnosti)
  2001
 38. Bregant L
  Uvod v tehniko individualne analitične psihoterapije
  1982
 39. Lokar J
  Indikacije i kontraindikacije za primenu bihejvior psihoterapije
  1985
 40. Kobal M
  Sopstvena iskustva u postavljanju indikacija i kontraindikacija za primenu kratke dinamičke psihoterapije
  1985
 41. Dražović M; Korenjak R
  Dileme ekstrahospitalne grupne psihoterapije adolescenata
  1983
 42. Ziherl S
  Uticaj psihoterapije na samopoštovanje alkoholičara
  1983
 43. Kobal M
  Uloga psihoterapije u zdravstvenoj zaštiti stanovništva
  1983
 44. Bregant L
  KONZULTACIJA V ZAčETNI FAZI PSIHOTERAPIJE
  1981
 45. Lopičić-Perišić Z
  PRIKAZ PSIHOTERAPIJE MENTALNE ANOREKSIJE
  1977
 46. Požarnik H
  EKSPERIMENTALNI MODEL KRATKE DINAMIčNE GRUPNE PSIHOTERAPIJE
  1977
 47. Bregant L
  UVOD V TEHNIKO INDIVIDUALNE ANALITIčNE PSIHOTERAPIJE
  1976
 48. Lapornik-Boškin P
  NAčELNA VPRAŠANJA PSIHOTERAPIJE ALKOHOLIKOV
  1976
 49. Petelin M
  MOžNOSTI KRATKE PSIHOTERAPIJE PRI PSIHOSOMATIčNIH BOLNIKIH
  1976
 50. Jan I; Jensterle J; Mrevlje G
  NEKATERI VIDIKI PSIHOTERAPIJE V ZDRAVLJENJU ALKOHOLNE ODVISNOSTI
  1976
 51. Kobal M
  OSNOVE KRATKE DINAMIčNE PSIHOTERAPIJE
  1976
 52. Petelin M
  POMEN PSIHOTERAPIJE PRI ZDRAVLJENJU PSIHOSOMATIčNIH BOLNIKOV
  1977
 53. Petek Jožica
  Spremembe in razlike v bazični doktrini delovne terapije (DT) na področju psihiatrije
  [Changes and differences in the basic doctrine of occupational therapy (OT) in mental health]
  1999
 54. Čebašek-Travnik Zdenka
  Pomen psihoterapije pri ortopedskih bolnikih
  1998
 55. Milčinski Lev
  Etička pitanja psihoterapije dece i mladih
  1992
 56. Tomori M
  Specifičnosti psihoterapije suicidalnega adolescenta
  1995
 57. Pustinek M
  Prikaz kratke dinamične psihoterapije (KDP) pri emocionalno manj zreli pacientki (klientki) z anksiozno-fobično in konverzivno simptomatiko
  1993
 58. Nikolić S; Čiček M; Borovečki Ž
  Drama i psiha: teorija i praksa scenske psihoterapije
  1990
 59. Rejec VF
  Učinak suportivne psihoterapije na samopoštovanje u toku adaptacije starije populacije na dom umirovljenika
  1989
 60. Ziherl S
  Samospoštovanje kot fokus psihoterapije alkoholikov
  1988
 61. Kos A
  Pomen mentalno-higienskih pristopov in psihoterapije pri zdravljenju otroške enureze: enureza - zanimiv primer razvoja pogledov in različnosti pogledov na kak pojav
  1987
 62. Bregant L
  Konzultacija v začetni fazi psihoterapije
  1986
 63. Bregant L
  Skupinska psihoterapija kot edukacijska metoda in edukacija iz skupinske psihoterapije
  1986
 64. Bregant L; Kobal M
  Kratke psihoterapije
  1986
 65. Bregant L
  Uvod v tehniko individualne analitične psihoterapije
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko