biomedicina slovenica


pr=furlan : 444-543

 1. Petrovič Aleš; Gale Ivanka; Renčelj-Rus Simona; Furlan Neva; Markun Alenka; Štular Andreja; Ambrož Bosiljka; Korpar Ciril; Aladič Smiljana; Vudrag Marko; Muren Alenka; Štumberger Pavel
  Mikrobiološka in fizikalno kemijska kakovost bazenskih kopalnih vod, Slovenija, 1996
  1997
 2. Furlan Jana; Kofol-Seliger Andreja; Berger Tatjana; Macarol-Hiti Metka; Cegnar Tanja
  Measurements of airborne pollen concentration in Ljubljana and the incidence of positive skin tests in patients with pollinosis during 1996
  1996
 3. Lotrič-Furlan Stanka
  Humana erlihioza
  [Human ehrlichiosis]
  1998
 4. Strle Franc; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Cimperman Jože
  Tolerability of treatment with 3g of azithromycin given in 5 days
  1997
 5. Furlan Irena
  Žival meseca maja in junija: navadi gož (Elaphe longissima)
  [The creature of the month of May and June: the Aesculapian snake (Elaphe longissima)]
  1997
 6. Strle F; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Jurca T
  Cefuroxime axetil (CEF), doxycycline (DOX) and amoxicillin (AM) for treatment of solitary erythema migrans (EM)
  1997
 7. Maraspin V; Strle F; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Ružić-Sabljić E
  Erythema migrans in the immunocompromised host
  1997
 8. Lotrič-Furlan S; Petrovec M; Avšič-Županc T; Strle F
  Human granulocytic ehrlichiosis (HGE) in Slovenia
  1997
 9. Picken MM; Picken RN; Han D; Cheng Y; Ružić-Sabljić E; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Strle F
  A two year prospective study to compare culture and polymerase chain reaction amplification for the detection and diagnosis of Lyme borreliosis
  1997
 10. Furlan Jana
  Prehranska alergija in intoleranca
  1997
 11. Strle Franc; Picken Roger N; Cheng Yu; Cimperman Jože; Maraspin Vera; Lotrič-Furlan Stanka; Ružić-Sabljić Eva; Picken Maria M
  Clinical findings for patients with Lyme borreliosis caused by Borrelia burgdorferi sensu lato with genotypic and phenotypic similarities to strain 25015
  1997
 12. Petrovič Aleš; Rupnik Kati; Renčelj-Rus SImona; Furlan Neva; Petrič Mojca; Ambrož Bosiljka; Aladič Smiljana; Vudrag Marko; Štrucelj Jože; Janet Evgen
  Nitrati v pitni vodi po vodooskrbnih sistemih (1996)
  1997
 13. Petrovič Aleš; Rupnik Kati; Renčelj-Rus Simona; Furlan Neva; Markun Alenka; Petrič Mojca; Ambrož Bosiljka; Aladič Smiljana; Vudrag Marko; Štrucelj Jože; Janet Evgen
  Kakovost vodooskrbe v Sloveniji (leto 1996)
  1997
 14. Petrovec Miroslav; Lotrič-Furlan Stanka; Avšič-Županc Tatjana; Strle Franc; Brouqui Philippe; Roux Veronique; Dumler Stephen J
  Human disease in Europe caused by granulocytic Ehrlichia species
  1997
 15. Furlan Neva
  Sodobna stališča do izolacije bolnikov
  [Contemporary guidelines regarding isolation of patients]
  1997
 16. Furlan Irena
  Žival meseca septembra: Evropska močvirska sklednica (Emys orbicularis)
  [The creature of the month in September: the European marsh turtle (Emys orbicularis)]
  1997
 17. Furlan Mojca; Klavs Irena; Vidmar Ludvik; Tomažič Janez; Kraigher Alenka
  Zakonska določila v zvezi s HIV
  [Law and HIV infection]
  1997
 18. Zakotnik Branko; Šmid Lojze; Budihna Marjan; Lešničar Hotimir; Šoba Erika; Furlan Ladislava; Žargi Miha
  Concomitant radiotherapy and mitomycin C with bleomycin in inoperable head and neck cancer
  1997
 19. Rudolf Z; Krošl G; Furlan L; Roš T
  Alpha-leukocyte interferon in malignant melanoma - preliminary results of a randomized study
  1987
 20. Jančar B; Podobnik-Šoba E; Furlan L
  Hiperfrakcionirano obsevanje pri karcinomih glave in vratu
  1996
 21. Rudolf Z; Furlan L
  Adjuvant treatment of malignant melanoma with human leukocyte interferon
  1990
 22. Avšič-Županc T; Likar T; Furlan P; Kaps R; Xiao SY; Rossi CA; LeDuc JW
  Isolation of a hantavirus from a fatal HFRS case in Slovenia
  1991
 23. Furlan Jana; Seliger Andreja; Cegnar Tanja; Berger Tatjana; Macarol-Hiti Metka
  Alergijske bolezni in biometeorološko krmilni parametri
  1997
 24. Nelson JA; Mohapatra S; Strle F; Ružić-Sabljić E; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Lollar RH; Picken RN; Trenholme GM
  A serological evaluation of Slovene patients with early Lyme borreliosis
  1996
 25. Lotrič-Furlan Stanka; Maraspin-Čarman Vera
  Bolezni, ki jih prenašajo klopi
  [Tick-borne diseases]
  1996
 26. Gregorič M; Radonjić-Miholič V; Klemen A; Rudel D; Krajnik J; Benko H; Zupan A; Valenčič V; Vandot S; Furlan M; Tomšič I
  Razvoj funkcionalne diagnostike v rehabilitaciji: raziskovalno poročilo za leto 1988
  1989
 27. Lotrič-Furlan S
  Stične točke preučevanja in prepoznavanja humane erlihioze: novoodkrita bolezen, ki jo prinaša klop in povzroča bakterija Ehrlichia chaffeensis: slovenski komentar
  1996
 28. Strle F; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Cimperman J
  Azithromycin and doxycycline for treatment of Borrelia culture-positive erythema migrans
  1996
 29. Strle F; Maraspin V; Pleterski-Rigler D; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Jurca T; Cimperman J
  Treatment of borrelial lymphocytoma
  1996
 30. Picken RN; Strle F; Ružić-Sabljić E; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Cimperman J; Cheng Y; Picken MM
  Molecular subtyping of Borrelia burgdorferi sensu lato isolates from five patients with solitary lymphocytoma
  1997
 31. Picken RN; Cheng Y; Strle F; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Han D; Nelson JA; Picken MM; Trenholme GM
  Molecular characterization of Borrelia burgdorferi sensu lato from Slovenia revealing significant differences between tick and human isolates
  1996
 32. Strle F; Nelson JA; Ružić-Sabljić E; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Cheng Y; Picken MM; Trenholme GM; Picken RN
  European Lyme borreliosis: 231 culture-confirmed cases involving patients with erythema migrans
  1996
 33. Strle F; Maraspin V; Furlan-Lotrič S; Cimperman J
  Epidemiological study of a cohort of adult patients with erythema migrans registered in Slovenia in 1993
  1996
 34. Maraspin V; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Pleterski-Rigler D; Strle F
  Treatment of erythema migrans in pregnancy
  1996
 35. Strle F; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Jurca T; Cimperman J
  Zdravljenje erythema migrans s cefuroksim aksetilom, amoksicilinom in doksiciklinom
  1996
 36. Maraspin V; Strle F; Cimperman J; Lotrič-Furlan S; Pleterski-Rigler D
  Zdravljenje erythema migrans v nosečnosti
  1996
 37. Lotrič-Furlan S
  Prizadetost sklepov in mišic pri lymski boreliozi
  1996
 38. Lotrič-Furlan S
  Lymska borerioza in ohromitev obraznega živca po perifernem tipu
  1996
 39. Furlan Ladica; Šmid Lojze; Strojan Primož
  Rezultati zdravljenja bolnikov s karcinomom ustnega žrela, obravnavanih na Otorinolaringološki kliniki in Onkološkem inštitut v Ljubljani v letih od 1980 do 1990
  [The results of oropharyngeal carcinoma treatment at the Department of Otorhinolaryngology and Institute of oncology in Ljubljana in the years 1980-1990]
  1996
 40. Šmid Lojze; Zakotnik Branko; Lešničar Hotomir; Budihna Marjan; Šoba Erika; Furlan Ladica; Žargi Miha; Fajdiga Igor; Župevc Avgust
  Kombinirano zdravljenje neoperabilnih karcinomov v področju glave in vratu
  [Combined treatment for inoperable head and neck cancer]
  1996
 41. Furlan J; Kofol-Seliger A; Cegnar T; Berger T; Macarol-Hiti M
  Merjenje koncentracije peloda v ozračju in polinoza
  [Measurement of airborne pollen concentration and pollinosis]
  1996
 42. Furlan Jana
  Razvoj alergologije in astmologije v Sloveniji
  [Evolution of allergology and asthmology in Slovenia]
  1996
 43. Furlan L
  Tumorji glave in vratu - diagnostični algoritmi obnovitve bolezni
  1996
 44. Šmid L; Lešničar H; Zakotnik B; Šoba E; Budihna M; Furlan L; Žargi M; Rudolf Z
  Radiotherapy, combined with simultaneous chemotherapy with mitomycin C and bleomycin for inoperable head and neck cancer - preliminary report
  1995
 45. Petrovec M; Lotrič-Furlan S; Avšič-Županc T
  Erlihioze
  [Ehrlichioses]
  1995
 46. Petrovič A; Rupnik K; Renčelj-Rus S; Furlan N; Rozman G; Letnar-Žbogar N; Ambrož B; Korpar C; Aladič S; Sušanj D; Lilek B; Štumberger P
  Vodooskrba v Sloveniji
  1995
 47. Gale I; Petrovič A; Renčelj-Rus S; Furlan N; Rozman G; Letnar-Žbogar N; Ambrož B; Korpar C; Aladič S; Sušanj D; Lilek B; Štumberger P
  Bazenska kopališča v Sloveniji
  1995
 48. Furlan Jana; Kofol-Seliger Andreja; Cegnar Tanja; Berger Tatjana; Macarol-Hiti Metka
  Alergijske bolezni in biometerološki krmilni parametri
  1996
 49. Zakotnik B; Budihna M; Šmid L; Lesničar H; Šoba E; Furlan L; Žargi M
  Concomitant radiotherapy and mitomycin C with bleomycin in inoperable head and neck cancer
  1995
 50. Furlan Jana; Kofol-Seliger Andreja; Cegnar Andreja; Macarol-Hiti Metka; Berger Tatjana
  Alergijske bolezni in biometeorološki krmilni parametri
  1995
 51. Furlan M
  Pripomočki za FES in TENS proizvodnje UZRI (TOZD Soča oprema), Ljubljana
  1987
 52. Lotrič-Furlan Stanka; Vidmar Ludvik
  Humana erlihioza
  [Human ehrlichiosis]
  1996
 53. Lotrič-Furlan S
  Prizadetost sklepov pri lymski boreliozi
  1995
 54. Lotrič-Furlan S; Strle F
  Thrombocytopenia - a common finding in the initial phase of tick-borne encephalitis
  1995
 55. Lotrič-Furlan S; Strle F
  Thrombocytopenia, leukopenia and abnormal liver function tests in the initial phase of tick-borne encephalitis
  1995
 56. Strle F; Cheng Y; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Nelson JA; Picken MM; Ružić-Sabljić E; Picken RN
  Persistence of Borrelia burgdorferi sensu lato in resolved erythema migrans lesions
  1995
 57. Huč B; Furlan B; Stanovnik B; Tišler M
  1,3-dipolar cycloadditions of 2-diazobutane, diazophenylmethane and 1-diazo-1-phenylethane to azolopyridazines. The isolation of some primary and rearranged cycloadducts and their transformations into substituted pyrazolo (4,3-d)azolopyridazines
  1990
 58. Cheng Y; Han D-M; Picken RN; Picken MM; Nelson JA; Ružić-Sabljić E; Cimperman J; Maraspin V; Lotrič-Furlan S; Strle F
  Detection and diagnosis of Lyme borreliosis by culture and in vitro amplification assay
  1994
 59. Strle F; Maraspin-Čarman V; Furlan-Lotrič S; Ružić-Sabljić E; Pleterski-Rigler D; Cimperman J
  Epidemiološke značilnosti lymske borelioze v Sloveniji
  [Epidemiological features of Lyme borreliosis in Slovenia]
  1995
 60. Furlan J; Kandare F; Kopriva S; Košnik M; Kuhar M; Maček V; Šuškovič S; Šorli J
  Smernice za obravnavo bolnika z astmo
  [Guidelines for the diagnosis and management of asthma]
  1995
 61. Furlan I
  Zoo Ljubljana vabi na obisk
  [An invitation to the Ljubljana zoo]
  1995
 62. Furlan L
  Rak epifarinksa (nosnega žrela)
  1995
 63. Furlan L
  Rak ustne votline in orofarinksa
  1994
 64. Košnik M; Mušič E; Kotnik V; Šuškovič S; Furlan J; Wraber B; Šorli J
  Proliferative activity of lymphocytes during rush immunotherapy in bee venom hypersensitivity
  1994
 65. Avšič-Županc Tatjana; Poljak Mario; Furlan Polona; Kapš Rafael; Xiao Shu-Yuan; Leduc James W
  Isolation of a strain of a Hantaan virus from a fatal case of hemorrhagic fever with renal syndrome in Slovenia
  1994
 66. Furlan J
  Kortikosteroidi v pnevmologiji in pri senskem nahodu
  1993
 67. Furlan J
  Sponzorirani simpozij o tobačnem dimu v okolju: slovenski komentar
  1994
 68. Maraspin-Čarman V; Strle F; Cimperman J; Lotrič-Furlan S
  Treatment of Lyme borreliosis
  1994
 69. Cimperman J; Strle F; Maraspin-Čarman V; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Avšič-Županc T
  Concomitant infection with tick-borne encephalitis virus and Borrelia burgdorferi
  1994
 70. Terčelj-Zorman M; Rus A; Furlan JT
  Hranitvena alergija in intoleranca
  [Food allergy and intolerance]
  1994
 71. Mušič E; Furlan J; Rus A
  Diagnostika alergijskih bolezni
  [Diagnosis of allergic diseases]
  1993
 72. Furlan J
  Alergija
  [Allergy]
  1993
 73. Gregorič M; Aćimović-Janežič R; Furlan M; Kaloper D; Kljajič M; Krajnik J; Maležič M; Merhar J; Potisk-Peterlin K; Stanič U; Vrtačnik P; Zupan T
  Kineziološki diagnostično evalvacijski center
  1993
 74. Gregorič M; Aćimović-Janežič R; Furlan M; Kaloper D; Kljajič M; Krajnik J; Maležič M; Merhar J; Potisk-Peterlin K; Stanič U; Vrtačnik P; Zupan T
  Kineziološki diagnostično-evalvacijski center
  1992
 75. Koselj M; Rott T; Božič D; Furlan P
  Holesterolni embolizmi
  [Cholesterol embolisation]
  1992
 76. Furlan J; Rus A
  Vloga preobčutljivosti za zaužite gliadine v pšenični moki pri nastanku astmatskega dušenja
  [The role of hypersensitivity for ingested gliands in flour in the development of asthmatic dyspnea]
  1992
 77. Furlan J
  Ob sedemdesetletnici prof. dr. Bojana Fortiča
  1992
 78. Furlan J
  Preprečevanje astme
  1991
 79. Furlan Ladica
  Rak s socialnim ozadjem
  1991
 80. Furlan JT; Ljaljević M; Kanceljak-Macan B; Tanurdžič S; Radielović P; Štangl B; Godnič-Cvar J
  Zaključci o dijagnostičkim postupcima i preventivnim merama kod profesionalne bronhijalne astme
  1988
 81. Furlan J
  Etiopatogeneza bronhijalne astme
  1988
 82. Furlan M
  Pomagala za FES, proizvod UZRI, Ljubljana
  1986
 83. Furlan M
  AIDS for FES, produced by UZRI, Ljubljana
  1986
 84. Furlan M
  Električni pripomočki za rehabilitacijo proizvodnje UZRI Ljubljana, TOZD Soča-Oprema
  1989
 85. Furlan M
  Dostupna električna pomagala za rehabilitaciju
  [Available electrical rehabilitation aids]
  1989
 86. Furlan J
  Ambulantno lečenje astme u odraslih
  [Out-patients' treatment of asthma in adults]
  1989
 87. Furlan-Lipovec M
  Prednosti procesa zdravstvene nege pri obravnavi bolnika z možgansko kapjo
  [The adventages of the process of nursing in the care of a patient with a cerebrovascular insult]
  1989
 88. Furlan-Lipovec M
  Komuniciranje u procesu zdravstvene njege
  [Communication in the nursing assessment]
  1987
 89. Čižman B; Ličina A; Benedik M; Kajtna-Koselj M; Drinovec J; Bručan A; Avšič T; Rott T; Furlan P; Neudauer J; Gligić A
  Hantanska nefropatija v Sloveniji
  1988
 90. Furlan-Lipovec M
  Vživljanje v varovančeve oziroma bolnikove probleme
  1988
 91. Furlan J; Vida M; Šuškovič S
  Vpliv značilnih vremenskih stanj na poslabšanje bronhialne obstrukcije pri astmatikih
  1989
 92. Furlan J
  Bronhialni odgovor po zaužiti hrani pri odraslih astmatikih
  1988
 93. Furlan JT
  Oralni provokacijski testovi kod preosetljivosti na nutritivne alergene
  1988
 94. Furlan J
  Kortikosteroidi v pnevmologiji
  1988
 95. Furlan J
  Klinična slika bronhialne astme in ocenjevanje delovne zmožnosti
  1986
 96. Furlan J; Šuškovič S; Rus A
  Protektivno djelovanje dihalara kod bronhijalne opstrukcije astmatičara uzrokovane nutritivnim alergenima
  1986
 97. Furlan J
  Kortikosteroidi u lečenju astme
  [Corticosteroids in the therapy of asthma]
  1987
 98. Lotrič-Furlan S; Angelski R
  Reaktivni artritis po okužbi z Yersinia enterocolitico
  1987
 99. Furlan-Lipovec M
  Komuniciranje kot problem zdravstvene nege bolnika z afazijo. (Communication as a problem of the process of nursing of an aphasic patient)
  1987
 100. Budihna M; Furlan L; Šmid L
  Carcinoma of the nasopharynx: results of radiation treatment and some prognostic factors
  1987

   1 44 144 244 344 444 544  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko