biomedicina slovenica


"Diseases" : 601-700

 1. Bassetti Claudio; Dolenc-Grošelj Leja
  Neurology and psychiatry
  2015
 2. Babette L. R. Reijs; Rot Uroš
  The central biobank and virtual biobank of BIOMARKAPD
  2015
 3. Kneževič Ivan
  Aortic valve repair-current status
  2009
 4. ESTRO Teaching Course on 2D/3D image-based brachytherapy in gynaecological malignancies
  2009
 5. Digestive diseases and sciences
  2002
 6. Repnik Katja; Gorenjak Mario; Potočnik Uroš
  Association of 10 p locus with Slovenian inflammatory bowel disease patients
  2015
 7. Klemenak Martina; Dolinšek Jernej; Langerholc Tomaž; Di Gioia Diana; Mičetić-Turk Dušanka
  Administration of Bifidobacterium breve decreases the production of TNF-[alfa] in children with celiac disease
  2015
 8. Repnik Katja; Koder Silvo; Potočnik Uroš
  Anti-TNF treatment response in Crohn's disease patients is associated with genetic polymorphisms and gene expression
  2015
 9. Potočnik Uroš; Mitrovič Mitja; Repnik Katja; Štiglic Gregor; Weersma Rinse K.
  Machine learning algorithms based on genotype data predict subgroup of refractory Crohn's disease patients requiring biological therapy
  2015
 10. Tušek-Bunc Ksenija; Petek Davorina; Petek Šter Marija; Kersnik Janko
  Bolnikova ocena oskrbe kronične bolezni kot nova dimenzija ocenjevanja kakovosti
  [Patient assessment of chronic illness care - a new dimension of quality assessment]
  2015
 11. Zelko Erika
  Zdravljenje kroničnih bolezni s fiksnimi kombinacijami učinkovin. Kje največ pridobita bolnik in zdravnik družinske medicine?
  [Treatment of chronic diseases with fixed combinations of medicines. How patients and family physicians get the most?]
  2014
 12. Brovet-Zupančič Irena-Hedvika
  Vid in očesne bolezni pri starejših
  2013
 13. Bousquet Jean; Schünemann H. J.; Fonseca J.; Samolinski B.; Bachert C.; Canonica G. W.; Casale T.; Cruz A. A.; Demoly P.; Zidarn Mihaela
  MACVIA-ARIA Sentinel NetworK for allergic rhinitis (MASK-rhinitis)
  2015
 14. Hoffmann H.-J.; Santos A. F.; Mayorga C.; Nopp A.; Eberlein B.; Ferrer M.; Rouzaire P.; Ebo D.; Sabato V.; Korošec Peter
  The clinical utility of basophil activation testing in diagnosis and monitoring of allergic disease
  2015
 15. Korošec Peter; Žiberna Klemen; Šilar Mira; Dežman Manca; Čelesnik Smodiš Nina; Rijavec Matija; Kopač Peter; Eržen Renato; Lalek Nika; Bajrović Nisera; Košnik Mitja; Zidarn Mihaela
  Immunological and clinical factors associated with adverse systemic reactions during the build-up phase of honeybee venom immunotherapy
  2015
 16. Lipar Tina
  Shizofrenija VII: sodelovanje pri zdravljenju, Ljubljana, 14. in 15. oktober 2011
  2011
 17. Pihlar Tanja
  Zasvojenosti v starosti
  2011
 18. Štupnik Tomaž; Pohar Perme Maja
  Analyzing disease recurrence with missing at risk information
  2015
 19. Rozman Damjana
  Systems medicine of multifactorial disorders
  2015
 20. Stenovec Matjaž; Trkov Saša; Lasič Eva; Terzieva Slavica; Kreft Marko; Rodríguez Arellano José Julio; Parpura Vladimir; Verkhratsky Alexei; Zorec Robert
  Expression of familial Alzheimer disease presenilin 1 gene attenuates vesicle traffic and reduces peptide secretion in cultured astrocytes devoid of pathologic tissue environment
  2015
 21. Galičič An; Kranjec Natalija; Kukec Andreja; Eržen Ivan
  Vpliv ultrafinih delcev v ozračju na bolezni dihal pri prebivalcih Mestne občine Ljubljana
  [Effects of ultrafine particles in oudoor air pollution on respiratory diseases in Municipality of Ljubljana residents]
  2015
 22. Vrabec Katarina; Ravnik-Glavač Metka
  Genetski dejavniki v povezavi z amiotrofično lateralno sklerozo
  [Genetic factors associated with amyotrophic lateral sclerosis]
  2015
 23. Pajares Marta; Jiménez-Moreno Natalia; Dias Irundika H. K.; Debelec Bilge; Vucetic Milica; Fladmark Kari E.; Basaga Huveyda; Ribarič Samo; Milisav Irina; Cuadrado Antonio
  Redox control of protein degradation
  2015
 24. Dolenc Primož
  Arterijska hipertenzija - tihi ubijalec
  2008
 25. Voljč Božidar
  Kaj so kronične nenalezljive bolezni in kaj lahko storimo za njihovo preprečevanje, nadziranje in zdravljenje?
  2008
 26. Razboršek Vincenc
  Starejši ljudje in nevarnosti pri kajenju tobaka
  2002
 27. Klemenc-Ketiš Zalika; Terbovc Alenka; Gomišček Boštjan; Kersnik Janko
  Role of nurse practitioners in reducing cardiovascular risk factors
  2015
 28. Kovačič Grobelšek Vesna; Holc Iztok; Pahor Artur
  Revmatske bolezni v starosti in njihovo zdravljenje
  [Rheumatic diseases and pharmacotherapy in elderly]
  2015
 29. Unuk Sibila
  Nalezljive bolezni z izpuščajem pri otrocih
  [Infectious diseases with rash in children]
  2015
 30. Zorman-Rojs Olga; Dovč Alenka; Slavec Brigita; Zadravec Marko; Juršič Cizerl Rahela; Štalcer Liljana; Poje Janez; Nemec Marija; Nemec Svete Alenka; Račnik Joško
  Usefulness of clinical blood analyses in diagnostics of some poultry diseases
  2015
 31. Turk Zmago; Palfy Miroslav; Sužnik Zvezdana; Jesenšek Papež Breda
  Pomen diferencialne diagnoze revmatičnih sprememb na rokah
  2010
 32. Kobal Petrišič Mojca
  Revmatične in degenerativne spremembe na roki
  2010
 33. Turk Zmago
  Starost in gibala
  2010
 34. Pahor Dušica
  Ocular findings in hemodialysis patients
  2010
 35. Flis Vojko; Mrđja Božidar; Štirn Barbara; Milotič Franko; Kobilica Nina; Bergauer Andrej
  Invazivno zdravljenje arterijskih sprememb pri bolniku s sladkorno boleznijo
  2010
 36. Breznik Silva; Slanič Aleš; Matela Jože
  Mesto radiologa pri periferni arterijski bolezni in diabetičnem stopalu
  2010
 37. Tetičkovič Erih
  Ultrasonografska diagnostika karotidne bolezni
  [Ultrasonographic diagnostic of carotid disease]
  2010
 38. Ekart Robert; Hojs Radovan; Bernhardt Matej; Bevc Sebastjan
  Carotid - femoral pulse wave velocity (PWV) and 48-hour ambulatory blood pressure in hemodialysis patients
  2010
 39. Morton Nicholas M.; Horvat Simon
  Tst gene
  2015
 40. Špička Nenad; Hudovernik Mojca; Naji Mateja; Gračner Tomaž; Pahor Dušica
  Orbital haematoma after uncomplicated delivery
  2009
 41. Hudovernik Mojca; Naji Mateja; Špička Nenad; Pahor Dušica
  Exudative retinal detachment in malignant hypertension - case report
  2009
 42. Uršič Jože; Pahor Dušica; Gračner Tomaž
  A case of central serous chorioretinopathy after respiratory infection treated with laser photocoagulation
  2009
 43. Lejko-Zupanc Tatjana; Marolt-Gomišček Marica
  Zgodnja in pozna prognoza infekcijskega endokarditisa
  1999
 44. Bone marrow symposium and lymphoma symposium
  2010
 45. Gajšek Nina; Pritržnik Katarina
  Laboratorijska diagnostika bolezni trebušne slinavke
  2015
 46. The American journal of dermatopathology
  1979
 47. Liu Jimmy Z; Mitrovič Mitja; Potočnik Uroš
  Dense genotyping of immune-related disease regions identifies nine new risk loci for primary sclerosing cholangitis
  2013
 48. Tepeš Bojan
  Long-term acid inhibition: benefits and harms
  2011
 49. Kastelic Andrej; Šegrec Nuša
  Drug dependence treatment services in prisons settings
  2015
 50. Šegrec Nuša
  Substance use and mental comorbides in prisons
  2015
 51. Ademosun Ayokunle O.; Oboh Ganiyu; Passamonti Sabina; Tramer Federica; Žiberna Lovro; Boligon Aline Augusti; Athayde Margareth Linde
  Phenolics from grapefruit peels inhibit HMG-CoA reductase and angiotensin-I converting enzyme and show antioxidative properties in endothelial EA.Hy 926 cells
  2015
 52. Sočan Maja
  Outbreak investigation
  2013
 53. Šarabon Nejc; Rošker Jernej
  Effects of fourteen-day bed rest on trunk stabilizing functions in aging adults
  2015
 54. Čajka Ana; Homan Matjaž
  Avtoimunske bolezni jeter
  [Autoimune liver diseases]
  2014
 55. Novšak Irena
  Celostna obravnava otroka in mladostnika z motnjami hranjenja na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike, Univerzitetni klinični center Ljubljana
  [The comprehensive management of children and adolescents with eating disorders in the clinical Department of endocrinology, diabetes and metabolic diseases at the University children's hospital Ljubljana]
  2014
 56. Roljić Slavica
  Stališča zaposlenih o delu s starostniki - pomisleki in dileme
  [The opinion of the employees about working with older people - concerns and dilemmas]
  2015
 57. Corazza L.; Ramos-Casals Manuel; Retamozo Soledad; Ragab Gaafar Mohamed; Ferraccioli G.; Gremese Elena; Tzioufas Athanasios G.; Voulgarelis M.; Vasilopoulos Demetres; Koutsianas C.; Scarpato S.; Tomšič Matija
  Cryoglobulinemic vasculitis and primary Sjögren's syndrome are independent risk factors for lymphoma in a large worldwide population of patients with positive serum cryoglobulins
  2015
 58. Jousse-Joulin Sandrine; Nowak Jeffrey E.; Theander Elke; Hočevar Alojzija
  Multireader reliability using US in salivary glands
  2015
 59. Brito Zeron P.; Kostov B. A.; Zeher M.; Theander Elke; Gottenberg J.-E.; Baldini C.; Quartuccio L.; Priori R.; Kvarnstrom M.; Kruize A.; Hernández Molina G.; Praprotnik Sonja
  Big data Sjogren project (EULAR-SS Task Force International Network)
  2015
 60. Dodič-Fikfak Metoda
  Delovno okolje in poklicne bolezni
  [Work environment and occpational diseases]
  2011
 61. Homšak Evgenija
  Vitamin D
  [Vitamin D]
  2013
 62. Čretnik Andrej
  Znotraj in zunajsklepni zlomi začetnega dela stegnenice - biomehanske razlike in pomen za zdravljenje
  [Intra- and extraarticular proximal femor fractures - biomechanical differences and impact on treatment]
  2013
 63. Čokolič Miro
  Nova MKB 10-AM klasifikacija osteoporoze in skupine primerljivih primerov (SPP)
  [New MKB 10-AM classification of osteoporosis and diagnosis related groups (DRG)]
  2013
 64. Pernat Drobež Cvetka
  Osteoporoza in kronične vnetne črevesne bolezni
  [Osteoporosis and inflammatory bowel disease]
  2011
 65. Urlep Žužej Darja; Dolinšek Jernej; Tapajner Alojz; Mičetić-Turk Dušanka
  Incidenca pediatrične kronične vnetne črevesne bolezni v severovzhodni Sloveniji v obdobju 2000-2008
  2010
 66. Pakiž Maja; Potočnik Uroš; But Igor; Mujezinović Faris
  Do white Caucasian women with multiple uterine leiomyomas and black women have similar genetic predisposition for development of the disease? Our results and meta-analysis of CYP17A1 polymorphism
  2010
 67. Zupan Janja; Marc Janja
  Osteoimunologija in osteorevmatologija: prepletenost skeletnega in imunskega sistema
  [Osteoimmunology and osteorheumatology: interconnection between skeletal and immune system]
  2013
 68. Čufar Andreja
  Aplikacija zdravil s hitrim delovanjem v nujni medicinski pomoči
  2011
 69. Zupan Anton
  Swimming - movement in water of most severely physically disabled persons
  2009
 70. Kržin Mateja; Babnik Katarina; Trunk Širca Nada
  Komplementarne in alternativne metode zdravljenja v preventivni dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva
  [Complementary and alternative medicine approaches in preventive primary health]
  2015
 71. Boc Anja; Mavri Alenka
  Klinični pomen asimptomatske pljučne embolije pri bolnikih z vensko trombozo
  2015
 72. Chatzidionysiou Katerina; Lie Elisabeth; Nasonov Evgen; Lukina Galina; Hetland Merete L.; Hauge Ellen Margrethe; Pavelka Karel; Gabay Cem; Nordström Dan C.; Canhao Helena; Tomšič Matija
  Smoking and response to rituximab in anti-CCP positive and negative rheumatoid arthritis
  2015
 73. Brito Zeron P.; Kostov B. A.; Seror Raphaèle; Baldini C.; Quartuccio L.; Kvarnstrom M.; Kruize A.; Hernández Molina G.; Praprotnik Sonja
  Big data Sjogren project (EULAR-SS Task Force International Network)
  2015
 74. Gužič-Salobir Barbara; Terčelj Milan; Mlakar Polona; Toplišek Janez; Ambrožič Aleš; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna
  Serum amyloid a is associated with chronic inflammation and markers of disease severity in adult patients with pulmonary hypertension
  2015
 75. Hočevar Alojzija; Ješe Rok; Rotar Žiga; Tomšič Matija
  Follow up of patients with GCA indicates inadequacy of currently employed treatment strategy
  2015
 76. Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Tomšič Matija; Sodin-Šemrl Snežna; Čučnik Saša
  IgA anti-phosphatidylserin/prothrombin antibodies present a thrombotic risk in patients with systemic autoimmune diseases
  2015
 77. Gašperšič Nataša; Zaletel Marjan; Kobal Jan; Žigon Polona; Čučnik Saša; Sodin-Šemrl Snežna; Tomšič Matija; Ambrožič Aleš
  Antiphospholipid antibodies in patients with cerebrovascular events
  2015
 78. Perdan-Pirkmajer Katja; Pirkmajer Sergej; Thevis Mario; Anthony Thomas; Praprotnik Sonja; Hočevar Alojzija; Rotar Žiga; Gašperšič Nataša; Sodin-Šemrl Snežna; Žibert J.; Omersel Jasna; Chibalin Alexander V.; Tomšič Matija; Ambrožič Aleš
  Methotrexate-induced reduction in concentration of HbA1c in rheumatoid and psoriatic arthritis is not correlated with sustained increase in erythrocyte ZMP or urinary aicar concentration
  2015
 79. Hočevar Alojzija; Rotar Žiga; Ambrožič Aleš; Plešivčnik-Novljan Martina; Lestan Boris; Praprotnik Sonja; Tomšič Matija
  IgAV score
  2015
 80. Hočevar Alojzija; Rotar Žiga; Ješe Rok; Potočnik Dajčman Nataša; Gašperšič Nataša; Praprotnik Sonja; Tomšič Matija
  Visual complications in giant cell arteritis
  2015
 81. Lakota Katja; Šubelj Vesna; Čučnik Saša; Perdan-Pirkmajer Katja; Sodin-Šemrl Snežna; Prosenc Katarina; Tomšič Matija; Ambrožič Aleš
  The influence of seasonal influenza vaccination on immunogenicity in patients with rheumatoid arthritis
  2015
 82. Amengual Olga; Forastiero R.; Sugiura-Ogasawara M.; Otomo K.; Oku Kenji; Favas C.; Delgado Alves J.; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Tomšič Matija
  Significance of IgG phosphatidylserine-dependent antiprothrombin antibody testing for the diagnosis of antiphospholipid syndrome
  2015
 83. Jordan Suzana; Distler Jörg H W; Maurer Britta; Huscher Dörte; van Laar Jacob M; Allanore Yannick; Distler Oliver; Tomšič Matija
  Effects and safety of rituximab in systemic sclerosis
  2015
 84. Baraga Dušan; Cvetko Tatjana; Ferkolj Ivan
  Epidemiology of patients with IBD in family medicine
  2015
 85. Abstract book
  2014
 86. European Journal of Acne and related diseases
  2010
 87. Švab Igor
  Izazovi komorbiditeta u porodičnoj medicini
  [Comorbidity challenges in family medicine]
  2015
 88. Poplas-Susič Tonka
  Sveobuhvatni i timski tretman pacijenata u porodičnoj medicini u Sloveniji
  [Comprehensive care and team approach to the treatment of patients in family medicine in Slovenia - a challenge for today or for the future]
  2015
 89. Zidar Nina; Ferkolj Ivan; Tepeš Katja; Štabuc Borut; Kojc Nika; Uršič Tina; Petrovec Miroslav
  Diagnosing cytomegalovirus in patients with inflammatory bowel disease - by immunohistochemistry or polymerase chain reaction?
  2015
 90. Ferjan Ilonka; Kržan Mojca; Lipnik-Štangelj Metoda; Žiberna Lovro; Stanovnik Lovro; Černe Katarina
  Farmakologija kanabinoidov
  [Pharmacology of cannabinoids]
  2015
 91. Rodríguez José J.; Verkhratsky Alexei
  Neuroglial roots of neurodegenerative diseases?
  2011
 92. Unuk Sibila; Kotnik-Kevorkijan Božena; Kolar Sandra; Simonovič Zoran
  Preprečevanje nalezljivih bolezni pri starostnikih s cepljenjem
  [Prevention of infectious diseases in the elderly through vaccination]
  2015
 93. Štuhec Matej; Švab Vesna; Locatelli Igor
  Prevalence and incidence of attention-deficit/hyperactivity disorder in Slovenian children and adolescents: a database study from a national perspective
  2015
 94. Štalekar Maja; Rogelj Boris
  Regulatorna vloga proteina TDP-43 in implikacije v patoloških spremembah pri nevrodegenerativnih boleznih
  [Regulatory function of TDP-43 and implications in pathological changes in neurodegenerative diseases]
  2015
 95. Vujasinović Miroslav; Tepeš Bojan
  Odpovedovanje eksokrinega izločanja trebušne slinavke kot zaplet drugih bolezni
  [Pancreatic exocrine insufficiency as a consequence of other diseases]
  2015
 96. Maraspin-Čarman Vera; Ružić-Sabljić Eva; Lusa Lara; Strle Franc
  Course and outcome of early lyme borreliosis in patients with hematological malignancies
  2015
 97. Tarkuš Jelka; Fijan Sabina; Šostar-Turk Sonja; Lorber Mateja
  Vpliv izbranih dejavnikov tveganja in delovnega okolja na zdravje delavcev v desetletnem obdobju
  2015
 98. Vukina Ana; Hlastan-Ribič Cirila; Gönc Vida
  Določanje koncentracije natrija in kalija v urinu ter vpliv na krvni tlak pri odraslih prebivalcih zahodne Slovenije
  2015
 99. Kompan Lidija
  Prehrana pri kroničnih vnetjih
  2009
 100. Avšič-Županc Tatjana
  New vector-transmitted pathogens
  2015

   101 201 301 401 501 601 701 801 901 1.001  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics