biomedicina slovenica


ct=2.05 : 201-300

 1. Bevc Sebastjan; Dvoršak Benjamin; Ekart Robert; Hojs Radovan; Pečovnik-Balon Breda; Skok Pavel
  Problemsko učenje - primeri: 3. letnik-1. semester
  2006
 2. Potočnik-Vičar Helena; Dermastia Marina; Petričević Blaženka
  Od molekula do ćelije 1: radna sveska za prvi razred opšte gimnazije
  2006
 3. Kotnik Valdimir; Koren Srečko; Gubina Marija; Avšič-Županc Tatjana; Ihan Alojz; Poljak Mario; Marin Jožica; Logar Jernej; Mueller-Premru Manca; Petrovec Miroslav
  Vprašanja za preverjanje znanja pri vajah iz predmeta Mikrobiologija in imunologija
  2006
 4. Anderluh Gregor
  Bioinformatika: gradivo za delavnico; 2006 sep 11; Ljubljana. 4. slovenski simpozij o rastlinski biologiji; 2006 sep 12-15; Ljubljana
  2006
 5. Ovsenik Maja; Farčnik Franc; Drevenšek Martina; Zupančič Sanja; Volk Jure
  Klinična diagnostika v čeljustni in zobni ortopediji: seminarji 5. letnik dentalne medicine
  2005
 6. Juričič Mojca; Čakš Tomaž
  Higiena - dietetika: skripta študijsko leto 2005-06 za študente dentalne medicine
  2006
 7. Juričič Mojca; Čakš Tomaž
  Higiena: skripta študijsko leto 2005-06 za študente medicine
  2006
 8. Zalar Bojan
  Osnove psihofiziologije
  2006
 9. Zalar Bojan
  Osnove biofeedback metode
  2006
 10. Anonymous ;
  Seminar za pripravnike farmacevte po novem programu. 3. del: delovno gradivo; 2000 jan 18-20; Ljubljana
  2000
 11. Baebler Špela; Hren Matjaž; Kogovšek Polona; Krečič-Stres Hana; Curk Tomaž; Juvan Peter; Zupan Blaž; Pompe-Novak Maruša; Gruden Kristina
  Laboratory and computer practice protocols. European networking summer school genomics and bioinformatics: exploiting microarrays in plant physiology; 2005 avg 22-31; Ljubljana
  2005
 12. Regvar Marjana
  Protokoli za optimizacijo vzgoje navadnega osočnika: raziskovalne naloge za učence OŠ
  2004
 13. Kreft Marko
  Študijsko gradivo za predmet Optična mikroskopija visoke ločljivosti: podiplomski študij Biomedicina
  2005
 14. Žnidaršič-Plazl Polona; Podgornik Helena
  Vaje iz biotehnologije
  2005
 15. Švab Igor; Bulc Mateja; Kolšek Marko; Žorž Gojimir; Kersnik Janko; Rotar-Pavlič Danica; Vodopivec-Jamšek Vlasta; Tomazin Iztok; Klančič Dean; Tušek-Bunc Ksenija; Car Josip; Živčec-Židanik Gordana; Grmec štefek; Kopčavar-Guček Nena; Poplas-Sušič Tonka; Židanik Suzana; Klančar Danica; Petek-Šter Marija
  Družinska medicina. Delovni zvezek: študijsko leto 2005/2006
  2005
 16. Ovsenik Maja; Farčnik Franc M
  EFO indeks
  2005
 17. Stangler-Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Zagorac Andreja; Kokalj-Vokač Nadja
  Navodila za vaje iz molekularne biologije
  2005
 18. Herlič M; Ribič-Hlastan C
  Spremenjena konsistenca hrane in diete pri boleznih jeter, žolča, vnetju trebušne slinavke, želodca
  2005
 19. Dernovšek Mojca Z; Mišček Ivica; Jeriček Helena; Tavčar Rok
  Skupaj premagajmo depresijo: priročnik za vodje delavnic in predavatelje
  2005
 20. Trontelj Peter
  Vretenčarji Slovenije: gradivo za vaje iz zoologije strunarjev
  2005
 21. Batista Urška
  Gojenje sesalskih celic v in vitro pogojih
  2005
 22. Takač Iztok
  Operacije v porodništvu in ginekologiji: gradivo za študente
  2005
 23. Takač Iztok
  Preiskovalne metode v ginekologiji: gradivo za študente
  2005
 24. Takač Iztok
  Laktacija, fiziologija in patologija dojenja. Bolezni dojk. Epidemiologija. Preventivni, diagnostični in terapevtski postopki: gradivo za študente
  2005
 25. Takač Iztok
  Atipični položaj spolovil: gradivo za študente
  2005
 26. Takač Iztok
  Ginekološka onkologija: gradivo za študente
  2005
 27. Ovsenik Maja; Farčnik Franc; Drevenšek Martina; Zupančič Sanja; Volk Jure
  Ortodontska diagnostika: vaje 4. letnik
  2005
 28. Ovsenik Maja; Farčnik Franc
  Oralno zdravje ortodontskih pacientov
  2005
 29. Zidar Nina; Mašera Andrej
  Zbirka patohistoloških preparatov za študente splošne medicine
  2004
 30. Bratanič Borut
  Tečaj in učna delavnica Dojenju prijazne zdravstvene ustanove (DPZU); 2003; Ljubljana
  2003
 31. Potočnik Vivijana; Pirnat Nina; Štucin Helena
  Izobraževanje za odgovorne osebe za notranji nadzor
  2004
 32. Jurca Jože
  Osnove imunologije
  2003
 33. Demšar Aleš
  Ortopedija: skripta za interno uporabo
  2003
 34. Čepon Robert
  Medicinska terminologija: delovni zvezek za srednje zdravstvene šole
  2003
 35. Herlič Majda; Herlah Barbara
  Prehrana in dietetika: študijsko gradivo: 1.letnik
  2004
 36. Božič Bojan; Derganc Jure; Gomišček Gregor; Kralj-Iglič Vera; Majhenc Janja; Peterlin Primož; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Vaje iz biofizike
  2001
 37. Božič Bojan; Derganc Jure; Gomišček Gregor; Kralj-Iglič Vera; Majhenc Janja; Peterlin Primož; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Vaje iz biofizike
  2002
 38. Makovec Tomaž
  Biokemija 1: navodila za vaje
  2002
 39. Švab Igor; Bulc Mateja; Kolšek Marko; Žorž Gojimir; Kersnik Janko; Rotar-Pavlič Danica; Vodopivec-Jamšek Vlasta; Tomazin Iztok; Klančič Dean; Tušek-Bunc Ksenija; Car Josip; Živčec-Kalan Gordana; Grmec Štefek; Kopčavar-Guček Nena; Poplas-Susič Tonka; Židanik Suzana; Klančar Darinka; Petek-Šter Marija
  Družinska medicina: delovni zvezek: študijsko leto 2004/2005
  2004
 40. Stangler-Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Zagorac Andreja; Kokalj-Vokač Nadja
  Navodila za vaje iz molekularne biologije (skripta)
  2004
 41. Regvar Marjana
  Gradivo za študij pri predmetu Simbioze in parazitizmi
  2003
 42. Regvar Marjana
  Gradivo za študij pri predmetu Fiziologija rastlin
  2003
 43. Pivec Gregor
  Splošna bolnišnica Maribor: predstavitev
  2003
 44. Breskvar Katja; Črešnar Bronislava; Dolžan Vita; Plemenitaš Ana; Rozman Damjana; Žakelj-Mavrič Marija
  Biokemija 2: navodila za vaje
  2003
 45. Kobe Valentina; Dekleva A; Lenart IF; Širca A; Velepič M
  Anatomija: skripta za študente medicine. 4. del. Drobje, koža
  2003
 46. Kobe Valentina; Dekleva A; Lenart IF; Širca A; Velepič M
  Anatomija: skripta za študente medicine. 3. del. Obtočila: žleze z notranjim izločanjem
  2003
 47. Širca Anton
  Anatomija: skripta za študente medicine. 2. del. Živčevje
  2003
 48. Kobe Valentina; Dekleva A; Lenart IF; Širca A; Velepič M
  Anatomija: skripta za študente medicine. 1. del. Kosti, sklepi, mišice
  2003
 49. Trontelj Jože; Korošec Damjan
  Slovenija: države pristopnice: zakonodaja v zvezi z etiko raziskav
  [Slovenia: national regulations on ethics and research]
  2003
 50. Blinc Aleš; Kozak Matija; Šabovič Mišo
  Smernice za odkrivanje in zdravljenje najpogostejših žilnih bolezni
  2004
 51. Krajnik Janez
  Biomehanika
  2003
 52. Božič Bojan; Derganc Jure; Gomišček Gregor; Kralj-Iglič Vera; Majhenc Janja; Peterlin Primož; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Vaje iz biofizike
  2003
 53. Veranič Peter; Romih Rok; Pšeničnik Majda; Erman Andreja
  Celična biologija: navodila za vaje za program visokih strokovnih šol
  2002
 54. Jankovič Ivana
  Pasti in varnost vegetarijanske prehrane: nova spoznanja o prehrani
  2004
 55. Anonymous ;
  Učne delavnice Osnove klinične alergologije in astme. Pouk bolnika z astmo
  2004
 56. Vodopivec-Jamšek Vlasta; Švab Igor; Bulc Mateja; Kolšek Marko; Žorž Gojmir; Kersnik Janko; Rotar-Pavlič Danica; Klančič Dean; Kavčič Sašo; Tomazin Iztok; Tušek-Bunc Ksenija; Car Josip; Živčec-Kalan Gordana; Grmec Štefek; Kopčavar-Guček Nena; Poplas-Susič Tonka; Židanik Suzana; Klančar Darinka; Petek-Šter Marija
  Družinska medicina: delovni zvezek: študijsko leto 2003/2004
  2003
 57. Švab Igor; Bulc Mateja; Klančič Dean; Vodopivec-Jamšek Vlasta; Klančar Darinka; Kersnik Janko; Rotar-Pavlič Danica
  Družinska medicina: navodila za asistente
  2003
 58. Kreft Marko; Zorec Robert
  Fiziomika: izbrane vaje iz celične in splošne fiziologije
  2004
 59. Arzenšek-Pinter Rosvita; Hostnik Silva; Veljanovski-Geremia Vesna; Vombergar Blanka
  HACCP: za učne mesarske delavnice (študija primera) v sodelovanju s podjetjema Johnson Diversy Maribor in Kimi d.o.o. Trzin
  2003
 60. Banič Stanko
  Repetitorij mikrobiologije za študente stomatologije
  1967
 61. Banič Stanko
  Repetitorij mikrobiologije za študente stomatologije
  1963
 62. Peterlin Borut; Writzl Karin
  Humana genetika
  2003
 63. Cijan Rafael
  Osnove zdravstvene zakonodaje
  1999
 64. Prevorčnik Simona
  Navodila za vaje iz sistematske zoologije nevretenčarjev
  2003
 65. Puc Matjaž
  Divaška jama: ob 115. obletnici odkritja jame, ob 70. obletnici smrti Grgorja Žiberne Tentave in 500. obletnici prve omembe Divače v starih dokumentih
  1999
 66. Radešček Darja; Harlander Dušan
  Zdravstveno varstvo in zdravstveno stanje prebivalcev Dolenjske 1991-2000
  2002
 67. Mičetić-Turk Dušanka; Železnik Danica; Kolenc Ljudmila
  Nursing care: ETCS information package: higher professional study program
  2001
 68. Kališnik Miroslav; Eržen Ida; Smolej Vito
  Temelji stereologije
  2002
 69. Logar Jernej
  Protozoologija
  2002
 70. Klinar Polonca; Kolnik Lidija
  Elektrofiziološke značilnosti spanja
  2002
 71. Pavčič Maruša; Medvešček Marko
  Prehrana pri zdravljenju z inzulinom s preglednico enakovrednih živil
  2002
 72. Latković Barbara
  Bolnik in zdravnik - partnerja v komunikaciji
  2002
 73. Mičetić-Turk Dušanka; Železnik Danica; Kolenc Ljudmila
  Zdravstvena nega: dodiplomski visokošolski strokovni študijski program
  2002
 74. Mičetić-Turk Dušanka; Železnik Danica; Kolenc Ljudmila
  Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi: podiplomski specialistični študijski program
  2002
 75. Mičetić-Turk Dušanka; Železnik Danica; Kolenc Ljudmila
  Gerontološka zdravstvena nega: podiplomski specialistični študijski program
  2002
 76. Avberšek-Lužnik Ivica
  Priporočeni postopki za laboratorijske preiskave blata
  2000
 77. Mičetić-Turk Dušanka; Železnik Danica; Kolenc Ljudmila
  Klinična dietetika: podiplomski specialistični študijski program
  2002
 78. Švab Igor; Vodopivec-Jamšek Vlasta; Bulc Mateja; Kolšek Marko; Žorž Gojimir; Kersnik Janko; Rotar-Pavlič Danica; Kavčič Sašo; Tomazin Iztok; Klančič Dean
  Družinska medicina: delovni zvezek: študijsko leto 2001/2002
  2001
 79. Črešnar Bronislava; Plemenitaš Ana; Žakelj-Mavrič Marija
  Biokemija ustne votline: dopolnilni učbenik biokemije za študente stomatologije
  2002
 80. Milisav Irina
  Fiziomika: izbrane vaje iz celične in splošne fiziologije
  2002
 81. Vlaisavljević Veljko
  Izvantjelesna oplodnja
  2001
 82. Lužnik-Bufon Tatjana
  Bolnišnična higiena in nadzor okužb v enotah za intenzivno terapijo: delovni zvezek
  1999
 83. Pokorn Dražigost
  Oris zdrave prehrane: priporočena prehrana
  2001
 84. Lainščak Mitja
  Ko ne bom več študent
  2001
 85. Lainščak Mitja
  Ko ne bom več študent
  2000
 86. Budihna Metka V; Stanovnik Lovro; Korošec Ladko
  Navodila za pisanje receptov
  2001
 87. Zidar Janez; Dimitrijević Milan R
  Motor effects of brain stimulation in humans
  2001
 88. Dermastia Marina
  Biologija rastlinske celice: video CD
  2001
 89. Ličar Pavle; Valentinčič Tine
  Biologija celice: zoološki del za študente 1. letnika živilske tehnologije
  1992
 90. Kos I
  Zoogeografija: gradivo za predmet
  1998
 91. Tomazin Evgen
  Vaje iz analize zdravil
  2000
 92. Mlinarič Aleš; Kreft Samo; Doljak Bojan; Umek Andrej; Štrukelj Borut
  Skripta za vaje iz farmakognozije
  2000
 93. Althoff Juergen; Danilevsky Mikhail L
  Seznam kozličev (Coloptera, Cerambycoidea) Evrope
  [A check-list of longicorn beetles (Coloptera, Cerambycoidea) of Europe]
  1997
 94. Dermastia Marina
  (Rastlinski) mikrob in patogeneza
  2001
 95. Dermastia Marina
  Botanika
  2001
 96. Rupnik Maja
  Taksonomija in indentifikacija bakterij: navodila za vaje
  2001
 97. Čepon Robert
  Medicinska terminologija: delovni zvezek
  2000
 98. Bartenjev M
  Preprečujmo zobno gnilobo
  1961
 99. Ferlan-Marolt V
  Biopsijska diagnostika bolezni jeter
  1983
 100. Ferluga D; Ferluga M; Marolt V
  Patološka morfologija medikamentne okvare jeter
  1977

   1 101 201 301 401  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko