biomedicina slovenica


pr=furlan : 401-500

 1. Logar M; Lotrič-Furlan S; Maraspin V; Cimperman J; Jurca T; Ružić-Sabljić E; Strle F
  Does the presence of Borrelia burgdorferi sensu lato in skin influence the course of erythema migrans?
  1998
 2. Maraspin V; Strle F; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Ružić-Sabljić E
  Erythema migrans in the immunocompromised host
  1998
 3. Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Avšič-Županc T; Strle F
  Diffuse reversible alopecia in patients with Lyme meningitis and tick-borne encephalitis
  1998
 4. Lotrič-Furlan Stanka; Strle F; Cimperman J; Maraspin V; Logar M
  Lyme borreliosis and peripheral facial palsy
  1998
 5. Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Strle F
  Lyme meningitis (LM): a one year follow up controlled study
  1998
 6. Maraspin Vera; Cimperman Jose; Lotrič-Furlan Stanka; Pleterski-Rigler Dušica; Strle Franc
  Erythema migrans in pregnancy
  1998
 7. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Human Ehrlichiosis in Central Europe
  1998
 8. Ružić-Sabljić E; Strle F; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Pleterski-Rigler D
  Characterisation of Borrelia burgdorferi sensu lato strains isolated from patients with skin manifestations of Lyme borreliosis residing in Slovenia
  2000
 9. Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Maraspin Vera
  Linear plasmid profile analysis of Borrelia burgdorferi sensu lato strains
  1999
 10. Cimperman Jože; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc
  Diffuse reversible alopecia in patients with Lyme meningitis and tick-borne encephalitis
  1999
 11. Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Maraspin Vera; Ružić-Sabljić Eva; Logar Mateja; Jurca Tomaž; Strle Franc
  Lyme borreliosis and peripheral facial palsy
  1999
 12. Cimperman Jože; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Lyme meningitis: a one-year follow up controlled study
  1999
 13. Logar Mateja; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Jurca Tomaž; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Has the presence or absence of Borrelia burgdorferi sensu lato as detected by skin culture any influence on the course of erythema migrans?
  1999
 14. Maraspin Vera; Cimperman Jože; Lotrič-Furlan Stanka; Pleterski-Rigler Dušica; Strle Franc
  Erythema migrans in pregnancy
  1999
 15. Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože; Ružić-Sabljić Eva; Strle Franc
  Erythema migrans in the immunocompromised host
  1999
 16. Avramovska-Cukrov A; Banović I; Furlan I; Družić M; Polić B; Barle M
  Cardiocirculatory and respiratory disturbances in perinatal hypoxic newborns
  1998
 17. Furlan Jure
  Sla po pitju, želja po treznosti: (odlomki iz daljšega teksta)
  1992
 18. Furlan Jana
  Astma
  1988
 19. Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc
  Ceftriaxone associated hemolysis
  1999
 20. Petrovec M; Sumner JW; Nicholson WL; Childs JE; Strle F; Barlič J; Lotrič-Furlan S; Avšič-Županc T
  Identity of ehrlichial DNA sequences derived from Ixodes ricinus ticks with those obtained from patients with human granulocytic ehrlichiosis in Slovenia
  1999
 21. Petrovič Aleš; Rupnik Kati; Renčelj-Rus Simona; Furlan Neva; Markun Alenka; Kuliš Snježana; Ambrož Bosiljka; Aladič Smiljana; Sušanj Damjana; Štrucelj Jože; Janet Evgen
  Spremljanje vodooskrbe v Sloveniji glede na zahteve pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS, št. 46/97): (leto 1997)
  1998
 22. Petrovič Aleš; Rupnik Kati; Renčelj-Rus Simona; Furlan Neva; Markun Alenka; Kuliš Snježana; Ambrož Bosiljka; Aladič Smiljana; Vudrag Marko; Štrucelj Jože; Janet Evgen
  Embalirane pitne vode: Slovenija 1997
  1998
 23. Petrovič Aleš; Rupnik Kati; Renčelj-Rus Simona; Furlan Neva; Markun Alenka; Kuliš Snježana; Ambrož Bosiljka; Aladič Smiljana; Vudrag Marko; Štrucelj Jože; Janet Evgen
  Nitrati v pitni vodi po vodooskrbnih sistemih: Slovenija 1997
  1998
 24. Petrovič Aleš; Gale Ivanka; Renčelj-Rus Simona; Furlan Neva; Markun Alenka; Štular Andreja; Ambrož Bosiljka; Korpar Ciril; Aladič Smiljana; Sušanj Damjana; Muren Alenka; Štumberger Pavel
  Mikrobiološka in fizikalno kemijska kakovost bazenskih kopalnih vod Slovenija 1997
  1998
 25. Lotrič-Furlan Stanka; Strle Franc; Plešivčnik-Novljan Martina
  Lymski artritis - klinične značilnosti, diagnoza in zdravljenje
  [Lyme arthritis - clinical characteristics, diagnosis, and treatment]
  1999
 26. Zakotnik Branko; Šmid Lojze; Budihna Marjan; Lešničar Hotimir; Šoba Erika; Furlan Ladica; Žargi Miha
  Concomitant radiotherapy with mitomycin C and bleomycin compared with radiotherapy alone in inoperable head and neck cancer: final report
  1998
 27. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Nicholson William L; Sumner John W; Childs James E; Strle Franc
  Human ehrlichiosis in central Europe
  1998
 28. Strle Franc; Nadelman Robert B; Cimperman Jože; Nowakowski John; Picken Roger N; Schwartz Ira; Maraspin Vera; Aguero-Rosenfeld Maria E; Varde Shobha; Lotrič-Furlan Stanka; Wormser Gary P
  Comparison of culture-confirmed erythema mirgans casued by Borrelia burgdorferi sensu stricto in New York state and by Borrelia afzelii in Slovenia
  1999
 29. Lotrič-Furlan Stanka
  Uzroci febrilnih bolesti poslije uboda krpelja
  1998
 30. Strle F; Maraspin V; Cimperman J; Ružić-Sabljić E; Lotrič-Furlan S; Jurca J; Logar M
  Erythema migrans: clinical and microbiological findings in Borrelia culture positive patients treated with azithromycin and doxycycline
  1998
 31. Kravanja Miloš; Košnik Mitja; Furlan Jana
  Fatalities from insect stings in Slovenia
  1998
 32. Košnik Mitja; Furlan Jana
  Treatment of honey-bee and wasp venom allergic patients
  1998
 33. Lotrič-Furlan Stanka; Petrovec Miroslav; Avšič-Županc Tatjana; Nicholson William L; Summer John W; Childs James E; Strle Franc
  Human granulocytic ehrlichiosis in Europe: clinical and laboratory findings for four patients from Slovenia
  1998
 34. Jurca Tomaž; Ružić-Sabljić Eva; Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin Vera; Cimperman Jože; Picken Roger N; Strle Franc
  Comparison of peripheral and central biopsy sites for the isolation of Borrelia burgdorferi sensu lato from erythema migrans skin lesions
  1998
 35. Ružić-Sabljić E; Strle F; Lotrič-Furlan S; Maraspin-Čarman V; Cimperman J; Zore A
  Fenotipi in genotipi bakterije Borrelia burgdorferi sensu lato v SLoveniji
  1998
 36. Picken Roger N; Strle Franc; Picken Maria M; Ružić-Sabljić Eva; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože
  Identification of three species of Borrelia burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, and B. afzelii) among isolates from acrodermatitis chronica atrophicans lesions
  1998
 37. Lotrič-Furlan S; Petrovec M; Avšič-Županc T; Strle F
  Clinical distinction between human granulocytic ehrlichiosis and the initial phase of tick-borne encephalitis
  1998
 38. Lotrič-Furlan S; Petrovec M; Avšič-Županc T; Strle F
  Ehrlichia antibodies, leukopenia and thrombocytopenia in initial phase of tick-borne encephalitis
  1998
 39. Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Avšič-Županc T; Picken RN; Strle F
  Concomitant infection with tick-borne encephalitis virus and Borrelia burgdorferi sensu lato in patients with acute meningitis or meningoencephalitis
  1998
 40. Koselj M; Bren AF; Furlan P; Štivan F; Lešnik M; Slokar T; Žužek-Rešek S; Ferluga D; Rott T; Vizjak A; Hvala A
  ANCA - related renal disease
  1998
 41. Furlan J; Seliger A; Cegnar T; Berger T; Macarol-Hiti M
  Measurement of airborn pollen concentration in Ljubljana and the incidence of positive skin tests in patients with pollinosis during 1996
  1996
 42. Furlan Irena
  Vsakdan z živalmi: Zoološki vrt mesta Ljubljane se predstavlja
  [The commonplace in animals: an introduction to the Ljubljana zoo]
  1998
 43. Petrovič Aleš; Gale Ivanka; Renčelj-Rus Simona; Furlan Neva; Markun Alenka; Štular Andreja; Ambrož Bosiljka; Korpar Ciril; Aladič Smiljana; Vudrag Marko; Muren Alenka; Štumberger Pavel
  Načini priprave kopalnih vod v bazenskih kopališčih, Slovenija 1995-96
  1997
 44. Petrovič Aleš; Gale Ivanka; Renčelj-Rus Simona; Furlan Neva; Markun Alenka; Štular Andreja; Ambrož Bosiljka; Korpar Ciril; Aladič Smiljana; Vudrag Marko; Muren Alenka; Štumberger Pavel
  Mikrobiološka in fizikalno kemijska kakovost bazenskih kopalnih vod, Slovenija, 1996
  1997
 45. Furlan Jana; Kofol-Seliger Andreja; Berger Tatjana; Macarol-Hiti Metka; Cegnar Tanja
  Measurements of airborne pollen concentration in Ljubljana and the incidence of positive skin tests in patients with pollinosis during 1996
  1996
 46. Lotrič-Furlan Stanka
  Humana erlihioza
  [Human ehrlichiosis]
  1998
 47. Strle Franc; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože
  Tolerability of treatment with 3g of azithromycin given in 5 days
  1997
 48. Furlan Irena
  Žival meseca maja in junija: navadi gož (Elaphe longissima)
  [The creature of the month of May and June: the Aesculapian snake (Elaphe longissima)]
  1997
 49. Strle F; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Jurca T
  Cefuroxime axetil (CEF), doxycycline (DOX) and amoxicillin (AM) for treatment of solitary erythema migrans (EM)
  1997
 50. Maraspin V; Strle F; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Ružić-Sabljić E
  Erythema migrans in the immunocompromised host
  1997
 51. Lotrič-Furlan S; Petrovec M; Avšič-Županc T; Strle F
  Human granulocytic ehrlichiosis (HGE) in Slovenia
  1997
 52. Picken MM; Picken RN; Han D; Cheng Y; Ružić-Sabljić E; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Strle F
  A two year prospective study to compare culture and polymerase chain reaction amplification for the detection and diagnosis of Lyme borreliosis
  1997
 53. Furlan Jana
  Prehranska alergija in intoleranca
  1997
 54. Strle Franc; Picken Roger N; Cheng Yu; Cimperman Jože; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Picken Maria M
  Clinical findings for patients with Lyme borreliosis caused by Borrelia burgdorferi sensu lato with genotypic and phenotypic similarities to strain 25015
  1997
 55. Petrovič Aleš; Rupnik Kati; Renčelj-Rus SImona; Furlan Neva; Petrič Mojca; Ambrož Bosiljka; Aladič Smiljana; Vudrag Marko; Štrucelj Jože; Janet Evgen
  Nitrati v pitni vodi po vodooskrbnih sistemih (1996)
  1997
 56. Petrovič Aleš; Rupnik Kati; Renčelj-Rus Simona; Furlan Neva; Markun Alenka; Petrič Mojca; Ambrož Bosiljka; Aladič Smiljana; Vudrag Marko; Štrucelj Jože; Janet Evgen
  Kakovost vodooskrbe v Sloveniji (leto 1996)
  1997
 57. Petrovec Miroslav; Lotrič-Furlan Stanka; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc; Brouqui Philippe; Roux Veronique; Dumler Stephen J
  Human disease in Europe caused by granulocytic Ehrlichia species
  1997
 58. Furlan Neva
  Sodobna stališča do izolacije bolnikov
  [Contemporary guidelines regarding isolation of patients]
  1997
 59. Furlan Irena
  Žival meseca septembra: Evropska močvirska sklednica (Emys orbicularis)
  [The creature of the month in September: the European marsh turtle (Emys orbicularis)]
  1997
 60. Furlan Mojca; Klavs Irena; Vidmar Ludvik; Tomažič Janez; Kraigher Alenka
  Zakonska določila v zvezi s HIV
  [Law and HIV infection]
  1997
 61. Zakotnik Branko; Šmid Lojze; Budihna Marjan; Lešničar Hotimir; Šoba Erika; Furlan Ladislava; Žargi Miha
  Concomitant radiotherapy and mitomycin C with bleomycin in inoperable head and neck cancer
  1997
 62. Rudolf Z; Krošl G; Furlan L; Roš T
  Alpha-leukocyte interferon in malignant melanoma - preliminary results of a randomized study
  1987
 63. Jančar B; Podobnik-Šoba E; Furlan L
  Hiperfrakcionirano obsevanje pri karcinomih glave in vratu
  1996
 64. Rudolf Z; Furlan L
  Adjuvant treatment of malignant melanoma with human leukocyte interferon
  1990
 65. Avšič-Županc T; Likar T; Furlan P; Kaps R; Xiao SY; Rossi CA; LeDuc JW
  Isolation of a hantavirus from a fatal HFRS case in Slovenia
  1991
 66. Furlan Jana; Seliger Andreja; Cegnar Tanja; Berger Tatjana; Macarol-Hiti Metka
  Alergijske bolezni in biometeorološko krmilni parametri
  1997
 67. Nelson JA; Mohapatra S; Strle F; Ružić-Sabljić E; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Lollar RH; Picken RN; Trenholme GM
  A serological evaluation of Slovene patients with early Lyme borreliosis
  1996
 68. Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin-Čarman Vera
  Bolezni, ki jih prenašajo klopi
  [Tick-borne diseases]
  1996
 69. Gregorič M; Radonjić-Miholič V; Klemen A; Rudel D; Krajnik J; Benko H; Zupan A; Valenčič V; Vandot S; Furlan M; Tomšič I
  Razvoj funkcionalne diagnostike v rehabilitaciji: raziskovalno poročilo za leto 1988
  1989
 70. Lotrič-Furlan S
  Stične točke preučevanja in prepoznavanja humane erlihioze: novoodkrita bolezen, ki jo prinaša klop in povzroča bakterija Ehrlichia chaffeensis: slovenski komentar
  1996
 71. Strle F; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Cimperman J
  Azithromycin and doxycycline for treatment of Borrelia culture-positive erythema migrans
  1996
 72. Strle F; Maraspin V; Pleterski-Rigler D; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Jurca T; Cimperman J
  Treatment of borrelial lymphocytoma
  1996
 73. Picken RN; Strle F; Ružić-Sabljić E; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Cheng Y; Picken MM
  Molecular subtyping of Borrelia burgdorferi sensu lato isolates from five patients with solitary lymphocytoma
  1997
 74. Picken RN; Cheng Y; Strle F; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Han D; Nelson JA; Picken MM; Trenholme GM
  Molecular characterization of Borrelia burgdorferi sensu lato from Slovenia revealing significant differences between tick and human isolates
  1996
 75. Strle F; Nelson JA; Ružić-Sabljić E; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Cheng Y; Picken MM; Trenholme GM; Picken RN
  European Lyme borreliosis: 231 culture-confirmed cases involving patients with erythema migrans
  1996
 76. Strle F; Maraspin V; Furlan-Lotrič S; Cimperman J
  Epidemiological study of a cohort of adult patients with erythema migrans registered in Slovenia in 1993
  1996
 77. Maraspin V; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Pleterski-Rigler D; Strle F
  Treatment of erythema migrans in pregnancy
  1996
 78. Strle F; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Jurca T; Cimperman J
  Zdravljenje erythema migrans s cefuroksim aksetilom, amoksicilinom in doksiciklinom
  1996
 79. Maraspin V; Strle F; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Pleterski-Rigler D
  Zdravljenje erythema migrans v nosečnosti
  1996
 80. Lotrič-Furlan S
  Prizadetost sklepov in mišic pri lymski boreliozi
  1996
 81. Lotrič-Furlan S
  Lymska borerioza in ohromitev obraznega živca po perifernem tipu
  1996
 82. Furlan Ladica; Šmid Lojze; Strojan Primož
  Rezultati zdravljenja bolnikov s karcinomom ustnega žrela, obravnavanih na Otorinolaringološki kliniki in Onkološkem inštitut v Ljubljani v letih od 1980 do 1990
  [The results of oropharyngeal carcinoma treatment at the Department of Otorhinolaryngology and Institute of oncology in Ljubljana in the years 1980-1990]
  1996
 83. Šmid Lojze; Zakotnik Branko; Lešničar Hotomir; Budihna Marjan; Šoba Erika; Furlan Ladica; Žargi Miha; Fajdiga Igor; Župevc Avgust
  Kombinirano zdravljenje neoperabilnih karcinomov v področju glave in vratu
  [Combined treatment for inoperable head and neck cancer]
  1996
 84. Furlan J; Kofol-Seliger A; Cegnar T; Berger T; Macarol-Hiti M
  Merjenje koncentracije peloda v ozračju in polinoza
  [Measurement of airborne pollen concentration and pollinosis]
  1996
 85. Furlan Jana
  Razvoj alergologije in astmologije v Sloveniji
  [Evolution of allergology and asthmology in Slovenia]
  1996
 86. Furlan L
  Tumorji glave in vratu - diagnostični algoritmi obnovitve bolezni
  1996
 87. Šmid L; Lešničar H; Zakotnik B; Šoba E; Budihna M; Furlan L; Žargi M; Rudolf Z
  Radiotherapy, combined with simultaneous chemotherapy with mitomycin C and bleomycin for inoperable head and neck cancer - preliminary report
  1995
 88. Petrovec M; Lotrič-Furlan S; Avšič-Županc T
  Erlihioze
  [Ehrlichioses]
  1995
 89. Petrovič A; Rupnik K; Renčelj-Rus S; Furlan N; Rozman G; Letnar-Žbogar N; Ambrož B; Korpar C; Aladič S; Sušanj D; Lilek B; Štumberger P
  Vodooskrba v Sloveniji
  1995
 90. Gale I; Petrovič A; Renčelj-Rus S; Furlan N; Rozman G; Letnar-Žbogar N; Ambrož B; Korpar C; Aladič S; Sušanj D; Lilek B; Štumberger P
  Bazenska kopališča v Sloveniji
  1995
 91. Furlan Jana; Kofol-Seliger Andreja; Cegnar Tanja; Berger Tatjana; Macarol-Hiti Metka
  Alergijske bolezni in biometerološki krmilni parametri
  1996
 92. Zakotnik B; Budihna M; Šmid L; Lesničar H; Šoba E; Furlan L; Žargi M
  Concomitant radiotherapy and mitomycin C with bleomycin in inoperable head and neck cancer
  1995
 93. Furlan Jana; Kofol-Seliger Andreja; Cegnar Andreja; Macarol-Hiti Metka; Berger Tatjana
  Alergijske bolezni in biometeorološki krmilni parametri
  1995
 94. Furlan M
  Pripomočki za FES in TENS proizvodnje UZRI (TOZD Soča oprema), Ljubljana
  1987
 95. Lotrič-Furlan Stanka; Vidmar Ludvik
  Humana erlihioza
  [Human ehrlichiosis]
  1996
 96. Lotrič-Furlan S
  Prizadetost sklepov pri lymski boreliozi
  1995
 97. Lotrič-Furlan S; Strle F
  Thrombocytopenia - a common finding in the initial phase of tick-borne encephalitis
  1995
 98. Lotrič-Furlan S; Strle F
  Thrombocytopenia, leukopenia and abnormal liver function tests in the initial phase of tick-borne encephalitis
  1995
 99. Strle F; Cheng Y; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Nelson JA; Picken MM; Ružić-Sabljić E; Picken RN
  Persistence of Borrelia burgdorferi sensu lato in resolved erythema migrans lesions
  1995
 100. Huč B; Furlan B; Stanovnik B; Tišler M
  1,3-dipolar cycloadditions of 2-diazobutane, diazophenylmethane and 1-diazo-1-phenylethane to azolopyridazines. The isolation of some primary and rearranged cycloadducts and their transformations into substituted pyrazolo (4,3-d)azolopyridazines
  1990

   1 101 201 301 401 501  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko