biomedicina slovenica


"FRACTURES" : 601-700

 1. Kruščič Aleksander; Breznik Anton
  Conservative and operative treatment of tarsal and metatarsal bone fractures
  1989
 2. Breznik A
  Ein Vergleich der Ergebnisse operativer und konservativer Behandlung von Calcaneusfrakturen im Zeitabschnitt von 1979-1988
  1989
 3. Vesnaver Aleš; Gorjanc Matija
  Orbital fractures - diagnostics, early repair and late reconstruction
  [Zlomi orbite - diagnostika, zgodnje zdravljenje in poznejše rekonstrukcije]
  2004
 4. Jekovec-Vrhovšek Maja
  Kostna gostota pri otrocih z najtežjo motnjo v razvoju
  [Bone mineral density in severely disabled children]
  2004
 5. Vindišar Franci; Brilej Drago
  Zdravljenje dislociranih zlomov gležnja pri otrocih
  [Treatment of displaced malleolar fractures at children]
  2004
 6. Četina Dimitrij; Brilej Drago; Komadina Radko; Vlaović Miodrag
  Analiza operativnega zdravljenja dislociranih zlomov petnice pri odraslih
  [Operative treatment of calcaneal fractures in adults]
  2004
 7. Mihaljević Slaviša; Brilej Drago; Kosanović Miloš; Komadina Radko; Vlaović Miodrag
  Zlomi baze 5. stopalnice: rezultati zgodnjega zdravljenja zlomov s premaknitvijo
  [Fractures of the fifth metatarsal: results of the early operative treatment of acute displaced fractures]
  2004
 8. Novak Ernest; Spanio Stefano; Pekarovič Jožefa; Madunič Marcela; Lavrič Matej
  Osteosinteza dlančnic z bioresorbilnimi materiali: prikaz treh primerov
  [Osteosynthesis of the metacarpal bone with bioabsorbable materials: a case report]
  2004
 9. Strojnik Tadej; Pogorevc Robert
  Rastoča fraktura lobanje - prikaz primera in pregled literature
  [Growing skull fracture - case report and review of the literature]
  2004
 10. Reiner Željko; Tedeschi-Reiner Eugenia
  Vloga statinov v preprečevanju srčno-žilnih bolezni
  [The role of statins in the prevention of cardiovascular diseases]
  2002
 11. Lamovec Janez; Možina Eva; Baebler Boštjan
  Hyperplastic callus formation in osteogenesis imperfecta
  2003
 12. Novak Ernest; Madunič Marcela; Pekarovič Jožefa; Lavrič Matej
  Uporaba zunanjega fiksatorja pri zlomih distalnega dela radiusa: 10 let izkušenj
  [Use of external fixator for distal radius fractures: 10 years of exeperience]
  2003
 13. Brilej Drago; Rusek Radoslav
  Uporaba zunanjega fiksatorja za zdravljenje dislociranih zlomov acetabuluma pri politravmatiziranih poškodovancih
  [External fixation in central acetabular fracture dislocation in patients with multiple injuries]
  2003
 14. Dolenc Igor; Koglot Franci; Kavčič Benjamin; Polanc Jordan; Hlede Saša
  Metoda "Monorail" - možnost elongacije kosti in kostnega transporta - prikaz primera zdravljenja nepravilno zaraslega preloma femurja
  ["Monorail" method - possibility for bone elongation and segmental bone transport - case report of malunion femoral fracture]
  2003
 15. Kovač Miha; Rupel Andrej; Andoljšek Matej
  Zunanji fiksator pri zlomih otrok in mladostnikov
  [External fixatation of fractures in children and youth]
  2003
 16. Vindišar Franci; Vlaović Miodrag
  Zunanji fiksator pri otroških zlomih
  [External fixator by children's fractures]
  2003
 17. Krajnc Alojz; Čretnik Andrej; Kozic Mitja; Frank Aleksander
  Zdravljenje zlomov goleni s hibridnim fiksatorjem
  [Tibial fractures treated with hybrid fixator]
  2003
 18. Polanc Jordan; Dolenc Igor; Koglot Franci; Kavčič Benjamin; Hlede Saša
  Naše izkušnje pri uporabi hibridnega fiksatorja pri metafizarnih zlomih
  [Metaphyseal fractures treated with hybrid fixator - our experiences]
  2003
 19. Rupel Andrej; Brodnik Branko; Kovač Miha; Andoljšek Matej
  Hibridni fiksator - kdaj in zakaj?
  [Hybrid external fixator - when and why?]
  2003
 20. Kristan Anže; Cimerman Matej
  Zunanji fiksator pri zdravljenju poškodb medeničnega obroča - naše izkušnje in strategija
  [External fixator in the injuries of pelvic ring - our experiences and strategy]
  2003
 21. Andoljšek Matej
  Vloga zunanje fiksacije v oskrbi poškodb medenice
  [The role external fixation in treatment of the pelvic injuries]
  2003
 22. Vlaović Miodrag; Brilej Drago; Komadina Radko
  Zunanji fiksator pri zlomih medenice
  [External fixator in pelvic fractures]
  2003
 23. Komadina Radko; Vlaović Miodrag; Brilej Drago
  Vratna hrbtenica in halo fiksator
  [Cervical fractures and halo jacket]
  2003
 24. Radošević Danilo
  Osteoporoza
  2004
 25. Veselko Matjaž
  Operative Vs. conservative treatment of anterior superior iliac spine fractures
  2004
 26. Veselko M; Al Mawed S
  Thoracolumbar fractures - anterior approach
  2003
 27. Mihajlević S; Brilej D; Kosanović M
  Results of the acute surgical treatment of proximal fifth metatarsal fractures
  2003
 28. Vesel M; Štraus I; Al Mawed S; Macura M
  Failed anterior spondylodesis in fractures and luxations of cervical spine
  2003
 29. Krkovič Matija; Cimerman M
  Our experiences with orthofix hibrid fixator in periarticular fractures of lower leg
  2003
 30. Kristan A; Cimerman M
  Intrapelvic technique for treating acetabular and pelvic fractures - first two years
  2003
 31. Aleš A; Kastelec M; Gadžijev A; Štupnik T
  Treatment of children femur fractures with intramedulary semiflexible titanium rods after prevot - our experience (1990-2001)
  2003
 32. Trebše Rihard; Moličnik A
  An analysis of 63 operatively treated periprosthetic fractures of the femur
  2003
 33. Andoljšek Matej
  ORIF in displaced intraarticular fractures of the calcaneus
  2003
 34. Andoljšek M
  ORIF of dislocated intraarticular fractures of the calcaneus
  2003
 35. Kosanović M; Brilej D; Komadina R; Buhanec B; Vlaović M
  Operativno liječenje avulzijskih prijeloma spine ilijake anterior superior po principima obuhvatne sveze
  [Operative treatment of avulsion fractures of the anterior superior iliac spine according to the tension band principle]
  2003
 36. Četina D; Brilej D; Vindišar F; Krušič D; Vlaović M
  Operativno zbrinjavanje prijeloma kalkaneusa kod odraslih. Dugoročni rezultati i utjecaj na rad nakon ozljede
  [Operative treatment of calcaneal fractures in adults. Long-term results and the influence on the post-injury occupation]
  2003
 37. Andoljšek M
  Otvorena repozicija i unutrašnja fiksacija intraartikularnih prijeloma kalkaneusa s pomakom
  [Open reduction and internal fixation of displaced intraarticular fractures of calcaneus]
  2003
 38. Vindišar F; Brilej D; Robida J; Vlaović M; Mihajlević S
  Liječenje maleolarnih prijeloma s pomakom kon djece
  [Treatment of displaced malleolar fractures in children]
  2003
 39. Biščević M; Smrke D; Gavrankapetanović I
  Da li se ugradnjom unipolarne parcijalne endoproteze kuka nakon prijeloma vrata bedrene kosti s pomakom postižu dobri rezultati kod starijih bolesnika?
  [Does unipolar partial hip endoprosthesis achieve long-term fair clinical result in elderly patients after dislocated femoral neck fracture?]
  2003
 40. Sreš Erna
  Zdravstvena nega pri oskrbi zlomov v urgentni ambulanti
  2003
 41. Herman Srečko
  Intertrohanterne osteotomije na stegnenici
  2003
 42. Južnič-Sotlar Maja
  Bolezen krhkih kosti: osteoporoza
  2004
 43. Vlaović Miodrag; Vindišar Franci; Komadina Radko
  Zunanji fiksator v otroški travmatologiji
  [External fixation in children's trauma]
  2001
 44. Komadina Radko; Brilej Drago; Lavrič Matej
  Zlomi zaradi krhkosti kosti
  [Fragility fractures]
  2001
 45. Brilej Drago; Buhanec Božidar; Komadina Radko
  Uporaba zunanjega fiksatorja pri politravmatiziranih poškodovancih
  [External fixation in multiple-injured patients]
  2001
 46. Komadina Radko; Vlaović Miodrag; Brilej Drago
  Halo fiksator pri zlomih vratne hrbtenice
  [Halo jacket in cervical fractures]
  2001
 47. Pšenica Janez
  Zunanji fiksator pri zlomih zapestja
  [External fiksator for distal radius fractures]
  2001
 48. Rusek Radoslav; Brilej Drago
  Zunanji fiksator pri zlomih medenice in acetabuluma
  [External fixator in pelvic and acetabular fractures]
  2001
 49. Vlaović Miodrag; Brilej Drago; Komadina Radko
  Hibridni fiksator pri zlomih metafiz
  [External fixator in pelvic and acetabular fractures]
  2001
 50. Rusek Radoslav
  Zunanji fiksator pri potravmatskem osteitisu in inficiranih psevdoartrozah
  [External fixator in osteitis posttraumatica and septic non-union]
  2001
 51. Brilej Drago; Strahovnik Andrej; Komadina Radko
  Zlomi in poškodbe mehkih tkiv
  [Fractures with soft tissue injury]
  2001
 52. Smrke Dragica
  Klasifikacija odprtih in zaprtih zlomov
  [Open and closed fractures classification]
  2001
 53. Smrkolj Vladimir
  Zakaj in kdaj uporabiti zunanji fiksator
  [When and why choosing external fixator]
  2001
 54. Smrke Dragica
  Handheld-based clinical information system for management of wrist fracture patients data
  2003
 55. Ahčan Uroš; Aleš Andrej; Završnik Jože
  Spiral fracture of the humerus caused by arm wrestling
  2000
 56. Senekovič Vladimir; Veselko Matjaž
  Anterograde arthroscopic fixation of avulsion fractures of the tibial eminence with a cannulated screw: five-year results
  2003
 57. Vidmar J; Brilej D; Voga G; Kovačič N; Smrkolj V
  Insuffizienz der Aortenklappe aufgrund einer Ruptur des Klappensegels bei einem polytraumatisierten Patienten
  [Aortic valve insufficiency due to rupture of the cusp in a patient with multiple trauma]
  2003
 58. Komadina Radko; Brilej Drago; Kosanović Miloš; Vlaović Miodrag
  Halo jacket in odontoid fractures type II and III
  2003
 59. Čretnik Andrej
  Sprememba zunanje učvrstitve v notranjo učvrstitev pri zlomih
  [Conversion of the external fixation to the internal fixation in fractures]
  2001
 60. Žic Rado; Čizmarevič Bogdan; Didanovič Vojko; Grošeta Tomislav
  Zdravljenje zlomov obraznega skeleta in spodnje čeljusti na našem oddelku v zadnjih dveh letih
  1993
 61. Vidmar Jerneja
  Poškodbe pri trpinčenih otrocih
  2003
 62. Posavec Anton
  Ekstremitetne opornice
  2003
 63. Žnidaršič Milan
  Pomen in cilji imobilizacije v predbolnišničnem okolju
  2003
 64. Marn-Vukadinović Duša
  Nekateri poudarki in priporočila
  2003
 65. Demšar Aleš
  Zgodnja rehabilitacija po osteoporoznem zlomu distalnega dela radiusa in proksimalnega dela humerusa
  2003
 66. Štefanič Franc
  Zlomi proksimalnega dela humerusa pri starostnikih
  2003
 67. Pšenica Janez
  Zdravljenje zlomov zapestja pri starostniku
  2003
 68. Marn-Vukadinović Duša
  Rehabilitacija starostnikov po zlomu kolka
  2003
 69. Baraga Andrej
  Zdravljenje zlomov proksimalnega dela stegnenice pri starostnikih
  2003
 70. Travnik Ludvik
  Zdravljenje osteoporoznih zlomov vretenc
  2003
 71. Komadina Radko
  Zlomi zaradi osteoporoze
  2003
 72. Marn-Vukadinović Duša
  Obravnava starostnika po osteoporoznem zlomu: smernice
  2003
 73. Herman Simon
  Uporaba novih osteosintetskih implantantov v travmatologiji
  2003
 74. Veselko Matjaž
  Artroskopsko asistirana oskrba sklepnih zlomov kolena
  2003
 75. Vesnaver Aleš; Eberlinc Andreja; Kansky Andrej; Dovšak David; Gorjanc Matija
  Sodobna načela zdravljenja zlomov kondilarnega odrastka mandibule
  2003
 76. Eberlinc Andreja
  Sodobna načela zdravljenja poškodb čelne votline
  2003
 77. Jaklič Matic
  Poškodbe in imobilizacija ramenskega obroča
  2001
 78. Herman Simon
  Imobilizacija poškodb komolca
  2001
 79. Pšenica Jani
  Poškodbe zapestja
  2001
 80. Orožim Zdenko
  Zdravljenje poškodb roke s plastičnimi mavci
  2001
 81. Grošelj Uroš; Okrožnik Miha
  Statistični prikaz poškodb roke in imobilizacij v mavčarni Travmatološke klinike v Ljubljani na Centralnem urgentnem bloku
  2001
 82. Haskaj Adriana
  Poškodbe zob in obzobnih tkiv
  2001
 83. Gorjanc Matija
  Nujna stanja v maksilofacialni in oralni kirurgiji
  2001
 84. Baraga Andrej
  Rehabilitacija po zlomih
  2003
 85. Zupančič Marjeta
  Poškodbe torakolumbalne hrbtenice
  2003
 86. Senekovič Vladimir
  Zgodnja rehabilitacija po poškodbah ramenskega sklepa
  2003
 87. Andoljšek Matej
  Zlomi petnice
  2003
 88. Klemen Petra
  Poškodbe prsnega koša na terenu
  2003
 89. Džajkovska Biljana
  Pharmacoeconomic analysis of different drug treatments for osteoporosis
  [Farmakoekonomska analiza različnih zdravljenj osteoporoze]
  2003
 90. Čokolič Miro
  Odkrivanje, razdelitev in zdravljenje osteoporoze
  2000
 91. Sedej B; Kos N
  Where to rehabilitate old people after hip fractures when they are in poor psyhophisical condition
  2003
 92. Plaskan L; Demšar A; Brilej D
  Early medical rehabilitation of elderly after operative treatment of femoral neck fractures
  2003
 93. Brejc Tone; Matoic Branka; Marn-Vukadinović Duša; Klajić Nada
  Priročnik za življenje starejših ljudi po zdravljenju in rehabilitaciji
  2003
 94. Marinček Č; Burger H
  Orthoses for different kinds of disabilities
  2003
 95. Strojnik Tadej; Lipovšek Matej
  Nevrokirurgija
  2003
 96. Pandurovič Dean; Frank Aleksander
  Travmatologija
  2003
 97. Cauley Jane A; Norton Larry; Lippman Marc E; Eckert Stephen; Krueger Kathryn A; Purdie David W; Farrerons Jordi; Karasik Avraham; Mellstrom Dan; Kocijančič Andreja
  Continued breast cancer risk reduction in postmenopausal women treated with raloxifene: 4-year results from the MORE trial
  2001
 98. Delmas Pierre D; Ensrud Kristine E; Adachi Jonathan D; Harper Kristine D; Sarkar Somnath; Gennari Carlo; Reginster Jean-Yves; Pols Huibert AP; Recker Robert R; Kocijančič Andreja
  Efficacy of raloxifene on vertebral fracture risk reduction in postmenopausal women with osteoporosis: four-years results from randomized clinical trial
  2002
 99. Andoljšek Matej
  Starost kot dejavnik tveganja umrljivosti starostnikov z zlomom stegneničnega vratu
  [Age as a risk factor of mortality in elderly with a fracture of the femoral neck]
  2003
 100. Andoljšek Matej; Rjazancev Boris
  Bipolarna artroplastika s steblom HP 2 v oskrbi zlomov stegneničnega vratu: preliminarno poročilo
  [Bipolar arthroplasty with HP 2 stem in treatment of fractures of the femoral neck: preliminary report]
  2003

   101 201 301 401 501 601 701 801 901 1.001  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics