biomedicina slovenica


"Diseases" : 901-1.000

 1. Gaberšček Simona; Zaletel Katja
  Bolezni ščitnice
  2012
 2. Kadivec Saša
  Koordinacija odpusta bolnika iz bolnišnice
  2014
 3. Poplas-Susič Tonka
  Kronične bolezni in referenčne ambulante (RA)
  2014
 4. Rogelj Boris
  RNA binding proteins in ALS/FTLD spectrum of diseases
  2011
 5. Kafatos George; Andrews Nick; McConway K. J.; Anastassopoulou C.; Barbara C.; Ory Fernando de; Johansen K; Mossong J.; Prosenc Katarina; Vranckx Robert
  Estimating seroprevalence of vaccine-preventable infections
  2014
 6. Poklukar Janez
  Breme kroničnih bolezni v sklopu javnih zdravstvenih zavodov
  [The burden of chronic diseases in the context of public health institutions]
  2014
 7. Golle Andrej; Keše Darja; Klavs Irena; Deželak Kramberger Petra; Zdolšek Barbara; Štrumbelj Iztok; Juriševič Dodič Anamarija; Ravnik Mateja; Fišer Jerneja; Sarjanović Ljudmila; Cimerman Mojca
  Pregled metod za ugotavljanje urogenitalnih okužb z bakterijo Chlamydia trachomatis in prikaz obsega testiranja v slovenskih mikrovioloških laboratorijih v obdobju 2009-2013
  [An overview of methods suitable for diagnosis of urogenital Chlamydia trachomatis infection and the assessment of Chlamydia trachomatis detection in Slovenian microbiological laboratories in the period 2009-2013]
  2014
 8. Mitrovič Mitja; Potočnik Uroš
  High-resolution melting curve analysis for high-throughput genotyping of NOD2/CARD15 and IL23R SNPs and their distribution in Slovenian inflammatory bowel diseases patients
  2011
 9. Stangler Barbara; Stangler Herodež Špela
  Priprava kože na poletje s solno terapijo
  [Preparing the skin for summer with salt therapy]
  2012
 10. Tekauc-Golob Andreja
  Prijevremeno rođena djeca, hiperbilirubinemija i hipoglikemija, prirođene greške, neurološke ozljede i porođajna ozljeda
  2012
 11. Fras Zlatko; Kenda Miran F.
  Program in zbornik prispevkov
  [Programme and Book of papers]
  2012
 12. Godec Novak Manca
  Povišana vrednost jetrnih testov in njeni najpogostejši vzroki
  2012
 13. Ocepek Andreja
  Vpliv stresa na bolezni prebavne cevi
  2012
 14. Skok Pavel
  Analiza napotitev na nujne in prednostne preiskave - kako se odločamo?
  2012
 15. "Kako izboljšati obravnavo bolnikov z obolenji prebavil?"
  2012
 16. Pernat Drobež Cvetka; Skalicky Marjan
  Kronična vnetna črevesna bolezen: sistemska bolezen
  2012
 17. Vrabič Erik
  Artroplastika prvega CMC sklepa z artelonom
  2012
 18. Magdič Jožef
  Novi diagnostični kriteriji za multiplo sklerozo
  [New diagnostic criteria for multiple sclerosis]
  2011
 19. Sinkovič Andreja
  Disekcija aorte
  2012
 20. Jamnikar Ciglenečki Urška; Pislak Metka; Toplak Ivan
  Seasonal variations of four honey bees viruses
  2011
 21. Hostnik Peter; Jenčič Vlasta; Toplak Ivan; Rihtarič Danijela; Grom Jože; Grilc Fajfar Aleksandra
  Detection of the seroprevalence in the infected rainbow trout population with infectious hematopoetic necrosis virus (IHNV)
  2011
 22. Štabuc Borut; Osredkar Joško
  Importance of calculation of fibrosis index in different liver diseases
  2011
 23. El Hachem May; Dolenc-Voljč Mateja
  Multicentre consensus recommendations for skin care in inherited epidermolysis bullosa
  2014
 24. Lenassi Eva; Saihan Zubin; Cipriani Valentina; Stabej Polona; Moore Anthony T.; Luxon Linda M.; Bitner-Glindzicz Maria; Webster Andrew R.
  Natural history and retinal structure in patients with Usher syndrome type 1 owing to MYO7A mutation
  2014
 25. Zaletel Katja
  Iodine supply and autoimmune diseases
  2014
 26. Erdem Hakan; Beović Bojana
  The microbiological diagnosis of tuberculous meningitis
  2014
 27. Dessau R. B.; Fingerle Volker; Gray Jennifer; Hunfeld Klaus-Peter; Jaulhac Benoit; Kahl Olaf; Kristoferitsch W.; Stanek Gerold; Strle Franc
  The lymphocyte transformation test for the diagnosis of Lyme borreliosis has currently not been shown to be clinically useful
  2014
 28. Pfeifer Marija
  Lymphocytic hypophysitis
  2014
 29. Strle Klemen; Stupica Daša; Drouin Elise E.; Steere Allen C.; Strle Franc
  Reply to Parvu and Parvu
  2014
 30. Kozak Matija
  Screening and diagnostic evaluation of PVD patient
  2009
 31. Krhin Blaž
  Kakovostna laboratorijska diagnostika ščitničnih bolezni
  2012
 32. Harambat Jérôme; Battelino Nina
  Adult height in patients with advanced CKD requiring renal replacement therapy during childhood
  2014
 33. Stupica Daša
  Lyme borreliosis
  2013
 34. Brunčko Aleksander
  Poročilo o delu sekcije za male pljučne in alergijske bolnike
  2002
 35. Peterlin Borut; Maver Aleš
  Integrative 'omic' approach towards understanding the nature of human diseases
  2012
 36. Koželj Mirta
  Sodelovanje med kardiologom in perinatologom pri spremljanju nosečnic z boleznimi srca
  [Cooperation between cardiologist and obstetrician in management of cardiovascular diseases in pregnancy]
  2012
 37. Kocjan Tomaž
  Razvoj tarčnih zdravil za neonkološke bolezni - primer zdravljenja osteoporoze
  [Targeted drugs development for non-oncological diseases - example of osteoporosis treatment]
  2012
 38. Boršoš Imre
  Vnetje sluznice nosu, obnosnih votlin in srednjega ušesa - povezave med obolenji
  [Rhinitis, sinusitis, otitis media - links between diseases]
  2012
 39. Vrankar Katja; Robida Andrej
  Priložnosti za izboljšave v procesu predaje pacienta
  2014
 40. Zurc Joca
  Promocija gibanja pri zmanjševanju tveganj za pojav kroničnih bolezni
  2014
 41. Grmek-Košnik Irena
  Breme kroničnih bolezni
  2014
 42. Kukec Andreja; Farkaš-Lainščak Jerneja; Zaletel-Kragelj Lijana
  Vrednotenje vpliva onesnaženosti zunanjega zraka na zdravje otrok
  [Evaluation of outdoor air pollution impact on children's health]
  2014
 43. Putrik Polina; Ramiro Sofia; Kvien Tore K.; Sokka Tuulikki; Uhlig Till; Boonen Annelies; Tomšič Matija
  Variations in criteria regulating treatment with reimbursed biologic DMARDs across European countries. Are differences related to country's wealth?
  2014
 44. Putrik Polina; Ramiro Sofia; Kvien Tore K.; Sokka Tuulikki; Pavlova Milena; Uhlig Till; Boonen Annelies; Tomšič Matija
  Inequities in access to biologic and synthetic DMARDs across 46 European countries
  2014
 45. Hočevar Alojzija
  IgA vaskulitis pri odraslih - redka in benigna bolezen?
  [IgA vasculitis in adults - a rare and benign disease?]
  2014
 46. Šantl-Letonja Marija; Nikolajević-Starčević Jovana; Pleskovič Alojz; Jenko Pražnikar Zala; Petrovič Danijel
  Polymorphisms +45T>G and +276G>T of the adiponectin gene does not affect plasma adiponectin level and carotid intima-media thickness in patients with diabetes mellitus type 2
  2014
 47. Vidovič Dušanka
  Resektabilni tumorji pljuč - kazuistika Oddelka za pljučne bolezni
  [Resectable lung tumors - data of Department of pulmonary diseases]
  2014
 48. Bevc Sebastjan; Ekart Robert; Hojs Radovan
  Ledvična funkcija in najpogostejše ledvične bolezni pri starostnikih
  [Kidney function and most common kidney diseases in the elderly]
  2014
 49. Abstracts on CD-ROM
  2011
 50. Turk Zmago
  Manualna medicina - diagnostična in terapevtska metoda pri zdravljenju težav v hrbtenici
  2011
 51. Manualna m[e]dicina
  2011
 52. Letonja Jaušovec Lidija; Letonja Mitja
  Primerjava dejavnikov tveganja in srčno žilnih obolenj pri moških in ženskah
  2008
 53. Čretnik Andrej
  Zlom kolka in spremljajoče bolezni
  [Hip fracture and co-morbidity]
  2011
 54. Sočan Maja
  Presejanje na nalezljive bolezni in preprečevanje raka
  [Screening for infectious diseases and cancer prevention]
  2014
 55. Šubelj Maja; Svetičič Marinko Jana; Učakar Veronika
  An outbreak of Microsporum canis in two elementary schools in a rural area around the capital city of Slovenia, 2012
  2014
 56. Čemažar Maja; Pavlin Darja; Serša Gregor; Tozon Nataša
  Electrogene therapy in veterinary oncology
  2014
 57. Ogrin Maja; Žemva Nada
  Dragocenost sodelovanja logopeda in foniatra pri nevrogenih motnjah požiranja
  [The importance of cooperation between the speech therapist and otolaryngologist in neurogenic swallowing disorders]
  2012
 58. Antoniadis G.; Assmus H.; Bendszus M.; Fangerau H.; Gamper Urs; Kele H.; Müller-Vahl Hermann; Mumenthaler Marco; Pham M.; Vodušek David B.; Müller-Vahl Hermann; Mumenthaler Marco; Stöhr Manfred; Tegenthoff Martin
  Läsionen peripherer Nerven und radikuläre Syndrome
  2014
 59. Toplak Nataša
  Autoimmune responses following vaccination in healthy populations
  2013
 60. Lachmann Helen J; Toplak Nataša
  The phenotype of TNF receptor-associated autoinflammatory syndrome (TRAPS) at presentation
  2014
 61. Janša Rado
  Eksokrina insuficienca trebušne slinavke pri različnih bolezenskih stanjih
  [Exocrine pancreatic insufficiency in different diseases]
  2012
 62. Komadina Radko
  10 let po pričetku kampanje SZO BJD 2000-2010
  2011
 63. Prokšelj Katja
  Evropske smernice za obravnavo bolezni srca v nosečnosti
  [European guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy]
  2012
 64. Gaberšček Simona
  Bolezni ščitnice v perimenopavzi in kasneje
  [Thyroid diseases in perimenopause and beyond]
  2012
 65. Gabor Urška; Repnik Katja; Potočnik Uroš
  Association of polymorphisms and expression of selected genes with response to treatment of crohn's disease patients with adalimumab
  2014
 66. Košir Rok; Juvan Peter; Prosenc Uršula; Juvan Peter
  From arrays and sequencing to understanding diseases
  2014
 67. Čeh Katerina; Hojnik Nataša; Košir Rok; Juvan Peter; Kozinc Katja; Majdič Gregor
  Low doses of insecticide coumaphos do not affect behaviour and hypothalamic gene expression in mice
  2014
 68. Košir Rok; Ačimovič Jure; Prosenc Uršula; Korenčič Anja; Perše Martina; Rozman Damjana
  Circadian gene expression patterns on the periphery depend on mouse genotype
  2014
 69. Korenčič Anja; Košir Rok; Bordyugov Grigory; Lehmann Robert; Rozman Damjana; Herzel Hanspeter
  Timing of circadian genes in mammalian tissues - a modelling approach
  2014
 70. Klančar Gašper; Malovrh Petra; Grošelj Urh; Bratanič Nevenka; Bratina Nataša; Božič Mojca; Cevc Matija; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Familial defective apolipoprotein B-100
  2014
 71. Hovnik Tinka; Švigelj Anja; Klančar Gašper; Bratina Nataša; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  APOE genetic variants are associated with plasma lipid levels in patients with type 1 diabetes
  2014
 72. Dermastia Marina
  Project ISBE - Infrastructure for Systems Biology Europe
  [Projekt ISBE - Infrastruktura za sistemsko biologijo Evrope]
  2014
 73. Rozman Damjana
  Synopsis of Elixir Slovenia
  [Povzetek slovenske veje ELIXIR]
  2014
 74. Rozman Damjana
  Centre for Functional Genomics and Bio-Chips
  [Center za funkcijsko genomiko in biočipe]
  2014
 75. Baebler Špela
  Can systems biology help agriculture?
  2014
 76. Gruden Kristina
  Mathematics+biology=systems biology?
  2014
 77. Petek Marko; Rotter Ana; Kogovšek Polona; Baebler Špela; Mithöfer Axel; Gruden Kristina
  Using OMICS approaches to study the interaction between potato, Potato virus Y and Colorado potato beetle
  2014
 78. Baebler Špela; Ramšak Živa; Rotter Ana; Korbar Matej; Mozetič Igor; Usadel Björn; Gruden Kristina
  GoMapMan
  2014
 79. Dobnik David; Gruden Kristina
  Integration of microarrays, functional genomics and nextgeneration sequencing for ultimate understanding of plant pathogen interactions
  2014
 80. Rozman Damjana
  Non-alcoholic (fatty) liver disease - from mathematical to mouse models
  2014
 81. Leskošek Branimir
  ELIXIR Slovenia use-cases for life science community
  2014
 82. Praprotnik Sonja; Hočevar Alojzija; Rotar Žiga; Tomšič Matija
  Can colour-doppler sonography of temporal arteries replace temporal artery biopsy in patients suspect of having giant cell arteritis in daily clinical practice?
  2014
 83. Chatzidionysiou Katerina; Lie Elisabeth; Nasonov Evgen; Pavelka Karel; Tomšič Matija
  Fixed versus on-flare retreatment with rituximab in RA - results from the cererra collaboration
  2014
 84. Gabay Cem; Riek Myriam; Hetland Merete L.; Hauge E. M.; Pavelka Karel; Tomšič Matija
  Retention of tocilizumab therapy
  2014
 85. Amengual Olga; Forastiero R.; Sugiura-Ogasawara M.; Oku Kenji; Otomo K.; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Tomšič Matija
  International multi-centre study to evaluate the clinical significance of phosphatidylserine-dependent antiprothrombin antibodies for the diagnosis of antiphospholipid syndrome
  2014
 86. Parpura Vladimir; Verkhratsky Alexei
  Pathological potential of neuroglia
  2014
 87. Ješe Rok; Rotar Žiga; Praprotnik Sonja; Hočevar Alojzija; Tomšič Matija
  The estimated annual incidence rate of polyarteritis nodosa in Slovenia
  2014
 88. Potočnik Nejka; Rotar Žiga; Hočevar Alojzija; Pižem Jože; Hawlina Marko; Fakin Ana; Tomšič Matija
  The incidence of giant cell arteritis in Slovenia
  2014
 89. Stegaev V.; Sillat T.; Porola P.; Hännien A.; Falus A.; Mieliauskaite D.; Buzás E.; Rotar Žiga; Mackiewicz Z.; Stark H.; Chazot P. L.; Konttinen Y.T.
  First identification of H[sub]4 histamine receptor in healthy salivary glands and in focal sialadenitis in Sjögren's syndrome
  2012
 90. Hočevar Alojzija; Rotar Žiga; Ostrovršnik Jaka; Jurčić Vesna; Vizjak Alenka; Dolenc-Voljč Mateja; Lindič Jelka; Tomšič Matija
  Incidence of IgA vasculitis in the adult Slovenian population
  2014
 91. Pirš Mateja; Jug Borut; Eržen Barbara; Šabovič Mišo; Karner Primož; Poljak Mario; Tomažič Janez
  Cardiovascular risk assessment in HIV-infected male patients
  2014
 92. Dovnik Andraž; Mujezinović Faris; Takač Iztok
  Vpliv vitamina D na zdravje nosečnice, ploda in novorojenčka
  [Influence of vitamin D on maternal, fetal and neonatal health]
  2014
 93. Lakota Katja; Hočevar Alojzija; Mrak Poljšak Katjuša; Tomšič Matija; Božič Borut; Sodin-Šemrl Snežna
  Serumski amiloid A in njegova vloga v akutnem in kroničnem vnetju ter pri srčnožilnih boleznih
  2014
 94. Navarro Torné Adoración; Gomes Dias Joana; Quinten Chantal; Hruba Frantiska; Busana Marta Cecilia; Lopalco Pier Luigi; Amato-Gauci Andrew; Pastore-Celentano Lucia; Grgič-Vitek Marta; Učakar Veronika
  European enhanced surveillance of invasive pneumococcal disease in 2010
  2014
 95. Skok Pavel
  Alkohol uničuje jetra
  2008
 96. Vodušek David B.; Aminoff Michael Jeffrey
  Sexual dysfunction in patients with neurological disorders
  2014
 97. Aminoff Michael Jeffrey; Josephson S. Andrew
  Aminoff's neurology and general medicine
  2014
 98. Homšak Matjaž
  Novosti v pediatrični pulmologiji
  2004
 99. 13th International conference on Lyme Borreliosis and other tick-borne disease
  2013
 100. Višnjar Tanja; Erdani-Kreft Mateja
  The complete functional recovery of chitosan-treated biomimetic hyperplastic and normoplastic urothelial models
  2014

   401 501 601 701 801 901 1.001 1.101 1.201 1.301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics