biomedicina slovenica


"FRACTURES" : 101-200

 1. Vindišar Franci; Krušič Dejan
  Zlomi distalne nadlahtnice pri starostniku
  [Distal humerus fractures in elderly]
  2012
 2. Mihaljević Slaviša; Korenjak Daniel
  Sočasne poškodbe začetnega dela nadlahtnice in kolka pri starostnikih
  [Concomitant hip and proximal humerus fractures in elderly]
  2012
 3. Mihaljević Slaviša; Korenjak Daniel; Vlaović Miodrag
  Osteosinteza zlomov zgornjega dela nadlahtnice pri starostniku
  [Osteosynthesis of fractures of proximal part of humerus in elderly patient]
  2012
 4. Brilej Drago
  Konzervativno zdravljenje zlomov začetnega dela nadlahtnice
  [Nonoperative treatment of proximal humerus fractures]
  2012
 5. Brilej Drago
  Značilnosti zlomov proksimalne nadlahtnice pri starostniku
  [Characteristics of proximal humeral fractures in elderly patients]
  2012
 6. Beharić Amer; Debevc David; Kosec Dragica; Čizmarevič Bogdan; Pahor Dušica
  Oftalmološka obravnava bolnika s poškodbo orbite
  [Ophthalmological asses[s]ment of patient with orbital trauma]
  2012
 7. Čokolič Miro
  Problemi medikamentoznega zdravljenja osteoporoze
  [Adherence, persistence, compliance in osteoporosis treatment]
  2011
 8. Čretnik Andrej
  Zlom kolka in spremljajoče bolezni
  [Hip fracture and co-morbidity]
  2011
 9. Rebek Marius K.; Kruščić Aleksandar; Bratuš Dejan; Hlebič Gregor; Kolenc Alojzij; Križančič Miran
  Primary management of the posterior urethra by traction over the Foley catheter in patients with pelvic fractures
  2009
 10. Rok-Simon Mateja
  Epidemiologija zloma kolka v Sloveniji
  [Epidemiology of hip fractures in Slovenia]
  2011
 11. Grabljevec Klemen
  Smernice za medicinsko rehabilitacijo starostnika po zlomu kolka
  [Medical rehabilitation after hip fractures - national guidelines]
  2011
 12. Marn-Vukadinović Duša
  Izidi rehabilitacije po osteoporoznih zlomih
  [Fall phenomenon and expected outcome in elderly with medical rehabilitation]
  2011
 13. Ban Boris; Štern Savo; Kandare Rajko
  ASA score pri zlomu kolka
  [ASA score and hip fracture]
  2011
 14. Vlaović Miodrag; Omahen Kristjan; Vrbovšek Gregor; Ljubojević Darko
  Problematika zdravljenja zlomov kolka v SB Celje
  2011
 15. Vindišar Franci; Vlaović Miodrag; Komadina Radko
  Zlomi vratu stegnenice
  [Femoral neck fractures]
  2011
 16. Gajšek Matej; Vlaović Miodrag; Komadina Radko
  Biomehanika zlomov kolka
  [Biomechanics of hip fracture]
  2011
 17. Gajšek Matej; Vlaović Miodrag; Komadina Radko
  Pertrohanterni zlomi
  [Pertrochanteric fractures]
  2011
 18. Fokter Samo K.
  Zlom kolka pri starostniku - parcialna ali totalna proteza?
  [PEP or TEP in hip fractures?]
  2011
 19. Komadina Radko
  Zlom kolka - zgodovinski razvoj kirurškega zdravljenja
  2011
 20. Trajkova Nataša; Kos Nataša
  Ocena funkcijskega izida po vstavitvi delne endoproteze ramenskega sklepa pri zlomih proksimalnega dela nadlahtnice
  [Fuinctional outcome after proximal humeral fractures treated with primary hemiarthroplasty]
  2014
 21. Neuhaus Valentin; Bot Arjan G. J.; Guitton Thierry G.; Ring David C.; Cimerman Matej; Kristan Anže
  Scapula fractures
  2014
 22. Komadina Radko
  Kirurško zdravljenje vretenčnih zlomov pri starostnikih
  2014
 23. Flis Vojko; Antonič Jože; Borovšak Zvonko; Glumbić Ivana; Kobilica Nina
  Penetrantna poškodba torakalne aorte zaradi serijskega zloma reber
  [Delayed rupture of the descending thoracic aorta caused by penetrating intrathoracic injury from multiple rib fractures]
  2011
 24. Strahovnik Andrej; Fokter Samo K.
  Rezultati zdravljenja bolečih vretenčnih zlomov
  [Results of treatment of painful vertebral fractures by kyphoplasty or conservative symptomatic management]
  2009
 25. Movrin Igor; Čretnik Andrej
  Surgical management of traumatic spondylolisthesis of the axis
  [Kirurško zdravljenje travmatske spondilolisteze 2. vratnega vretenca]
  2013
 26. Movrin Igor
  Prevalence of adjacent-level fractures after osteoporotic vertebral compression fractures
  [Pogostost zlomov sosednjih vretenc po osteoporotičnem zlomu vretenca]
  2011
 27. Salapura Vladka; Jeromel Miran
  Minimally invasive (percutaneous) treatment of metastatic spinal and extraspinal disease
  [Minimalno invazivno (perkutano) liječenje metastatske spinalne i ekstraspinalne bolesti- pregledni članak]
  2014
 28. Rotovnik-Kozjek Nada
  Krhkost
  2011
 29. Gajšek Matej; Komadina Radko; Brojan Miha; Možina Janez
  Biomechanical aspects of compressive osteoporotic vertebral fractures
  2010
 30. Vičič Maja
  Najpogostejši zlomi
  2010
 31. Vičič Maja
  Nadlahtnica in zlomi kosti v podlahti
  2010
 32. Vičič Maja
  Zlomi stegnenice
  2010
 33. Matko Milan
  Zdravljenje distalnih zlomov radiusa in ulne pri malih pasmah psov
  [Treatment of distal radius and ulna fractures in toy breed dogs]
  2011
 34. Čretnik Andrej; Košir Roman; Kozic Mitja; Žigon Tomaž; Frank Aleksander
  Outcome of pertrochanteric fracture fixation in elderly with extramedullary (DHS) and intramedullary (IMHS) fixation
  2008
 35. Vlaović Miodrag; Komadina Radko; Brilej Drago
  Baloon kyphoplasty in fractures of the thoracolumbar spine
  2008
 36. Iskra Lovro; Koželj Vesna
  Pozni rezultati konservativnega zdravljenja po zlomu sklepnega odrastka mandibule pri otrocih, starih do 12 let
  [Long-term outcome of non-surgical treatment of mandibular condyle fractures in children under 12 years of age]
  2013
 37. Čretnik Andrej
  The results of external fixation as a bridge and a definitive fixation
  2007
 38. Buhanec Božidar
  The treatment of fractures with segmental bone defects by the method of unilateral external fixator
  2007
 39. Fokter Samo K.; Dovnik Andraž; Fokter Dovnik Nina
  Surgical treatment of acute patellar dislocation associated with bony avulsion in children
  [Kirurško zdravljenje akutnega izpaha pogačice s kostnim odlomkom pri otrocih]
  2013
 40. Erra Carmen; Podnar Simon
  Ultrasound diagnosis of bony nerve entrapment
  2013
 41. Gajšek Matej; Četina Dimitrij; Komadina Radko
  Klinična pot za kirurško zdravljenje patoloških zlomov
  2013
 42. Kalacun Dario; Omahen Kristjan; Mihaljević Slaviša; Vlaović Miodrag; Brilej Drago; Komadina Radko; Vrbovšek Gregor; Kalacun Vanja
  Pogostost in metode zdravljenja sekundarnih depozitov v stegnenici
  2013
 43. Jagodič Klemen; Korošec Jagodič Helena
  Rak prostate in zdravje kosti
  2013
 44. Movrin Igor
  Fractures of the spine in ankylosing spondylitis
  2013
 45. Košar Jaka
  Odontoid fractures
  2013
 46. Požek Igor; Hurt Christopher J.; Stern Eric J.
  #The #wide mediastinum
  2012
 47. Pravst Igor; Hlastan-Ribič Cirila
  Ključna hranila za zdravje okostja
  [Critical nutrients in bone health]
  2012
 48. Zavratnik Andrej
  Novosti in dileme pri zdravljenju pomenopavzalne osteoporoze
  [Novelties and dilemmas in the treatment of postmenopausal osteoporosis]
  2013
 49. Kocjan Tomaž; Preželj Janez; Pfeifer Marija; Jensterle Sever Mojca; Čokolič Miro; Zavratnik Andrej
  Smernice za odkrivanje in zdravljenje osteoporoze
  [Guidelines for the detection and treatment of osteoporosis]
  2013
 50. Movrin Igor
  Osteoporotični zlomi vretenc
  2012
 51. Strojnik Tadej; Drstvenšek Igor
  Custom made cranioplasty prostheses
  2012
 52. Movrin Igor
  Adjacent level fracture after osteoporotic vertebral compression fracture
  [Angrenzende Wirbelkörperfrakturen nach osteoporotischen Wirbelkörper Kompressionsfrakturen]
  2012
 53. Kos Nataša; Burger Helena; Vidmar Gaj
  Association of cognitive status with mobility and functioning after femoral neck fracture surgery in elderly patients
  [Povezanost kognitivnega stanja z gibljivostjo in funkcijskim stanjem po operacijskem zdravljenju zloma vratu stegnenice pri starejših poškodovancih]
  2013
 54. Mencej Bedrač Simona; Zupan Janja; Kocjan Tomaž; Mlakar Vid; Preželj Janez; Marc Janja; Ostanek Barbara
  Zdravljenje osteoporoze danes in jutri
  [Treatment of osteoporosis now and in the future]
  2012
 55. Valassi Elena; Pfeifer Marija
  The European registry on Cushing's syndrome: 2-year experience
  2011
 56. Zupan Janja; Pristovšek Nuša; Mencej Bedrač Simona; Komadina Radko; Preželj Janez; Marc Janja
  Interleukin-10 gene variants influence bone mineral density and the risk of osteoporotic hip fractures in elderly Slovenian people
  2012
 57. Vesnaver Aleš; Ahčan Uroš; Rozman Janez
  Evaluation of surgical treatment in mandibular condyle fractures
  2012
 58. Orožim Zdenko
  Načrtovanje pravočasne operacijske oskrbe zlomov distalnega dela koželjnice
  2010
 59. Moore David; Davis Mihaela; Starc Tina
  Investigating the ability of radiographers to recognise typical non accidental injury fractures in children
  2012
 60. Pevec Teodor
  Vloga sinbiotikov v zmanjšanju okužb po operacijah zloma v predelu kolčnega sklepa: pilotska študija
  [Role of synbiotics in reducing postoperative infections in patients with hip fracture: pilot study]
  2012
 61. Zore Zvonimir; Filipović Zore Irina; Matejčić Aljoša; Kamal Mohamed; Arslani Nuhi; Knezović Zlatarić Dubravka
  Surgical treatment of pathologic fractures in patients with metastatic tumors
  2009
 62. Kos Nataša
  Vpliv operacijske metode na funkcioniranje in kakovost življenja starostnika po zlomu vratu stegnenice
  2011
 63. Komadina Radko; Senekovič Vladimir; Dolenc Igor; Andoljšek Matej; Grabljevec Klemen; Veninšek Gregor; Preželj Janez; Kocjan Tomaž
  Priporočila za zdravljenje zloma kolka v Sloveniji
  [Recommendations for hip fracture management in Slovenia]
  2012
 64. Pevec Teodor; Jazbec Darko
  Prikaz primerov prelomov začetnega dela nadlahtnice - kirurški oddelek SB Ptuj
  [Study cases of proximal humerus fractures - Surgery Department Ptuj]
  2012
 65. Hernja-Rumpf Tadeja; Turk Zmago
  Obravnava bolnikov s kompleksnim regionalnim bolečinskim sindromom tip 1 po zlomu distalnega dela koželjnice
  [Treatment of patients with complex regional pain syndrome after distal radius fracture]
  2011
 66. Andoljšek Matej
  Zapleti pri žebljanju pertrohanternih zlomov z IMHS žebljem v SB Jesenice - vpliv učne krivulje
  [Complication after nailing of the pertrochanteric fractures with IMHS nail in GH Jesenice - influence of the learning curve]
  2011
 67. Vlaović M; Brilej D; Komadina R
  Naše izkušnje z uporabo balonske kifoplastike in dorzalne perkutane inštrumentacije pri poškodbah hrbtenice
  [Our experience with baloon kyphoplasty and dorsal instrumentation in traumatic vertebral fractures]
  2011
 68. Kos Nataša; Burger Helena; Vidmar Gaj
  Mobility and functional outcomes after femoral neck fracture surgery in elderly patients: a comparison between hemiarthroplasty and internal fixation
  2011
 69. Popovič M; Klun B
  Experimental fractures of the skull base and injuriesn of the lower cranial nerves
  1996
 70. Pevec Teodor; Jazbec Darko
  Prelomi glavice radiusa - terapevtske dileme
  [Radial head fractures - therapeutic dilemma]
  2011
 71. Bojnec Vida; Čelan Dušan; Palfy Miroslav; Turk Zmago
  Vpliv vadbe na kakovost življenja bolnic z osteopenijo ali osteoporozo - uvedba vprašalnika QUALEFFO-41 v Sloveniji
  [Effect of exercise on quality of life in patients with osteopaenia or osteoporosis - implementation of the QUALEFFO-41 questionnaire in Slovenia]
  2011
 72. Kočar Miha; Eberlinc Andrejka; Kansky Andrej; Didanović Vojko
  Augmentation of alveolar ridge after comminuting fractures with distraction osteogenesis
  2010
 73. Senekovič Vladimir
  Arthroscopic management of the knee joint fractures
  2008
 74. Kovačič L; Štefanič F; Krkovič M; Tonin M; Senekovič V
  Treatment of displaced proximal humeral fractures: angular stable locking plate versus angular stable locking nail
  2008
 75. Kovačič Ladislav; Stefanič Franc; Krkovič Matija; Sluga Boštjan; Senekovič Vladimir
  Anterograde angular stable locking nail in the treatment of displaced proximal humeral fractures
  2007
 76. Senekovič V; Kovačič L; Štefanič F; Tonin M
  Evaluation of primary hemiarthroplasty and lockinf plate fixation of comminuted humeral head fractures in elderly patients
  2006
 77. Kovačič L; Senekovič V
  Hemiarthroplasty for complex proximal humerus fractures - surgical technique
  2008
 78. Kovačič L; Stefanič F; Krkovič M; Sluga B; Senekovič V
  Minimally invasive treatment of displaced proximal humeral fractures with angular stable locking nail - advantages and limitations
  2008
 79. Štefanic F; Senekovič V; Kovačič V
  Our first experiences with Delta-III reverse shoulder prosthesis in proximal humeral fractures and RCA
  2007
 80. Senekovič V; Kovačič L; Štefanič F
  Evaluation of treatment after head preserving surgery of comminuted proximal humerus fractures with locking compression plate
  2006
 81. Jakovljević Miroljub; Vauhnik Renata
  Aquatic exercises versus land based exercises for elderly patients after a total hip replacement
  [Hidrokinezioterapija v primerjavi s kinezioterapijo pri starejših osebah po vstavitvi totalne endoproteze kolčnega sklepa]
  2011
 82. Laharnar Marina; Slabe Damjan; Herman Simon
  Poznavanje ukrepov prve pomoči pri zlomu kolka med laiki na Tolminskem
  [Knowledge of first aid measures for hip fracture among non-medical personnel in Tolmin region]
  2011
 83. Movrin Igor; Vengust Rok; Komadina Radko
  Adjacent vertebral fractures after percutaneous vertebral augmentation of osteoporotic vertebral compression fracture: a comparison of baloon kyphoplasty and vertebroplasty
  2010
 84. Movrin Igor; Vengust Rok; Komadina Radko
  Adjacent vertebral fractures after percutaneous vertebral augmentation of osteoporotic vertebral compression fracture: a comparison of baloon kyphoplasty and vertebroplasty
  2010
 85. Malovrh Tomaž
  Odprti zlomi
  [Open fractures]
  2010
 86. Gril Iztok; Puketa Vesna
  Zlomi gležnja
  [Ankle fractures]
  2010
 87. Štrus Katja
  Zlomi vratu stegnenice
  [The femoral neck fractures]
  2010
 88. Sluga Boštjan
  Avulzijski zlomi in ligamentarne poškodbe komolca
  [Avulsion fractures and ligamentous injuries of the elbow]
  2010
 89. Kastelec Matej
  Osteoporotični zlomi distalnega radiusa
  [Osteoporotic distal radius fractures]
  2010
 90. Čokolič Miro
  Osteoporoza danes
  [Osteoporosis today]
  2010
 91. Podnar Simon; Fowler Clare J
  Pelvic organ dysfunction following cauda equina damage
  2010
 92. Vengust Rok; Košak Robert; Travnik Ludvik
  Vertebroplasty for osteoporotic vertebral fractures
  2010
 93. Krkovič Matija; Bošnjak Roman
  Subperiosteal elevation of the ulnar nerve-Anatomical considerations and preliminary results
  2008
 94. Barlič Ariana; Božikov Krešimir
  Matične celice iz maščobnega tkiva in njihova uporaba
  [Stem cells from adipose tissue and their use]
  2010
 95. Miščević Mirza; Hamzaoglu Azmi; Ljuca Farid; Gavrankapetanović Ismet; Nadarević Amra; Rejec-Smrke Barbara; Smrke Dragica
  Minimalno invazivna hirurgija patoloških prijeloma kičme - vertebroplastika i kifoplastika na Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
  [Minimally invasive surgery of pathologic spine fractures - vertebroplasty and kyphoplasty at Department of orthopedics and traumatology of Clinical centre University of Sarajevo]
  2009
 96. Smrke Dragica; Biščević Mirza; Smrke Barbara UR; Zupan Blaž
  Biomechanical and clinical alterations of the hip joint following femoral neck fracture and implantation of bipolar hip endoprosthesis
  2010
 97. Smrke Dragica; Biščević Mirza
  Prijelom kuka - osobni, obiteljski i društveni problem treće životne dobi
  [Hip fracture - personal, family and social problem of the third age]
  2008
 98. Smrke D; Biščević M; Rejec B; Smajic S
  Verlaengerte Rehabilitationsdauer bei Patienten mit chronischen Lungerkrankungen nach Scenkelhalsfrakturen
  [Prolonged duration of rehabilitation in patients with COPD after femoral neck fracture]
  2009
 99. Borovnik-Lesjak Vesna; Prosen Gregor; Grmec Štefek
  Pnevmotoraks pri adolescentu in uporaba urgentne ultrazvočne diagnostike
  [Pneumothorax in a teenager and the use of emergency ultrasound diagnostics]
  2010
 100. Turk Zmago; Barovič Jože; Borko Lucijan
  Usporedba učinka magnetoterapije i balneoterapije na bolni sindrom osteoartritisa kuka
  2010

   1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics