biomedicina slovenica


"FRACTURES" : 401-500

 1. Makovec G; Smrke D
  Does the operative treatment of impacted femoral neck fractures give better long-term results then conservative treatment
  2006
 2. Andoljšek M; Rupla A
  Complications after nailing of the trochanteric fractures with the proximal femoral nail - PFN
  2006
 3. Gajšek M; Komadina R; Vlaović M
  Biomechanical aspects of compressive vertebral fractures and their treatment with balloon kyphoplasty
  2006
 4. Jekovec-Vrhovšek Maja; Kocijančič Andreja; Preželj Janez
  Quantitative ultrasound of the calcaneus in children and young adults with severe cerebral palsy
  2005
 5. Žigon Tomaž; Kmetič Ksenija
  Izid fizioterapije po oskrbi zloma začetnega dela nadlahtnice
  2006
 6. Kelc Andrej
  Zlomi zgornjega dela nadlakta
  2006
 7. Turk Zmago
  Učna delavnica Rehabilitacija ramenskega sklepa po poškodbi. Strokovno srečanje fizioterapevtov mariborske regije, 2006 apr 6; Maribor
  2006
 8. Železnik Neva
  Težavno postavljanje na noge: zlom kolka
  2006
 9. Margič Krunoslav
  Zdravljenje zaprtih zlomov dlančnic in proksimalnih členkov prstov: funkcionalna imobilizacija stabilnih in zunanja fiksacija nestabilnih zlomov
  [Treatment of closed metacarpal and proximal phalangeal fractures of digits: functional immobilization of stable and external fixation of unstable fractures]
  2005
 10. Kristan Anže
  Načrtovanje operacij zloma kolčne ponvice s pomočjo računalniškega programa
  [Planning of acetabular fracture surgery using computer program]
  2006
 11. Vesel Miloš
  Balonska kifoplastika
  [Ballon kyphoplasty]
  2006
 12. Kopčavar-Guček Nena
  Družinski zdravnik in konzervativno zdravljenje zlomov
  [Family practitioner and conservative therapy of fractures]
  2006
 13. Hoefferle-Felc Alenka
  Rehabilitacija po konservativno zdravljenih zlomih
  [Rehabilitation after conservatively treated fractures]
  2006
 14. Havliček Tomo
  Sledenje konzervativno zdravljenih zlomov (kdaj, kaj, zakaj)
  [Outpatient follow up of conservatively treated fractures (when, what, why)]
  2006
 15. Dobravec Marko
  Konzervativno zdravljenje tipičnih zlomov
  2006
 16. Kristan Anže
  Zdravljenje zlomov kosti
  [Treatment of bone fractures]
  2006
 17. Rotovnik-Kozjek Nada
  Osteoporoza, amenoreja, anoreksija
  2006
 18. Pekarović J; Novak E; Madunić M; Podbreznik M
  Vanjska fiksacija distalnih radijalnih fraktura: 10 godina iskustva
  [External fixation of distal radial fractures: 10 years of experience]
  2003
 19. Margić K
  Zatvorena redukcija i vanjska fiksacija falangealnih i metakarpalnih fraktura
  [Closed reduction and external fixation of phalangeal and metacarpal fractures]
  2003
 20. Margić K
  Retrospektivna analiza propusta kod operativnog tretmana 62 frakture ručnog zgloba
  [Retrospective analysis of the pitfalls in the surgical treatment of 62 wrist fractures]
  2003
 21. Margić K
  Closed reduction and external fixation of fractures of phalanges. Retrospective analysis of 50 consecutive cases
  2004
 22. Margić Krunoslav
  Funkcionalna imobilizacija zlomov dlančnic in prvih členkov prstov. Preliminarni rezultati
  [Functional immobilization of closed fractures of the metacarpal bones and the proximal phalanges of digits. Prelimininary results]
  2005
 23. Topolić Slavka
  Rehabilitacija po poškodbah hrbtenice
  2005
 24. Puncer Sašo
  Rehabilitacija po poškodbah spodnjih okončin
  2005
 25. Oblak Matjaž
  Vrednotenje stanj po apikotomiji in vpliv priprave zoba na zacelitev
  2000
 26. Andoljšek Matej
  Odprta naravnava in notranja učrstitev sklepnih zlomov petnice: vpliv vrste zloma in skladnosti subtalarnega sklepa na funkcionalni rezultat zdravljenja
  [Open reduction and internal fixation of displaced intraarticular fractures of the calcaneus: influence of type of fractures and congruency of the suntalar joint upon functional result]
  2005
 27. Nemec Ana; Pavlica Zlatko; Petelin Milan; Eržen Damjan; Crossley David A
  Fractured canine teeth in dogs in Slovenia: fractures types and treatments performed
  2005
 28. Kljajić Milka; Zalar Jurij
  Radiologija prsnega koša pri poškodbah in drugih urgentnih stanjih brez poškodbe
  [Radiology of the chest in trauma and other urgent nontraumatic conditions]
  2005
 29. Vesnaver Aleš
  Novosti v zdravljenju poškodb obraznega skeleta
  [Advances in facial fractures treatment]
  2005
 30. Mijovski Gordan
  Use of S-ketamine in an emergency abdominal operation
  2005
 31. Andonov N
  Perioperative management of a patient with Parkinson's disease, manic depression and previous episode of neuroleptic malignant syndrome
  2005
 32. Čretnik Andrej; Košar Jaka
  Femur fractures treatment in patients with multiple injuries
  2005
 33. Kelc Andrej; Pandurović Dean
  Non-septic complications in intramedullary nailing of supra-transcondilar femoral fractures treated in general hospital Maribor between 1998-2002
  2005
 34. Komadina Radko
  Zlomi zaradi krhkosti kosti in posledice
  2005
 35. Rok-Simon Mateja
  Dejavniki tveganja in strategije za preprečevanje zlomov pri padcih starejših ljudi
  2005
 36. Preželj Janez
  Osteoporoza - bolezen ali fiziološki proces
  2005
 37. Mikičić Dušan; Savanović Vlado
  Mechanical injury of the head caused by exterior force
  2001
 38. Movrin Igor; Čretnik Andrej
  Radiološka diagnostika vratne hrbtenice
  2005
 39. Čretnik Andrej
  Poškodbe prsnega koša
  [Chest trauma]
  2005
 40. Pšenica J
  Distal radius fractures and wrist injuries: state of art
  2005
 41. Pšenica J
  Comminuted intraarticular distal radius fracture - what to do with it?
  2005
 42. Pandurović D; Kelc A
  Osteosynthesis of distal radius fractures with angle stable plates
  2005
 43. Pandurović D; Kelc A
  Sauve-kapandji procedure as a salvage operation for treatment of posttraumatic distal radioulnar joint disorders
  2005
 44. Golob P; Peroša D; Uršič-Polh A
  Changes in treatment of distal radius fractures due to angularly stable plates in Izola general hospital in years 2003-2005
  2005
 45. Golob P; Praček P
  The effect of closed reduction on bony deformity at union in non operatively treated distal radius fractures
  2005
 46. Drobnič F; Povhe P
  Radio - radial stabilization in the external fixation of fractures of the distal radius
  2005
 47. Dolenc I; Koglot F
  Different surgical approaches to the fractured ulnar styloid osteosynthesis
  2005
 48. Beden R; Smrke D
  Prospective analysis of conservative treated dislocated fractures of distal radius with telemedical aplication of wrist status
  2005
 49. Vindišar F; Robida J; Vlaović M; Komadina R
  Intramedullary fixation of forearm fractures on a growing skeleton
  2005
 50. Vindišar F; Buhanec B
  Case report: a ten and a half years old boy with an open tibial shaft fractures and a defect of tibia treated with a segment bone transport
  2005
 51. Vesel M; Štraus J; Jug M; Dobravec M; Aleš A; Kastelec M; Herman S
  Treatment od spinal fractures in children
  2005
 52. Mihaljević S; Vindišar F; Brilej D; Robida J; Vlaović M
  Treatment of displaced malleolar fractures at children
  2005
 53. Macura M; Aleš A
  Our experience in treatment of proximal humerus fractures in children
  2005
 54. Lipovšek S; Robida J; Medved-Berk T; Bizjak J M
  Treatment of postoperative pain in pediatric surgery
  2005
 55. Kelc A; Pandurović D
  Operative treated radial neck fractures in children in general hospital Maribor in the years 2000-2005
  2005
 56. Kelc A; Pandurović D
  Pediatric fractures involving the lateral humeral condile treated in the general hospital maribor in the years 2000-2004
  2005
 57. Kastelec M
  Operative treatment of the proximal radius fractures in children
  2005
 58. Horvat Ž; Krajnc A; Frank A
  Neurovascular injuries in supracondylar fractures of the humerus in children
  2005
 59. Andoljšek M
  Closed reduction and percutaneus pinning of displaced supracondylar fractures of the child's humerus
  2005
 60. Pevec Teodor
  Distal radius fractures and wrist injuries. Operative treatment of paediatric fractures during growth. 24th Styrian - Slovenian conference on traumatology and 21st borderland meeting within 2nd Kuhar days; Ptuj
  2005
 61. Preželj Janez
  Osteoporosis - clinical aspects
  2005
 62. Andoljšek M
  Komplikationen bei nagelung von trochantaeren frakturen mit PFN
  [Complications after nailing of the trochanteric fractures with proximal femoral nail PFN]
  2004
 63. Bratanič N; Kosem R; Žerjav-Tanšek M; Uršič-Bratina N; Stopar-Obreza M; Kržišnik C; Battelino T
  Osteogenesis imperfecta in spremembe zobovja
  [Osteogenesis inperfecta and dental aberrations]
  2005
 64. Hussein Mohsen
  Artroskopska oskrba intraartikularnih zlomov kolena
  2005
 65. Sreš Erna; Zrim Marija
  Zdravstvena nega pacienta s sepso po poškodbi gležnja - predstavitev primera
  2005
 66. Gluhar Boštjan
  Imobilizacija spodnje okončine in komplikacije
  2005
 67. Cimerman Matej
  Poškodbe spodnjih udov
  2005
 68. Brilej Drago
  Zlom kolka pri starostnikih
  2003
 69. Buhanec Božidar
  Osteoporoza - bolezen starostnikov
  2003
 70. Cimerman Matej; Jezernik Matej
  Urogenital trauma: a traumatologist's perspective
  2005
 71. Eberlinc Andreja
  Nujni ukrepi pri poškodbah zob
  [Injuries of the teeth - urgent measures]
  2005
 72. Gorjanc Jurij; Kocbek Jernej; Zabukovšek Dorijan
  Sodelovanje med ekipo NMP, postajo GRS in helikoptersko enoto nujne medicinske pomoči pri politravmatiziranem poškodovancu - prikaz primera ekipe HNMP
  [Polytrauma and cooperation among terrestrial emergency service, terrestrial mountain rescue team and helicopter rescue team - case report]
  2005
 73. Veselko Matjaž
  Arthroscopic assisted treatment of intraarticular fractures of the knee: posterior approach for arthroscopic reduction and fixation of avulsion fracture of the PCL
  2003
 74. Veselko M
  Operative vs. conservative treatment of anterior superior iliac spine fractures
  2005
 75. Senekovič V; Veselko M
  Arthroscopic management of the knee joint fractures
  2005
 76. Veselko Matjaž
  Fractures in sport
  2004
 77. Popović MA; Klun B
  Injuries of the cranial nerves in fractures of the skull base. An experimental study
  1987
 78. Popović MA; Klun B; Heraković N; Noe D
  The action of dynamic force on fractures of the skullbase in the fossa media - an experimental study
  1993
 79. Popović MA; Klun B
  The acceleration-decleleration fractures of the base of the skull - an experimental study
  1992
 80. Popović MA; Klun B
  Deformations of the skull and fractures of the skull base - an experimental biochemical study
  1994
 81. Popović Miodrag A
  Akceleracijsko-deceleracijski zlomi lobanjskega dna: eksperimentalna študija
  1992
 82. Andoljšek M
  Open reduction and internal fixation of displaced intraarticular fractures of the calcaneus
  2005
 83. Kralj Marko
  Zdravljenje artroze ramenskega sklepa
  2005
 84. Bratanič N; Žerjav-Tanšek M; Uršič-Bratina N; Kržišnik C; Battelino T
  Presnovna bolezen kosti pri kronični vnetni črevesni bolezni
  [Metabolic bone disease in chronic inflammatory bowel disease]
  2005
 85. Vogrin Matjaž; Brodnik Tomaž; Kramberger Miloš
  Nestabilnost ramenskega sklepa
  2005
 86. Lonzarić Dragan; Turk Zmago
  Rehabilitacija bolnikov z obolenji in poškodbami v predelu rame
  2005
 87. Bošnjak Roman
  Nevrokirurški ukrepi za preprečevanje sekundarne možganske poškodbe
  [Neurosurgical prevention of secondary complications after brain injury]
  2005
 88. Vesnaver Aleš
  Novosti v zdravljenju poškodb obraznega skeleta
  [Advances in facial fracture treatment]
  2005
 89. Malovrh Tomaž; Vesel Miloš
  Spremljanje bolnikov s poškodbo hrbtenice po odpustu iz bolnišnice
  2005
 90. Štefanič Franc
  Novi pristopi pri zdavljenju zlomov proksimalnega humerusa pri starostnikih
  [New approaches in treatment of proximal humeral fractures in old-age population]
  2005
 91. Vesel Miloš; Al-Mawed Said; Dobravec Marko
  Moderna načela oskrbe poškodb hrbtenice
  2005
 92. Drobnič Matej; Iskra Blaž; Povhe Primož; Drobnič Franc
  Učvrstitev prelomov srednjega dela ključnice s titanijevim elastičnim žebljem pri odraslih - prvi rezultati
  [Fixation of the midclavicular fractures with the titanium elastic nails in adults - preliminary results]
  2005
 93. Andoljšek Matej
  Zapleti pri pilon-zlomih golenice: ali vplivajo na izid zdravljenja
  [Complications in pilon-fractures of the tibia: do they influence the outcome of treatment]
  2005
 94. Zavratnik Andrej
  Prevenca in zdravljenje osteoporoze
  [Prevention and treatment of osteoporosis]
  2005
 95. Završnik Matej
  Epidemiologija in patogeneza osteoporoze
  [Epidemiology and pathogenesis of osteoporosis]
  2005
 96. Židanik Suzana
  Primeri bolnikov z osteoporozo v ambulanti zdravnika družinske medicine
  [Case reports of patients with osteoporosis in family practitioner's office]
  2005
 97. Vobovnik-Grobelnik Polona
  Obravnava zlomov pri starostnikih
  2005
 98. Kovač Mihael; Pšenica Janez
  Zapleti poškodb kosti in sklepov v predelu roke
  2005
 99. Rupar Petra; Pšenica Janez
  Poškodbe roke
  2005
 100. Lah Katja
  Prepoznavanje poškodb roke in zapestja
  2005

   1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics