biomedicina slovenica


pr=furlan : 501-543

 1. Avšič-Županc Tatjana; Poljak Mario; Furlan Polona; Kapš Rafael; Xiao Shu-Yuan; Leduc James W
  Isolation of a strain of a Hantaan virus from a fatal case of hemorrhagic fever with renal syndrome in Slovenia
  1994
 2. Furlan J
  Kortikosteroidi v pnevmologiji in pri senskem nahodu
  1993
 3. Furlan J
  Sponzorirani simpozij o tobačnem dimu v okolju: slovenski komentar
  1994
 4. Maraspin-Čarman V; Strle F; Cimperman J; Lotrič-Furlan S
  Treatment of Lyme borreliosis
  1994
 5. Cimperman J; Strle F; Maraspin-Čarman V; Lotrič-Furlan S; Ružić-Sabljić E; Avšič-Županc T
  Concomitant infection with tick-borne encephalitis virus and Borrelia burgdorferi
  1994
 6. Terčelj-Zorman M; Rus A; Furlan JT
  Hranitvena alergija in intoleranca
  [Food allergy and intolerance]
  1994
 7. Mušič E; Furlan J; Rus A
  Diagnostika alergijskih bolezni
  [Diagnosis of allergic diseases]
  1993
 8. Furlan J
  Alergija
  [Allergy]
  1993
 9. Gregorič M; Aćimović-Janežič R; Furlan M; Kaloper D; Kljajič M; Krajnik J; Maležič M; Merhar J; Potisk-Peterlin K; Stanič U; Vrtačnik P; Zupan T
  Kineziološki diagnostično evalvacijski center
  1993
 10. Gregorič M; Aćimović-Janežič R; Furlan M; Kaloper D; Kljajič M; Krajnik J; Maležič M; Merhar J; Potisk-Peterlin K; Stanič U; Vrtačnik P; Zupan T
  Kineziološki diagnostično-evalvacijski center
  1992
 11. Koselj M; Rott T; Božič D; Furlan P
  Holesterolni embolizmi
  [Cholesterol embolisation]
  1992
 12. Furlan J; Rus A
  Vloga preobčutljivosti za zaužite gliadine v pšenični moki pri nastanku astmatskega dušenja
  [The role of hypersensitivity for ingested gliands in flour in the development of asthmatic dyspnea]
  1992
 13. Furlan J
  Ob sedemdesetletnici prof. dr. Bojana Fortiča
  1992
 14. Furlan J
  Preprečevanje astme
  1991
 15. Furlan Ladica
  Rak s socialnim ozadjem
  1991
 16. Furlan JT; Ljaljević M; Kanceljak-Macan B; Tanurdžič S; Radielović P; Štangl B; Godnič-Cvar J
  Zaključci o dijagnostičkim postupcima i preventivnim merama kod profesionalne bronhijalne astme
  1988
 17. Furlan J
  Etiopatogeneza bronhijalne astme
  1988
 18. Furlan M
  Pomagala za FES, proizvod UZRI, Ljubljana
  1986
 19. Furlan M
  AIDS for FES, produced by UZRI, Ljubljana
  1986
 20. Furlan M
  Električni pripomočki za rehabilitacijo proizvodnje UZRI Ljubljana, TOZD Soča-Oprema
  1989
 21. Furlan M
  Dostupna električna pomagala za rehabilitaciju
  [Available electrical rehabilitation aids]
  1989
 22. Furlan J
  Ambulantno lečenje astme u odraslih
  [Out-patients' treatment of asthma in adults]
  1989
 23. Furlan-Lipovec M
  Prednosti procesa zdravstvene nege pri obravnavi bolnika z možgansko kapjo
  [The adventages of the process of nursing in the care of a patient with a cerebrovascular insult]
  1989
 24. Furlan-Lipovec M
  Komuniciranje u procesu zdravstvene njege
  [Communication in the nursing assessment]
  1987
 25. Čižman B; Ličina A; Benedik M; Kajtna-Koselj M; Drinovec J; Bručan A; Avšič T; Rott T; Furlan P; Neudauer J; Gligić A
  Hantanska nefropatija v Sloveniji
  1988
 26. Furlan-Lipovec M
  Vživljanje v varovančeve oziroma bolnikove probleme
  1988
 27. Furlan J; Vida M; Šuškovič S
  Vpliv značilnih vremenskih stanj na poslabšanje bronhialne obstrukcije pri astmatikih
  1989
 28. Furlan J
  Bronhialni odgovor po zaužiti hrani pri odraslih astmatikih
  1988
 29. Furlan JT
  Oralni provokacijski testovi kod preosetljivosti na nutritivne alergene
  1988
 30. Furlan J
  Kortikosteroidi v pnevmologiji
  1988
 31. Furlan J
  Klinična slika bronhialne astme in ocenjevanje delovne zmožnosti
  1986
 32. Furlan J; Šuškovič S; Rus A
  Protektivno djelovanje dihalara kod bronhijalne opstrukcije astmatičara uzrokovane nutritivnim alergenima
  1986
 33. Furlan J
  Kortikosteroidi u lečenju astme
  [Corticosteroids in the therapy of asthma]
  1987
 34. Lotrič-Furlan S; Angelski R
  Reaktivni artritis po okužbi z Yersinia enterocolitico
  1987
 35. Furlan-Lipovec M
  Komuniciranje kot problem zdravstvene nege bolnika z afazijo. (Communication as a problem of the process of nursing of an aphasic patient)
  1987
 36. Budihna M; Furlan L; Šmid L
  Carcinoma of the nasopharynx: results of radiation treatment and some prognostic factors
  1987
 37. Šušković S; Jurčič B; Varga T; Furlan J
  Retardni teofilin u lečenju astme. (Retard theophylline in the therapy of asthma)
  1986
 38. Furlan-Lipovec M
  Komuniciranje v procesu zdravstvene nege. (Communication in the process of nursing)
  1986
 39. Furlan J
  Živeti z astmo. Kako jo obvladamo sami, kdaj se zatečemo k zdravniku?
  1986
 40. Lešničar Hotimir; Umek Bogdan; Budihna Marjan; Zwitter Matjaž; Furlan Ladica
  Hipertermija v onkologiji - obujeno zanimanje za pozabljeno metodo zdravljenja
  [Hyperthermia in oncology - a renewed interest in the abandoned treatment method]
  1986
 41. Furlan J
  Klinička slika astme. (Clinical picture of asthma)
  1986
 42. Šušković Stanislav; Jurčič Borut; Furlan Jana
  Zdravljenje astmatikov s tabletami retardnega aminofilina
  [Treatment of asthmatic patients by slow-release aminophylline tablets]
  1986
 43. Furlan Polona
  Prikaz družine z Alportovim sindromom
  [Presentation of a family suffering from Alport syndrome]
  1986

   1 101 201 301 401 501


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko