biomedicina slovenica


psychotherapyfora : 1

  1. Ščuka Viljem
    Ambulanta za bolezni odvisnosti Nova Gorica: kritični pregled dosedanje dejavnosti in možnosti razvoja v prihodnje
    [The critical view to the past activities and possibilities of development in the future]
    2001


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko