biomedicina slovenica


renin-angiotensinaldosterone : 1

  1. Trošt Rupnik Alijana; Pajek Jernej; Guček Andrej; Osredkar Joško; Kovač Damjan; Bren Andrej; Klančič Dimitrij; Saksida Silvana; Rus Igor; Globokar Mateja; Drozg Andrej; Lešnik Marjeta; Plešivčnik Zala; Ekart Robert; Kralj Lopert Simona; Lindič Jelka
    Influence of renin-angiotensin-aldosterone system-blocking drugs on peritoneal membrane in peritoneal dialysis patients
    2013


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko