biomedicina slovenica


"COAGULANTS" : 191-290

 1. Galli M
  Antiphospholipid antibodies: predictive value of laboratory tests
  2001
 2. Vokač Damijan
  Dejavniki tveganja za aterosklerozo
  [Risk factors for atherosclerosis]
  2001
 3. Žvan Bojana; Grad Anton
  Preprečevanje možganske kapi
  [Prevention of stroke]
  2000
 4. Derganc Metka
  Novosti v diagnostiki in zdravljenju sepse pri otrocih
  2001
 5. Bratanič Borut
  Dojenje in farmakoterapija doječe matere
  2001
 6. Remškar Zlata
  Pljuča pri antifosfolipidnem sindromu - prikaz treh bolnikov
  [Lungs in antiphospholipid syndrome - three case reports]
  2001
 7. Zega A; Trampuš-Bakija A; Fortuna M; Stegnar M; Tschopp TB; Steiner B; Urleb U
  Novel thrombin inhibitors with azaphenylalanine scaffold
  2001
 8. Kozak Matija; Dovč Tadeja; Rožman Primož; Blinc Aleš
  A case of pseudothrombocytopenia after infusion of abciximab in vivo and anticoagulant-independent platelet clumping after rechallenge with abciximab in vitro
  2000
 9. Peternel Polona
  Preprečevanje venske tromboze in pljučne embolije
  2001
 10. Zadro Renata; Coen Desiree
  Laboratory diagnosis of lupus anticoagulants: screening and confirmatory test
  2000
 11. Fuerst Jurij
  Poraba zdravil v Sloveniji
  [Drug consumption in Slovenia]
  2001
 12. Hudournik Barbara; Oštir Aljoša
  Odkrivanje trombofilije v družinah bolnikov z vensko trombozo
  [Investigating trombophilia in families of patients with venous thrombosis]
  2000
 13. Jarc Maja; Zemljič Eva
  Vpliv dolgotrajnega antikoagulacijskega zdravljenja na fibrinolitično aktivnost krvi pri bolnikih z vensko trombozo
  [Blood fibrinolytic activity during anticoagulant treatment in patients with deep vein thrombosis]
  2000
 14. Stecher Adela
  Interpretacija testov hemostaze pri kritično bolnikih
  2000
 15. Vižintin Tjaša
  Potniki s kroničnimi boleznimi
  [Travellers with chronic illness]
  2000
 16. Urlep-Šalinovič Veronika; Jelatancev Biserka; Lokar Lidija; Bizjak Bojana; Majcen-Vivod Božislava
  Nadzor in vodenje oralnega antikoagulantnega zdravljenja - pregled dela v obdobju 1995-1999
  [Control and management of oral anticoagulant therapy in the period from 1995 to 1999]
  2000
 17. Kralj Jana; Naglič Natalija; Gabrijelčič Tone; Černelč Peter
  Ocena aparata Coaguchek za hitro merjenje protrombinskega časa v kapilarni krvi
  [Evaluation of Coaguchek instrument for prothrombin time determination in capillary blood]
  2000
 18. Peternel Polona
  Organizacija vodenja antikoagulacijskega zdravljenja
  [Organisation of anticoagulant treatment supervision]
  2000
 19. Vene Nina
  Antikoagulacijsko zdravljenje pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo
  [Anticoagulant treatment in atrial fibrillation]
  2000
 20. Žvan Bojana
  Tveganje za ishemično možgansko kap pri atrijski fibrilaciji
  [Stroke risk in atrial fibrillation]
  2000
 21. Bulc Mateja
  Koronarni bolnik v ambulanti splošne/družinske medicine
  2000
 22. Gričar Marko
  Akutne zastrupitve
  2000
 23. Kranjec Igor
  Nizkomolekularni heparini pri zdravljenju akutnega koronarnega sindroma: slovenski komentar
  2000
 24. Meglič Leon
  Genetski dejavniki tveganja pri venski trombozi v nosečnosti in puerperiju
  2000
 25. Kozak Matija; Možina Hugon
  Zdravljenje pljučne embolije
  [Management of pulmonary embolism]
  2000
 26. Kozak Matija; Mavri Alenka
  Preprečevanje pljučne embolije z vstavitvijo filtra v spodnjo veno kavo
  [Vena cava filters in pulmonary embolism]
  2000
 27. Prešern-Štrukelj Metka; Erjavec Tatjana
  Fizikalno zdravljenje venske tromboze in potrombotičnega sindroma
  [Physical theapy of deep vein thrombosis and postthrombotic syndrome]
  2000
 28. Salobir Barbara
  Nadaljevanje zdravljenja po venski trombozi
  [Secondary prophylaxis of venous thrombosis]
  2000
 29. Peternel Polona
  Antikoagulacijsko zdravljenje srčnih bolnikov
  1999
 30. Pust Borit
  Zdravljenje kardiomiopatij in miokarditisov
  1999
 31. Rakovec Peter
  Zdravljenje motenj srčnega ritma
  1999
 32. Horvat Matija
  Zdravila pri srčnem infarktu (AMI)
  1999
 33. Žemva Aleš; Horvat Matija
  Zdravljenje angine pektoris
  1999
 34. Zega A; Obreza A; Urleb U
  Inhibitorji faktorja Xa
  [Factor Xa inhibitors]
  1999
 35. Kranjec Igor; Černe Andreja
  Vascular complications after percutaneous coronary interventions using abciximab (Reopro TM): prospective evaluation with Doppler color flow imaging
  2000
 36. Salobir-Pajnič Barbara
  Zalpeti med zdravljenjem venske trombembolije pri bolnikih z rakom
  1999
 37. Kamenik Borut; Pehnec Zlatko; Sinkovič Andreja
  Sindrom vene cave superior; redek zaplet trajne endokardialne elektrostimulacije srca
  [Vena cava superior syndrome; a rare complication of permanent endocardial electrostimulation]
  1999
 38. Flis Vojko
  Krčne žile
  1999
 39. Krivec Bojan
  Tromboprofilaksa venske tromboze, pljučna embolija, embolični zapleti
  1999
 40. Šipek-Dolničar Alenka
  Klinična slika in patohistološke značilnosti zunajglomerulnih žilnih sprememb pri bolnikih s sistemskim lupusom eritematozusom in antikardiolipinskimi protitelesi
  1999
 41. Guyatt Gordon
  Petinsedemdesetletni moški s kongestivnim srčnim popuščanjem
  [A 75-year-old man with congestive heart failure]
  1999
 42. Grad Anton
  Preprečevanje možganske kapi
  [Stroke prevention]
  1999
 43. Meglič Bernard
  Sodobno antiagregacijsko in antikoagulantno zdravljenje možganske kapi
  [Contemporary antiaggregation and anticoagulation stroke therapy]
  1999
 44. Brinar Vesna
  Therapeutic strategy in the treatment and prevention of stroke
  [Strategija zdravljenja in preprečevanja možganske kapi]
  1999
 45. Hribar-Habinc Miša
  Zgodnja oskrba hude možganske poškodbe pri odraslih
  [Early management of severe cerebral trauma in adults]
  1999
 46. Pehnec Z
  Pljučna embolija: diagnostični in terapevtski izziv
  [Pulmonary embolism: a diagnostic and therapeutic challenge]
  1993
 47. Ansell Jack E
  Strukturirano učenje in samonadzorni programi za bolnike, ki prejemajo antikoagulacijsko zaščito: ameriški komentar
  [Empowering patients to monitor and manage oral anticoagulation therapy]
  1999
 48. Sawicki Peter T
  Strukturirano učenje in samonadzorni programi za bolnike, ki prejemajo antikoagulacijsko zaščito: naključnostna nadzorovana študija
  [A structured teaching and self-management program for patients receiving oral anticoagulation]
  1999
 49. Peternel Polona
  Antikoagulacijsko zdravljenje
  1999
 50. Urlep-Šalinović Vera
  Vodenje oralne antikoagolacijske terapije
  [A guide to oral anticoagulant therapy]
  1999
 51. Kanič Vojko
  Antitrombotsko zdravljenje pri atrijski fibrilaciji
  [Antithrombotic treatment of atrial fibrillation]
  1999
 52. Kozak Matija; Milošević Zoran; Salapura Vladimir
  Filtri v veni kavi
  [Vena cava filters]
  1999
 53. Vodopivec-Jamšek Vlasta
  Predpisovanje zdravil v sekundarni preventivi po akutnem srčnem infarktu
  1998
 54. Kopčavar-Guček N
  Litotripsija pri bolniku s trombolično terapijo
  1998
 55. Vene-Klun N
  Preprečevanje trombemboličnih zapletov pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo in undulacijo
  1998
 56. Salobir-Pajnič B
  Krvavitev med antikoagulacijskim zdravljenjem. Kaj jo napoveduje in kako ukrepamo?
  1998
 57. Mavri A
  Kirurški posegi pri bolniku z antikoagulacijskim zdravljenjem
  1998
 58. Peternel P
  Kdo naj predpisuje antikoagulacijsko zdravljenje?
  1998
 59. Vene-Klun N
  Antitrombocitno in antikoagulacijsko zdravljenje v sekundarni preventivi pri srčnem infarktu
  1998
 60. Mrevlje Franc; Možina Hugon; Kocijančič Andreja
  Zbornik predavanj in povzetkov posterjev 40. Tavčarjevi dnevi; 1998 nov 6-7; Portorož
  1998
 61. Vodopivec-Jamšek Vlasta
  Zdravnik družinske oz. splošne medicine in vodenje antiagregacijskega ter antikoagulacijskega zdravljenja
  [Family doctor i. e. general practitioner and management of antiplatelet and oral anticoagulation treatment]
  1998
 62. Buturović-Ponikvar Jadranka
  Process for anticoagulation during extracorporeal blood circulation sequentially using citrate or nafamostat and heparin
  1998
 63. Šabovič Mišo; Vene-Klun Nina; Mavri Alenka; Kozak Matija; Stegnar Mojca; Videčnik Viktor; Salobir-Pajnič Barbara; Peternel Polona
  Navodilo za obravnavo bolnikov z vensko trombozo
  [Guidelines for management of venous thrombosis]
  1998
 64. Žižek Bogomir
  Endotelijska disfunkcija in ateroskleroza
  [Endothelium dysfunction and atherosclerosis]
  1998
 65. Šabović Mišo
  Zdravljenje kronične kritične ishemije z zdravili
  1997
 66. Koželj Mirta; Ramovš Andrej; Šinkovec Matjaž
  Spontaneous microbubbles in transit in the right cardiac chambers
  1996
 67. Cvelbar-Marinko Tanja; Goršič-Tomažič Karmen
  Pogostnost neodzivnosti na aktivirani protein C pri bolnikih z vensko trombozo
  [Incidence of activated protein C resistance among patients with deep vein thrombosis]
  1997
 68. Majerić-Kogler V
  Preoperative assessment and preparation for outpatient and hospital anaesthesia
  1997
 69. Verovnik Franc
  Ehografska evaluacija funkcije lijevog atrija poslije konverzije fibrilacije atrija
  1994
 70. Dobovišek Jurij; Turk Josip; Gabrijelčič Tone; Pirc Borut; Kosin Miro; Zupan Igor; Lajovic Jaro; Gužič Barbara
  Zdravljenje bolezni srca in ožilja: pregled zdravil
  1996
 71. Škrabl-Močnik Nanika; Glavnik-Dokler Albina; Krivec Bojan
  Vloga transezofagealne ultrazvočne preiskave pri zdravljenju atrijske fibrilacije
  [The role of transesophageal echocardiography in the management of atrial fibrillation]
  1997
 72. Peternel Polona
  Antikoagulacijsko in antiagregacijsko zdravljenje periferne žilne bolezni
  1997
 73. Zabavnik Z; Avsec-Letonja D; Urlep-Šalinovič V
  Regionalna anestezija pri bolnikih s peroralno trombembolično zaščito
  1993
 74. Sakić K
  Efficacy safety of thromboprophylaxis in total hip and knee replacement
  1993
 75. Buturovič-Ponikvar J
  Biocompatibility: clotting in dialysis circuit
  1992
 76. Šabovič M
  Vloga rekombinantnih zdravil v zdravljenju kardiovaskularnih bolezni
  [The role of recombinant drugs in the treatment of cardiovascular diseases]
  1996
 77. Buturović-Ponikvar J
  Antikoagulantna sredstva pri ekstrakorporealni cirkulaciji
  1989
 78. Povše M
  Dejavniki tveganja za možgansko kap in učinkovitost antitrombotične terapije pri atrijski fibrilaciji: slovenski komentar
  1995
 79. Aragon-Ortiz F; Gubenšek F
  A thrombin-like enzyme from bushmaster (Lachesis muta stenophyrs) venom
  1993
 80. Stecher A
  Zdravila za preprečevanje in zdravljenje tromboz pri kirurškem bolniku
  1995
 81. Poredoš P
  Antikoagulacijsko zdravljenje
  1994
 82. Talić B; Buturović J; Vučović D
  Hirurški zahvati kod bolesnika na dijalizi
  [Surgical procedures in patients on hemodialysis]
  1986
 83. Kremžar B
  Patofiziologija in zdravljenje motenj strjevanja krvi
  1994
 84. Čerček B
  Routine management of acute myocardial infarction - current state of knowledge
  1994
 85. Sinkovič Andreja
  Stranski učinki zdravljenja z antiagregacijskimi, antikoagulantnimi in fibrinolitičnimi sredstvi
  [Side effects of treatment with antiaggregation, anticoagulant and fibrinolytic substances]
  1994
 86. Peternel P
  Antikoagulacijsko zdravljenje
  1993
 87. Peternel P; Kozak M
  Zdravljenje venskih trombembolizmov
  1993
 88. Buturović-Ponikvar J
  Vpliv različnih dejavnikov na aktivacijo hemostaznega sistema med hemodializo
  1993
 89. Stegnar M; Salobir-Pajnič B; Božič B; Rozman B
  Relationship between lupus anticoagulants and antiphospholipid antibodies detected by enzyme-linked immunosorbent assay
  1992
 90. Peternel P; Kozak M
  Zdravljenje venskih trombembolizmov
  1992
 91. Duraković Z
  Antikoagulansi
  1991
 92. Šturm D
  Promjene hemostaze u toku zračenja bolesnica s rakom dojke tretiranih kumarinskim preparatom
  1992
 93. Zupančić-Šalek S
  Antikoagulansi i fibrinolitici
  1991
 94. Keber I
  Sekundarna preventiva po miokardnem infarktu
  1991
 95. Turk J; Kenda M; Antolič G
  Sekundarna medikamentozna preventiva po prebolelem miokardnem infarktu
  [Drug prophylaxis after myocardial infarction]
  1990
 96. Žemva A
  Histološke spremembe v aortokoronarnih premostitvah
  [Histological changes in aortocoronary bypass]
  1988
 97. Stegnar Mojca; Peternel Polona
  Varnejši nadzor oralne antikoagulacijske tromboprofilakse s standardiziranim protrombinskim časom
  [Safer oral anticoagulant control with standardized prothrombin time]
  1987
 98. Miklavčič L
  Venska tromboza
  [Venous thrombosis]
  1987
 99. Šalinović-Urlep V; Jelatancev B; Senčar M; Držečnik-Požar L; Nikolić T
  Preprečevanje trombembolij pri rizičnih skupinah
  [Prevention of thromboembolias in risky patients]
  1986
 100. Keber D
  Preprečevanje globoke venske tromboze pri poškodovancih
  1986

   1 91 191 291  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics