biomedicina slovenica


vo="rats" : 201-300

 1. Jochem J; Irman-Florjanc T; Zwirska-Korczala K
  The role of peripherally acting histamine in metoprine-induced reversal of haemorrhagic hypotension in rats - skeletal muscle microcirculatory studies
  2005
 2. Chowdhury HH; Grilc S; Zorec R
  Insulin induces a rapid increase in membrane area in single rat adipocytes
  2005
 3. Milutinovič Aleksandra; Martinčič David; Stolc Svorad; Živin Marko
  Effects of indole-related antioxidants in models of excitotoxic brain injury
  2004
 4. Milivojevič N; Krisch I; Sket D; Živin M
  A novel ergoline derivative Lek-8829 attenuates cocaine-induced reinstatement of cocaine-seeking behavior
  2003
 5. Živin M; Milivojevič N; Sket D
  N-tert-butyl-alpha-phenylnitrone, an antioxidant with anticholinesterase activity improves cognitive performance in a rat model of cognitive impairement
  2001
 6. Živin Marko; Milatovica Dejan; Guptac Ramesh C; Dettbarn Wolf-D
  Alterations in cytochrome-C-oxidase activity and energy metabolites in reponse to kainic acid-induced status epilepticus
  2001
 7. Lipnik-Štangelj M; Čarman-Kržan M
  Histamine and IL-6 interaction in the stimulation of nerve growth factor secretion from cultured astrocytes
  2005
 8. Bunc Matjaž; Drevenšek Gorazd; Šuput Dušan
  Kardiovaskularni učinki equinatoxina II izoliranega iz morske vetrnice Actiniae equinae (L)
  2005
 9. Bunc Matjaž
  Učinki equinatoxina na gladko mišico koronarne arterije - možni vzroki kardiotoksičnosti
  1992
 10. Bunc Matjaž; Šuput Dušan; Drevenšek Gorazd
  Nicardipine and tezosentan modulate calcium dependent vasoconstrictory effects of equinatoxin II on isolated rat heart
  [Nikardipin in tenzosetan modulirata od kalcija odvisne vazokonstriktorne učinke na izoliranem srcu podgane]
  2005
 11. Cocucci Emanuele; Racchetti Gabriella; Podini Paola; Rupnik Marjan; Meldolesi Jacopo
  Enlargeosome, an exocytic vesicle resistant to nonionic detergents, undergoes endocytosis via a nonacidic route
  2004
 12. Žele Tilen
  Vpliv staranja na kolateralno brstenje senzoričnih aksonov po poškodbi perifernega živca pri podgani
  2004
 13. Kraigher Alja
  Vpliv beljenja vitalnih zob z 10% karbamid-peroksidom na razvoj kariesa pri podgani
  2004
 14. Boras Ivana; Sprogar Špela
  Vpliv endotelinskega sistema na ortodontske premike zob pri podganah
  2004
 15. Perše Martina; Cerar Anton
  The dimethylhydrazine induced colorectal tumours in rat - experimental colorectal carcinogenesis
  [Z dimetilhidrazinom inducirani tumorji debelega črevesa in danke pri podgani]
  2005
 16. Čebašek Vita
  Prilagoditev kapilarne mreže skeletnih mišic podgane po poškodbi živca
  2004
 17. Perdan Katja; Pirkmajer Sergej
  Vpliv nevrotrofina NT-3 na funkcionalne sposobnosti motonevronov v kokulturi s človeško mišico
  2004
 18. Martinčič David
  Preprečevanje ekscitotoksične poškodbe striatuma poskusne podgane z isradipinom
  2004
 19. Perše Martina; Zebič Ana; Cerar Anton
  Rofecoxib does not inhibit aberrant crypt foci formation but inhibits later steps in the development of experimental colorectal cancer: rofecoxib in experimental colon cancer
  2005
 20. Hlastan-Ribič Cirila; Cerar Anton; Pokorn Dražigost; Perše Martina; Zebič Ana
  Effects of kefir containing various levels of fat on chemically induced colorectal epithelial tumors in Wistar rats
  2005
 21. Šuput Dušan
  Effects of microcystins on rat and human hepatocytes
  2004
 22. Peternel Luka; Drevenšek Gorazd; Černe Manica; Štalc Anton; Stegnar Mojca; Budihna MV
  Evaluation of two experimental venous thrombosis models in the rat
  2005
 23. Čemažar Maja; Wilson Ian; Dachs Gabi U; Tozer Gillian M; Serša Gregor
  Direct visualization of electroporation-assisted in vivo gene delivery to tumors using intravital microscopy - spatial and time dependent distribution
  2004
 24. Andjelković Lea; Kupljen Jasna
  Vpliv spola in spolnih hormonov na nastanek akutnih ishemičnih poškodb pri izoliranem podganjem srcu
  [Effects of sex hormones on postischemic damage of isolated rat hearts]
  2004
 25. Potokar Maja; Kreft Marko; Pangršič Tina; Zorec Robert
  Vesicle mobility studied in cultured astrocytes
  2005
 26. Peternel Luka; Stegnar Mojca; Drevenšek Gorazd; Budihna Metka V; Božič Mojca; Zega Anamarija; Štalc Anton; Černe Manica; Urleb Uroš
  Antithrombotic potential of new direct thrombin inhibitors built on the azaphenylalanine scaffold in two rat venous thrombosis models
  2005
 27. Stenovec Matjaž; Poberaj Igor; Kreft Marko; Zorec Robert
  Concentration-dependent staining of lactotroph vesicles by FM 4-64
  2005
 28. Miš Katarina
  Izražanje živčnomišičnih komponent v hrbtenjači sesalca
  [Expression of the neuromuscular components in the mammalian spinal cord]
  2004
 29. Štempelj Mateja
  Mehanizem sproščanja histamina iz mastocitov podgane po aktivaciji z živčnim rastnim dejavnikom
  2004
 30. Jevšek Marko; Marš Tomaž; Miš Katarina; Grubič Zoran
  Origin of acetylcholinesterase in the neuromuscular junction formed in the in vitro innervated human muscle
  2004
 31. Chowdhury Helena H; Jevšek Marko; Kreft Marko; Marš Tomaž; Zorec Robert; Grubič Zoran
  Insulin-induced exocytosis in single, in vitro innervated human muscle fibres: a new approach
  2005
 32. Pregelj Peter; Sketelj Janez
  Phasic muscle activation pattern and calcineurin inhibition increase acetylcholinesterase expression in the slow soleus muscle of the rat
  2004
 33. Pregelj Peter; Črne-Finderle Neva; Sketelj Janez
  Factors determining acetylcholinesterase expression in skeletal muscles
  2004
 34. Jevšek Marko; Marš Tomaž; Miš Katarina; King Michael P; Davidson Edgar; Park Hyejeong; Miranda Armand F; Grubič Z
  Expression of acetylcholinesterase in the developing neuromuscular junction in the in vitro innervated human muscle
  2004
 35. Donoghue Pamela; Ribarič Samo; Moran Brendan; Čebašek Vita; Eržen Ida; Ohlendieck Kay
  Early effects of denervation on Ca2+-handling proteins in skeletal muscle
  2004
 36. Čebašek V; Kubinova L; Ribarič S; Eržen I
  A novel staining method for quantification and 3D visualisation of capillaries and muscle fibres
  2004
 37. Večerić Željka; Cerar Anton
  Comparison of Wistar vs. Fischer rat in the incidence of 1,2-dimethylhydrazine induced intestinal tumors
  [Primerjava incidence črevesnih tumorjev povzročenih z 1,2-dimetilhidrazinom med sevoma podgan Wistar in Fischer]
  2004
 38. Bajrović Fajko
  Dolgoročni učinki neugodnih razmer ob poškodbi perifernega živca na uspeh regeneracije
  1992
 39. Rudež Maja; Carlson Bruce M; Sajko Špela; Kubinova Lucie; Wernig Anton; Eržen Ida
  Satellite cell frequency in cross-age transplanted rat extensor digitorum longus muscles
  2004
 40. Eržen Ida
  Plasticity of skeletal muscle studied by stereology
  2004
 41. Perše Martina; Zebič Ana; Cerar Anton
  Rofecoxib does not inhibit aberrant crypt foci formation but inhibits later steps in the development of experimental colorectal cancer
  2004
 42. Brvar Miran; Možina Martin; Osredkar Joško; Šuput Dušan; Bunc Matjaž
  Prognostic value of S100B protein in carbon monoxide-poisoned rats
  2004
 43. Pregelj P; Sketelj J
  Muscle acetylcholinesterase expression in hyperthyreotic and hypothyreotic rats
  2004
 44. Bunc Matjaž; Rozman Janez; Brvar Miran; Vidmar Alenka; Strupi-Šuput Jerneja; Šuput Dušan
  In vivo cholinergic effects in the rat of head-to-tail- 3-alkylpiridinium polymers isolated from the marine sponge Reniera sarai
  2004
 45. Kovačič Uroš
  Kolateralno brstenje senzoričnih aksonov v živčno anastomozo konec s stranjo pri podgani
  2004
 46. Hlastan-Ribič C; Pokorn D; Cerar A; Mehikič D; Zebič A
  The influence of fat diet, wine and ethanol on changes in skeletal muscles in wistar rats
  2004
 47. Miklič Špela
  Modulacija sinteze nevrotrofičnega dejavnika možganskega izvora (BDNF) v primarni kulturi astrocitov novorojenih podgan
  [Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) synthesis modulation in neonatal rat astrocytes in primary culture]
  2004
 48. Kovačič Uroš; Žele Tilen; Osredkar Joško; Sketelj Janez; Bajrović Fajko F
  Sex-related differences in the regeneration of sensory axons and recovery of nociception after peripheral nerve crush in the rat
  2004
 49. Kovačič U; Sketelj J; Bajrović F
  Sex-related difference in collateral sprouting of nociceptive axons after peripheral nerve injury in the rat
  2003
 50. Lipnik-Štangelj M; Čarman-Kržan M
  Histamine-stimulated nerve growth factor secretion from cultured astrocytes is blocked by protein kinase C inhibitors
  2004
 51. Lipnik-Štangelj M; Čarman-Kržan M
  Activation of histamine H1-receptor enhances neurotrophic factor secretion from cultured astrocytes
  2004
 52. Miklič Špela; Jurič Damijana Mojca; Čarman-Kržan Marija
  Differences in the regulation of BDNF and NGF synthesis in cultured neonatal rat astrocytes
  2004
 53. Žele Tilen
  Razlike med spoloma v regeneraciji senzoričnih aksonov po poškodbi perifernega živca pri podgani
  2003
 54. Milivojevič Nataša; Krisch Igor; Sket Dušan; Živin Marko
  The dopamine D(1) receptor agonist and D(2) receptor antagonist LEK-8829 attenuates reinstatement of cocaine-seeking in rats
  2004
 55. Šmid Lojze M; Zupan Jure
  Morfološka analiza presadkov stromalnih matičnih celic kostnega mozga v možganih podgane
  2003
 56. Irman-Florjanc T; Jochem J; Zwirska-Korczala K
  Amitriptyline and citalopram inhibit histamine-induced cardiovascular effects in rats
  2004
 57. Stenovec Matjaž; Kreft Marko; Poberaj Igor; Betz William J; Zorec Robert
  Slow spontaneous secretion from single large dense-core vesicles monitored in neuroendocrine cells
  2004
 58. Šarc Lucija
  Mehanizem letalnih učinkov poly APS, toksina izoliranega iz morske spužve Reniera sarai
  2003
 59. Batista-Napotnik Tina
  Vpliv mikrocistina-LR na primarne človeške hepatocite in keratinocite
  2004
 60. Caserman Simon
  Vloga proteoliznih encimov pri invazivni rasti endotelijskih celic med procesom angiogeneze
  2004
 61. Kreft Marko; Sikdar SK; Zorec Robert
  Measurements of regulated exocytosis using fluorescent markers and confocal microscope
  2003
 62. Kreft Marko; Stenovec Matjaž; Rupnik Marjan; Grilc Sonja; Kržan Mojca; Potokar Maja; Pangršič Tina; Haydon Philip G; Zorec Robert
  Properties of Ca2+-dependent exocytosis in cultured astrocytes
  2004
 63. Glavan Gordana
  Dopaminergično uravnavanje izražanja mRNK sinaptotagminov v striatumu podgan z enostransko poškodbo nigrostriatne poti
  2003
 64. Pavčnik Maja; Kovačič Uroš
  Sproženje kolateralnega brstenja senzoričnih aksonov pri podgani
  1997
 65. Kreft M; Milisav I; Potokar M; Zorec R
  Automated high through-put colonization analysis of multichannel confocal images
  2004
 66. Zorec Robert
  Uravnavanje telesne temperature (termoregulacija): umetna hipotermija pri poskusni živali
  2004
 67. Zorec Robert
  Langendorffov preparat srca podgane
  2004
 68. Salobir Mateja; Legen Igor; Kerč Janez
  Comparison of different intestinal epithelia as models for absorption enhancement studies
  2003
 69. Žakelj S; Legen I; Kristl A
  The influence of HCO3--free incubation salines on rat jejunal tissue in side-by-side diffusion chambers
  2003
 70. Legen Igor; Kristl Albin
  Multidrug resistance associated protein 2 (MRP2) activity in the rat small intestine in vitro
  2003
 71. Lenasi Helena
  Vpliv kalcijevega antagonista amplodipina na aktivnost sintaze dušikovega oksida v endoteliju arterij prašiča
  2003
 72. Eržen Ida
  Stereology in skeletal muscle research
  2003
 73. Gruden Nevenka; Stantić Mirjana; Buben Mirka
  Influence of lead on calcium and strontium transfer through the duodenal wall in rats
  1974
 74. Hevener Andrea; Reichart Donna; Janež Andrej; Olefsky Jerrold
  Female rats do not exhibit free fatty acid-induced insulin resistance
  2002
 75. Hevener Andrea L; Reichart Donna; Janež Andrej; Olefsky Jerrold
  Thiazolidinedione treatment prevents free fatty acid-induced insulin resistance in male wistar rats
  2001
 76. Kao Brunsho; Kelly Kristen M; Majaron Boris; Nelson J Stuart
  Novel model for evaluation of epidermal preservation and dermal collagen remodeling following photorejuvenation of human skin
  2003
 77. Majaron Boris; Kelly Kristen M; Hyle B Park; Verkruysse Wim; Nelson J Stuart
  Er:YAG laser skin resurfacing using repetitive long-pulse exposure and cryogen spray cooling: 1. histological study
  2001
 78. Majaron Boris; Srinivas Shyam M; Huang Huai-en L; Nelson J Stuart
  Deep coagulation of dermal collagen with repetitive Er:YAG laser irradiation
  2000
 79. Kračun Matjaž; Grahek Rok; Kocijan Andrej; Lavrič Anton; Kocjan Darko; Zupančič-Kralj Lucija
  Izolacija in identifikacija metabolitov atorvastatina
  2002
 80. Petelin M; Bizimoska S; Pavlica Z
  Vpliv različnih podlag na učinek benzil nikotinata v lični sluznici podgane
  [Influence of different ointments on effect of hyperemic drug benzyl nicotinat into oral mucosa in rat]
  2003
 81. Toplišek Janez
  Uravnavanje acetilholinesteraze med ponovnim oživčevjem skeletne mišice
  1993
 82. Stantić Mirjana; Gruden Nevenka
  Calcium and strontium transfer through the intestinal wall in 6- and 26-week old rats
  1974
 83. Gruden Nevenka; Stantić Mirjana
  Transfer of lead through the rat's intestinal wall
  1975
 84. Jezernik Kristijan; Romih Rok; Mannherz Hans Georg; Koprivec Daša
  Immunohistochemical detection of apoptosis, proliferation and inducible nitric oxide synthase in rat urothelium damaged by cyclophosphamide treatment
  2003
 85. Potokar Maja
  Fiziološka in apoptotična porazdelitev kaspaze 9 v sesalskih celicah
  2003
 86. Jevšek Marko
  Prispevek motonevrona pri nabiranju acetilholinesteraze v živčnomišičnem stiku človeške mišice, oživčene in vitro
  2003
 87. Gligorievska Nada
  Preživetje, migracija in diferenciacija človeških stromalnih celic iz kostnega mozga (SCKM) po presaditvi v podganje centralno živčevje
  2003
 88. Lewis MI; Li H; Huang ZS; Biring MS; Čerček B; Fournier M
  Influence of varying degrees of malnutrition on IGF-1 expression in the rat diaphragm
  2003
 89. Li H; Dimayuga P; Yamashita M; Yano J; Lewis M; Fournier M; Čerček B
  Arterial injury in mice with severe insulin-like growth factor-1 (IGF-1) deficiency
  2002
 90. Smith EP; Kamyar A; Niu W; Wang J; Čerček B; Chernausek SD; Fagin JA
  IGF-binding protein-4 expression and IGF-binding protein-4 protease activity are regulated coordinately in smooth muscle during postnatal development and after vascular injury
  2001
 91. Kaul S; Čerček B; Regnstrom J; Lake JP; Yano J; Xu XP; Dimayuga P; Tripathi RB; Shah PK
  Polymeric based periadventitial delivery of a nitric oxide donor inhibits intimal hyperplasia after balloon-induced arterial injury: role of nuclear factor-kappaB
  2000
 92. Lovdahl C; Thyberg J; Čerček B; Blomgren K; Dimayuga P; Kallin B; Haltgardh-Nilsson A
  Antisense oligonucleotides to stromelysin mRNA inhibit injury-induced proliferation and migration of arterial smooth muscle cells in vitro and neointimal thickening after balloon injury in vivo
  1999
 93. Yamashita M; Dimayuga P; Kaul S; Shah PK; Regnstrom J; Nilsson J; Čerček B
  Phosphatase activity in the arterial wall following balloon injury: effect of somatostatin analog octreotide
  1999
 94. Calara F; Dimayuga P; Niemann A; Thyberg J; Diczfalusy U; Witztum JL; Palinski W; Shah PK; Čerček B; Nilsson J; Regnstrom J
  An animal model to study local oxidation of LDL and its biological effects in the arterial wall
  1998
 95. Čerček B; Yamashita M; Dimayuga P; Zhu J; Fishbein MC; Kaul S; Shah PK; Nilsson J; Renstrom J
  Nuclear factor-kappaB activity and arterial response to balloon injury
  1997
 96. Yumi K; Fagin JA; Fishbein MC; Shah PK; Kaul S; Forrester JS; Nilsson J; Čerček B
  Inhibitory effect of somatostatin analog octreotide on vascular insulin-like growth factor-I gene expression and neointimal proliferation following arterial balloon injury in rats
  1997
 97. Calara F; Ameli S; Hultgardh-Nilsson A; Čerček B; Kupfer J; Forrester JS; Shah PK; Nilsson J
  Autocrine induction of DNA synthesis by mechanical injury of smooth muscle cell culture
  1996
 98. Hultgardh-Nilsson A; Čerček B; Wang JW; Naito S; Lovdahl C; Sharifi B; Forrester JS; Fagin JA
  Regulated expression of the ets-1 transcription factor in vascular smooth muscle cells in vivo and in vitro
  1996
 99. Dubin D; Peters JH; Brown LF; Logan B; Kent KC; Berse B; Berven S; Čerček B; Sharifi BG; Tratt RE
  Balloon catheterization induces arterial expression of embryonic fibronectins
  1995
 100. Zahger D; Fishbein MC; Grafinkel LI; Shah PK; Forrester JS; Regnstrom J; Yano J; Čerček B
  VCL, an antagonist of the platelet PG1b receptor, markedly inhibits adhesion and intimal thickening following balloon injury in the rat
  1995

   1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  


Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani                        Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko