biomedicina slovenica


psihoterapiji : 118

 1. Škodlar Borut
  Applications of mindfulness in psychotherapy - contemporary dilemmas
  2016
 2. Škodlar Borut
  Čuječnost (mindfulness) v psihoterapiji
  2016
 3. Škodlar Borut; Rozman Marko
  Pojem čuječnosti v psihoterapiji in duhovnosti
  2016
 4. Pastirk Samo; Vidmar Jernej
  Delo s skupinami v vedenjsko kognitivni psihoterapiji
  2009
 5. Škodlar Borut; Ditrich Tamara
  Mindfulness - čuječnost v psihoterapiji
  2016
 6. Škodlar Borut
  Uporaba čuječnosti pri različnih duševnih motnjah
  2015
 7. Škodlar Borut
  Čuječnost (mindfulness) v psihoterapiji (oblike, razširjenost, raziskave)
  2015
 8. Lunaček Matjaž
  Hrepenenje po vseobsežnosti
  2012
 9. Škodlar Borut
  Govor in jezik v psihoterapiji. Zbornik prispevkov 13. Bregantovi dnevi; 2012 okt 11-14; Podčetrtek
  2012
 10. Škodlar Borut; Zorman Marina
  Lingvistika, fenomenologija, psihoterapija
  2012
 11. Škodlar Borut
  Uvodne misli
  2012
 12. Ozbič Polona
  Neizžalovana izguba posameznika za smrtjo družinskega člana v družinskem kontekstu
  2009
 13. Moškrič Bojana
  Faze psihoterapevtskega procesa v razvojni analitični psihoterapiji otrok
  2009
 14. Borštnar Jana; Brecelj-Kobe Mojca; Močnik Mojca; Rus-Makovec Maja; Trampuž Dubravka
  Faze terapevtskega procesa v sistemski družinski psihoterapiji
  2009
 15. Lešnik Bogdan
  Opomba o fazah psihoterapevtskega procesa v skupinski psihoterapiji
  2009
 16. Mrevlje Gorazd V
  Moralnost v psihoterapiji osebnostno motenih ljudi
  2008
 17. Matjan Polona
  Superego in spol v psihoterapiji
  2008
 18. Rus-Makovec Maja
  Dinamika bolnega in zdravega v človeku z duševno motnjo - psihiatrija in sistemska psihoterapija v sodelovanju
  [The dynamics of the pathological and the healthy by the person with mental disorder - psychiatry and systemic psychotherapy in cooperation]
  2005
 19. Bohak Janko; Možina Miran
  Sodobni tokovi v psihoterapiji: od patogeneze k salutogenezi. 4. študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo; 2005 jun 3-4; Rogla
  2005
 20. Repovš Grega
  O psihoterapiji v Sloveniji: klepet z dr. Gorazdom Mrevljetom
  1997
 21. Kociper Jožef; Kociper Lidija
  Kaj vpliva na proces zdravljenja odvisnih od alkohola? Ocene zdravljencev, svojcev in terapevtov - kvantitativna ocena
  [What effects healing process of alcohol dependent assessment of patients, their relatives and therapists - quantitative analysis]
  2004
 22. Kociper Lidija; Kociper Jožef
  Kaj vpliva na proces zdravljenja odvisnih od alkohola? Stališča zdravljencev, svojcev in terapevtov - kvalitativna analiza
  [What effects healing process of alcohol dependent assessment of patients, their relatives and therapists - qualitative analysis]
  2004
 23. Žunter-Nagy Marija; Škodlar Borut
  Empatija v psihoanalitični psihoterapiji težkih patologij
  2005
 24. Rus-Makovec Maja
  Terapevtska delovna zveza (aliansa) v sistemski družinski psihoterapiji
  2004
 25. Trampuž Dubravka
  Terapevtska delovna zveza v skupinski analitični psihoterapiji
  2004
 26. Moškrič Bojana
  Terapevtska delovna zveza v razvojni analitični psihoterapiji otrok
  2004
 27. Adamčič-Pavlovič Doris
  Terapevtska delovna zveza v vedenjsko kognitivni psihoterapiji
  2004
 28. Stamos Vladislava; Klavora-Meden Vlasta; Korenjak Roman; Požar Lev; Žagar Dušan
  Empatija v skupinski analitični psihoterapiji
  2004
 29. Latifi Ajet
  Kompetentnost uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnoanalizi
  2004
 30. Žunter-Nagy Ana Marija
  Transfer in kontratransfer v psihoterapiji oseb s psihozo
  2004
 31. Ščuka Viljem
  Gestalt, transfer in kontratransfer
  2004
 32. Trampuž Dubravka
  Transfer in kontratransfer v skupinski analizi
  2004
 33. Rus-Makovec Maja
  Kontratransfer v družinski terapiji
  2004
 34. Moškrič Bojana
  Transfer in kontratransfer v analitično usmerjeni psihoterapiji otrok
  2004
 35. Praper Peter
  Transfer, kontratransfer in transpozicija: revizija konceptov
  2004
 36. Rus-Makovec Maja
  Moč v kontekstu spola - sistemska partnerska terapija
  2004
 37. Pelc Julija
  Pomen skupinskega sodelovanja pri razreševanju problemov rejencev
  2004
 38. Milivojević Ljiljana
  Kontratransfer - od moj do nemoj v skupinski analizi
  2004
 39. Kavčič-Kumer Ana
  Dediščina - vir moči ali nemoči
  2004
 40. Filipič Bojan
  Moč in nemoč v luči narcisizma: primer pacientke v skupinski analitični psihoterapiji
  2004
 41. Cvetko Heliodor
  Risanje drevesa: močno psihodiagnostično in terapevtsko sredstvo
  2004
 42. Bastašić Zlatko
  Zgodba o deklici, ki je zmanjševala svoje starše
  2004
 43. Praper Peter
  Moč: transfer in kontratransfer v psihoterapiji. Zbornik prispevkov 6. Bregantovi dnevi; 1998 okt 15-18; Portorož
  2000
 44. Bastaić Ljiljana
  Druga stran prepada
  2000
 45. Adamčič-Pavlović Doris
  Moč misli: prikaz z vedenjsko-kognitivne terapije panike z agorafobijo
  2000
 46. Jogan Hektor
  Narcistična patologija: nihanje med omnipotenco in impotenco
  2000
 47. Brecelj-Kobe Mojca; Sotošek Silvija
  Moč pripovedi
  2000
 48. Franzl Branko
  Moč in nemoč psihoterapije
  2000
 49. Nemetschek Peter
  "Ko bom velik-a!". Vsakdanji trans in družinskoterapevtsko delo z otroki in starši
  2003
 50. Bohak Janko
  Psihoterapevtska dejavnost v helenističnem času in prostoru
  2003
 51. Možina Miran; Solarovič Jasna
  Sistemska psihoterapija je učinkovita in uspešna
  2003
 52. Meško Aleksandra P
  Prepoznavanje življenskega scenarija
  2003
 53. Strniša Zdravko
  Dimenzije odnosov psihoterapevtskega procesa v integrativni psihoterapiji
  2003
 54. Stritih Bernard
  Pomoč osebam, ki so doživele travmo
  2003
 55. Ramovš Jože
  Trening sodobne medgeneracijske komunikacije
  2003
 56. Kren Tilka
  Tudi v psihoterapiji so vse dobre reči vsaj tri
  2003
 57. Boben-Bardutzky Darja; Zupančič Radovan
  Realitetna terapija, odvisnost in čudeži
  2003
 58. Latifi Ajet
  Kaj deluje v hipnozi
  2003
 59. Meško Aleksandra P
  Obravnava socialne fobije v kognitivno vedenjski terapiji
  2003
 60. Kociper Jožef; Kociper Lidija
  Kaj vpliva v skupinah odvisnih od alkohola na proces zdravljenja
  2003
 61. Rebula Alenka
  Na svoji zemlji
  2003
 62. Židanik Miloš
  Prepoznavanje osebnostnih motenj
  2003
 63. Cvetko Heliodor
  Karakteristike in učinkovitost integrativne terapije (IT) kot psihoterapevtske metode
  2003
 64. Flajs Tomaž
  Raziskave o učinkovitosti geštalt terapije
  2003
 65. Ramovš Jože
  Kaj deluje v logoterapiji - raziskave v logoterapiji
  2003
 66. Šugman-Bohinc Lea
  Kibernetika konverzacije - o spreminjanju razumevanja sebe in drugega skozi razgovor
  2003
 67. Kobal Leonida
  "Končno sem rekla NE": kako vpliva miljejska psihoterapija na pomagajoče?
  2003
 68. Šugman-Bohinc Lea; Kobal Leonida
  Prikaz evalvacijskih študij psihoterapije v Sloveniji
  2003
 69. Bohak Janko
  Ali psihoanaliza zdravi?
  2003
 70. Pritz Alfred
  Uvod v globalizirano psihoterapijo
  2003
 71. Pritz Alfred
  Kaj deluje v psihoterapiji
  2003
 72. Bohak Janko; Možina Miran
  Kaj deluje v psihoterapiji: novejše raziskave njene uspešnosti. Zbornik prispevkov 2. študijski dnevi SKZP; 2002 jun 7-8; Rogla
  2003
 73. Milčinski Lev
  Razmišljanja o psihoterapiji
  1966
 74. Žvelc Gregor
  Ego stanja v psihoterapiji
  2002
 75. Potočnik-Dajčman Nataša; Vajd-Ledinek Barbara; Mrevlje Gorazd V
  Obrambe in odpori v psihoterapiji mladostnika
  2002
 76. Trampuž Dubravka; Brecelj-Kobe Mojca; Močnik Mojca
  Obrambe in odpori v družinski sistemski psihoterapiji - dilema do spremembe
  2002
 77. Cvetko Heliodor
  Obrambe in odpori v integrativni geštalt psihoterapiji
  2002
 78. Tomori M
  Otpori u individualnoj i grupnoj psihoterapiji neurotičnih adolescenata
  1985
 79. Lokar J; Pačnik T
  "Konfrontacija" u bihejvior psihoterapiji
  1980
 80. Kobal M
  Konfrontacija u kratkoj dinamičkoj psihoterapiji
  1980
 81. Kobal M
  Interpretacije i druge terapijske intervencije u kratkoj dinamičnoj psihoterapiji
  1978
 82. Kobal M
  Prikaz upotrebe snova u kratkoj dinamskoj psihoterapiji (KDP)
  1982
 83. Močnik-Bučar M; Ivančič R
  Uporaba psihodramatskih tehnik pri psihoterapiji alkoholikov
  1983
 84. Lunaček M; Česnik S
  Udeo racionalnog uvidjanja u grupnoj psihoterapiji alkoholičara
  1983
 85. Latifi A
  Potreba po psihoterapiji pri telesno prizadetih v času rehabilitacije
  1983
 86. Lamovec T
  NOVEJŠE SMERI V HUMANISTIčNI PSIHOTERAPIJI
  1978
 87. Piperovič S
  SPLOŠNA RAZGLABLJANJA O SKUPINSKI PSIHOTERAPIJI SHIZOFRENIH BOLNIKOV
  1976
 88. Kramar M
  SUPERVIZIJA V PSIHOTERAPIJI OTROKA
  1976
 89. Kobal M
  THERAPEUTIC TASKS IN THE PROCESSUS OF THE SHORT-TERM DYNAMIC PSYCHOTHERAPY
  1976
 90. Žvelc Gregor
  Značilnosti objektnih odnosov oseb, ki so odvisne od drog
  [Characteristic of the object relations of drug addicts]
  2000
 91. Soršak Srečko
  Vloga hipnoze v psihoterapiji
  1997
 92. Praper Peter
  Kognitivna organizacija, celostna psihodiagnostika in integracija v psihoterapiji
  1997
 93. Pirtošek Zvezdan
  Zdravljenje z botulinom
  [Treatment with botulinus toxin]
  1998
 94. Trampuž Dubravka
  Shizofreni bolnik v skupinski psihoterapiji
  1998
 95. Urlić Ivan
  Fenomen zavisti v teoriji in terapiji
  [Phenomenon of envy in theory and teraphy]
  1997
 96. Trampuž Dubravka
  Ali ljubimo svoje paciente?: ljubezen med terapevtom, pacientom in supervizorjem
  1997
 97. Pisk Zoja
  Zavist, ljubezen, ljubosumje
  1997
 98. Milivojević Liljana
  Transferna ljubezen v skupinski analizi
  1997
 99. Korenjak Roman
  Skupina "good enough mother"?
  [Group "good enough mother"?]
  1997
 100. Jogan Hektor
  O človeku, ki je iskal sneg v puščavi: klinični primer
  1997

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko