biomedicina slovenica


psycho-pharmacotherapy : 1

  1. Šergec Nuša; Kastelic Andrej
    Obravnava bolnika z motnjo, vezano na uživanje psihoaktivnih snovi, in komorbidno psihotično motnjo
    [Treatment of patients with comorbidity of substance use disorder and psychotic disorder]
    2010


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko