biomedicina slovenica


psychoterapeutic : 3

 1. Vrba L
  Vloga psihologa pri obravnavi otrok in mladostnikov z glavobolom
  [The role of psychologist in management of children and adolescents with headaches]
  2002
 2. Zalar Bojan
  Depresija - čustvo in diagnoza
  [Depression - emotion and diagnosis]
  2000
 3. Bratanič Nevenka; Uršič-Bratina Nataša; Žerjav-Tanšek Mojca; Brecelj-Kobe Mojca; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Somatske značilnosti otrok in mladostnikov z anoreksijo nervozo - 10 letno obdobje
  [Somatic characteristics of children and adolescents with anorexia nervosa - 10-years follow-up]
  2000


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko