biomedicina slovenica


renin-angiotensin : 60

 1. Makuc Jana; Šeruga Maja; Završnik Matej; Cilenšek Ines; Petrovič Danijel
  Angiotensinogen (AGT) gene missense polymorphisms (rs699 and rs4762) and diabetic nephropathy in Caucasians with type 2 diabetes mellitus
  2017
 2. Šeruga Maja; Makuc Jana; Završnik Matej; Cilenšek Ines; Ekart Robert; Petrovič Danijel
  Polymorphism of angiotensin-converting enzyme (rs4340) and diabetic nephropathy in Caucasians with type 2 diabetes mellitus
  2016
 3. Pal Marjetka; Ferk Polonca; Leskošek Branimir
  Ambulantno predpisovanje antihipetenzivov in kakovost nadzora arterijske hipertenzije v Sloveniji
  [Outpatient prescribing of antihypertensives and quality of arterial hypertension control in Slovenia]
  2014
 4. Janić Miodrag; Lunder Mojca; Šabovič Mišo
  #A #new anti-ageing strategy focused on prevention of arterial ageing in the middle-aged population
  2013
 5. Trošt Rupnik Alijana; Pajek Jernej; Guček Andrej; Osredkar Joško; Kovač Damjan; Bren Andrej; Klančič Dimitrij; Saksida Silvana; Rus Igor; Globokar Mateja; Drozg Andrej; Lešnik Marjeta; Plešivčnik Zala; Ekart Robert; Kralj Lopert Simona; Lindič Jelka
  Influence of renin-angiotensin-aldosterone system-blocking drugs on peritoneal membrane in peritoneal dialysis patients
  2013
 6. Bevc Sebastjan
  Aldosteron, zaviralci aldosteronskih receptorjev in kronična ledvična bolezen
  [Aldosterone, aldosterone receptor blockers and chronic kidney disease]
  2011
 7. Janić Miodrag; Lunder Mojca; Šabović Mišo
  Okrnjeno delovanje endotelija
  [Endothelial dysfunction]
  2011
 8. Štimac Danijela; Polić-Vižintin Marina; Škes Marija; Cattunar Albert; Cerović Robert; Stojanović Dražen
  Utilization of cardiovascular drugs in Zagreb 2001-2005
  2010
 9. Pal Marjetka; Leskošek Brane L; Ferk Polonca
  Poraba antihipertenzivnih zdravil v Sloveniji in primerjava z Norveško
  [Consumption of antihypertensives in Slovenia and comparison with Norway]
  2011
 10. Bajuk-Studen Katica; Šebeštjen Miran; Pfeifer Marija; Preželj Janez
  Influence of spironolactone treatment on endothelial function in non-obese women with polycystic ovary syndrome
  2011
 11. Stoka Veronika; Turk Vito
  A structural approach to understand the cross-talk of the kallikrein-kinin and the renin-angiotensin systems
  2010
 12. Hojs Radovan
  Zavora renin-angiotenzin-aldosteronskega sistema (RAAS) - več kot le zdravljenje hipertenzije?
  [Renin angiotensin aldosterone system (RAAS) blockade - more than antihypertensive treatment?]
  2010
 13. Pongrac-Barlovič Draženka; Cooper Mark E
  Diabetes: RAS inhibition: probably not a one-size-fits-all approach
  2009
 14. Pongrac-Barlovič Draženka; Thomas Merlin C; Jandeleit-Dahm Karin
  Cardiovascular disease: what's all the AGE/RAGE about?
  2010
 15. Šušteršič Miha; Bunc Matjaž
  Nova spoznanja o reninsko-angiotenzinskemu sistemu s poudarkom na (pro)reninu in (pro)reninskem receptorju ter možnostih njune zavore
  [New knowledge of renin-anginotensin-aldosterone system with emphasis on (pro)renin, (pro)renin receptor and possibilities of their blockade]
  2009
 16. Magdič Jožef
  Pleotropni učinki zdravil v preventivi možganskožilnih bolezni
  [Pleiotrophic effects of drugs used for stroke prevention]
  2009
 17. Azarija Jelena; Peternel Polona
  Ambulantno zdravljenje venske tromboze
  [Outpatient tratment of venous thrombosis]
  2009
 18. Bajuk-Studen Katica; Preželj Janez; Kocjan Tomaž; Pfeifer Marija
  Mehanizmi srčno-žilne orgroženosti žensk s sindormom policističnih ovarijev
  [Mechanisms of cardiovascular disease risks in women with polycystic ovary syndrome]
  2009
 19. Šušteršič Miha; Bunc Matjaž
  Nova spoznanja o reninsko-angiotenzisko-aldosteronskem sistemu in nove strategije njegove zavore
  [New knowledge of renin-angiotensin-aldosterone system and new strategies of its blockade]
  2008
 20. Bombek Mirko
  Od hipertenzije do srčnega popuščanja - pomen dvojne zavore renin-angiotenzinskega sistema
  2008
 21. Kogoj Polonca; Hawlina Simin; Bunc Matjaž
  Od endotelija odvisno uravnavanje žilnega napona
  2008
 22. Petrovič Daniel
  Optimizing cardiac and vascular protection in hypertensive patients with type 2 diabetes
  2008
 23. Osredkar Joško
  Priporočila za uporabo biokemijskih označevalcev pri srčnem popuščanju
  [Recommendations on the use of biochemical markers in heart failure]
  2007
 24. Petek-Šter Marija; Švab Igor
  Nadzor krvnega tlaka pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo v Sloveniji
  [Blood pressure control in patients with arterial hypertension in Slovenia]
  2007
 25. Šabovič Mišo
  Pomen zaviralcev angiotenzinske konvertaze pri zdravljenju ishemične bolezni srca
  [The role of ACE inhibitors in the treatment of coronary artery disease]
  2007
 26. Žemva Aleš; Benca Maja
  From endothelial dysfunction to hypertension
  [Od endotelijske disfunkcije do hipertenzije]
  2006
 27. Gužič-Salobir Barbara
  Pomen renin-angiotenzinskega sistema pri bolnikih s srčnim popuščanjem
  [The meaning of renin-angiotensin system with patients who have heart failure]
  2006
 28. Terzić Rifet; Letonja Mitja; Terzić Ibrahim; Šehić Amela; Merić Muharem; Teran Nataša
  Insertion/deletion polymorphism of angiotensin-converting enzyme gene - risk factor for coronary artery disease in the Tuzla region population (Bosnia and Herzegovina)
  [Insercijski/delecijski polimorfizam u genu angiotenzin konvertirajučeg enzima (ACE) - čimbenik rizika bolesti koronarnih arterija u stanovništvu Tuzlanske regije (Bosna i Herzegovina)]
  2003
 29. Vrtačnik-Bokal Eva; Meden-Vrtovec Helena; Verdenik Ivan
  Uterine arterial blood flow and the substances of ovarian rennin-angiotensin system in women with polycystic ovaries undergoing in vitro fertilization
  2006
 30. Vrtačnik-Bokal E; Verdenik I
  Uterine arterial blood flow and the substances of ovarian renin-angiotensin system in PCOS
  2005
 31. Accetto Rok
  Esencialna arterijska hipertenzija
  2004
 32. Gregorič A; Marčun-Varda N
  Načela zdravljenja hipertenzije pri otrocih
  [Principles of treatment in childhood hypertension]
  2004
 33. Šabovič Mišo
  Novi podatki o vplivu ACE-inhibitorjev na upočasnitev ateroskleroze
  [New data on the effect of ACE inhibitors on retarding atherosclerosis]
  2004
 34. Petrovič Danijel; Peterlin Borut
  Pharmacogenomic considerations of the insertion/deletion gene polymorphism of the angiotensin I-converting enzyme and coronary artery disease
  2004
 35. Hafner Matjaž
  Ascites - priporočila za zdravljenje
  [Ascites - guidelines for treatment]
  2002
 36. Vrtačnik-Bokal E
  Patofiziologija nastnaka sindroma hiperstimulacije jajčnikov
  2002
 37. Petrovič Danijel; Bidovec Matjaž; Peterlin Borut
  Gene polymorphisms of the renin-angiotensin-aldosterone system and essential arterial hypertension in childhood
  2002
 38. Sket Dušan; Ribarič Samo
  Ledvice, zgradba in funkcija nefrona, nastajanje in sestava seča
  2002
 39. Sketelj Janez
  Primarna arterijska hipertenzija
  2001
 40. Bidovec M; Petrovič D; Peterlin B; Zorc M; Kenda R
  Polymorphism of the renin-angiotensin system and natriuretic factor in children with hypertension
  2001
 41. Petrovič Danijel; Zorc Marjeta; Kanič Vojko; Peterlin Borut
  Interaction between gene polymorphisms of renin-angiotensin system and metabolic risk factors in premature myocardial infarction
  2001
 42. Bidovec Matjaž
  Povezava med polimorfizmom gena za angiotenzinsko konvertazo, za angiotenzinogen in za atrijski natriuretični faktor ter esencialno arterijsko hipertenzijo pri mladostnikih
  2001
 43. Vrtačnik-Bokal E; Meden-Vrtovec H
  Policistični ovariji, renin-angiotenzinski sistem in zrelost oocitov
  2000
 44. Vrtačnik-Bokal Eda
  Vazoaktivne snovi in arterijski pretok v maternici po vzpodbujanju jajčnikov z gonadotropini
  [Vasoactive substances and uterine arterial blood flow after gonadotrophin ovarian stimulation]
  2000
 45. Hojs Radovan
  Antagonsti receptorjev za angiotenzin II in ledvice
  [Angiotensin II receptor antagonists and the kidneys]
  2000
 46. Lavrenčič Aleša
  Irbesartan za zdravljenje arterijske hipertenzije
  [Irbesartan in the treatment of arterial hypertension]
  2000
 47. Petrovič Danijel
  Molekularnogenetska analiza družinske hiperholesterolemije in koronarne bolezni
  [Molecular genetic analysis of familial hypercholesterolemia and coronary artery disease]
  1999
 48. Petrovič D; Zorc M; Keber I; Peterlin B
  The role of genetic polymorphisms of the renin-angiotensin system in premature coronary artery disease
  1998
 49. Cleutjens Jack PM
  The role of apoptosis in myocardial infarction
  1998
 50. Žemva Aleš
  Treatment of congestive heart failure with angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors
  1998
 51. Petrovič Danijel; Peterlin Borut
  Genetic polymorphism and coronary artery disease
  1998
 52. Peterlin Borut; Petrovič Danijel; Milanez Tomaž
  Pomen nekaterih genetskih polimorfizmov za razvoj ateroskleroze
  [The role of the genetic polymorphisms in the process of atherosclerosis]
  1998
 53. Accetto Rok; Dobovišek Jurij
  Blokatorji angiotenzinskih receptorjev
  1997
 54. Rutar A; Pečar S
  Biosinteza angiotenzina II in njegovi receptorji kot mesto delovanja sodobnih hipotenzivnih učinkovin
  [Biosynthesis of the angiotensin II and angiotensin II receptors as a target for modern hypotensive active compounds]
  1995
 55. Kajtna-Koselj M
  Arterijska hipertenzija po presaditvi ledvic
  1992
 56. Kveder R
  Krvni tlak pri bolnikih na kronični dializi
  1992
 57. Mihelič-Brčič M
  Renoparenhimska hipertenzija
  1992
 58. Žemva A
  Zaviralci angiotenzinske konvertaze
  [Angiotensin converting enzyme inhibitors]
  1989
 59. Sabljar-Matovinović M; Škegro D; Čerlek S
  Reaktivnost reninskog-angiotenzinskog sustava u bolesnika s cirozom jetre i ascitesom
  1988
 60. Est M
  Delovanje in medsebojno delovanje antihipertonikov
  1987


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko