biomedicina slovenica


"Diseases" : 901-1.000

 1. Grmek-Košnik Irena
  Breme kroničnih bolezni
  2014
 2. Kukec Andreja; Farkaš-Lainščak Jerneja; Zaletel-Kragelj Lijana
  Vrednotenje vpliva onesnaženosti zunanjega zraka na zdravje otrok
  [Evaluation of outdoor air pollution impact on children's health]
  2014
 3. Putrik Polina; Ramiro Sofia; Kvien Tore K.; Sokka Tuulikki; Uhlig Till; Boonen Annelies; Tomšič Matija
  Variations in criteria regulating treatment with reimbursed biologic DMARDs across European countries. Are differences related to country's wealth?
  2014
 4. Putrik Polina; Ramiro Sofia; Kvien Tore K.; Sokka Tuulikki; Pavlova Milena; Uhlig Till; Boonen Annelies; Tomšič Matija
  Inequities in access to biologic and synthetic DMARDs across 46 European countries
  2014
 5. Hočevar Alojzija
  IgA vaskulitis pri odraslih - redka in benigna bolezen?
  [IgA vasculitis in adults - a rare and benign disease?]
  2014
 6. Šantl-Letonja Marija; Nikolajević-Starčević Jovana; Pleskovič Alojz; Jenko Pražnikar Zala; Petrovič Danijel
  Polymorphisms +45T>G and +276G>T of the adiponectin gene does not affect plasma adiponectin level and carotid intima-media thickness in patients with diabetes mellitus type 2
  2014
 7. Vidovič Dušanka
  Resektabilni tumorji pljuč - kazuistika Oddelka za pljučne bolezni
  [Resectable lung tumors - data of Department of pulmonary diseases]
  2014
 8. Bevc Sebastjan; Ekart Robert; Hojs Radovan
  Ledvična funkcija in najpogostejše ledvične bolezni pri starostnikih
  [Kidney function and most common kidney diseases in the elderly]
  2014
 9. Abstracts on CD-ROM
  2011
 10. Turk Zmago
  Manualna medicina - diagnostična in terapevtska metoda pri zdravljenju težav v hrbtenici
  2011
 11. Manualna m[e]dicina
  2011
 12. Letonja Jaušovec Lidija; Letonja Mitja
  Primerjava dejavnikov tveganja in srčno žilnih obolenj pri moških in ženskah
  2008
 13. Čretnik Andrej
  Zlom kolka in spremljajoče bolezni
  [Hip fracture and co-morbidity]
  2011
 14. Sočan Maja
  Presejanje na nalezljive bolezni in preprečevanje raka
  [Screening for infectious diseases and cancer prevention]
  2014
 15. Šubelj Maja; Svetičič Marinko Jana; Učakar Veronika
  An outbreak of Microsporum canis in two elementary schools in a rural area around the capital city of Slovenia, 2012
  2014
 16. Čemažar Maja; Pavlin Darja; Serša Gregor; Tozon Nataša
  Electrogene therapy in veterinary oncology
  2014
 17. Ogrin Maja; Žemva Nada
  Dragocenost sodelovanja logopeda in foniatra pri nevrogenih motnjah požiranja
  [The importance of cooperation between the speech therapist and otolaryngologist in neurogenic swallowing disorders]
  2012
 18. Antoniadis G.; Assmus H.; Bendszus M.; Fangerau H.; Gamper Urs; Kele H.; Müller-Vahl Hermann; Mumenthaler Marco; Pham M.; Vodušek David B.; Müller-Vahl Hermann; Mumenthaler Marco; Stöhr Manfred; Tegenthoff Martin
  Läsionen peripherer Nerven und radikuläre Syndrome
  2014
 19. Toplak Nataša
  Autoimmune responses following vaccination in healthy populations
  2013
 20. Lachmann Helen J; Toplak Nataša
  The phenotype of TNF receptor-associated autoinflammatory syndrome (TRAPS) at presentation
  2014
 21. Janša Rado
  Eksokrina insuficienca trebušne slinavke pri različnih bolezenskih stanjih
  [Exocrine pancreatic insufficiency in different diseases]
  2012
 22. Komadina Radko
  10 let po pričetku kampanje SZO BJD 2000-2010
  2011
 23. Prokšelj Katja
  Evropske smernice za obravnavo bolezni srca v nosečnosti
  [European guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy]
  2012
 24. Gaberšček Simona
  Bolezni ščitnice v perimenopavzi in kasneje
  [Thyroid diseases in perimenopause and beyond]
  2012
 25. Gabor Urška; Repnik Katja; Potočnik Uroš
  Association of polymorphisms and expression of selected genes with response to treatment of crohn's disease patients with adalimumab
  2014
 26. Košir Rok; Juvan Peter; Prosenc Uršula; Juvan Peter
  From arrays and sequencing to understanding diseases
  2014
 27. Čeh Katerina; Hojnik Nataša; Košir Rok; Juvan Peter; Kozinc Katja; Majdič Gregor
  Low doses of insecticide coumaphos do not affect behaviour and hypothalamic gene expression in mice
  2014
 28. Košir Rok; Ačimovič Jure; Prosenc Uršula; Korenčič Anja; Perše Martina; Rozman Damjana
  Circadian gene expression patterns on the periphery depend on mouse genotype
  2014
 29. Korenčič Anja; Košir Rok; Bordyugov Grigory; Lehmann Robert; Rozman Damjana; Herzel Hanspeter
  Timing of circadian genes in mammalian tissues - a modelling approach
  2014
 30. Klančar Gašper; Malovrh Petra; Grošelj Urh; Bratanič Nevenka; Bratina Nataša; Božič Mojca; Cevc Matija; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Familial defective apolipoprotein B-100
  2014
 31. Hovnik Tinka; Švigelj Anja; Klančar Gašper; Bratina Nataša; Battelino Tadej; Trebušak Podkrajšek Katarina
  APOE genetic variants are associated with plasma lipid levels in patients with type 1 diabetes
  2014
 32. Dermastia Marina
  Project ISBE - Infrastructure for Systems Biology Europe
  [Projekt ISBE - Infrastruktura za sistemsko biologijo Evrope]
  2014
 33. Rozman Damjana
  Synopsis of Elixir Slovenia
  [Povzetek slovenske veje ELIXIR]
  2014
 34. Rozman Damjana
  Centre for Functional Genomics and Bio-Chips
  [Center za funkcijsko genomiko in biočipe]
  2014
 35. Baebler Špela
  Can systems biology help agriculture?
  2014
 36. Gruden Kristina
  Mathematics+biology=systems biology?
  2014
 37. Petek Marko; Rotter Ana; Kogovšek Polona; Baebler Špela; Mithöfer Axel; Gruden Kristina
  Using OMICS approaches to study the interaction between potato, Potato virus Y and Colorado potato beetle
  2014
 38. Baebler Špela; Ramšak Živa; Rotter Ana; Korbar Matej; Mozetič Igor; Usadel Björn; Gruden Kristina
  GoMapMan
  2014
 39. Dobnik David; Gruden Kristina
  Integration of microarrays, functional genomics and nextgeneration sequencing for ultimate understanding of plant pathogen interactions
  2014
 40. Rozman Damjana
  Non-alcoholic (fatty) liver disease - from mathematical to mouse models
  2014
 41. Leskošek Branimir
  ELIXIR Slovenia use-cases for life science community
  2014
 42. Praprotnik Sonja; Hočevar Alojzija; Rotar Žiga; Tomšič Matija
  Can colour-doppler sonography of temporal arteries replace temporal artery biopsy in patients suspect of having giant cell arteritis in daily clinical practice?
  2014
 43. Chatzidionysiou Katerina; Lie Elisabeth; Nasonov Evgen; Pavelka Karel; Tomšič Matija
  Fixed versus on-flare retreatment with rituximab in RA - results from the cererra collaboration
  2014
 44. Gabay Cem; Riek Myriam; Hetland Merete L.; Hauge E. M.; Pavelka Karel; Tomšič Matija
  Retention of tocilizumab therapy
  2014
 45. Amengual Olga; Forastiero R.; Sugiura-Ogasawara M.; Oku Kenji; Otomo K.; Žigon Polona; Ambrožič Aleš; Tomšič Matija
  International multi-centre study to evaluate the clinical significance of phosphatidylserine-dependent antiprothrombin antibodies for the diagnosis of antiphospholipid syndrome
  2014
 46. Parpura Vladimir; Verkhratsky Alexei
  Pathological potential of neuroglia
  2014
 47. Ješe Rok; Rotar Žiga; Praprotnik Sonja; Hočevar Alojzija; Tomšič Matija
  The estimated annual incidence rate of polyarteritis nodosa in Slovenia
  2014
 48. Potočnik Nejka; Rotar Žiga; Hočevar Alojzija; Pižem Jože; Hawlina Marko; Fakin Ana; Tomšič Matija
  The incidence of giant cell arteritis in Slovenia
  2014
 49. Stegaev V.; Sillat T.; Porola P.; Hännien A.; Falus A.; Mieliauskaite D.; Buzás E.; Rotar Žiga; Mackiewicz Z.; Stark H.; Chazot P. L.; Konttinen Y.T.
  First identification of H[sub]4 histamine receptor in healthy salivary glands and in focal sialadenitis in Sjögren's syndrome
  2012
 50. Hočevar Alojzija; Rotar Žiga; Ostrovršnik Jaka; Jurčić Vesna; Vizjak Alenka; Dolenc-Voljč Mateja; Lindič Jelka; Tomšič Matija
  Incidence of IgA vasculitis in the adult Slovenian population
  2014
 51. Pirš Mateja; Jug Borut; Eržen Barbara; Šabovič Mišo; Karner Primož; Poljak Mario; Tomažič Janez
  Cardiovascular risk assessment in HIV-infected male patients
  2014
 52. Dovnik Andraž; Mujezinović Faris; Takač Iztok
  Vpliv vitamina D na zdravje nosečnice, ploda in novorojenčka
  [Influence of vitamin D on maternal, fetal and neonatal health]
  2014
 53. Lakota Katja; Hočevar Alojzija; Mrak Poljšak Katjuša; Tomšič Matija; Božič Borut; Sodin-Šemrl Snežna
  Serumski amiloid A in njegova vloga v akutnem in kroničnem vnetju ter pri srčnožilnih boleznih
  2014
 54. Navarro Torné Adoración; Gomes Dias Joana; Quinten Chantal; Hruba Frantiska; Busana Marta Cecilia; Lopalco Pier Luigi; Amato-Gauci Andrew; Pastore-Celentano Lucia; Grgič-Vitek Marta; Učakar Veronika
  European enhanced surveillance of invasive pneumococcal disease in 2010
  2014
 55. Skok Pavel
  Alkohol uničuje jetra
  2008
 56. Vodušek David B.; Aminoff Michael Jeffrey
  Sexual dysfunction in patients with neurological disorders
  2014
 57. Aminoff Michael Jeffrey; Josephson S. Andrew
  Aminoff's neurology and general medicine
  2014
 58. Homšak Matjaž
  Novosti v pediatrični pulmologiji
  2004
 59. 13th International conference on Lyme Borreliosis and other tick-borne disease
  2013
 60. Višnjar Tanja; Erdani-Kreft Mateja
  The complete functional recovery of chitosan-treated biomimetic hyperplastic and normoplastic urothelial models
  2014
 61. Hafner Mateja; Režen Tadeja; Juvan Peter; Monostory Katalin; Pascussi Jean-Marc; Rozman Damjana
  The effect of atorvastatin and rosuvastatin on human hepatic transcriptome and the mechanism of nuclear receptor action
  2013
 62. Juvan Peter; Lorbek Gregor; Perše Martina; Jeruc Jera; Horvat Simon; Keber Rok; Bjorkhem Ingemar; Rozman Damjana
  From mouse models to human liver diseases
  2013
 63. Vinšek Helena
  Fizioterapija pri bolnikih z revmatičnimi boleznimi
  [Physiotherapy in patients with rheumatic diseases]
  2013
 64. Abazović Miroslava
  Zdravila za zdravljenje revmatičnih bolezni
  [Drugs for the treatment of rheumatic diseases]
  2013
 65. Nedog Viljemka; Lobnik Eva; Lobnik Anja; Bevc Sebastjan
  Early detection of atherosclerosis in primary school children
  2014
 66. Gornik-Kramberger Kristina
  Bolezni dojke in citopatološke preiskave
  [Breast diseases and cytopathological examinations]
  2014
 67. Pahor Artur
  Autoimmune diseases: a diagnostic challenge
  [Avtoimunske bolezni: diagnostični izziv]
  2012
 68. Vasle Anže; Landekar Nina; Mrhar Aleš
  Analiza uporabnosti podatkovne baze Lexicomp za prepoznavanje potencialnih interakcij med zdravili
  [Analysis of usefulness of database Lexicomp for detecting potential drug-drug interactions]
  2014
 69. Štrukelj Borut
  Pljučne bolezni in cigarete: ali trošarina pokrije zdravljenje?
  [Lung diseases and smoking: does excise duty cover all health expences?]
  2013
 70. Gobec Lidija; Šepec Petra
  Laboratorijska diagnostika jetrnih obolenj
  2009
 71. Tušek-Bunc Ksenija; Petek Šter Marija; Šter Branko; Petek Davorina; Kersnik Janko
  Validation of the Slovenian version of Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) in patients with coronary heart disease
  2014
 72. Brunčič Majda; Kresal Friderika
  Pokazatelji izboljšane telesne zmogljivosti pri bolnikih s srčnožilnimi obolenji po rehabilitaciji v Zdravilišču Radenci
  [Indicators of improved physical capability of patients with cardiovascular diseases after the rehabilitation at the Radenci Health Resort]
  2010
 73. Štubljar David; Skvarč Miha; Rogina Petra; Lejko-Zupanc Tatjana; Kaasch Achim
  Diagnosing bloodstream infection with broad range bacterial 16S rRNA PCR from whole blood: a new protocol using a CD64-guided diagnostic algorithm
  2014
 74. Skvarč Miha; Štubljar David; Grošelj-Grenc Mojca; Kopitar Andreja Nataša
  Measurement of sCD14 - presepsin is a good alternative to monitor children after external ventricular drainage (EVD) in case of suspected bacterial ventriculitis/meningitis
  2014
 75. Štubljar David; Rogina Petra; Skvarč Miha; Pavlovic A.
  Diagnostic accuracy of sCD14 (presepsin) is comparable to procalcitonin (PCT) for the diagnosis of bacterial infections in critically ill patients
  2013
 76. 24th ECCMID, Barcelona, 10-13 May 2014
  2013
 77. 23rd ECCMID, Berlin, 27-30 April 2013
  2013
 78. Švajger Urban; Horvat Žiga; Knez Damijan; Rožman Primož; Turk Samo; Gobec Stanislav
  New antagonists of toll-like receptor 7 discovered through 3D ligand-based virtual screening
  2014
 79. Steyer Andrej; Sagadin Martin; Kolenc Marko; Poljšak-Prijatelj Mateja
  Molecular characterization of rotavirus strains from pre- and post-vaccination periods in a country with low vaccination coverage
  2014
 80. Videmšek Mateja; Štihec Jože; Hadžić Vedran; Karpljuk Damir; Meško Maja; Gregorc Jera; Videmšek Naja
  Analiza življenjskega sloga žensk obolelih za osteoporozo
  2014
 81. Erjavec Škerget Alenka; Bukovnik Tina; Stangler Herodež Špela; Zagradišnik Boris; Kokalj-Vokač Nadja
  Simultaneous detection of chromosome aneuploidies and mutations for monogenetic diseases
  2013
 82. Marzel Lidija; Mesarič Jožica; Kvas Andreja
  Uspešnost zdravstvenovzgojne delavnice Telesna dejavnost - gibanje
  [The effectiveness of health education workshops Physical activity]
  2014
 83. Stangler Herodež Špela
  Povezava med smehom in geni
  [Connection between laughter and genes]
  2012
 84. Krebs Simona; Stangler Herodež Špela; Pajnkihar Majda
  Preventiva kroničnih bolezni z jogo smeha - pomen redne vadbe
  [Prevention of chronic diseases with laughter yoga - the importance of regular exercise]
  2012
 85. Skok Pavel; Kukovič Urška
  Z boljšimi napotitvami do bolj kakovostne obravnave
  2012
 86. Bevc Sebastjan
  Izbrana poglavja EKG
  2011
 87. Pretnar Tina; Ihan Hren Nataša; Rener-Sitar Ksenija
  Vpliv sistemskih bolezni na kakovost življenja po implantatno-stomaprotetični oskrbi
  [Impact of systemic diseases on oral health related quality of life after implant-prosthodontic rehabilitation]
  2014
 88. Vrtovec Bojan; Poglajen Gregor
  QT interval and QT variability
  2012
 89. Haddad François; Kudelko Kristina; Mercier Olaf; Vrtovec Bojan; Zamanian Roham T.; Perez Vinicio de Jesus
  Pulmonary hypertension associated with left heart disease
  2011
 90. Rodriguez-Jareño Maria Cruz; Demou Evangelia; Vargas-Prada Sergio; Sanati Kaveh A; Škerjanc Alenka; Reis Pedro G; Helimäki-Aro Ritva; Macdonald Ewan B; Serra Consol
  European Working Time Directive and doctor&x02BC;s health
  2014
 91. Ružić-Sabljić Eva; Maraspin-Čarman Vera; Cimperman Jože; Strle Franc; Lotrič-Furlan Stanka; Stupica Daša; Cerar Tjaša
  Comparison of isolation rate of Borrelia burgdorferi sensu lato in two different culture media, MKP and BSK-H
  2014
 92. Šuškovič Stanislav
  Delovanje komisije za kakovost na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik
  [Activities of hospital committee for quality in University hospital for pulmonary diseases and allergy Golnik]
  2011
 93. Logar Tea
  Human enhancement and health care
  [Izboljševanje človeka in zdravstveno varstvo]
  2010
 94. Kerstin Petrič Vesna; Zaletel Jelka
  Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni - strategija razvoja 2010 do 2020
  [Diabetes prevention and care development programme 2010 - 2020]
  2010
 95. Omerzu Mojca; Rant Živa; Zupanič Tina; Mihevc Ponikvar Barbara
  Zbiranje nekaterih osebnih identifikatorjev v zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
  [Personal identifier's collection in the health care databases]
  2009
 96. Michelozzi Paola; Hojs Ana
  High temperature and hospitalizations for cardiovascular and respiratory causes in 12 European cities
  2009
 97. Perdan-Pirkmajer Katja; Pirkmajer Sergej; Hočevar Alojzija; Rotar Žiga; Gašperšič Nataša; Praprotnik Sonja; Tomšič Matija; Ambrožič Aleš
  Methotrexate reduces HbA1c in non-diabetic patients with newly diagnosed rheumatoid arthritis or psoriatic arthritis
  2014
 98. Avšič-Županc Tatjana; Korva Miša
  Hantavirus infections
  2014
 99. Vičič Maja
  Ko zaboli v prsnem košu
  2009
 100. Vičič Maja
  Benigne bolezni dojk
  2010

   401 501 601 701 801 901 1.001 1.101 1.201 1.301  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics