biomedicina slovenica


"FRACTURES" : 1.235-1.334

 1. Šikovec A
  Vpliv etanola na celjenje eksperimentalne poškodbe kosti pri podgani
  1991
 2. Andoljšek M
  Zlomi petnice
  [Fractures of the calcaneus]
  1991
 3. Jevtić V
  Rentgenska diagnostika akutnih poškodb vratne hrbtenice pod drugim vretencem
  [Radiologic diagnosis of the acute cervical spine injuries below the level of axis]
  1991
 4. Bošnjak R
  Sila izometrične kontrakcije, utrudljivost in presek ekstenzorjev zapestja in prstov pri poškodovancih z mikrokirurško sklenitvijo radialnega živca z avtotransplantati
  1992
 5. Košir N
  Prva pomoč pri poškodbah zob otrok in mladine
  [Emergency treatment of injures children's and youth's teeth]
  1991
 6. Žerdoner D
  Osteosinteza z novim instrumentom - repozicijskimi kleščami
  [Osteosynthesis with a help of a new instrument - repositioning forceps]
  1991
 7. Smrkolj V
  Zlomi distalnega dela nadlahtnice
  [Fractures of the distal part of humerus]
  1990
 8. Kralj M
  Ultrazvočni pregled ramenskega sklepa
  [Ultrasonography of the schoulder]
  1990
 9. Žajdela Z
  Maksilofacialne poškodbe pri otrocih
  [Maxillofacial injuries in children]
  1991
 10. Škoflanc Z; Rošker D
  Predoperativna priprava in pooperativna zdravstvena nega bolnika s poškodbo kolka
  [Preoperative preparation and postoperative health care of the patients with hip injury]
  1989
 11. Škodnik S
  Obkolčni zlomi
  [Fractures in the hip]
  1989
 12. Salobir B
  Določanje normalnih vrednosti kostne gostote pri zdravih prostovoljkah
  1991
 13. Pavlica Z; Butinar J; Cestnik V; Lukman K
  Različne možnosti rekonstrukcije poškodovanega derača dens caninus (104, 204, 304, 404) pri psih
  [Some possibilities for reconstruction of the injured dens caninus (104, 204, 304, 404) in dogs]
  1990
 14. Cigler M
  Maksilofacialne poškodbe v obdobju 1987-1989 zdravljene v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
  [Treatment of maxillofacial injuries in period from 1987 to 1989 in General hospital of Slovenj Gradec]
  1990
 15. Žajdela Z
  Poškodbe stranskega predela srednje tretjine obraza - zlomi ličnice
  [Traumatology of the lateral midface - fractures of the zygoma]
  1990
 16. Sjerobabin I
  Prelomi gornje vilice
  [Fractures of the maxilla]
  1990
 17. Ristić J
  Komplikacije povreda lica i čeljusti
  [Complications of facial injuries]
  1990
 18. Cvetinović M; Jović N
  Prelom donje vilice
  [Fractures of the mandible]
  1990
 19. Bagatin M
  Ozljede mekih tkiva i kostiju lica
  [Injuries of soft tissues of face and facial bones]
  1990
 20. Stojičić G; Ðorđević M; Stanković P
  Operativne metode kod povreda frontalnih sinusa
  [Surgical methods in frontal sinuses injuries]
  1990
 21. Podboj J; Žargi M
  Korekcije deformacij po poškodbah nosu in frontoetmoidnega področja
  [Correction of posttraumatic deformities of the nose and frontoethmoidal region]
  1990
 22. Žargi M; Podboj J
  Frontoetmoidne poškodbe
  [Frontoethmoidal injuries]
  1990
 23. Radulović R; Krejović B; Ðorđević M; Banković S
  Traumatske lezije facijalnog živca kod fraktura temporalne kosti
  [Traumatic lesions of the facial nerve in the fractures of the temporal bone]
  1990
 24. Padovan I
  Frakture temporalne kosti i baze lubanje
  [Fractures of the temporal bone and the base of the skull]
  1990
 25. Lipovšek M
  Kirurško zdravljenje kraniocerebralnih poškodb
  [Surgical management of head injuries]
  1990
 26. Petrič B; Ščekič M
  Respiracijska fizioterapija pri poškodovancu
  [Respiratory physical therapy in traumatized patients]
  1991
 27. Vidmar S; Orel J
  Poškodbe prsnega koša
  [Thoracic trauma]
  1991
 28. Volovšek M; Adamlje N
  Rehabilitacijska nega starostnikov s prelomi stegneničnega vratu in degenerativnimi boleznimi osteomuskularnega sistema
  1990
 29. Gabruč M
  Lobanja
  1990
 30. Tabor L
  Okostje in gibala
  1990
 31. Pen M
  Frakture v trohanterni regiji operirane po Enderu
  1989
 32. Voljč B
  Model celostnega pristopa k zdravstvenemu problemu v splošni medicini
  1989
 33. Kožuh-Novak M; Goljar N
  Pojavnost osteoporoze in njene posledice v Sloveniji
  1989
 34. Kocijančič A
  Tveganje za zlom kosti pri osteoporozi
  1989
 35. Jevtić V
  Rentgenska diagnostika osteoporoze
  1989
 36. Gantar-Rott U
  Klinične oblike osteoporoze
  1989
 37. Kocijančič A
  Osteoporoza
  1989
 38. Banič J; Kogovšek J; Zorko B; Šubelj J; Frantar B
  Novi operativni posegi na hrbtenici, medenici in sklepih psov
  [New operative procedures on the spine, pelvis and joints of the dog]
  1990
 39. Pavlovčič V; Ješe P
  Pogostnost in preventiva smučarskih poškodb
  [Incidence and prevention of skin injuries]
  1990
 40. Komadina R; Pilih R
  Zlomi prsne in ledvene hrbtenice
  [Fractures of thoracic and lumbar spine]
  1989
 41. Gantar-Rott U; Kocijančič A
  Vlastita iskustva u lečenju osteoporoze tipa II
  [Our results in the treatment of type II osteoporosis]
  1988
 42. Crkvenac Ž; Dodig D; Davila S
  Usporedba rentgenskog nalaza sa scintigramom skeleta u dijagnostici fraktura rebara
  1989
 43. Car M; Lovasić I
  Maksilarni sinus pri povredi zigomatiko-maksilarnog kompleksa - radiološka studija
  [Maxillary sinus during a zygomatico-maxillary complex injury - radiologic study]
  1989
 44. Praprotnik A; Zupančič F
  Novosti v operativnem zdravljenju poškodb rame
  1989
 45. Smrkolj V
  Nujno ukrepanje pri poškodovancih v ambulanti splošne medicine
  1989
 46. Kocijančič A; Gantar-Rott U; Jevtić V
  Uticaj natrium fluorida, kalcijuma i vitamina D3 na broj fraktura pršljenova kod žena sa osteoporozom
  [Effect of sodium-fluoride, calcium and vitamin D3 on the incidence of collapse fractures of vertebral bodies in women with osteoporosis]
  1989
 47. Smrkolj V
  Zlomi zgornjega dela stegnenice
  [Fractures of the proximal part of the femur]
  1989
 48. Klun B
  Smernice pri zdravljenju frontobazalnih poškodb
  1988
 49. Pen M
  Naše izkušnje pri inter in subtrohanternih frakturah starostnikov pri osteosintezah z elastičnimi Enderjevimi žeblji
  [Our experiences with inter-and subtrochanteric fractures of the aged in osteosyntheses with elastic Ender nails]
  1986
 50. Kruščič A; Čepon A; Žgajnar B; Pivec G
  Konservativno in operativno zdravljenje fraktur radii loco typico pri poškodovancih, starih nad petdeset let
  [Conservative and operative treatment of fractures of the distal part of the radius in patients over 50]
  1986
 51. Šabec R; Skerget B
  Zgodnja kirurška oskrba kompleksnih poškodb udov z zlomi skeleta in primanjkljajem kože in mehkih tkiv
  1987
 52. Štraus I
  Kiruška oskrba zlomov torakolumbalne hrbtenice
  1987
 53. Tekavčič I; Kušej M
  Zlomi lobanje
  [Skull fractures]
  1988
 54. Prinčič J
  Značilne poškodbe starejših ljudi
  1988
 55. Komadina Rado; Batišta Miroslav
  Operativno zdravljenje fraktur talusa
  [Operative treatment of fractures of the talus]
  1988
 56. Komadina Rado; Batišta Miroslav
  Odprti zlomi nog v prometnih nesrečah iz celjske regije v letih 1983-1986
  [Open fractures of the lower extremities caused by traffic accidents treated in Celje general hospital from 1983 to 1986]
  1988
 57. Gračner B
  Kontuzijske poškodbe očesa
  1987
 58. Sep D; Adamov D; Vukadinović S
  Rehabilitacija pacijenata sa prelomima femura zbrinutih po Ender-u
  1987
 59. Vasilev G; Pop-Stefanija P; Kuvendjiev I
  Naše iskustvo sa konzervativnim tretmanom trohanternih preloma kod starijih osoba
  1987
 60. Matić Lj; Ristić V; Levi M
  Rehabilitacija kod povrede u predelu kuka sa lezijom n. ischiadicusa
  1987
 61. Runić M; Čebeljić K
  Lečenje posttraumatskog algodistrofičnog sindroma primenom impulsnog magnetnog polja
  1987
 62. G'ozeva M; Karagjozova-Bećar K; Kikerkov Lj
  Radikularne lezije spinalnih korenova kod povreda kuka
  1987
 63. Smrkolj V
  Studij originalne metode preprečevanja recidiva malignoma na mestu patološke frakture
  1987
 64. Popović MA
  Dejstvo sile pri zlomih lobanjskega dna
  1987
 65. Seničar M
  Analiza medeničnih zlomov v letih 1975-1986
  [Analysis of pelvic fractures in dogs from 1975-1986]
  1987
 66. Baraga A
  Zdravljenje inficiranih defektnih psevdartroz goleni ob uporabi prostega mikrovaskularnega režnja
  1987
 67. Košir N
  Poškodbe zob otrok in mladine - sprejem in diagnostika
  [Dental injuries in children and adolescents - examination and diagnosis]
  1987
 68. Savernik S
  Značilnosti razvoja oralne kirurgije v Celju
  [Characteristics of the development of oral surgery in Celje]
  1987
 69. Prinčič J
  Zlomi in raztrganine medeničneg obroča
  [Fractures and ruptures of the pelvis]
  1987
 70. Mazzuoli G; Passeri M; Gennari C; Minisola S; Antonelli R; Valtorta C; Palummeri E; Cervellin GF; Gonnelli S; Francini G
  Djelovanje kalcitonina u liječenju postmenopauzalne osteoporoze: kontrolirani dvostruko slijepi klinički pokus
  [Effects of salmon calcitonin on postmenopausal osteoporosis: a controlled double-blind clinical study]
  1987
 71. Aleš A
  Poškodbe udov v prometu
  1987
 72. Eržen J; Jerman J
  Poškodbe prsnega koša v prometu
  1987
 73. Zornada B
  Poškodbe čeljusti
  1987
 74. Barac M; Prinčič J
  Komplikacije i neuspjesi kirurškog liječenja prijeloma zdjelice. (Complications and unsatisfactory results of surgical treatment of fractures of the pelvis)
  1986
 75. Cesarec M; Hainš B; Šalig Ž; Juraga D
  Prijelomi distalne metafize femura u starijih osoba. (Distal femoral fracture in old age)
  1986
 76. Korošec B; Jošt I; Skerget B
  Operative Behandlung der proximalen Humerusfraktur mit der Winkelplatte
  1987
 77. Mižigoj M; Repovš D; Štrukelj P
  Preprečujmo nezgode in naučimo se pomagati: priročnik prve pomoči
  1987
 78. Marn-Vukadinović D
  Rehabilitacija starejših bolnikov po prelomu kolka
  1986
 79. Jevtić V
  Horizontal fracture of the anterior arch of the atlas
  1986
 80. Antolič V; Srakar F
  Biomehanika osteotomij kolka
  [Biomechanics of hip osteotomies]
  1987
 81. Dolenc VV; Čerk M; Šušteršić J; Pregelj R; Škrap M
  Treatment of intracavernous aneurysm of the ICA and CCFs by direct approach
  1987
 82. Kosanović M
  Vrednovanje liječenja otvorenih prijeloma potkoljenice primjenom različitih tipova vanjskih fiksatora
  1986
 83. Jevtič Vladimir; Tabor Ludvik
  Računalniška tomografija v oceni pelvičnih in acetabularnih fraktur
  [Computed tomography in the evaluation and acetabular fractures]
  1987
 84. Kruščič A; Čepon A; Žgajnar B; Pivec G
  Konservativno in operativno zdravljenje fraktur radii loco typico pri poškodovancih starih nad petdeset let. (Conservative and surgical management of radius fracture in the typical place in patients over the age of 50)
  1986
 85. Kruščič A; Pen M; Breznik A; Žgajnar B
  Operativno zdravljenje zlomov mandibule po AO metodi. (Operative treatment of mandibular fractures according to the AO method)
  1986
 86. Pen M
  Naše komplikacije in neuspehi operativnega zdravljenja medenic. (Our complications treatment and failures in the surgical treatment of acetabular fractures)
  1986
 87. Kruščič A; Breznik A
  Komplikacije in neuspehi artrodeze zgornjega skočnega sklepa pri poškodbah. (Complications and failures of ankle joint arthrodesis in injuries)
  1986
 88. Žic L; Munda A; Pušelja D
  Operativni in rekonstruktivni posegi pri zlomih zgornje in spodnje čeljusti
  1986
 89. Kalinšek I
  Nujna medicinska pomoč
  1987
 90. Drame A
  Delovna terapija pri zaprtih funkcionalno zdravljenih zlomih diafize humerusa
  1987
 91. Knap Črtomir; Pirc Jelka
  Prelom stegnenice z maščobno embolijo - dilema časa operacije.
  [Fracture of the femur with fat embolism - dilemma whento operate]
  1987
 92. Skerget B
  Zapleti pri operativnem zdravljenju zlomov stegneničnega vratu
  1986
 93. Štraus I; Prinčič J
  Motnje zaraščanja po operativnem zdravljenju zlomov
  1986
 94. Bandelj D
  Rehabilitacijska nega težje telesno poškodovanih starejših občanov
  1986
 95. Smrkolj V
  Nomenklatura tipičnih zlomov kosti
  [Nomenclature of typical fractures]
  1986
 96. Zajec Mihael
  Prilog poznavanju utjecaja modernih zaštitnih mjera na sprečavanju ozljeda pri skijanju
  1986
 97. Završnik Jože
  Psevdoartroze - zdravljenje ali ortoze
  [Pseudoarthrosis curing or orthosis]
  1986
 98. Vlaović Miodrag
  Operativno zdravljenje zlomov stegneničnega vratu na travmatološkem oddelku v Celju v letih 1982-1984
  [Operative treatment of the fractures of the neck of the femur in the department of traumatology at Celje in the period from 1982 till 1984]
  1986
 99. Rusek Radoslav; Kosanović Miloš; Pilih Rado
  Ligamentotaksis za gleženj pri zdravljenju odprtih zlomov goleni II. in III. stopnje
  [Ligamentotaxis of the ankle joint in grade II and III compound fractures of the tibial shaft]
  1986
 100. Žerdoner D
  Zdravljenje zlomov ličnice s stabilno osteosintezo
  [Treatment of cheek-bone fractures with stable osteosynthesis]
  1986

   335 435 535 635 735 835 935 1.035 1.135 1.235New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics