biomedicina slovenica


psychotherapeutic : 43

 1. Horvat Rauter Barbara
  Empirical evidence for transactional analysis psychotherapy for the treatment of chronic pain
  2017
 2. Blinc-Pesek Marjeta; Mihoci Janja; Perovšek Šolinc Nada; Avguštin Bojana
  Long term groups for patients with psychosis in partial remission
  2010
 3. Škodlar Borut
  Spiritual guests and psychotic disorders
  2014
 4. Vodušek V.V.; Parnas Josef; Tomori Martina; Škodlar Borut
  The phenomenology of emotion experience in first-episode psychosis
  2014
 5. Škodlar B; Henriksen MG; Sass LA; Nelson B; Parnas J
  Cognitive-behavioral therapy for schizophrenia: a critical evaluation of its theoretical framework from a clinical-phenomenological perspective
  2012
 6. Andriessen Karl; Beautrais Annette; Tekavčič-Grad Onja; Brockmann Elisabeth; Simkin Sue
  Current understandings of suicide survivor issues: research, practice, and plans. Report of the 1st International suicide postvention seminar, September 8, 2006, Portoroz, Slovenia
  2007
 7. Starovasnik-Žagavec Barbara; Jensterle Jože; Kogoj Aleš
  Terapevtski postopki v obravnavi starejših s težavami v duševnem zdravju
  [Therapeutic interventions in geriatric population with mental health disorders]
  2011
 8. Rus-Makovec Maja; Jakopič Jože
  Vožnja pod vplivom alkohola in prometna varnost: kaznovati ali zdraviti z alkoholom nezasvojene in zasvojene voznike?
  [Driving under alcohol influence and road-traffic safety: to punish or to treat alcohol non-dependent and dependent drivers?]
  2010
 9. Kos Nataša; Sedej Bogdana; Frangež Maja
  Rehabilitacija oseb s kompleksnim regionalnim bolečinskim sindromom tip 1
  [Rehabilitation of persons with complex regional pain syndrome type 1]
  2010
 10. Globevnik-Velikonja Vislava
  Psihoterapevtska obravnava poporodne depresije
  [Psychotherapeutic treatment of postpartum depression]
  2009
 11. Kocmur Marga
  Psychotherapeutic approaches in the treatment of schizophrenia
  2007
 12. Rahne-Otorepec Irena
  Erektilna disfunkcija - problem para
  [Erectile dysfunction - problem of the couple]
  2006
 13. Zupanc Z; Meh D
  Vpliv fizioterapevtskih metod in tehnik na spastičnost in funkcijsko sposobnost preiskovanke z multiplo sklerozo
  [The influence of psychotherapeutic methods and techniques on spasticity and functional ability in patient with multiple sclerosis]
  2005
 14. Gregorič Milan
  Klinična slika nevropatske bolečine in smernice za zdravljenje
  [The clinical picture of neuropathic pain and therapeutic guidelines]
  2005
 15. Rakovec-Felser Zlatka
  Emotional and neurovegetative pain reactions and psychological interventions
  2005
 16. Sever Alenka
  Okvara izvršitvenih sposobnosti po nezgodni možganski poškodbi - nevropsihološka ocena in terapevtski pristop
  [Executive functioning after TBI - neuropsychological assessment and therapeutic approach]
  2005
 17. Kociper Jožef; Kociper Lidija
  Kaj vpliva na proces zdravljenja odvisnih od alkohola? Ocene zdravljencev, svojcev in terapevtov - kvantitativna ocena
  [What effects healing process of alcohol dependent assessment of patients, their relatives and therapists - quantitative analysis]
  2004
 18. Čebašek-Travnik Zdenka
  Alcoholism treatment in Slovenia - from the past to the future
  2004
 19. Tekavčič-Grad Onja; Zavasnik Anka
  Phenomenology of bereavement process after suicide, traffic accident and terminal illness (in spouses)
  1999
 20. Židanik Miloš
  Multipla osebnost: prikaz primera
  [Multiple personality: case report study]
  2004
 21. Bucik Katja
  Plesno gibalna terapija pri otrocih z motnjami komunikacije
  [Using dance and movement therapy with communication impaired children]
  2003
 22. van Heeringen Cornelius; Audenaert K; Portzky G
  Risk factors for the repetition of suicidal behaviour: a 5-year follow-up study
  2001
 23. Ščuka Viljem
  Ambulanta za bolezni odvisnosti Nova Gorica: kritični pregled dosedanje dejavnosti in možnosti razvoja v prihodnje
  [The critical view to the past activities and possibilities of development in the future]
  2001
 24. Židanik Miloš
  Za razvojno fazo specifične naloge v diadnem, analitično usmerjenem psihoterapevtskem procesu: prikaz primera
  [Developmental-period specific tasks in psychoanalytically oriented psychotherapy: a case report]
  2000
 25. Židanik Miloš
  Bojazljivostna (izmikajoča se) osebnostna motnja. Pikraz primera
  [Anxious (avoidant) presonality disorder. Case report]
  2000
 26. Živec Silva
  Doprinos delovnega terapevta v procesu psihoterapevtskega zdravljenja
  [Contribution of occupational therapists to the proces of psyhotherapeutic treatment]
  1999
 27. Krejči-Hrastar Marjetka
  Odnos mentor - pripravnik
  [Relationship between a mentor - physiotherapist]
  1997
 28. Židanik Miloš
  Disociativna fuga: prikaz primera
  [Dissociative fugue: case report]
  1998
 29. Kobal Miloš Frančišek
  Contribution of dynamic psychiatry to the psychotherapeutic use of focus
  1997
 30. Košiček Marijan
  Ljubezen in spolnost v starosti
  [Love and sexuality in old age]
  1997
 31. Kuliš M
  Bruksizem in protetična oskrba
  [Prosthodontic management of bruxism]
  1995
 32. Kobal M; Žagar Dušan
  An open forensic psychiatry ward organised as a therapeutic community
  1994
 33. Tekavčič-Grad O
  Counter-transference problems inside the group of relatives bereaving suicide
  1994
 34. Rojšek J; Pajntar M
  Personality characteristics of women with EPH gestosis: psychotherapeutic approach
  1990
 35. Štalc A
  Drugs for peptic ulcers: a short overview
  1987
 36. Lazić N; Lang B; Rugelj J; Bamburač J
  Ocenitev zdravljenja alkoholizma
  [Evaluation of the treatment of alcoholics]
  1990
 37. Rus-Makovec Maja
  Analiza terapevtskih učinkov pri zdravljenju bolnikov s sindromom odvisnosti od alkohola
  1994
 38. Kogovšek B; Škerbinek L
  Izkušnje pri psihoterapevtskem delu s skupino osebja
  [The experience with psychotherapeutic work in a group of staff]
  1993
 39. Kavčič-Kumer A
  Skupinska terapija zdravljencev sindroma odvisnosti od alkohola in njihovih svojcev
  [Group psychotherapy of clients with alcohol dependence syndrome and their relatives]
  1992
 40. Kocmur M; Zavasnik A
  Krizna stanja v psihiatriji
  [Crisis states in psychiatry]
  1992
 41. Sarajlić N; Kerčmar-Vojnić E
  Psihosomatika i dermatovenerologija
  [Psychosomatics and dermatovenerology]
  1990
 42. Kavčič-Kumer A
  Pristop k psihoterapiji alkoholizma na Idrijskem
  [Psychotherapeutic approach to alcoholism treatment in Idrija]
  1990
 43. Tomori M; Mrevlje G
  Specifičnosti tretmana agresivnosti u psihoterapiji adolescenata
  [Characteristics of the psychotherapeutic approach to aggression in adolescent]
  1986


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko