biomedicina slovenica


"COAGULANTS" : 101-200

 1. Urlep-Šalinović Vera
  Patofiziologija, diagnostika in terapija diseminirane intravaskularne koagulacije
  [Pathophysiology, diagnosis and treatment of disseminated intravascular coagulation]
  2006
 2. Urlep-Šalinović Vera; Jelatancev Biserka
  Razvoj hemostaziološke dejavnosti v Splošni bolnišnici Maribor
  [Development of the hemostaseology in Teaching hospital Maribor]
  2006
 3. Lim Wendy; Crowther Mark A; Eikelboom John W
  Zdravljenje antifosfolipidnega sindroma. Sistematični pregled
  [Management of antiphospholipid antibody syndrome. A systematic review]
  2006
 4. Thomas Robert H
  Sindromi hiperkoagulabilnosti
  [Hypercoagulability syndromes]
  2003
 5. Stecher Adela; Kremžar Boriana
  Mehanizem delovanja rekombinantnega faktorja VIIa in uporaba pri stanjih, ki jih spremlja huda krvavitev
  [Mode of action of recombinant factor VIIa and the use in severe haemorrhage states]
  2006
 6. Tratar Gregor
  Antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnici z displazijo kostnega mozga in trombocitopenijo: razprava o terapevtskih možnostih ob predstavitvi kliničnega primera
  2006
 7. Mavri Alenka; Ježovnik Mateja Kaja
  Vodenje antikoagulacijskega zdravljenja pri bolnikih z rakom
  2006
 8. Peternel Polona
  Ali antikoagulacijsko zdravljenje vpliva na prognozo raka?
  2006
 9. Vene Nina
  Zdravljenje venske tromboze pri bolnikih z rakom
  2006
 10. Krevel Barbara; Šabovič Mišo
  Tromboza in rak: patofiziologija hiperkoagulabilnega stanja pri bolnikih z malignim obolenjem
  2006
 11. Novak-Jankovič Vesna
  Thoracic and lumbar epidural blocks
  2004
 12. Mlakar U
  Nizkomolekularni heparini
  2000
 13. Fras-Stefan Tamara
  Priprava bolnika na antikoagulantnem zdravljenju na operacijo
  2005
 14. Kolander-Bizjak Ljubica
  Sočasne bolezni in stanja bolnikov na antikoagulantnem zdravljenju
  2005
 15. Peternel Polona
  Uporaba antikoagulacijskih zdravil pri starejših osebah
  2005
 16. Skok Pavel
  Krvavitve iz zgornje prebavne cevi kot posledica neželenih učinkov zdravil
  [Upper gastrointetsinal tract hemorrhage due to adverse effects of drugs]
  2005
 17. Rešetič Jožica
  Vloga medicinske sestre pri antikoagulantni terapiji
  2005
 18. Gradecki Iztok
  Antiagregacijska in antikoagulantna terapija pri perifernih žilnih boleznih
  2005
 19. Jeretin Stojan
  Pljučna trombembolija
  2005
 20. O'Brien Cara L; Gage Brian E
  Stroški in učinkovitost ksimelagatrana pri preprečevanju kapi zaradi kronične atrijske fibrilacije
  [Coast and effectiveness of ximelagatran for stroke prophylaxis in chronic atrial fibrillation]
  2005
 21. Buturović-Ponikvar Jadranka; Marn-Pernat Andreja; Ponikvar Rafael
  Citrate anticoagulation during plasma exchange in a patient with thrombotic thrombocytopenic purpura: short heparin-free hemodialysis helps to attenuate citrate load
  2005
 22. Buturović-Ponikvar Jadranka; Gubenšek Jakob; Ponikvar Rafael
  Citrate anticoagulation for single-needle hemodialysis: safety and efficacy
  2005
 23. Novak-Jankovič Vesna
  Analgesia in major abdominal surgery
  2004
 24. Peternel Polona
  Tromboza in embolija
  2005
 25. Šabovič Mišo; Ključevšek Tomaž
  Resolution of Budd-Chiari syndrome due to activation of endogenous fibrinolysis that may be induced by weight reduction
  2005
 26. Skok Pavel; Skok Marija
  Antikoagulacijsko zdravljenje, nesteroidna protivnetna zdravila in krvavitve iz zgornje prebavne cevi - izsledki desetletnega obdobja
  [Anticoagulation treatment, nonsteroidal antiinflammatory drugs and upper gastrointestinal hemorrhage - results of a ten-year period]
  2005
 27. Podbregar Matej
  Pljučna trombembolija
  2005
 28. Peternel Polona
  Venska tromboza in pljučna embolija
  2004
 29. Peternel Polona
  Antikoagulacijska zdravila v starosti
  2005
 30. Anžej Saša
  Motnje strjevanja krvi pri mladih bolnikih z ishemičnim možganskim dogodkom
  2004
 31. Krivec Bojan; Voga Gorazd; Podbregar Matej
  Monitoring mixed venous oxygen saturation in patients with obstructive shock after massive pulmonary embolism
  2004
 32. Novak-Jankovič Vesna
  Prsni in ledveni epiduralni blok
  2004
 33. Novak-Jankovič Vesna
  Thoracic and lumbar epidural blocks
  2003
 34. Zajec Mihael
  Posebnosti kirurškega posega pri starostniku
  [Particularity of the surgical procedure in elder people]
  2004
 35. Zajec Mihael; Cesar-Komar Marija
  Starostnik in kirurški posegi na prebavilih
  2004
 36. Kac Javor; Mlinarič Aleš
  Pomembne interakcije nekaterih zdravilnih rastlin z zdravili
  [Important herb-drug interactions]
  2004
 37. Vokač Damijan
  Zdravljenje atrijske fibrilacije z zdravili
  2004
 38. Bunc Matjaž
  Akutni miokardni infarkt med nosečnostjo
  2004
 39. Vene Nina
  Preprečevanje in zdravljenje venske tromboze pri bolnikih z rakom
  2004
 40. Štalc Monika; Peternel Polona
  Novi pogledi na zdravljenje venske tromboze
  2004
 41. Preložnik-Zupan Irena
  Profilaksa in zdravljenje motenj hemostaze z rekombinantnim aktiviranim faktorjem VII pri bolnikih s krvnimi boleznimi
  2004
 42. Vene Nina
  Spremembe strjevanja krvi pri bolnikih z atrijsko firbrilacijo
  2004
 43. Žvan Bojana
  Epidemiologija in preprečevanje možganskožilnih bolezni
  2004
 44. Zver Samo
  Ali je mogoče ustaviti neobvladljivo krvavitev?
  [Is it possible to stop "intractable bleeding"?]
  2004
 45. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Antikoagulacija
  2004
 46. Derganc Metka; Pavčnik-Arnol Maja; Grosek Štefan
  Novosti v diagnostiki in zdravljenju sepse pri novorojenčku
  2004
 47. Stecher Adela
  Anticoagulated patients in the ICU
  2004
 48. Kranjc Andreja; Peterlin-Mašič Lucija; Ilaš Janez; Preželj Andrej; Stegnar Mojca; Kikelj Danijel
  Novel thrombin inhibitors incorporating weakly basic heterobicyclic P1-arginine mimetics: optimization via modification of P1 and P3 moieties
  2004
 49. Žvan Bojana
  Preprečevanje in zdravljenje možganskožilnih bolezni, ki presega zgolj zniževanje krvnega tlaka
  2004
 50. Zver Samo; Andoljšek Dušan
  Rekombinantni faktor VIIa - nova možnost obvladovanja neobvladljive krvavitve pri kirurških bolnikih, poškodovancih in drugih motnjah hemostaze
  [Recombinant factor VIIa - new treatment option for control of intractable bleeding in surgical and trauma patients and in other haemostasis disorders]
  2004
 51. Šinkovec Matjaž
  Vzdrževanje normokardije pri atrijski fibrilaciji in undulaciji - kdaj in kako?
  [Maintenance of normocardia in atrial fibrillation - when and how?]
  2003
 52. Kovač-Blaž Milena
  Vodenje protikoagulcijskega zdravljenja v ambulanti na primarni ravni
  [Management of anticoagulation therapy in primary level outpatient offices]
  2003
 53. Žuraj Sebastijan
  Vodenje protikoagulacijskega zdravljenja v ambulanti družinskega zdravnika v Logatcu
  [Management of anticoagulation therapy in a family physician's practice in Logatec]
  2003
 54. Zver Jasna
  Izvajanje deratizacije in varstvo okolja
  [Deratisation and environmental protection]
  2003
 55. Kobal Silvestra
  Antikoagulanti in organofosforni insekticidi: njihova vloga v veterinarski medicini in toksikologiji
  [The importance of the anticoagulans and organophosporus insecticides in veterinary medicines and toxicology]
  2003
 56. Tomašič Armin; Budinčević Akoš; Lenič Jernej; Čaba Juček
  Kalciferol - vitamin D3 novi raticid prijazen okolju
  [Calciferol - vitamin D3 new raticid]
  2003
 57. Meglič Bernard; Žvan Bojana; Zaletel Marjan
  Smernice antikoagulantnega zdravljenja možganskožilnih bolezni
  2003
 58. Nilsson J; Calara R; Regnstrom JR; Hultgardh-Nilsson A; Ameli S; Čerček B; Shah PK
  Local delivery of an ultra-short-acting oxide-releasing compound, DMHD/NO, is highly effective in inhibiting acute platelet-thrombus formation on injured arterial strips
  1997
 59. Starc R; Koželj Tomaž F
  Sindrom ekonomskega razreda in smrt
  2001
 60. Meglič Leon; Stegnar Mojca; Milanez Tomaž; Božič Mojca; Peterlin Borut; Peternel Polona; Novak-Antolič Živa
  Factor V Leiden, prothrombin 20210G -> A, methylenetetrahydrofolate reductase 677C -> T and plasminogen activator inhibitor 4G/5G polymorphism in women with pregnancy-related venous thromboembolism
  2003
 61. Ponikvar Rafael
  Blood purification in the intensive care unit
  2003
 62. Koželj Mirta
  Nosečnost in bolezni srca
  [Pregnancy and cardiac disease]
  2002
 63. Stegnar M; Salobir-Pajnič B; Božič B; Rozman B
  Relationship between lupus anticoagulants and antiphospholipid antibodies detected by enzyme - linked immunosorbent assay
  1992
 64. Kveder Tanja; Božič Borut
  Imunoserološke preiskave pri sistemskih boleznih vezivnega tkiva
  [Immunoserologic tests in systemic connective tissue diseases]
  2003
 65. Peternel Polona; Ambrožič Aleš
  Preprečevanje in zdravljenje nosečnostnih in žilnih zapletov pri nosečnicah z antifosfolipidnim sindromom
  [Prevention and treatment of obstetric and vascular complications in pregnant women with antiphospholipid syndrome]
  2003
 66. Mušič P; Šoštarič M
  A case report of patient with antiphospholipid syndrome
  2003
 67. Peternel Polona
  Fondaparinuks v začetnem kliničnem raziskovanju
  2003
 68. Turpie Alexander GG; Bauer Kenneth A; Eriksson Bengt I; Lassen Michael R
  Fondaparinuks v primerjavi z enoksaparinom pri preprečevanju venskih trombembolizmov pri velikih ortoprdskih operacijah: metaanaliza štirih randomiziranih, dvojno slepih raziskav
  [Fondaparinux vs enoxaparin for the prevention of venous thrombembolism in major orthopedic surgery: a meta-analysis of 4 randomized double-blinded studies]
  2003
 69. Peternel Polona
  Venska tromboza in pljučna embolija po operaciji kolka
  2000
 70. Uran Apolonija; Krbavčič Aleš; Cvelbar Martina
  Vrečke za kri in krvne sestavine
  [Containers for blood and blood components]
  2001
 71. Breznik M; Pečar S
  Trombinski inhibitorji
  [Thrombin inhibitors]
  1997
 72. Sherer Y; Tenenbaum A; Praprotnik S; Shemesh J; Blank M; Fisman EZ; Motro M; Shoenfeld Y
  Autoantibodies to cardiolipin and beta-2-glycoprotein-I in coronary artery disease patients with and without hypertension
  2002
 73. Hull Russel D; Pieno Graham F; Francis Charles; Bergqvist David; Fellenius Carin; Soderberg Karin; Holmqvist Anna; Mant Michael; Dear Richard; Baylis Barry
  Podaljšana zunajbolnišnična zaščita z nizkomolekularnim heparinom dalteparinom v primerjavi z bolnišnično zaščito z varfarinom in zunajbolnišničnim placebom pri bolnikih po artroplastiki kolka: dvojno slepa, randomizirana primerjava
  [(Low-mollecular-weight heparin prophylaxis using dalteparin extended out-of-hospital vs in-hospital warfarin/out-of-hospital placebo in hip arthroplasty patients. A double-blind, randomized comparison)]
  2000
 74. Benedik-Dolničar Majda; Kitanovski Lidija
  Uporaba antikoagulantov in hemostatičnih dejavnikov pri kritično obolelem otroku
  2002
 75. Globokar Tina
  Dejavniki, ki vplivajo na antikoagulacijsko zdravljenje z varfarinom pri srčnih bolnikih
  2002
 76. Pegan Vladislav
  Akutni kirurški bolnik, ki je na antikoagulantni terapiji
  2002
 77. Peternel Polona
  Priprava bolnika z antikoagulacijskim zdravljenjem na operacijo
  2002
 78. Vene Nina
  Bolesti srca i moždani udar
  [Heart and stroke]
  2001
 79. Vodopivec-Jamšek Vlasta
  Vodenje bolnika po akutnem srčnem infarktu
  2002
 80. Vodopivec-Jamšek Vlasta
  Priprava bolnikov, ki prejemajo antikoagulacijska zdravila, na načrtovani operativni poseg
  [Management of patients on anticoagulation drugs before and after elective surgery]
  2002
 81. Peternel Polona; Vene Nina
  Protitrombolitično zdravljenje bolnikov s pridobljenimi srčnimi hibami in umetnimi srčnimi zaklopkami
  2002
 82. Ponikvar Rafael; Kandus Aljoša; Urbančič Alenka; Gostiša-Kornhauser Andreja; Primožič Janez; Buturović-Ponikvar Jadranka
  Continuous renal replacement therapy and plasma exchange in newborns and infants
  2002
 83. Senjur Barbara; Slabe Martina; Stepišnik Alenka
  Značilnosti bolnikov z vensko trombozo v kasnem obdobju bolezni
  2001
 84. Verovnik Franc
  Pomen zgodnje konverzije paroksizmalne atrijske fibrilacije
  [The importance of early cardioversion of paroxysmal atrial fibrillation]
  2002
 85. Kmetec Andrej; Pleskovič Alojz; Kandus Aljoša
  Laparoskopsko ali kirurško zdravljenje limfokele pri prejemniku presajene ledvice
  [Laparoscopic or surgical treatment of lymphocoele in renal transplant recipient]
  2001
 86. Majerič-Kogler Višnja
  Regional anaesthesia, therapy against pain and coagulation disorders
  2001
 87. Noč Marko
  Uporaba zdravil z vplivom na hemostazo v sodobni kardiologiji
  2001
 88. Gomberg-Maitland Mardi; Baran David A; Fuster Valentin
  Zdravljenje kongestivnega srčnega popuščanja: smernice za zdravnike splošne prakse in specialiste kardiologe
  [Treatment of congestive heart failure: guidelines for the primary care physician and heart failure specialist]
  2001
 89. Samama MM; Kher A
  Anticoagulation: the old and new
  2001
 90. Palareti G
  Laboratory and therapeutic quality control of anticoagulant treatment: an update
  2001
 91. Galli M
  Antiphospholipid antibodies: predictive value of laboratory tests
  2001
 92. Vokač Damijan
  Dejavniki tveganja za aterosklerozo
  [Risk factors for atherosclerosis]
  2001
 93. Žvan Bojana; Grad Anton
  Preprečevanje možganske kapi
  [Prevention of stroke]
  2000
 94. Derganc Metka
  Novosti v diagnostiki in zdravljenju sepse pri otrocih
  2001
 95. Bratanič Borut
  Dojenje in farmakoterapija doječe matere
  2001
 96. Remškar Zlata
  Pljuča pri antifosfolipidnem sindromu - prikaz treh bolnikov
  [Lungs in antiphospholipid syndrome - three case reports]
  2001
 97. Zega A; Trampuš-Bakija A; Fortuna M; Stegnar M; Tschopp TB; Steiner B; Urleb U
  Novel thrombin inhibitors with azaphenylalanine scaffold
  2001
 98. Kozak Matija; Dovč Tadeja; Rožman Primož; Blinc Aleš
  A case of pseudothrombocytopenia after infusion of abciximab in vivo and anticoagulant-independent platelet clumping after rechallenge with abciximab in vitro
  2000
 99. Peternel Polona
  Preprečevanje venske tromboze in pljučne embolije
  2001
 100. Zadro Renata; Coen Desiree
  Laboratory diagnosis of lupus anticoagulants: screening and confirmatory test
  2000

   1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics