biomedicina slovenica


"Diseases" : 601-700

 1. Rozman Damjana; Ačimovič Jure; Schmeck Bernd
  Training in systems approaches for the next generation of life scientists and medical doctors
  2016
 2. Milisav Irina; Šuput Dušan; Ribarič Samo
  Unfolded protein response and macroautophagy in Alzheimer's, Parkinson's and prion diseases
  2015
 3. Svetina Saša; Žekš Boštjan
  The role of membrane elastic properties and cell volume regulation in the formation of red blood cell shapes
  1986
 4. FEBS advanced course Biomembranes and diseases, June 16-28, 1986, Cluj - Napoca
  1986
 5. Gurianova Veronika; Stroy Dmytro; Ciccocioppo Rachele; Gasparova Iveta; Petrovič Danijel; Soucek Miroslav; Dosenko Victor; Kruzliak Peter
  Stress response factors as hub-regulators of microRNA biogenesis
  2015
 6. Kopčavar Guček Nena
  Barriers to diagnosing and management of COPD in GP/FM
  2015
 7. Meznarič Marija; Kralj Eduard; Angelini Corrado; Fanin Marina
  Histopathology of cardiomyopathy in a patient with [alpha]-sarcoglycanopathy
  2014
 8. Meznarič Marija
  Muscle biopsy in diagnostics of NMD diseases
  2015
 9. Fležar Matjaž
  Sleep obstructive apnea and COPD
  2015
 10. COPD and cardiovascular disease - two manifestations of the same disease? 12. 09. 2015. Belgrade
  2015
 11. Vardjan Nina; Stenovec Matjaž; Jorgačevski Jernej; Potokar Maja; Trkov Saša; Horvat Anemari; Lasič Eva; Kreft Marko; Zorec Robert
  Astrocytes
  2015
 12. Vardjan Nina; Stenovec Matjaž; Jorgačevski Jernej; Potokar Maja; Trkov Saša; Horvat Anemari; Lasič Eva; Jeras Matjaž; Kreft Marko; Zorec Robert
  Astrocytes from the other brain
  2015
 13. Grebenc Stanka; Henigman Urška; Kirbiš Andrej; Biasizzo Majda
  Okolje in hrana kot vir okužbe
  [Environment and food as a source of infection]
  2015
 14. Grilc Eva; Sočan Maja
  Spremljanje nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s hrano in vodo
  [Surveillance of Foodborne and Waterborne Diseases]
  2015
 15. Reberšek Gorišek Jelka; Lorenci Glorija
  Virusi, ki nam grenijo zimske mesece
  2008
 16. Kanič Zlatka
  Varijacije normalnog srčanog ritma u djece
  2007
 17. Book of abstracts with final program
  2015
 18. Anić Branimir
  Final programme and abstract book
  2006
 19. Tornero Eduard; Senneville Eric; Euba Gorane; Petersdorf Sabine; Lakatos Botond; Pilares Martín; Ferrari Mateo Carlo; Bahamonde Alberto; Trebše Rihard; Benito Natividad
  Characteristics of prosthetic joint infections due to Enterococcus sp. and predictors of failure
  2014
 20. Ippolito Giuseppe; Lanini Simone; Brouqui Philippe; Di Caro Antonino; Vairo Francesco; Abdulla Salim; Fusco Francesco Maria; Krishna Sanjeev; Capobianchi Maria Rosaria; Avšič-Županc Tatjana
  Ebola
  2015
 21. Ješe Rok; Tomšič Matija
  Psoriatični artritis - kaj naj pomislimo in koga zdravilo?
  2015
 22. Agmon-Levin Nancy; Rozman Blaž
  Prevalence of hepatitis C serum antibody in autoimmune diseases
  2009
 23. Irman Špela; Škarabot Miha; Muševič Igor; Rozman Blaž; Božič Borut
  The use of atomic force microscopy to study the pathologic effects of anti-annexin autoantibodies
  2011
 24. Urlep Žužej Darja; Dolinšek Jernej; Tapajner Alojz; Mičetić-Turk Dušanka
  Incidence of paediatric inflammatory bowel disease in Northeastern Slovenia, 2000-2008
  2010
 25. Abstracts from Third international congress on neuropathic pain
  2010
 26. The kidney and the vascular system: emerging culprits in pathogenesis and advances in therapy
  2010
 27. Čokolič Miro
  Srce in sladkorna bolezen
  2010
 28. Voršič Matjaž
  Minimal[l]y invasive nonfusion dynamic fixation of the degenerated lumbar spine with the Cosmic-MIA system
  2010
 29. Čokolič Miro; Krajnc Mitja
  The prevention of bone mineral density loss in glucocorticoid-treated inflammatory bowel disease patients
  2010
 30. ISET 2010
  2010
 31. Flis Vojko
  Is surgery still indicated for aorto-iliac disease?
  2009
 32. Čokolič Miro; Pečovnik-Balon Breda; Komadina Radko
  Novosti s področja osteologije
  2009
 33. Hajdinjak Tine
  Ledvična kolika
  2009
 34. Skok Pavel
  Najpogostejši simptomi bolezni prebavil
  2009
 35. Herlič Majda
  Hrana - tokrat kašasta in sesekljana - za bolnike s srčno-žilnimi boleznimi
  2009
 36. Bombek Mirko
  Alkohol - koristen ali škodljiv, nedolžen ali kriv?
  2009
 37. Reberšek Gorišek Jelka; Pokorn Marko
  Bitka z mikrobi
  2009
 38. Tetičkovič Erih
  Tridimenzionalna ultrasonografija u kliničkoj neurologiji
  2008
 39. Strle Franc
  Pregled nekaterih najpomembnejših raziskovalnih dosežkov na področju infektologije v Sloveniji v letu 2014
  [An appraisal of some the most important research achievements in the category of infectious diseases in Slovenia in 2014]
  2015
 40. Stupica Daša
  Infekcijske bolezni v letu 2015
  [Infectious diseases in the year 2015]
  2015
 41. Bassetti Claudio; Dolenc-Grošelj Leja
  Neurology and psychiatry
  2015
 42. Babette L. R. Reijs; Rot Uroš
  The central biobank and virtual biobank of BIOMARKAPD
  2015
 43. Kneževič Ivan
  Aortic valve repair-current status
  2009
 44. ESTRO Teaching Course on 2D/3D image-based brachytherapy in gynaecological malignancies
  2009
 45. Digestive diseases and sciences
  2002
 46. Repnik Katja; Gorenjak Mario; Potočnik Uroš
  Association of 10 p locus with Slovenian inflammatory bowel disease patients
  2015
 47. Klemenak Martina; Dolinšek Jernej; Langerholc Tomaž; Di Gioia Diana; Mičetić-Turk Dušanka
  Administration of Bifidobacterium breve decreases the production of TNF-[alfa] in children with celiac disease
  2015
 48. Repnik Katja; Koder Silvo; Potočnik Uroš
  Anti-TNF treatment response in Crohn's disease patients is associated with genetic polymorphisms and gene expression
  2015
 49. Potočnik Uroš; Mitrovič Mitja; Repnik Katja; Štiglic Gregor; Weersma Rinse K.
  Machine learning algorithms based on genotype data predict subgroup of refractory Crohn's disease patients requiring biological therapy
  2015
 50. Tušek-Bunc Ksenija; Petek Davorina; Petek Šter Marija; Kersnik Janko
  Bolnikova ocena oskrbe kronične bolezni kot nova dimenzija ocenjevanja kakovosti
  [Patient assessment of chronic illness care - a new dimension of quality assessment]
  2015
 51. Zelko Erika
  Zdravljenje kroničnih bolezni s fiksnimi kombinacijami učinkovin. Kje največ pridobita bolnik in zdravnik družinske medicine?
  [Treatment of chronic diseases with fixed combinations of medicines. How patients and family physicians get the most?]
  2014
 52. Brovet-Zupančič Irena-Hedvika
  Vid in očesne bolezni pri starejših
  2013
 53. Bousquet Jean; Schünemann H. J.; Fonseca J.; Samolinski B.; Bachert C.; Canonica G. W.; Casale T.; Cruz A. A.; Demoly P.; Zidarn Mihaela
  MACVIA-ARIA Sentinel NetworK for allergic rhinitis (MASK-rhinitis)
  2015
 54. Hoffmann H.-J.; Santos A. F.; Mayorga C.; Nopp A.; Eberlein B.; Ferrer M.; Rouzaire P.; Ebo D.; Sabato V.; Korošec Peter
  The clinical utility of basophil activation testing in diagnosis and monitoring of allergic disease
  2015
 55. Korošec Peter; Žiberna Klemen; Šilar Mira; Dežman Manca; Čelesnik Smodiš Nina; Rijavec Matija; Kopač Peter; Eržen Renato; Lalek Nika; Bajrović Nisera; Košnik Mitja; Zidarn Mihaela
  Immunological and clinical factors associated with adverse systemic reactions during the build-up phase of honeybee venom immunotherapy
  2015
 56. Lipar Tina
  Shizofrenija VII: sodelovanje pri zdravljenju, Ljubljana, 14. in 15. oktober 2011
  2011
 57. Pihlar Tanja
  Zasvojenosti v starosti
  2011
 58. Štupnik Tomaž; Pohar Perme Maja
  Analyzing disease recurrence with missing at risk information
  2015
 59. Rozman Damjana
  Systems medicine of multifactorial disorders
  2015
 60. Stenovec Matjaž; Trkov Saša; Lasič Eva; Terzieva Slavica; Kreft Marko; Rodríguez Arellano José Julio; Parpura Vladimir; Verkhratsky Alexei; Zorec Robert
  Expression of familial Alzheimer disease presenilin 1 gene attenuates vesicle traffic and reduces peptide secretion in cultured astrocytes devoid of pathologic tissue environment
  2015
 61. Galičič An; Kranjec Natalija; Kukec Andreja; Eržen Ivan
  Vpliv ultrafinih delcev v ozračju na bolezni dihal pri prebivalcih Mestne občine Ljubljana
  [Effects of ultrafine particles in oudoor air pollution on respiratory diseases in Municipality of Ljubljana residents]
  2015
 62. Vrabec Katarina; Ravnik-Glavač Metka
  Genetski dejavniki v povezavi z amiotrofično lateralno sklerozo
  [Genetic factors associated with amyotrophic lateral sclerosis]
  2015
 63. Pajares Marta; Jiménez-Moreno Natalia; Dias Irundika H. K.; Debelec Bilge; Vucetic Milica; Fladmark Kari E.; Basaga Huveyda; Ribarič Samo; Milisav Irina; Cuadrado Antonio
  Redox control of protein degradation
  2015
 64. Dolenc Primož
  Arterijska hipertenzija - tihi ubijalec
  2008
 65. Voljč Božidar
  Kaj so kronične nenalezljive bolezni in kaj lahko storimo za njihovo preprečevanje, nadziranje in zdravljenje?
  2008
 66. Razboršek Vincenc
  Starejši ljudje in nevarnosti pri kajenju tobaka
  2002
 67. Klemenc-Ketiš Zalika; Terbovc Alenka; Gomišček Boštjan; Kersnik Janko
  Role of nurse practitioners in reducing cardiovascular risk factors
  2015
 68. Kovačič Grobelšek Vesna; Holc Iztok; Pahor Artur
  Revmatske bolezni v starosti in njihovo zdravljenje
  [Rheumatic diseases and pharmacotherapy in elderly]
  2015
 69. Unuk Sibila
  Nalezljive bolezni z izpuščajem pri otrocih
  [Infectious diseases with rash in children]
  2015
 70. Zorman-Rojs Olga; Dovč Alenka; Slavec Brigita; Zadravec Marko; Juršič Cizerl Rahela; Štalcer Liljana; Poje Janez; Nemec Marija; Nemec Svete Alenka; Račnik Joško
  Usefulness of clinical blood analyses in diagnostics of some poultry diseases
  2015
 71. Turk Zmago; Palfy Miroslav; Sužnik Zvezdana; Jesenšek Papež Breda
  Pomen diferencialne diagnoze revmatičnih sprememb na rokah
  2010
 72. Kobal Petrišič Mojca
  Revmatične in degenerativne spremembe na roki
  2010
 73. Turk Zmago
  Starost in gibala
  2010
 74. Pahor Dušica
  Ocular findings in hemodialysis patients
  2010
 75. Flis Vojko; Mrđja Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Kobilica Nina; Bergauer Andrej
  Invazivno zdravljenje arterijskih sprememb pri bolniku s sladkorno boleznijo
  2010
 76. Breznik Silva; Slanič Aleš; Matela Jože
  Mesto radiologa pri periferni arterijski bolezni in diabetičnem stopalu
  2010
 77. Tetičkovič Erih
  Ultrasonografska diagnostika karotidne bolezni
  [Ultrasonographic diagnostic of carotid disease]
  2010
 78. Ekart Robert; Hojs Radovan; Bernhardt Matej; Bevc Sebastjan
  Carotid - femoral pulse wave velocity (PWV) and 48-hour ambulatory blood pressure in hemodialysis patients
  2010
 79. Morton Nicholas M.; Horvat Simon
  Tst gene
  2015
 80. Špička Nenad; Hudovernik Mojca; Naji Mateja; Gračner Tomaž; Pahor Dušica
  Orbital haematoma after uncomplicated delivery
  2009
 81. Hudovernik Mojca; Naji Mateja; Špička Nenad; Pahor Dušica
  Exudative retinal detachment in malignant hypertension - case report
  2009
 82. Uršič Jože; Pahor Dušica; Gračner Tomaž
  A case of central serous chorioretinopathy after respiratory infection treated with laser photocoagulation
  2009
 83. Lejko-Zupanc Tatjana; Marolt-Gomišček Marica
  Zgodnja in pozna prognoza infekcijskega endokarditisa
  1999
 84. Bone marrow symposium and lymphoma symposium
  2010
 85. Gajšek Nina; Pritržnik Katarina
  Laboratorijska diagnostika bolezni trebušne slinavke
  2015
 86. The American journal of dermatopathology
  1979
 87. Liu Jimmy Z; Mitrovič Mitja; Potočnik Uroš
  Dense genotyping of immune-related disease regions identifies nine new risk loci for primary sclerosing cholangitis
  2013
 88. Tepeš Bojan
  Long-term acid inhibition: benefits and harms
  2011
 89. Kastelic Andrej; Šegrec Nuša
  Drug dependence treatment services in prisons settings
  2015
 90. Šegrec Nuša
  Substance use and mental comorbides in prisons
  2015
 91. Ademosun Ayokunle O.; Oboh Ganiyu; Passamonti Sabina; Tramer Federica; Žiberna Lovro; Boligon Aline Augusti; Athayde Margareth Linde
  Phenolics from grapefruit peels inhibit HMG-CoA reductase and angiotensin-I converting enzyme and show antioxidative properties in endothelial EA.Hy 926 cells
  2015
 92. Sočan Maja
  Outbreak investigation
  2013
 93. Šarabon Nejc; Rošker Jernej
  Effects of fourteen-day bed rest on trunk stabilizing functions in aging adults
  2015
 94. Čajka Ana; Homan Matjaž
  Avtoimunske bolezni jeter
  [Autoimune liver diseases]
  2014
 95. Novšak Irena
  Celostna obravnava otroka in mladostnika z motnjami hranjenja na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike, Univerzitetni klinični center Ljubljana
  [The comprehensive management of children and adolescents with eating disorders in the clinical Department of endocrinology, diabetes and metabolic diseases at the University children's hospital Ljubljana]
  2014
 96. Roljić Slavica
  Stališča zaposlenih o delu s starostniki - pomisleki in dileme
  [The opinion of the employees about working with older people - concerns and dilemmas]
  2015
 97. Corazza L.; Ramos-Casals Manuel; Retamozo Soledad; Ragab Gaafar Mohamed; Ferraccioli G.; Gremese Elena; Tzioufas Athanasios G.; Voulgarelis M.; Vasilopoulos Demetres; Koutsianas C.; Scarpato S.; Tomšič Matija
  Cryoglobulinemic vasculitis and primary Sjögren's syndrome are independent risk factors for lymphoma in a large worldwide population of patients with positive serum cryoglobulins
  2015
 98. Jousse-Joulin Sandrine; Nowak Jeffrey E.; Theander Elke; Hočevar Alojzija
  Multireader reliability using US in salivary glands
  2015
 99. Brito Zeron P.; Kostov B. A.; Zeher M.; Theander Elke; Gottenberg J.-E.; Baldini C.; Quartuccio L.; Priori R.; Kvarnstrom M.; Kruize A.; Hernández Molina G.; Praprotnik Sonja
  Big data Sjogren project (EULAR-SS Task Force International Network)
  2015
 100. Dodič-Fikfak Metoda
  Delovno okolje in poklicne bolezni
  [Work environment and occpational diseases]
  2011

   101 201 301 401 501 601 701 801 901 1.001  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics