biomedicina slovenica


renin-angiotensin-aldostcronc : 1

  1. Šušteršič Miha; Bunc Matjaž
    Nova spoznanja o reninsko-angiotenzisko-aldosteronskem sistemu in nove strategije njegove zavore
    [New knowledge of renin-angiotensin-aldosterone system and new strategies of its blockade]
    2008


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko