biomedicina slovenica


pr=furlan : 301-400

 1. Štangl B; Furlan J; Ustar-Latković M
  Lečenje bronhijalne astme ketotifenom
  1980
 2. Štangl B; Furlan J; Ustar M; Janežič A
  The protective effect of ketotifen in bronchial asthma
  1980
 3. Furlan-Hrabar J; Ustar-Latkovič M
  Protektivni učinak ketotifena kod bronhijalne astme
  1981
 4. Auersperg M; Us-Krašovec M; Oblak L; Furlan L; Lamovec J; Golouh R; Šoba-Podobnik E; Porenta-Vraspir O; Zorc-Pleskovič M; Schara M
  Problemi kemoterapije tumorjev glave in vratu
  1984
 5. Auersperg M; Us-Krašovec M; Porenta-Vraspir O; Lamovec J; Furlan L
  Problems related to the chemotherapy of head and neck tumors
  1983
 6. Brejc T; Furlan M; Domanjko M; Vižintin J; Zapušek T; Košič B; Volf J; Mifteraj M; Tušak M
  Dejavniki vpliva na delovno osebnost in uspešnost zaposlitvenega prilagajanja težje zaposljivih (prizadetih) oseb
  1983
 7. Furlan L; Šoba E
  Combined, multimodality treatment of advanced T3, T4 N0-3 squamous cell carcinoma of the oral cavity and oropharynx
  1985
 8. Auersperg M; Furlan L; Bergant D; Porenta O; Zorc R; Us-Krašovec M; Pompe F
  Intraarterial chemotherapy in advanced head and neck tumors
  1985
 9. Vidmar L; Lotrič-Furlan S; Sedlar D; Muzlovič I; Kolar G
  Salmonelozni arteritis - prikaz treh bolnikov
  1985
 10. Furlan L; Auersperg M; Šoba E
  Long-term results of synchronous chemotherapy (vinblastine, methotrexate, bleomycin) and radiotherapy in advanced T3, T4 NO-3 of the oral cavity and oropharynx
  1985
 11. Šuškovič S; Furlan J
  Študija bisinoze v predilnici Litija
  1984
 12. Furlan J
  Strategija ambulantnega zdravljenja astme odraslih
  1984
 13. Furlan J
  Alergološka diagnostika v dispanzerjih za pljučne bolezni
  1984
 14. Furlan J
  Kožni alergenski testi
  1984
 15. Furlan J
  Mediatorji takojšnje preobčutljivosti pri astmi
  1984
 16. Furlan M
  Elktrostimulacija pri zadravljenju skolioz
  1984
 17. Brejc T; Furlan M; Domanjko M; Zapušek T; Košič B; Volf J; Mifteraj M
  Dejavniki vpliva na delovno osebnost in uspešnost zaposlitvenega prilagajanja težje zaposljivih (prizadetih) oseb
  1983
 18. Furlan J
  Sadašnje stanje u dijagnostici i terapiji astme
  1985
 19. Lotrič-Furlan S
  Spiroheta krpelja uzročnik Erythema chronicum migrans
  1984
 20. Lotrič-Furlan S
  Spiroheta klopa povzročitelj erythema cronicum migrans
  1985
 21. Furlan J
  Alergološka dijagnostika u dispanzerima za plućne bolesti
  1984
 22. Šuškovič S; Furlan-Hrabar J; Gashi A
  Komplement pri odraslih astmatikih
  1981
 23. Vida M; Furlan J
  Ujemanje vremenskih stanj z nastankom bronhialne obstrukcije izmerjene s PEFR pri astmatikih
  1984
 24. Šuškovič S; Furlan J; Gashi A
  Kronobiološki uticaji metilprednisolona u astmatika
  1984
 25. Budihna M; Furlan L; Šoba-Podobnik E
  Radioterapija tumorjev glave in vratu
  1984
 26. Lešničar G; Stanić-Pavlinić M; Andoljšek D; Benedik M; Jeglič-Fatur A; Praprotnik M; Lotrič-Furlan S
  Aplastična anemija po akutnem virusnem hepatitisu
  1984
 27. Auersperg M; Us-Krašovec M; Porenta-Vraspir O; Furlan L; Šoba E
  Intraarterial chemotherapy for advanced head and neck tumors
  1983
 28. Auersperg M; Porenta O; Us-Krašovec M; Oblak M; Furlan L
  Cytophotometric DNA studies in human head and neck tumors after cis-platinum infusion
  1983
 29. Furlan L; Auersperg M
  Multidisciplinarni pristup terapiji inoperabilnih karcinoma ustne šupljine i orofarinksa
  1983
 30. Furlan J
  Terminologija, klasifikacija in definicija z razlago pljučnih zvokov
  1983
 31. Šuškovič S; Furlan J; Gashi A
  Influence of methylprednisolon (MP) on complement and peak expiratory flow (PEF) in asthma patients
  1983
 32. Šuškovič S; Fortič M; Furlan J; Gashi A
  Povezanost bronhijalnih provokacijskih testova sa sistemom komplementa
  1983
 33. Jezeršek P; Akšam N; Ferluga D; Furlan P; Hvala A; Jakša I; Kandus A; Kaplan-Pavlovčič S; Koselj M; Luzar S; Ličina A; Pintar L; Rozman B
  Naši primjeri Alportovog sindroma
  1983
 34. Furlan J
  Etiopatogeneza bronhialne astme
  1983
 35. Furlan J
  Uloga medijatora kod bronhijalne astme
  1983
 36. Šuškovič S; Furlan J
  Terapija astme
  1983
 37. Furlan J
  Etiopatogeneza astme
  1983
 38. Furlan J
  Mediatorji takojšnje preobčutljivosti pri astmi
  1983
 39. Piršič B; Furlan-Hrabar J; Štangl B
  Uticaj profesionalnih agensa u fabrici namještaja na bronhijalnu hiperaktivnost
  1983
 40. Furlan J; Vida M; Šuškovič S; Štangl B
  Uticaj biotropnih vremenskih procesa na astmatičara
  1983
 41. Furlan J; Šuškovič S; Gashi A; Fortič M
  Uticaj nutritivnih alergena kod astmatika
  1983
 42. Furlan J
  Vpliv kroničnih pljučnih bolezni na sposobnost bolnika za torakalno operacijo: Klinična slika in zdravljenje
  1982
 43. Furlan J; Šuškovič S; Gashi A
  Komplement in cirkulirajoči imunski kompleksi po bronhialni provokaciji pri astmatikih
  1982
 44. Šuškovič S; Furlan-Hrabar J; Gashi A
  KOMPLEMENT PRI ODRASLIH ASTMATIKIH
  1982
 45. Furlan J
  PSIHOLOŠKI FAKTORJI PRI ASTMI
  1982
 46. Auersperg M; Šoba M; Porenta O; Erjavec M; Us-Krašovec M; Bergant D; Furlan L
  RATIONAL SCHEDULING INMULTIDRUG CHEMOTHERAPY WITH SYNCHRONIZATION IN ADVANCED SQUAMOUS CELL CARCINOMA OFTHE ORAL CAVITY AND OROPHARYNX
  1979
 47. Furlan-Hrabar J; Bohinjec M
  SEZONSKO KRETANJE SPECIFIčNIH IGE ANTITELA I ASTMATIčNIH NAPADA U BOLESNIKA PREOSETLJIVIH NA DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS (GRINJE)
  1981
 48. Furlan R; Auersperg M; Šoba E
  COMBINED MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADVANCED T3-T4, N0-N3 SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF ORAL CAVITY AND OROPHARYNX
  1981
 49. Gračanin F; Kurinčič-Tomšič M; Vrabič G; Simič V; Šega J; Furlan J
  EVALUACIJA 'CCA' FES SISTEMA V HABILITACIJI CMP OTROK
  1980
 50. Furlan-Hrabar J
  PREUčITEV KORELACIJE MED KOLIčINO SPECIFIčNIH REAGINOV PROTI PRŠICI DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS IN MED REZULTATI PROVOKACIJSKIH BRONHIALNIH IN KOžNIH TESTOV PRI ASTMATIKIH
  1980
 51. Furlan-Hrabar J; Marolt-Gomišček M
  SINDROM SERUMSKE BOLEZNI
  1981
 52. Auersperg M; Erjavec M; Furlan L; Porenta O; Šabec R; Šoba E; Us-Krašovec M; Bergant D; Matko I; Oblak LJ; Jenko M; Jež M; Kovačič J; Šoberl J; Bizjak M; Červek J; Golouh R; Jančar J; Lamovec J; Pogačnik A; Adamič Š; Zorc R
  PROBLEMI KEMOTERAPIJE TUMORJEV GLAVE IN VRATU
  1980
 53. Fortič B; Furlan-Hrabar J
  KLASIčNO I SAVREMENO TUMAčENJE AUSKULTATORNIH FENOMENA U PLUĆIMA. (PREGLED RAZVOJA)
  1979
 54. Budihna M; Škrk J; Šmid L; Furlan L
  Tumor cell repopulation in the rest interval of split-course radiation treatment
  1980
 55. Budihna M; Škrk J; Furlan L; Šoba E
  OBSEVANJE Z DELJENO DOZO NEKATERIH TUMORJEV GLAVE IN VRATU
  1980
 56. Furlan L; Auersperg M; Šoba E
  PRELIMINARNI REZULTATI KOMBINIRANEGA ZDRAVLJENJA KARCINOMOV USTNE VOTLINE IN OROFARINKSA S CITOSTATIKI IN RADIOTERAPIJO
  1979
 57. Auersperg M; Šoba E; Bergant D; Furlan L
  REZULTAT KEMOTERAPIJE NAPREDOVALIH KARCINOMOV USTNE VOTLINE IN OROFARINKSA
  1979
 58. Budihna M; Šmid L; Furlan L
  KARCINOM HIPOFARINSKA LEčEN NA ONKOLOŠKOM INSTITUTU U LJUBLJANI OD 1963 DO 1971 GODINE
  1979
 59. Šmid L; Kambič V; Fischinger J; Budihna M; Furlan L
  USPEHI KIRURŠKEGA ZDRAVLJENJA KARCINOMOV GRLA NA ORL KLINIKI V LJUBLJANI 1963-1971
  1979
 60. Furlan L; Debevec M
  RAK PLUĆA KAO KRONIčNA BOLEST
  1976
 61. Budihna M; Furlan L; Škrk J; Šmid L; Šoba E
  OBSEVANJE Z DELJENO DOZO NEKATERIH TUMORJEV GLAVE IN VRATU
  1978
 62. Furlan-Hrabar J; Kafol-Šuštaršič A
  GLAVNI OBRAMBNI MEHANIZMI RESPIRACIJSKEGA TRAKTA IN POMANJKANJE IMUNOGLOBULINOV IGA IN IGG
  1978
 63. Auersperg M; Furlan L; Marolt F; Jereb B
  INTRA-ARTERIAL CHEMOTHERAPY AND RADIOTHERAPY IN LOCALLY ADVANCED CANCER OF THE ORAL CAVITY AND OROPHARYNX
  1978
 64. Budihna M; Šmid L; Furlan L
  TREATMENT OF EARLY LARYNGEAL CARCINOMA AT THE INSTITUTE OF ONCOLOGY, LJUBLJANA, IN THE PERIOD OF 1963 - 1971
  1977
 65. Debeljak A; Furlan-Hrabar J
  DIJAGNOZA BRONHIJALNE ASTME U PNEUMOLOŠKOJ AMBULANTI
  1978
 66. Furlan-Hrabar J; Štangl B; Fortič M; Potokar T; Prlja D
  BRONHIJALNA HIPERREAKTIVNOST U ASTMATIčARA
  1978
 67. Budihna M; Furlan L; Šmid L
  TUMORJI USTNEGA žRELA, ZDRAVLJENI NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU V LJUBLJANI OD 1964 DO 1971
  1977
 68. Skralovnik-Štern A; Furlan-Hrabar J
  IMUNOLOŠKI TESTI V DIAGNOSTIKI PLJUčNIH OBOLENJ
  1977
 69. Furlan-Hrabar J
  ZDRAVLJENJE BRONHIALNE ASTME ODRASLIH
  1977
 70. Furlan-Hrabar J; Bohinjec M
  VREDNOST MERENJA SPECIFIčNIH REAGINA IGE NA KUĆNU PRAŠINU I DERMATOPHAGOIDEUS PTERONYSSINUS U ASTMATIčARA
  1977
 71. Furlan-Hrabar J
  HEMOPTOA IN HEMOPTIZA PRI PLJUčNIH BOLEZNIH
  1976
 72. Fortič M; Janežič A; Grobovšek S; Furlan J; Štangl B
  UčINAK BEROTECA NA BRONHOKONSTRIKCIJU U ASTMATIčNIH BOLESNIKA
  1976
 73. Potokar T; Furlan-Hrabar J
  BRONHOMOTORNE PROMJENE KOD FIZIčKOG OPTEREĆENJA U ZDRAVIH I U ASTMATIčNIH BOLESNIKA
  1976
 74. Furlan-Hrabar J
  HRONIčNI BRONHITIS I INTRINZIčNA ASTMA. KORELACIJA KLINIčKE SLIKE I REVERZIBILNOST OPSTRUKTIVNIH VENTILATORNIH SMETNJI
  1976
 75. Ružić-Sabljić E; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Arnež M; Strle F
  Comparison of Borrelia burgdorferi sensu lato strains isolated from different specimens obtained simultaneously from the same patient
  2000
 76. Ružić-Sabljić E; Strle F; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Maraspin V
  Linear plasmid profile analysis of Borrelia burgdorferi sensu lato strains
  1999
 77. Maraspin V; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Jurca T; Picken RN; Strle F
  Cerebrospinal fluid abnormalities in patients with multiple erythema migrans
  2000
 78. Ružić-Sabljić E; Pleterski-Rigler D; Lotrič-Furlan S; Maraspin V; Cimperman J; Strle F
  Analysis of Borrelia burgdorferi sensu lato strains isolated from the blood
  2000
 79. Rožić-Hristovski Anamarija; Furlan Ana Marija
  Izgradnja in organizacija zbirke monografij na področju biomedicine
  [Monograph collection development and its organisation in biomedicine]
  2000
 80. Maraspin-Čarman Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Pleterski-Rigler Dušica; Strle Franc
  Erythema migrans v nosečnosti
  2000
 81. Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Prizadetost sklepov in mišic pri lymski boreliozi
  2000
 82. Lotrič-Furlan Stanka; Logar Mateja; Maraspin-Čarman Vera; Cimperman Jože; Ružić-Sabljić Eva; Jurca Tomaž; Strle Franc
  Lymska borelioza in periferna pareza obraznega živca
  2000
 83. Logar Mateja; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin-Čarman Vera; Cimperman Jože; Jurca Tomaž; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Ali prisotnost bakterije Borrelia burgdorferi sensu lato v koži vpliva na klinično sliko erythema migrans?
  2000
 84. Ružić-Sabljić Eva; Maraspin-Čarman Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Strle Franc
  Značilnosti borelijskih vrst, izoliranih iz kože
  2000
 85. Ružić-Sabljić Eva; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Ugotavljanje imunskega odziva pri bolnikih z erythema migrans
  [Immune response in patients with erythema migrans]
  2000
 86. Maraspin-Čarman Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Erythema migrans pri bolnikih, zdravljenih z imunosupresijo
  [Erythema migrans in patients treated with immunosuppressive therapy]
  2000
 87. Furlan Borut; Kocjan Darko; Grahek Rok; Uštar Matjaž; Žmitek Janko
  Raziskava profila in izvora nečistoč v amlodipinu benzensulfonatu
  2000
 88. Furlan Borut; Kocjan Darko; Uštar Matjaž; Žmitek Janko
  Raziskava mehanizma pretvorbe tritil-amlodipina v amlodipin benzensulfonat
  2000
 89. Lotrič-Furlan Stanka; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Is an isolated initial phase of a tick-borne encephalitis a common event?
  2000
 90. Tehovnik Marinka; Furlan Mojca; Stegnar Mojca
  Vpliv pH citratne plazme na določanje fibrinolitičnih spremenljivk
  2000
 91. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Clinical distinction between human granulocytic ehrlichiosis and the initial phase of tick-borne encephalitis
  2000
 92. Lotrič-Furlan Stanka
  Najpogostejše vnetne bolezni vratnih bezgavk - klinična slika, diagnostika in zdravljenje
  2000
 93. Avšič-Županc T; Petrovec M; Furlan P; Kapš R; Elgh F; Lundkvist A
  Hemorrhagic fever with renal syndrome in the Dolenjska region of Slovenia - a 10-year survey
  1999
 94. Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin-Čarman Vera
  Bolezni, katerih povzročitelje prenašajo klopi
  [Tick-borne diseases]
  1999
 95. Maraspin V; Strle F; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Jurca T; Pleterski-Rigler D
  Treatment of erythema migrans in pregnancy
  1998
 96. Ružić-Sabljić E; Strle F; Lotrič-Furlan S; Maraspin V; Cimperman J; Zore AM
  Phenotypic and genotypic characteristics of Borrelia burgdorferi sensu lato strains isolated from three pateints before and after antibiotic treatment
  1998
 97. Logar Mateja; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Ružić-Sabljić Eva; Jurca Tomaž; Picken Roger N; Strle Franc
  Involvement of the central nervous system in patients with acrodermatitis chronica atrophicans
  1999
 98. Strle Franc; Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana
  Human grabulocytic Ehrlichiosis in Europe
  1999
 99. Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Cimperman Jože; Maraspin Vera; Logar Mateja; Jurca Tomaž; Strle Franc
  The outcome of peripheral facial palsy in patients with Borrelia burgdorferi sensu lato infection
  1999
 100. Ružić-Sabljić E; Strle F; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Pleterski-Rigler D; Maraspin V; Zore A
  Caharacterisation of Borelia burgdorferi sensu lato strains isolated from the cerebrospinal fluid of patients with Lyme borreliosis
  1999

   1 101 201 301 401 501  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko