biomedicina slovenica


"Diseases" : 12.861-12.960

 1. Petelin M
  Hormoni in duševnost
  1987
 2. Kocijančič A
  Dojke
  1987
 3. Meden-Vrtovec H
  Ovarij
  1987
 4. Kocijančič A; Reš P
  Testis
  1987
 5. Preželj J
  Bolezni nadledvične žleze
  1987
 6. Gantar-Rott U
  Bolezni obščitnic
  1987
 7. Porenta M; Kamarić L
  Ščitnica
  1987
 8. Pfeifer M
  Bolezni hipotalamo-hipofiznega področja
  1987
 9. Kocijančič A
  Endokrinologija. Uvod
  1987
 10. Guna V
  Vegetativni sindrom u respiratorno ugroženih bolesnika sa Guillain-Barre-ovim sindromom
  1986
 11. Skalerič U; Cevc P; Ravnik Č; Schara M
  Transport and binding of spin probes in human tooth cementum
  1986
 12. Kambič V; Fischinger J; Gale N; Šmid L; Vovk M; Žargi M; Župevc A
  Otekline na vratu
  1987
 13. Kržič M
  Sladkorna bolezen in zobje
  1987
 14. Koselj M
  Sladkorna bolezen - motnja presnove
  1987
 15. Likar M
  Neklasifikovani virusi
  1987
 16. Banič S
  Specifična otpornost i druge imunološke reakcije
  1987
 17. Vomer I; Pogačnik M
  Odgovornost in jamstvo pri razmnoževanju domačih živali
  1986
 18. Barovič J
  Indikacije in kontraindikacije za balneoterapijo
  1986
 19. Kač-Vičar M; Zupančič Ž; Kornhauser P; Strlič M; Vidmar I
  Invaginacija pri otroku - izziv diagnostiki in terapiji. (Intussusception in child - challenge for diagnostics and therapy)
  1987
 20. Lusič M
  Vpliv življenskega okolja na pojavljanje bolezni dihal pri otrocih v Zasavju. (Effects of environment on appearance of respiratory diseases in children in Zasavje)
  1987
 21. Rejc-Novak M; Šalehar M; Sušec-Michieli M; Šalehar D
  Motene funkcije orofacialnega sistema, disgnatije in bolezni dihal
  [Disturbed orofacial functions, malloclusions and the respiratory tract diseases]
  1987
 22. Mramor M; Igerc M; Grum D
  Izsledki spremljanja bolezni dihal v pulmološki ambulanti otroškega dispanzerja. (Pulmonary diseases in childhood in out-patients' clinic for children)
  1987
 23. Križnar Š
  Vzroki pojavljanja obstruktivnih obolenj dihal pri predšolskih in šolskih otrocih v Škofji Loki. (Causes of appearance of obstructive respiratory diseases in pre-school and school children in Škofja Loka)
  1987
 24. Šalehar M; Rejc-Novak M; Sušec-Michieli M; Šalehar D
  Analiza otrok s pogostim obolenjem dihal
  [Analysis of children with frequent respiratory illness]
  1987
 25. Bregar-Fuss Nevenka
  Morbiditeta predšolskih otrok v SR Sloveniji
  [Morbidity of pre-school children in SR Slovenia]
  1987
 26. Miksić K; Novak B
  Profunda femoris revascularization in limb salvage
  1986
 27. Klinkon-Ogrinec M
  Hematološki in biokemijski profil pri živalih, pozitivnih in negativnih glede na enzootsko govejo levkozo. (Haematological and biochemical prophyle in animals positive and negative regarding enzootic bovine leucosis)
  1986
 28. Klemenc N; Gregorović V; Vomer I
  Preventivna veterinarska medicina v sodobni govedorejski proizvodnji. (Preventive veterinary medicine in contemporary cattle production)
  1986
 29. Jazbec I; Klinkon M; Gregorović V
  Uporabnost imunodifuzijskega testa za diagnostiko enzootske goveje levkoze iz tkivnih sokov. (The applicability of immunodiffusion test in tissue juices of different organs at the diagnostics of enzootic bovine leucosis)
  1986
 30. Brglez J
  Pregled antihelmintične aktivnosti clevamisola. (The review of anthelmintic activity of clevamisole)
  1986
 31. Brglez J; Vidrih T; Drašler J
  Preveniranje želodčno-črevesnih invazij pašnih govedi na pašniku Pokojišče. (Control of the gastro-intestinal infections of the grazing cattle on the pasture Pokojišče)
  1986
 32. Novak B; Miksić K; Koželj M; Flis V; Nikolić T
  Takojšnja namestitev mavčnega stroka in zgodnja rehabilitacija po kolenski amputaciji
  [Immediate rigid dressing and early rehabilitation after below knee amputation]
  1986
 33. Štangl B
  Suvremeni pogledi na fiziologiju i patofiziologiju disanja
  1987
 34. Eržen N; Ravnikar B; Kovač H
  Epidemiološka situacija kardiovaskualrnih bolezni v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985
  1986
 35. Kocijančič M; Pogačnik I
  Analiza poškodb pri delu poklicnih gasilcev. (Analysis of injuries at work of professional firemen)
  1987
 36. Oblak-Lukač A
  Novosti s področja karcinogenih in teratogenih snovi. (Novelties on the field of carcinogenic and teratogenic substances)
  1987
 37. Weilguny-Jereb Z
  Možnost okužb novorojenca s kozmetičnimi sredstvi
  1987
 38. Drinovec B
  Nove virusne okužbe
  1987
 39. Piršič Branka
  Kronični bronhitis in bronhialna astma v lakirnicah pohištvene industrije
  [Chronic bronchitis and bronchial asthma in workers employed in lacquerings of furniture industry]
  1987
 40. Snoj N; Jenčič V; Brglez J; Vidmar M
  Cystidiculosis of two-year-old brown trout in nursery streams
  1986
 41. Jurkovič J
  O začetkih načrtnega zdravstvenega varstva plemenskih žrebcev v Sloveniji. (About the beginings of systematic medical protection of breeding stallions in Slovenia)
  1986
 42. Gregorović V; Jazbec I; Skušek F
  Subklinične presnovne motnje v čredah molznic. 11. Hematološki in biokemijski profil pri kravah v SR Sloveniji. (Subclinical metabolic disorders in the herds of dairy cows. 11. Hematological and biochemical profile in dairy cattle in the SR Slovenia)
  1986
 43. Remškar Zlata; Štangl Branko
  Analiza pljučne in plevralne azbestoze pri bolnikih - delavcih tovarne "Salonit" Anhovo
  [Analysis of pulmonary and pleural asbestosis in patient - workers from the factory "Salonit" Anhovo]
  1987
 44. Ravnikar B; Eržen N; Pevc J; Lovše B
  Opravljeno delo pri pripravi za izvajanje prevencije in kontrole kardiovaskularnih bolezni v SR Sloveniji
  1986
 45. Debeljak A; Mušič E; Mermolja M
  Bronhoalveolno ispiranje (BAL) kod sarkoidoze i hipersenzitivnog pneumonitisa
  [Bronchoalveolar lavage in sarcoidosis and hypersenistivity pneumonitis]
  1986
 46. Štangl B; Bizjak M; Drinovec I; Dernič I; Stravnik B
  Ocena pulsnog oksimetra BIOX 3700 Ohmeda
  [Assessment of pulse Oximeter BIOX 3700 Ohmeda]
  1986
 47. Štangl B; Bizjak M; Drinovec I; Trinkaus D; Podbregar M; Srečnik M
  Koncentratori ili ekstraktori kiseonika
  [Concentrators or extractors of oxygen]
  1986
 48. Dobrić I; Kansky A; Škrinjar Lj; Pavičić Ž; Pipan N
  Epidermolysis bullosa hereditaria dystrophica Hallopeau-Siemens (EBHD H-S); "Anchoring fibrils" u klinički nepromijenjenoj koži
  1986
 49. Ferluga D; Hvala A; Vizjak A
  Elektronska mikroskopija u istraživanju imunih kompleksa u bubregu
  1986
 50. Padovan I; Kambič V
  Kirurgija larinksa. (Surgery of the larynx)
  1987
 51. Poredoš P
  Konservativno zdravljenje kroničnih motenj arterijske prekrvitve v spodnji udih
  1986
 52. Jezernik-Leskovšek J
  Operativno zdravljenje motenj prekrvitve v spodnjih udih
  1986
 53. Videčnik V
  Zdravljenje akutne tromboze ven in arterij spodnjih udov
  1986
 54. Poredoš P; Keber D
  Zapora arterij kot vzrok za bolečino v nogah
  1986
 55. Hrastnik F
  Nevrološke bolezni kot vzrok za boleče noge
  1986
 56. Viher S; Arčon J
  Vključevanje fizioterapevtov Zdravstvenega doma Nova Gorica v popolno zdravstveno varstvo prebivalstva
  1987
 57. Marinič T
  Bolečina v križu - ambulantno-fizioterapevtska obravnava
  1987
 58. Bohinc P; Budihna M; Godeša A; Kocjan R; Krašovec F; Porenta M; Soban D; Sušnik F
  Pegasti bodelj. Silybum marianum (L.) Gaertn.
  1986
 59. Bregant L
  Psihogeni dejavniki kardiovaskularnih disfunkcij
  1986
 60. Aćimović-Janežič R; Matoic B; Marn-Vukadinović D; Cerar M
  Rehabilitacijski (ortopedski) pripomočki in nomenklatura
  1986
 61. Bandelj D
  Rehabilitacijska nega težje telesno poškodovanih starejših občanov
  1986
 62. Pretnar-Darovec Alenka
  Kontracepcija pri srčnih bolnicah
  [Contraception in patients with heart disease]
  1987
 63. Velikonja T
  Kaj lahko pričakujemo od anorektalnega pregleda? (What could we expect from anorectal digital examination?)
  1986
 64. Krajnc I
  Nekatere klinične in imunološke značilnosti sistemskih bolezni vezivnega tkiva
  [Some clinical and immunological characteristics of connective tissue diseases]
  1986
 65. Blinc Aleš
  Tomografija in spektroskopija z jedrsko magnetno resonanco v medicini
  [Tomography and spectroscopy by magnetic resonance in medicine]
  1986
 66. Baričevič J
  Bolesti kože uzrokovane poremećajem venske i arterijske cirkulacije
  1986
 67. Betetto M
  Rehabilitacija u dermatologiji
  1986
 68. Planinšič I
  Osnove fizikalnog liječenja u dermatologiji
  1986
 69. Lunder Majda
  Principi lokalnog liječenja i oblici lijekova
  1986
 70. Lunder Majda
  Funkcionalna i laboratorijska dijagnostika u dermatologiji
  1986
 71. Lunder Marko
  Anamneza i dermatološki status
  1986
 72. Fettich J
  Lokalizacija i raspored patoloških promjena na koži i sluznicama
  1986
 73. Fettich J
  Dermatološka semiotika
  1986
 74. Hrašovec B
  Preventiva in profilaksa poklicnih bolezni. (Prevenetive and prophylaxis of occupational skin diseases)
  1986
 75. Čadež E
  Bolezni, ki jih povzroča azbest. (Diseases which are caused by asbestos)
  1986
 76. Mueller J
  Eksperimentalna i klinička dostignuća parodontologije u SR Sloveniji
  [Experimental and clinical achievements of periodontology in the republic of Slovenia]
  1986
 77. Babič M; Sekavčnik T; Sicherl D
  Priprava na uvajanje procesa zdravstvene nege na bolnišničnem področju. (Introduction the process of nursing in the hospital)
  1986
 78. Mis D
  Nekateri vidiki zdravstvenih posledic zaradi škodljivih zdravstveno ekoloških vplivov iz okolja
  1986
 79. Macura S
  Splenektomija. (Splenectomy)
  1986
 80. Repše S
  Rektalni pregled. (Rectal examination)
  1986
 81. Meden-Vrtovec H; Hren-Vencelj H; Tomaževič T; Ribič-Pucelj M; Pompe-Tanšek M; Žemva Ž
  Ovarian reactiveness of patients in in-vitro fertilization programme
  1986
 82. Janežič Aleksander; Antolič Gorazd; Šinkovec Matjaž
  Večurna ambulatna elektrokardiografija
  [Continuous ambulatory electrocardiography]
  1986
 83. Presetnik Marija; Dereani Carmen; Pikelj Franjo
  Prizadetost oči pri dermatomiozitisu: (prikaz primera)
  [The ocular manifestations of dermatomyositis: (case report)]
  1986
 84. Manohin Aleksander
  Razpoznava in razvrstitev zožitev grla in sapnika s pljučnimi funkcijskimi preiskavami
  [Possibilities of diagnosing obstructions of the throat and trachea with functional investigations of the lungs]
  1986
 85. Denišlič M
  Diferencialna diagnoza Parkinsonove bolezni
  1986
 86. Grošelj P
  Bolnik z ekstrapiramidno boleznijo v splošni ambulanti
  1986
 87. Lavrič A
  Ekstrapiramidne motnje gibanja. (Funkcijska zgradba in delovanje bazalnih ganglijev, pomen motenj njihovega delovanja za nastanek ekstrapiramidnih bolezni in klasifikacija ekstrapiramidnih motenj gibanja)
  1986
 88. Povše M
  Obravnava bolnikov s tranzitornimi ishemičnimi atakami
  1986
 89. Furlan J
  Živeti z astmo. Kako jo obvladamo sami, kdaj se zatečemo k zdravniku?
  1986
 90. Borčić S
  Mesto i značaj kalciumovih antagonista u lečenju kardiovaskularnih bolesti
  1986
 91. Milčinski L
  Psihosomatska obolenja
  1986
 92. Vitorović M
  Psihične motnje v zvezi z endokrinimi boleznimi
  1986
 93. Vitorović M
  Psihične motnje pri nekaterih drugih telesnih boleznih in patoloških stanjih
  1986
 94. Kobal M
  Akutne in kronične organsko cerebralne psihične motnje zaradi infekcije
  1986
 95. Japelj I; Saks A; Dukić V; Veingerl T
  Ultrasound in pathologic pregnancy
  1986
 96. Saks A
  Ultrasonic diagnostics in gynecology
  1986
 97. Vlaisavljević V
  Ultrasonic examination of the breast
  1986
 98. Gregorič A; Japelj I; Mičetić-Turk D
  Ultrasonic diagnostics in pediatric nephrology
  1986
 99. Rode M
  Lichen planus mucosae oris. (Lichen planus mucosae oris)
  1986
 100. Rainer S
  Klinični ginekološki pregled. (Clinical gynaecological examination)
  1986

   11.961 12.061 12.161 12.261 12.361 12.461 12.561 12.661 12.761 12.861 New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics