biomedicina slovenica


pr=furlan : 201-300

 1. Kolman Andreja; Mati-Djuraki Danica; Pintar Danica; Furlan Irena; Klanjšček-Gunde Marta; Jerman Riko; Ocepek Rudi
  Naravoslovje 7: 7. razred devetletke: priročnik za učitelje
  2003
 2. Ferluga D; Hvala A; Vizjak A; Cigler N; Bren AF; Furlan P; Pajek J; Avšič-Županc T
  Pathology of kidney in Dobrava and Puumala hantavirus infection
  2003
 3. Arnež Maja; Lužnik-Bufon Tatjana; Avšič-Županc Tatjana; Ružić-Sabljić Eva; Petrovec Miroslav; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Etiology of tick-borne febrile illnesses in Slovenian children
  2003
 4. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Comparison of patients fulfilling criteria for confirmed and probable human granulocytic ehrlichiosis
  2003
 5. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Human granulocytic ehrlichiosis in Slovenia
  2003
 6. Strle F; Ružić-Sabljić E; Logar M; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Jurca T; Maraspin V
  Comparison of findings in patients with lyme borreliosis caused by different Borrelia strains
  2003
 7. Kolman Andreja; Mati-Djuraki Danica; Pintar Danica; Furlan Irena; Klanjšek-Gunde Marta; Jerman Riko; Ocepek Rudi
  Učbenik Naravoslovje 7: 7. razred devetletke
  2003
 8. Ružić-Sabljić E; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Arnež M; Cimperman J; Strle F
  Comparison of plasmid profiles of Borrelia burgdorferi sensu lato strains
  2003
 9. Gabrijelčič-Blenkuš Mojca; Hojs Ana; Uršič Simona; Furlan Neva; Pohar Majda; Vudrag Marko; Letnar-Žbogar Nives; Breg-Trojner Zdenka; Petraš Teodora; Metličar Majda; Miljavac Bonia; Horvat Metka
  Strokovno gradivo za izvajanje enotnih izhodišč za pomoč vrtcem in šolam pri uvajanju HACCP sistema
  2002
 10. Cimperman J; Ružić-Sabljić E; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Strle F
  Intrathecal borrelial antibody production in patients with neuroborreliosis confirmed by isolation of Borrelia burgdorferi sensu lato from the cerebrospinal fluid
  2002
 11. Maraspin V; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Strle F
  Erythema migrans in patients with haematological malignancies
  2002
 12. Lotrič-Furlan S; Petrovec M; Avšič-Županc T; Strle F
  Etiology of febrile illnesses occurring after a tick bite in Slovenian patients with leukopenia and/or thrombocytopenia
  2002
 13. Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Maraspin V; Cimperman J; Jurca T; Strle F
  Comparison of continous and intermittent dosing of amoxicillin for treatment of adult patients with solitary erythema migrans
  2002
 14. Strle F; Ružić-Sabljić E; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Maraspin V
  Comparison of findings in patients with Borrelia garinii and Borrelia afzelii isolated from cerebrospinal fluid
  2002
 15. Maraspin V; Ružić-Sabljić E; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Jurca T; Strle F
  Clinical features of European Lyme borreliosis established by isolation of Borreliae from the cerebrospinal fluid
  2002
 16. Logar M; Ružić-Sabljić E; Strle F; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Jurca T
  Comparison of clinical and epidemiological features of erythema migrans caused by Borrelia afzelii and Borrelia garinii
  2002
 17. Furlan Neva
  Higienska ustreznost morske kopalne vode
  [Quality assessment of coastal bathing water]
  2002
 18. Cova Maria; Toffanin Renato; Accardo Agostino; Strolka Igor; Furlan Cristina; Pozzi-Mucelli Roberto
  Magnetic resonance microscopy of trabecular bone
  [Magnetnoresonančna mikroskopija trabekularnih kosti]
  2002
 19. Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Development of erythema migrans in spite of treatment with antibiotics after a tick bite
  2002
 20. Zore Anamarija; Ružić-Sabljić Eva; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Pikelj Andreja; Jurca Tomaž; Logar Mateja; Strle Franc
  Sensitivity of culture and polymerase chain reaction for the etiologic diagnosis of erythema migrans
  2002
 21. Ružić-Sabljić Eva; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Evaluation of immunofluorescence test (IFT) and immuno (western) blot (WB) test in patients with erythema migrans
  2002
 22. Ružić-Sabljić Eva; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Jurca Tomaž; Logar Mateja; Pikelj-Pečnik Andreja; Strle Franc
  Characterization of Borrelia burgdorferi sensu lato strains isolated from human material in Slovenia
  2002
 23. Ogrinc Katarina; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Cerebrospinal fluid findings in patients with symptoms suggesting chronic Lyme borreliosis
  2002
 24. Maraspin Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Jurca Tomaž; Picken Roger N; Strle Franc
  Solitary borrelial lymphocytoma in adult patients
  2002
 25. Pikelj-Pečnik Andreja; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Logar Mateja; Jurca Tomaž; Strle Franc
  Electrocardiographic findings in patients with erythema migrans
  2002
 26. Maraspin Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Jurca Tomaž; Strle Franc
  Cerebrospinal fluid findings in adult patients with multiple erythema migrans
  2002
 27. Strle Franc; Videčnik Jerneja; Zorman Peter; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin Vera
  Clinical and epidemiological findings for patients with erythema migrans: comparison of cohorts from the years 1993 and 2000
  2002
 28. Hojs Ana; Petrovič Aleš; Furlan Neva
  Preprečevanje legioneloz v javnih objektih
  [Prevention of legionelloses in public facilities]
  2002
 29. Arnež M; Lužnik-Bufon T; Avšič-Županc T; Ružić-Sabljić E; Petrovec M; Lotrič-Furlan S; Strle F
  Etiology of tickborne febrile illnesses in Slovenian children
  2002
 30. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec M; Avšič-Županc T; Strle F
  Comparison of patients fulfilling criteria for confirmed and probable human granulocytic ehrlichiosis
  2002
 31. Lotrič-Furlan Stanka
  Human granulocytic ehrlichiosis in Slovenia
  2002
 32. Rožić-Hristovski Anamarija; Furlan Ana Marija
  Javna podoba visokošolske knjižnice
  [Public image of the academic library]
  2002
 33. Furlan Danijela; Bratanič Borut; Lukač-Bajalo Jana
  Proučevanje izomerizacije bilirubina med fototerapijo
  2002
 34. Furlan Jana
  Alergija in zastrupitev s histaminom v ribah
  2002
 35. Lotrič-Furlan S; Maraspin-Čarman V; Cimperman J; Ogrinc K; Stopar T; Strle F
  Procalcitonin levels in patients with Lyme borreliosis
  2002
 36. Lotrič-Furlan Stanka; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  An abortive form of tick-borne encephalitis (TBE) - a rare clinical manifestation of infection with TBE virus
  2002
 37. Cimperman Jože; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Double infection with tick borne encephalitis virus and Borrelia burgdorferi sensu lato
  2002
 38. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Logar Mateja; Strle Franc
  Epidemiological, clinical and laboratory distinction between human granulocytic ehrlichiosis and the initial phase of tick-borne encephalitis
  2002
 39. Lotrič-Furlan Stanka; Škerl Marjeta; Lužnik-Bufon Tatjana
  Prenos in preprečevanje okužb v domovih za ostarele
  [Infection prevention and control in residential homes]
  2002
 40. Volfand Jasna; Furlan Jana
  Odkrivanje celiakije in alergije za pšenico pri odraslih s funkcionalnimi boleznimi prebavil
  2002
 41. Lotrič-Furlan Stanka; Meglič-Volkar Jelka
  Diagnostika, zdravljenje in preprečevanje okužb umetnih sklepov
  [Diagnosis, therapy and prevention of prosthetic joint infections]
  2002
 42. Maraspin I; Ružić-Sabljić E; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Jurca T; Strle F
  Erythema migrans: tijek i ishod bolesti kod bolesnika s perzistencijom Borreliae burgdorferi sensu lato poslije liječenja antibioticima
  [Erythema migrans: course and outcome in patients with persistence of Borrelia burgdorferi sensu lato after treatment with antibiotics]
  2002
 43. Furlan Jana; Mušič Ema
  Razvoj alergologije na Golniku
  2002
 44. Strle F; Ružić-Sabljić E; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Logar M; Jurca T; Pikelj-Pečnik A; Maraspin V
  Culture proven treatment failures in patients with erythema migrans treated with azithromycin, doxycycline, amoxicillin or cefuroxime axetil
  2002
 45. Ružić-Sabljić Eva; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Pleterski-Rigler Dušica; Strle Franc
  Analysis of Borrelia burgdorferi sensu lato isolated from cerebrospinal fluid
  2001
 46. Maraspin V; Ružić-Sabljić E; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Jurca T; Picken RN; Strle F
  Isolation of Borrelia burgdorferi sensu lato from blood of patients with erythema migrans
  2001
 47. Pikelj-Pečnik Andreja; Lotrič-Furlan S; Maraspin V; Cimperman J; Logar M; Jurca T; Strle F
  Electrocardiographic findings in patients with erythema migrans
  2001
 48. Maraspin V; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Jurca T; Picken RN; Strle F
  Solitary borrelial lymphocytoma in adult patients
  2001
 49. Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin-Čarman V; Cimperman J; Ogrinc K; Stopar T; Strle F
  Procalcitonin levels in patients with Lyme borreliosis
  2001
 50. Videčnik Jerneja; Zorman P; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Jurca T; Strle F
  Clinical and epidemiological findings for patients with erythema migrans: comparison of cohorts from the year 2000 and 1993
  2001
 51. Zore A; Ružić-Sabljić E; Maraspin V; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Pikelj A; Jurca T; Logar M; Strle F
  Sensitivity of culture and PCR for the etiologic diagnosis of erythema migrans
  2001
 52. Ružić-Sabljić E; Lotrič-Furlan S; Maraspin V; Cimperman J; Logar M; Jurca T; Strle F
  Evaluation of immunofluorescent test (IFT) and immuno (western) blot (WB) test for detection of Borrelia burgdorferi sensu lato antibodies in patients with erythema migrans
  2001
 53. Lotrič-Furlan Stanka; Avšič-Županc T; Strle F
  An abortive form of tick-borne encephalitis (TBE) - a rare clinical manifestation of infection with TBE virus
  2001
 54. Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Strle F
  Development of erythema migrans in spite of treatment with antibiotics after a tick bite
  2001
 55. Ružić-Sabljić E; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Strle F
  Characterization of Borrelia burgdorferi sensu lato strains isolated from human material in Slovenia
  2001
 56. Strle F; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Ružić-Sabljić E; Jurca T; Logar M; Pikelj A; Ogrinc K
  Clinical data on reinfections with Borrelia burgdorferi sensu lato
  2001
 57. Ogrinc Katarina; Lotrič-Furlan S; Maraspin V; Cimperman J; Ružić-Sabljić E; Strle F
  Cerebrospinal fluid (CSF) findings in patients with symptoms suggesting chronic Lyme borreliosis (LB)
  2001
 58. Logar Mateja; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Jurca T; Ružić-Sabljić E; Strle F
  Clinical features in 123 Slovenian patients with acrodermatitis chronica atrophicans
  2001
 59. Maraspin V; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Jurca T; Picken RN; Strle F
  Cerebrospinal fluid findings in adult patients with multiple erythema migrans
  2001
 60. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec M; Avšič-Županc T; Strle F
  Epidemiological, clinical and laboratory distinction between human granulocytic ehrlichiosis and the initial phase of tick-borne encephalitis
  2001
 61. Avšič-Županc Tatjana; Petrovec Miroslav; Jelovšek Mateja; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Five years experience in laboratory diagnostic of human granulocytic ehrlichiosis (HGE) in Slovenia
  2001
 62. Furlan Jana
  Alergija pri odraslih: prehranska preobčutljivost
  2001
 63. Arnež Maja; Petrovec Miroslav; Lotrič-Furlan Stanka; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  First European pediatric case of human granulocytic ehrlichiosis
  2001
 64. Lotrič-Furlan Stanka
  Prenos in preprečevanje okužb v domovih za ostarele
  2001
 65. Furlan M
  New strategies in diagnosis and treatment of thrombocitic thrombocytopenic purpura
  2001
 66. Lotrič-Furlan Stanka; Avšič-Županc T; Petrovec M; Nicholson WL; Sumner JW; Childs JE; Strle F
  Clinical and serological follow-up of patients with human granulocytic ehrlichiosis in Slovenia
  2001
 67. Ružić-Sabljić E; Arnež M; Lotrič-Furlan S; Maraspin V; Cimperman J; Strle F
  Genotypic and phenotypic characterisation of Borrelia burgdorferi sensu lato strains isolated from human blood
  2001
 68. Lotrič-Furlan S; Petrovec M; Avšič-Županc T; Lejko-Zupanc T; Strle F
  Clinical and laboratory characteristics of patients with acute human granulocytic ehrlichiosis in Slovenia
  2000
 69. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Nicholson William L; Sumner John W; Childs James E; Strle Franc
  Prospective assessment of the etiology of acute febrile illness after a tick bite in Slovenia
  2001
 70. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec M; Avšič-Županc T; Strle F
  Human granulocytic ehrlichiosis in Slovenia
  2001
 71. Furlan Danijela
  Diagnostični laboratorij v regijski bolnišnici
  2000
 72. Ružić-Sabljić E; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Strle F
  Comparison of strains isolated from patients reinfected with Borrelia burgdorferi sensu lato
  2001
 73. Neubauer R; Furlan T
  Rana diagnoza pljučne tuberkuloze: smernice za praktične zdravnike
  1937
 74. Furlan Jana; Drinovec Igor
  Astmatični status
  1976
 75. Furlan-Hrabar Jana; Ferluga Dušan
  Diagnostična vrednost igelne biopsije parietalne plevre pri plevralnih izlivih
  1973
 76. Furlan-Hrabar Jana
  Nespecifični plevralni izlivi
  1966
 77. Furlan T
  Tumor thoracis lat. sin
  1950
 78. Furlan T
  Razširjena pnevmoliza
  1950
 79. Furlan T
  Dve leti zdravljenja s streptomicinom
  1949
 80. Furlan T
  Nehoten poizkus z virulentnimi bacili jetike na petletnem otroku
  1947
 81. Furlan T
  K vprašanju bronhektazij
  1938
 82. Furlan T
  Čigav naj bo Zdravniški vestnik?
  1938
 83. Furlan T
  Silicosis
  1937
 84. Furlan T
  Dednost in konstitucija pri tuberkulozi
  1937
 85. Furlan T
  Zdravnikova služba pri jetičnem človeku
  1936
 86. Furlan T
  Prekužni indeks za tuberkulozo na Gorenjskem
  1935
 87. Furlan T
  Solnčne in senčne strani slovenske zdravstvene literature, zlasti revijalne
  1935
 88. Furlan T
  Prinos k terapiji pleuralnih empyemov
  1934
 89. Furlan T
  Pleuritične komplikacije pri umetnem pneumotoraksu
  1934
 90. Furlan T
  Nekaj o kašlju, njegovi fiziologiji in terapiji
  1933
 91. Furlan T
  Kultura Kochovega bacila
  1933
 92. Furlan T
  Dva redka slučaja hematogene tuberkuloze
  1931
 93. Furlan T
  Oleothorax
  1931
 94. Furlan Majda
  Avgmentacijske plastike premalo razvitih ali deformiranih prsi
  1971
 95. Furlan Majda; Lenart Ivan
  Pigmentni nevus in melanom
  1968
 96. Furlan Borut
  Sodnomedicinska vrpašanja s področja venerologije
  1972
 97. Furlan Borut
  Odgovornost zdravstvenih delavcev pri transfuziji
  1968
 98. Furlan B
  O zaščiti voznikov in sovoznikov motornih koles
  1958
 99. Furlan B
  O vzročni zvezi med travmo in trombozo
  1957
 100. Fortič Bojan; Boh Katja; Furlan Jana; Geržinič Lev; Jerše Marjan; Kališnik Miroslav; Koren S; Mešič J; Reja D; Repovš D; Štangl B; Trstenjak A
  Kajenje in zdravje: vplivi kajenja na zdravje in ukrepi za preprečevanje oziroma odvajanje od kajenja
  1972

   1 101 201 301 401 501  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko