biomedicina slovenica


psychotherapist : 9

 1. Žvelc Gregor; Černetič Miha; Košak Melita
  Mindfulness-based transactional analysis
  2011
 2. Planinšek Franc; Jedlovčnik-Štrumbelj Tea
  Plastična kirurgija in debelost
  2006
 3. Pajntar Marjan
  Spolnost u menopavzi - psihosocialni aspekti
  [Sexuality in menopausal woman - psychosocial aspects]
  2005
 4. Trampuž Dubravka; Brecelj-Kobe Mojca
  Uses and misuses of systemic theories - the double bind of the systemic psychotherapist
  2004
 5. Vešligaj-Damiš Jasna
  Predstavitev osnovnih elementov psihodrame, možnost uporabe psihodrame in povezave z delovno terapijo
  [Presentation of psychodrama's basic elements, possibilities of use and of connection with occupational therapy]
  1999
 6. Heliodor Cvetko
  (Kakšne so) potrebe po timskem sodelovanju logopeda in psihoterapevta
  [(What are) the needs of team cooperation between logopedist and psychotherapist]
  1999
 7. Trampuž Dubravka
  Stavovi i praksa slovenskih psihijatara o upotrebi psihofarmaka u psihoterapijskom procesu
  1996
 8. Kobal Miloš Frančišek
  Contribution of dynamic psychiatry to the psychotherapeutic use of focus
  1997
 9. Hećimović V
  Očekivanja neurotika u susretu s novim psihoterapeutom
  [Neurotics' expectancies in psychotherapy on encountering a new psychotherapist]
  1991


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko