biomedicina slovenica


ct=2.05 : 201-300

 1. Peterlin P; Svetina S; Žekš B
  Biofiozika: toplota in termodinamika
  2006
 2. Kostnapfel Janko
  Psihogeriatrija: izbrana poglavja
  1988
 3. Kostnapfel Janko
  Psihogeriatrija: izbrani članki
  1990
 4. Čop Zlata
  Zbornik spomladanskega podiplomskega izobraževanja Veterinarske zbornice: [Kranjska gora, 4. in 5. april 2008
  2008
 5. Štrus Jasna; Žnidaršič Nada; Tušek-Žnidaršič Magda; Malenšek Luka
  Advanced techniques of electronmicroscopy and ultrastructural research: lecture materials (2008 May 14-16; Wien)
  [Specialne tehnike v elektronski mikroskopiji in raziskavah ultrastrukture: študijsko gradivo (2008 maj 14-16; Dunaj)]
  2008
 6. Jan Janja; Štamfelj Iztok
  Navodila za vaje in pripravo na izpit iz normalne morfologije zobnega organa
  2007
 7. Klančar Darinka
  Veščine zdravnika družinske medicine: učbenik za mentorje
  2007
 8. Pongrac Paula; Regvar Marjana
  Kraljestvo podzemnih bonsajev ali kaj so arbuskularno mikorizne glive? Dodatno študijsko gradivo pri predmetu simbioze in parazitizmi
  2007
 9. Hočevar-Boltežar Irena
  Preprečevanje, ugotavljanje in zdravljenje glasovnih in govornih motenj pri otrocih in mladostnikih: učno gradivo
  2007
 10. Jeriček Helena
  Ko učenca strese stres in kaj lahko pri tem stori učitelj: priročnik za učitelje in svetovalne delavce
  2007
 11. Žvan Bojana; Zaletel Marjan; Pražnikar Aleš; Sever Alenka
  Migrena in nevropatska bolečina
  2007
 12. Bevc Sebastjan; Dvoršak Benjamin; Ekart Robert; Hojs Radovan; Pečovnik-Balon Breda; Skok Pavel
  Problemsko učenje - primeri
  2007
 13. Pretner Tadej
  Bioenergoterapija: po programu usposabljanja za poklic zdravilec, za katerega potekajo preverjanja znanja na GZS: skupni del za vse bioterapevte (reiki, integralna biorgonomija, radiestezija, barvna terapija, bioenergija)
  2006
 14. Juričič Mojca; Čakš Tomaž
  Higiena: skripta za študente Pedagoške fakultete: študijsko leto 2006-07
  2006
 15. Iljaž Rade; Kersnik Janko; Turk Helena
  Družinska medicina v skupnosti. Učno gradivo za 23. učne delavnice za zdravnike družinske medicine; 2006 okt; Ljubljana
  2006
 16. Cankar Ksenija; Finderle Žarko; Kirn Borut; Lenasi Helena; Melik Živa; Potočnik Nejka; Starc Vito; Štrucl Martin
  Ergonomija: navodila za vaje 2000/2001
  2000
 17. Cankar Ksenija; Finderle Žarko; Lenasi Helena; Melik Živa; Potočnik Nejka; Štrucl Martin
  Farmacija: navodila za vaje iz fiziologije 2005/2006
  2005
 18. Finderle Žarko
  Uvod v fiziologijo potapljanja
  2003
 19. Cankar Ksenija; Finderle Žarko; Lenasi Helena; Melik Živa; Potočnik Nejka; Štrucl Martin
  Fizioterapija: navodila za vaje iz fiziologije 2005/2006
  2005
 20. Bevc Sebastjan; Dvoršak Benjamin; Ekart Robert; Hojs Radovan; Pečovnik-Balon Breda; Skok Pavel
  Problemsko učenje - primeri: 3. letnik-1. semester
  2006
 21. Potočnik-Vičar Helena; Dermastia Marina; Petričević Blaženka
  Od molekula do ćelije 1: radna sveska za prvi razred opšte gimnazije
  2006
 22. Kotnik Valdimir; Koren Srečko; Gubina Marija; Avšič-Županc Tatjana; Ihan Alojz; Poljak Mario; Marin Jožica; Logar Jernej; Mueller-Premru Manca; Petrovec Miroslav
  Vprašanja za preverjanje znanja pri vajah iz predmeta Mikrobiologija in imunologija
  2006
 23. Anderluh Gregor
  Bioinformatika: gradivo za delavnico; 2006 sep 11; Ljubljana. 4. slovenski simpozij o rastlinski biologiji; 2006 sep 12-15; Ljubljana
  2006
 24. Ovsenik Maja; Farčnik Franc; Drevenšek Martina; Zupančič Sanja; Volk Jure
  Klinična diagnostika v čeljustni in zobni ortopediji: seminarji 5. letnik dentalne medicine
  2005
 25. Juričič Mojca; Čakš Tomaž
  Higiena - dietetika: skripta študijsko leto 2005-06 za študente dentalne medicine
  2006
 26. Juričič Mojca; Čakš Tomaž
  Higiena: skripta študijsko leto 2005-06 za študente medicine
  2006
 27. Zalar Bojan
  Osnove psihofiziologije
  2006
 28. Zalar Bojan
  Osnove biofeedback metode
  2006
 29. Anonymous ;
  Seminar za pripravnike farmacevte po novem programu. 3. del: delovno gradivo; 2000 jan 18-20; Ljubljana
  2000
 30. Baebler Špela; Hren Matjaž; Kogovšek Polona; Krečič-Stres Hana; Curk Tomaž; Juvan Peter; Zupan Blaž; Pompe-Novak Maruša; Gruden Kristina
  Laboratory and computer practice protocols. European networking summer school genomics and bioinformatics: exploiting microarrays in plant physiology; 2005 avg 22-31; Ljubljana
  2005
 31. Regvar Marjana
  Protokoli za optimizacijo vzgoje navadnega osočnika: raziskovalne naloge za učence OŠ
  2004
 32. Kreft Marko
  Študijsko gradivo za predmet Optična mikroskopija visoke ločljivosti: podiplomski študij Biomedicina
  2005
 33. Žnidaršič-Plazl Polona; Podgornik Helena
  Vaje iz biotehnologije
  2005
 34. Švab Igor; Bulc Mateja; Kolšek Marko; Žorž Gojimir; Kersnik Janko; Rotar-Pavlič Danica; Vodopivec-Jamšek Vlasta; Tomazin Iztok; Klančič Dean; Tušek-Bunc Ksenija; Car Josip; Živčec-Židanik Gordana; Grmec štefek; Kopčavar-Guček Nena; Poplas-Sušič Tonka; Židanik Suzana; Klančar Danica; Petek-Šter Marija
  Družinska medicina. Delovni zvezek: študijsko leto 2005/2006
  2005
 35. Ovsenik Maja; Farčnik Franc M
  EFO indeks
  2005
 36. Stangler-Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Zagorac Andreja; Kokalj-Vokač Nadja
  Navodila za vaje iz molekularne biologije
  2005
 37. Herlič M; Ribič-Hlastan C
  Spremenjena konsistenca hrane in diete pri boleznih jeter, žolča, vnetju trebušne slinavke, želodca
  2005
 38. Dernovšek Mojca Z; Mišček Ivica; Jeriček Helena; Tavčar Rok
  Skupaj premagajmo depresijo: priročnik za vodje delavnic in predavatelje
  2005
 39. Trontelj Peter
  Vretenčarji Slovenije: gradivo za vaje iz zoologije strunarjev
  2005
 40. Batista Urška
  Gojenje sesalskih celic v in vitro pogojih
  2005
 41. Takač Iztok
  Operacije v porodništvu in ginekologiji: gradivo za študente
  2005
 42. Takač Iztok
  Preiskovalne metode v ginekologiji: gradivo za študente
  2005
 43. Takač Iztok
  Laktacija, fiziologija in patologija dojenja. Bolezni dojk. Epidemiologija. Preventivni, diagnostični in terapevtski postopki: gradivo za študente
  2005
 44. Takač Iztok
  Atipični položaj spolovil: gradivo za študente
  2005
 45. Takač Iztok
  Ginekološka onkologija: gradivo za študente
  2005
 46. Ovsenik Maja; Farčnik Franc; Drevenšek Martina; Zupančič Sanja; Volk Jure
  Ortodontska diagnostika: vaje 4. letnik
  2005
 47. Ovsenik Maja; Farčnik Franc
  Oralno zdravje ortodontskih pacientov
  2005
 48. Zidar Nina; Mašera Andrej
  Zbirka patohistoloških preparatov za študente splošne medicine
  2004
 49. Bratanič Borut
  Tečaj in učna delavnica Dojenju prijazne zdravstvene ustanove (DPZU); 2003; Ljubljana
  2003
 50. Potočnik Vivijana; Pirnat Nina; Štucin Helena
  Izobraževanje za odgovorne osebe za notranji nadzor
  2004
 51. Jurca Jože
  Osnove imunologije
  2003
 52. Demšar Aleš
  Ortopedija: skripta za interno uporabo
  2003
 53. Čepon Robert
  Medicinska terminologija: delovni zvezek za srednje zdravstvene šole
  2003
 54. Herlič Majda; Herlah Barbara
  Prehrana in dietetika: študijsko gradivo: 1.letnik
  2004
 55. Božič Bojan; Derganc Jure; Gomišček Gregor; Kralj-Iglič Vera; Majhenc Janja; Peterlin Primož; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Vaje iz biofizike
  2001
 56. Božič Bojan; Derganc Jure; Gomišček Gregor; Kralj-Iglič Vera; Majhenc Janja; Peterlin Primož; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Vaje iz biofizike
  2002
 57. Makovec Tomaž
  Biokemija 1: navodila za vaje
  2002
 58. Švab Igor; Bulc Mateja; Kolšek Marko; Žorž Gojimir; Kersnik Janko; Rotar-Pavlič Danica; Vodopivec-Jamšek Vlasta; Tomazin Iztok; Klančič Dean; Tušek-Bunc Ksenija; Car Josip; Živčec-Kalan Gordana; Grmec Štefek; Kopčavar-Guček Nena; Poplas-Susič Tonka; Židanik Suzana; Klančar Darinka; Petek-Šter Marija
  Družinska medicina: delovni zvezek: študijsko leto 2004/2005
  2004
 59. Stangler-Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Zagorac Andreja; Kokalj-Vokač Nadja
  Navodila za vaje iz molekularne biologije (skripta)
  2004
 60. Regvar Marjana
  Gradivo za študij pri predmetu Simbioze in parazitizmi
  2003
 61. Regvar Marjana
  Gradivo za študij pri predmetu Fiziologija rastlin
  2003
 62. Pivec Gregor
  Splošna bolnišnica Maribor: predstavitev
  2003
 63. Breskvar Katja; Črešnar Bronislava; Dolžan Vita; Plemenitaš Ana; Rozman Damjana; Žakelj-Mavrič Marija
  Biokemija 2: navodila za vaje
  2003
 64. Kobe Valentina; Dekleva A; Lenart IF; Širca A; Velepič M
  Anatomija: skripta za študente medicine. 4. del. Drobje, koža
  2003
 65. Kobe Valentina; Dekleva A; Lenart IF; Širca A; Velepič M
  Anatomija: skripta za študente medicine. 3. del. Obtočila: žleze z notranjim izločanjem
  2003
 66. Širca Anton
  Anatomija: skripta za študente medicine. 2. del. Živčevje
  2003
 67. Kobe Valentina; Dekleva A; Lenart IF; Širca A; Velepič M
  Anatomija: skripta za študente medicine. 1. del. Kosti, sklepi, mišice
  2003
 68. Trontelj Jože; Korošec Damjan
  Slovenija: države pristopnice: zakonodaja v zvezi z etiko raziskav
  [Slovenia: national regulations on ethics and research]
  2003
 69. Blinc Aleš; Kozak Matija; Šabovič Mišo
  Smernice za odkrivanje in zdravljenje najpogostejših žilnih bolezni
  2004
 70. Krajnik Janez
  Biomehanika
  2003
 71. Božič Bojan; Derganc Jure; Gomišček Gregor; Kralj-Iglič Vera; Majhenc Janja; Peterlin Primož; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Vaje iz biofizike
  2003
 72. Veranič Peter; Romih Rok; Pšeničnik Majda; Erman Andreja
  Celična biologija: navodila za vaje za program visokih strokovnih šol
  2002
 73. Jankovič Ivana
  Pasti in varnost vegetarijanske prehrane: nova spoznanja o prehrani
  2004
 74. Anonymous ;
  Učne delavnice Osnove klinične alergologije in astme. Pouk bolnika z astmo
  2004
 75. Vodopivec-Jamšek Vlasta; Švab Igor; Bulc Mateja; Kolšek Marko; Žorž Gojmir; Kersnik Janko; Rotar-Pavlič Danica; Klančič Dean; Kavčič Sašo; Tomazin Iztok; Tušek-Bunc Ksenija; Car Josip; Živčec-Kalan Gordana; Grmec Štefek; Kopčavar-Guček Nena; Poplas-Susič Tonka; Židanik Suzana; Klančar Darinka; Petek-Šter Marija
  Družinska medicina: delovni zvezek: študijsko leto 2003/2004
  2003
 76. Švab Igor; Bulc Mateja; Klančič Dean; Vodopivec-Jamšek Vlasta; Klančar Darinka; Kersnik Janko; Rotar-Pavlič Danica
  Družinska medicina: navodila za asistente
  2003
 77. Kreft Marko; Zorec Robert
  Fiziomika: izbrane vaje iz celične in splošne fiziologije
  2004
 78. Arzenšek-Pinter Rosvita; Hostnik Silva; Veljanovski-Geremia Vesna; Vombergar Blanka
  HACCP: za učne mesarske delavnice (študija primera) v sodelovanju s podjetjema Johnson Diversy Maribor in Kimi d.o.o. Trzin
  2003
 79. Banič Stanko
  Repetitorij mikrobiologije za študente stomatologije
  1967
 80. Banič Stanko
  Repetitorij mikrobiologije za študente stomatologije
  1963
 81. Peterlin Borut; Writzl Karin
  Humana genetika
  2003
 82. Cijan Rafael
  Osnove zdravstvene zakonodaje
  1999
 83. Prevorčnik Simona
  Navodila za vaje iz sistematske zoologije nevretenčarjev
  2003
 84. Puc Matjaž
  Divaška jama: ob 115. obletnici odkritja jame, ob 70. obletnici smrti Grgorja Žiberne Tentave in 500. obletnici prve omembe Divače v starih dokumentih
  1999
 85. Radešček Darja; Harlander Dušan
  Zdravstveno varstvo in zdravstveno stanje prebivalcev Dolenjske 1991-2000
  2002
 86. Mičetić-Turk Dušanka; Železnik Danica; Kolenc Ljudmila
  Nursing care: ETCS information package: higher professional study program
  2001
 87. Kališnik Miroslav; Eržen Ida; Smolej Vito
  Temelji stereologije
  2002
 88. Logar Jernej
  Protozoologija
  2002
 89. Klinar Polonca; Kolnik Lidija
  Elektrofiziološke značilnosti spanja
  2002
 90. Pavčič Maruša; Medvešček Marko
  Prehrana pri zdravljenju z inzulinom s preglednico enakovrednih živil
  2002
 91. Latković Barbara
  Bolnik in zdravnik - partnerja v komunikaciji
  2002
 92. Mičetić-Turk Dušanka; Železnik Danica; Kolenc Ljudmila
  Zdravstvena nega: dodiplomski visokošolski strokovni študijski program
  2002
 93. Mičetić-Turk Dušanka; Železnik Danica; Kolenc Ljudmila
  Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi: podiplomski specialistični študijski program
  2002
 94. Mičetić-Turk Dušanka; Železnik Danica; Kolenc Ljudmila
  Gerontološka zdravstvena nega: podiplomski specialistični študijski program
  2002
 95. Avberšek-Lužnik Ivica
  Priporočeni postopki za laboratorijske preiskave blata
  2000
 96. Mičetić-Turk Dušanka; Železnik Danica; Kolenc Ljudmila
  Klinična dietetika: podiplomski specialistični študijski program
  2002
 97. Švab Igor; Vodopivec-Jamšek Vlasta; Bulc Mateja; Kolšek Marko; Žorž Gojimir; Kersnik Janko; Rotar-Pavlič Danica; Kavčič Sašo; Tomazin Iztok; Klančič Dean
  Družinska medicina: delovni zvezek: študijsko leto 2001/2002
  2001
 98. Črešnar Bronislava; Plemenitaš Ana; Žakelj-Mavrič Marija
  Biokemija ustne votline: dopolnilni učbenik biokemije za študente stomatologije
  2002
 99. Milisav Irina
  Fiziomika: izbrane vaje iz celične in splošne fiziologije
  2002
 100. Vlaisavljević Veljko
  Izvantjelesna oplodnja
  2001

   1 101 201 301 401 501  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko