biomedicina slovenica


psihoterapijo : 118

 1. Trampuž Dubravka; Brecelj-Kobe Mojca; Rus-Makovec Maja; Močnik-Bučar Mojca; Borštnar Jana; Čebašek-Travnik Zdenka; Sotošek Silvija; Cerar-Lotrič Marta; Rotar-Pavlič Danica
  Sistemska družinska terapija
  2016
 2. Blinc-Pesek Marjeta
  Therapy and quality of life of patients with psychosis
  2009
 3. Furlan Mirjana
  Assertive outreach in Slovenia
  2009
 4. Škodlar Borut
  Prepoznavanje in psihoterapija v zgodnjih fazah psihotičnih motenj
  2015
 5. Škodlar Borut
  Kapaciteta za srečanje in terapevtski odnos pri pacientih s psihozo
  2015
 6. Terapevt, bolnik, njun odnos in izid zdravljenja
  [The therapist, the patient, their relationship and treatment outcome]
  2015
 7. Anderluh Marko
  Pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje anksioznosti
  [Drugs for the treatment of anxiety Marko]
  2010
 8. Bon Jurij
  Nevroznanost religioznega doživljanja
  2007
 9. Anonymous ;
  Psihoterapija v luči nevroznanosti: telo, čustva in zavest - revolucionarne povezave. 1. mednarodni znanstveni psihoterapevtski kongres Slovenske krovne zveze za psihoterapijo; 2007 maj 31 - jun 2; Rogla
  2007
 10. Ozbič Polona
  Neizžalovana izguba posameznika za smrtjo družinskega člana v družinskem kontekstu
  2009
 11. Petek Alenka Helena; Kogovšek Branko
  Ne daj se Ines!
  2010
 12. Hrovatič Klelija
  Osamljenost psihotičnega pacienta in kako še lahko pomagamo
  2010
 13. Kogovšek Branko
  Klicalec s psihozo na Klicu v duševni stiski
  2010
 14. Blinc-Pesek Marjeta; Mihoci Janja
  Osamljenost psihoterapevta
  2010
 15. Škodlar Borut
  Osamljenost - obup - samomorilnost pri psihozi
  2010
 16. Kordić-Lasič Jasna; Čelan-Stropnik Saša
  Sposobnost navezovanja socialnih stikov in psihoza
  2010
 17. Žmitek Andrej
  Osamljenost, psihoza in antipsihotiki
  2010
 18. Anonymous ;
  Psihoza in osamljenost. Povzetki predavanj 8. ISPS srečanje; 2020 sep 24-25; Bled
  2010
 19. Oreški Suzana
  Preprečevanje osamljenosti oseb s psihozo v skupnosti
  2010
 20. Sernec Karin
  Sodobni vidiki in načini zdravljenja motenj hranjenja
  [New aspects in the treatment of eating disorders]
  2010
 21. Anonymous ;
  Starševstvo in psihoza. Povzetki predavanj 7. ISPS srečanje; 2009 sep 25-26; Bled
  2009
 22. Agius Mark; Bulič-Vidnjevič Ivna; Jerič Andreja; Furlan Mirjana; Žajdela Brigita; Švab Vesna
  The development of community tratment in Slovenia - first outcomes
  2009
 23. Švab Vesna
  Severe mental illness - patient's children needs
  2009
 24. Novak-Grubič Virginija; Groleger Urban
  Acute psychosis and gender
  2009
 25. Pregelj Peter
  Neurobiological aspects of psychosis and gender
  2009
 26. Petek Jožica
  A psychotic patient's relapse during group psychotherapy treatment: (case study)
  2009
 27. Škodlar Borut; Žunter-Nagy Marija
  Sexuality and psychosis
  2009
 28. Pregelj Peter
  Psychosis and depression - a neurobiological view
  2009
 29. Kocmur Marga
  Psychosis: what it is and what it is not: psychiatric diagnosis and an ethical problem
  2009
 30. Avguštin Bojana
  Depression in schizophrenia - literature overview
  2009
 31. Škodlar Borut
  Three different meanings of depression in schizophrenia: a phenomenological perspective
  2009
 32. Petek Jožica
  Continuous occupational treatment of persons with psychosis from hospital to their home environment - a research attempt
  2009
 33. Kogovšek Branko; Dolničar Breda
  Depression in the families of patients with psychosis
  2009
 34. Pukl-Gabrovšek Vita
  Inpatient group therapy of patients with schizophrenia
  2009
 35. Dernovšek Mojca Zvezdana; Šprah Ljiljana
  Comorbid anxiety in patients with psychosis
  2009
 36. Žmitek Andrej
  Hommage to reactive psychosis
  2009
 37. Kocmur Marga
  The spectrum of anxiety: from normal - to psychotic
  2009
 38. Hofmann Gustav; Sartorius Norman
  ISPS - The International Society for the Psychological Treatments of Schizophrenia and other Psychoses, Slovensko društvo za psihoterapijo prihoz: supplement - meetings 2005-2009
  2009
 39. Pregelj Peter
  Nevrobiološki pogled na psihozo in spol
  2008
 40. Jeličič Aleksandra; Križelj-Grubar Urška; Škodlar Borut
  Avtizem ali psihoza, prednost ali pomanjkljivost?
  2008
 41. Škodlar Borut; Žunter-Nagy Marija
  Seksualnost in psihoza
  2008
 42. Anonymous ;
  Psihoza in spol. Povzetek predavanj 6. ISPS srečanje; 2008 sep 26-27; Bled
  2008
 43. Korenjak Roman; Mrevlje Gorazd; Berič Miroslav
  Zbornik prispevkov Indikacije za psihoterapijo in prognostična ocena; 2007; Radenci
  2008
 44. Škodlar Borut; Avguštin Bojana; Blinc-Pesek Marjeta
  Indikacije za psihoterapijo pri bolnikih s psihozo
  2008
 45. Podkrajšek R; Hvalec Š
  Izkušnje s skupinsko vedenjsko-kognitivno psihoterapijo anksioznih motenj
  2008
 46. Grom A
  Psihoterapija v dejavnosti delovne terapevtke na enoti za psihoterapijo
  2008
 47. Gregorič Kumperščak Hojka
  Psihogena - disociativna - konverzivna sinkopa
  [Psychogenic - dissociative - conversion syncope]
  2008
 48. Novak Šarotar Brigita
  Duration of untreated psychosis and it's effect on the course of schizophrenia
  2007
 49. Pregelj Peter
  Brain and psychosis
  2007
 50. Pregelj Peter
  Nevrobiološki pogled na depresijo in psihozo
  2007
 51. Kogovšek Brane; Dolničar Breda
  Družina bolnikov s shizofrenijo in depresivnost
  2007
 52. Kocmur Marga
  Kaj je in kaj ni psihoza: nekateri etični vidiki diagnoze
  2007
 53. Avguštin Bojana
  Depresivnost in psihoza - pregled literature
  2007
 54. Škodlar Borut
  Kaj vse lahko pomeni depresija pri shizofreniji?
  2007
 55. Anonymous ;
  Depresivnost in psihoza. Zbornik predavanj 5. ISPS srečanje: 2007 sep; Bled
  2007
 56. Holnthaner Rok
  Indikacije za psihoterapijo mladostnikov
  2007
 57. Korenjak Roman
  Zbornik povzetkov Indikacije za psihoterapijo in prognostična ocena; 2007 okt 12-13; Radenci
  2007
 58. Škodlar Borut
  Psychodynamic and phenomenological aspects of early treatment of schizophrenia
  2007
 59. Novak-Šarotar Brigita
  Shizofrenija VI: etika zgodnjega zdravljenja psihotičnih motenj - zdravljenje in raziskovanje zgodnjega obdobja shizofrenije. Zbornik predavanj 6. mednarodni simpozij o shizofreniji; 2007 mar 15-16; Ljubljana
  2007
 60. Rus-Makovec Maja
  Dinamika bolnega in zdravega v človeku z duševno motnjo - psihiatrija in sistemska psihoterapija v sodelovanju
  [The dynamics of the pathological and the healthy by the person with mental disorder - psychiatry and systemic psychotherapy in cooperation]
  2005
 61. Bohak Janko; Možina Miran
  Sodobni tokovi v psihoterapiji: od patogeneze k salutogenezi. 4. študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo; 2005 jun 3-4; Rogla
  2005
 62. Tekavčič-Grad Onja; Zavasnik Anka
  Sram v skupini bližnjih po samomoru
  1995
 63. Trampuž Dubravka; Meden-Klavora Vlasta
  Obravnava občutij sramu v skupinski analitični terapiji - prednosti in omejitve
  1995
 64. Fuerst-Koren Tita
  Bolnica z anoreksijo nervozo, sramota za družino (nianse sramu)
  1995
 65. Trampuž Dubravka
  Sram: (revidirani mit o Ojdipu)
  1995
 66. Hočevar-Boltežar Irena
  Mišično tenzijska disfonija
  [Muscle tension dysphonia]
  2004
 67. Kociper Jožef
  Platon ali prozac?
  2004
 68. Trampuž Dubravka; Brecelj-Kobe Mojca
  Sistemska/družinska/psihoterapija - kako začeti?
  2004
 69. Židanik Miloš
  Zastoj in nevarnosti v analitičnem psihoterapevtskem procesu 2: odnos med terapevtom in klientom
  2004
 70. Židanik Miloš
  Zastoj in nevarnosti v analitičnem psihoterapevtskem procesu 1: odpori, zastoji in psihične dekompenzacije
  2004
 71. Latifi Ajet
  Kompetentnost uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnoanalizi
  2004
 72. Bohak Janko; Možina Miran
  Kompetentni psihoterapevt. Zbornik prispevkov 3. študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo; 2003 jun 6-7; Rogla
  2004
 73. Vodušek David B
  Bolečine pri okvari živčevja
  [Pain and nervous system lesions]
  2004
 74. Bohak Janko; Možina Miran
  Psihoterapija na Slovenskem
  [Psychotherapy in Slovenia]
  2002
 75. Možina Miran; Kramer Mojca
  Reka življenja: prikaz modela sistemske družinske terapije po Petru Nemetscheku
  2002
 76. Stritih Bernard
  Ekološka suportivna psihoterapija za osebe s psihiatričnimi diagnozami
  2002
 77. Stritih Bernard
  Uvodne misli in vprašanja za okroglo mizo: dialog med psihoterapevtskimi modalitetami
  2002
 78. Bohak Janko
  Psihoterapija med tradicijo in tranzicijo
  2002
 79. Tomori Martina
  Meja med psihiatrijo in psihoterapijo
  2003
 80. Bilban Marjan; Tomori Martina
  Vpliv izobraževanja o depresiji na odnos zdravnikov splošne medicine do obravnave depresivnih bolnikov
  [The impact of depression education programme on general practitioners' management of depressed patients]
  2003
 81. Nemetschek Peter
  "Ko bom velik-a!". Vsakdanji trans in družinskoterapevtsko delo z otroki in starši
  2003
 82. Bohak Janko
  Psihoterapevtska dejavnost v helenističnem času in prostoru
  2003
 83. Možina Miran; Solarovič Jasna
  Sistemska psihoterapija je učinkovita in uspešna
  2003
 84. Meško Aleksandra P
  Prepoznavanje življenskega scenarija
  2003
 85. Strniša Zdravko
  Dimenzije odnosov psihoterapevtskega procesa v integrativni psihoterapiji
  2003
 86. Stritih Bernard
  Pomoč osebam, ki so doživele travmo
  2003
 87. Ramovš Jože
  Trening sodobne medgeneracijske komunikacije
  2003
 88. Kren Tilka
  Tudi v psihoterapiji so vse dobre reči vsaj tri
  2003
 89. Boben-Bardutzky Darja; Zupančič Radovan
  Realitetna terapija, odvisnost in čudeži
  2003
 90. Latifi Ajet
  Kaj deluje v hipnozi
  2003
 91. Meško Aleksandra P
  Obravnava socialne fobije v kognitivno vedenjski terapiji
  2003
 92. Kociper Jožef; Kociper Lidija
  Kaj vpliva v skupinah odvisnih od alkohola na proces zdravljenja
  2003
 93. Rebula Alenka
  Na svoji zemlji
  2003
 94. Židanik Miloš
  Prepoznavanje osebnostnih motenj
  2003
 95. Cvetko Heliodor
  Karakteristike in učinkovitost integrativne terapije (IT) kot psihoterapevtske metode
  2003
 96. Flajs Tomaž
  Raziskave o učinkovitosti geštalt terapije
  2003
 97. Ramovš Jože
  Kaj deluje v logoterapiji - raziskave v logoterapiji
  2003
 98. Šugman-Bohinc Lea
  Kibernetika konverzacije - o spreminjanju razumevanja sebe in drugega skozi razgovor
  2003
 99. Kobal Leonida
  "Končno sem rekla NE": kako vpliva miljejska psihoterapija na pomagajoče?
  2003
 100. Šugman-Bohinc Lea; Kobal Leonida
  Prikaz evalvacijskih študij psihoterapije v Sloveniji
  2003

1 101  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko