biomedicina slovenica


"FRACTURES" : 801-900

 1. Zupančič Marjeta
  Obravnava poškodb
  2002
 2. Pavlin-Klemenc Maja
  Osteoporoza
  2002
 3. Markovič Jasmina; Novak-Jankovič Vesna
  Spinalna anestezija pri bolniku s Huntingtonovo boleznijo - klinični primer
  [Spinal anaesthesia in patient with Huntington's disease - a case report]
  2002
 4. Kastelec Matej; Veselko Matjaž; Tonin Martin
  Comminutive distal patellar fractures and the patellar pole avulsions: osteosynthesis versus patellectomy
  2002
 5. Prestor Jože
  Poškodbe glave
  2001
 6. Uršič Rado
  Operativno zdravljenje pertrohanternih fraktur
  [Operative treatment of pentrochanteric fractures]
  1968
 7. Stankovski V; Smoth AE; Arnež ZM; Veselko M; Lopez JA; Young IR
  A decision tree model for length of stay in hospital
  2002
 8. Vengust Rok; Gorenšek Miro; Pavlovčič Vinko
  Vertebroplastika - nova operativna metoda za zdravljenje osteoporotičnih zlomov vretenc
  [Vertebroplasty - new operative procedure for osteoporotic vertebral fractures]
  2002
 9. Beravs Katarina; White David; Serša Igor; Demšar Franci
  Electric current density imaging of bone by MRI
  1997
 10. Pandurović D; Kelc A
  Small bone, "big problem" - our experiences with operative treatment of scaphoid fractures
  2002
 11. Kelc A; Pandurović D
  Shoulder hemiarthroplasty for proximal humeral fractures
  2002
 12. Kelc Andrej; Pandurovič Dean
  Three and four-part fractures of the proximal humerus treated with the schoulder prothesis
  2002
 13. Kastelec M; Veselko M; Tonin M
  Comminutive distal patellar fractures and the patellar pole avulsions: osteosynthesis versus patellectomy
  2002
 14. Kremžar B; Špec-Marn A
  Intenzivno zdravljenje po poškodbi pljuč
  2002
 15. Šeruga Tomaž
  Perkutana vertebroplastija v zdravljenju kompresijskih zlomov vretenc zaradi osteoporoze
  2002
 16. Borko Elko
  Preprečevanje in zdravljenje osteoporoze, ki temelji na načelih z dokazi podprte medicine (EBM)
  2002
 17. Šeruga T
  Percutaneous vertebroplasty in patients with spine compression fractures due to osteoporosis
  2002
 18. Kansky Andrej; Dovšak David
  Poškodbe orbite
  [Orbital injuries]
  2002
 19. Štefanič F; Aleš A
  Our experiences with elastic stable intramedullary nailing of humeral fractures in children by titanium rods
  1999
 20. Božič J; Oblak Č; Jevnikar P; Funduk N
  Preverjanje adhezije reparaturnih sredstev na različno pripravljenih porcelanskih površinah
  [Shear bond strength of repair systems on treated porcelain surface]
  2002
 21. Lanišnik Boštjan; Čizmarevič B; Didanovič V; Grošeta B
  Management of frontobasal fractures
  2001
 22. Keppler P
  Ultrasound measurement of length and torsion of the lower limbs
  1999
 23. Strecker W
  Malignments after elastic stable intramedullary nailing of femoral shaft fractures
  1999
 24. Kač-Vičar M; Primožič J; Aleš A
  Children with femoral fracture after elastic stable intramedullary nailing - pediatric view
  1999
 25. Vindišar F; Robida J
  Our experiences in treatment of femoral shaft fractures with elastic stable intramedullary nailing
  1999
 26. Pandurovič D; Čretnik A
  Our experineces with elastic intramedullary fixation of femoral shaft fractures in children
  1999
 27. Preis J
  Elastic stable intramedullary nailing in children - less usual applications
  1999
 28. Carniero F; Simoes C
  Flexible intramedullary nailing of femoral shaft fractures in children
  1999
 29. Aleš A; Krkovič M
  Internal fixation of the femoral shaft fractures in children by titanium semiflexible rods
  1999
 30. Linhart WE
  Elastic stable intramedullary nailing of femoral fractures in children: biomechanics and principles
  1999
 31. Kristan A; Aleš A
  Our experiences with intramedullary fixation of tibial fractures in children by titanium rods
  1999
 32. Lascombes P; Bertrand H; Hadjukowicz J
  Fracture of the diaphysis of the tibia in children - elastic stable intramedullary nailing
  1999
 33. Robida J; Vindišar F
  Intramedullary fixation of forearm fractures on a growing skeleton
  1999
 34. Kastelec M; Aleš A
  Our experience with the intramedullary fixation of the children's forearm fractures
  1999
 35. Schlickewei W; El-Nasr Seif; Friedl HP
  Functional anatomy of children forearm
  1999
 36. Peroša D
  An overview of the titanium rods fixation in treating upper extremity fractures
  1999
 37. Slongo T
  Treatment of humerus shaft fractures in children
  1999
 38. Lascombes P
  Elastic stable intramedullary nailing of fractures in children
  1999
 39. Kastelec Matej; Veselko Matjaž; Tonin Martin
  Comminutive distal patellar fractures and the patellar pole avulsions: osteosynthesis versus patellectomy
  2001
 40. Četina D; Brilej D; Vlaović M
  Operative treatment of intraarticular calcaneal fractures
  2001
 41. Herman Simon
  Lecture book of the International symposium with workshop Elastic stable intra-medullary nailing of long bone fractures in children with titanium rods; 1999 Oct 1-2; Otočec
  [Knjiga predavanj Mednarodni simpozij z delavnico Elastična stabilna intramedularna fiksacija zlomov dolgih kosti pri otrocih s titanijevimi žicami; 1999 okt 1-2; Otočec]
  1999
 42. Hren Rok; Salobir Boštjan; Breznik Mateja; Kocijančič Andreja
  Predlog racionalnega presejanja osteoporoze v osnovnem zdravstvu
  [Proposal of rational screening for osteoporosis in the primary care]
  2002
 43. Ferk Jože
  Osteoporotični zlomi kolka, zapestja in hrbteničnega vretenca ter stroški zdravljenja
  [Osteoporotic fractures of hips, wrists and vertebra with cost of treatment]
  2002
 44. Košir Roman; Čretnik Andrej; Rošic Roman
  Perspektive zdravljenja zlomov
  [Perpsectives in fracture treatment]
  2001
 45. Pandurovič Dean; Čretnik Andrej
  Intramedularna učvrstitev zlomov pri otrocih
  [Intramedullary stabilization of the fractures in children]
  2001
 46. Kelc Andrej
  Intramedularna učvrstitev zlomov golenice
  [Intramedullary nailing of the tibia]
  2001
 47. Horvat Žiga
  Intramedularna učvrstitev zlomov nadlahtnice
  [Intramedullary nailing of the humeral fractures]
  2001
 48. Krajnc Alojz
  Osteosinteza zlomov spodnjega dela stegnenice s suprakondilarnim intramedularnim žebljem
  [Osteosynthesis of the distal femoral fractures with supracondylar intramedullary nail]
  2001
 49. Frank Aleksander
  Intramedularna učvrstitev zlomov v področju srednjega dela stegnenice
  [Intramedullary nailing of the femoral shaft]
  2001
 50. Ferk Jože
  Intramedularna učvrstitev zlomov trohanternega področja stegnenice
  [Intramedullary stabilization of the femur fractures in the trochanteric region]
  2001
 51. Čretnik Andrej; Pandurovič Dean
  Pregled razvoja in biomehanične osnove intramedularne učvrstitve zlomov
  [Overwiev of the development and biomechanical basis of intramedullary nailing]
  2001
 52. Smrkolj Vladimir
  Celjenje zlomov in perspektive intramedularne učvrstitve
  [Fracture healing and perspectives of intramedullary nailing]
  2001
 53. Štolfa Franc
  Petdeset let domačega vijaka za oskrbo zlomov stegneničnega vratu
  2001
 54. Komadina Radko; Brilej Drago; Rusek Radoslav; Vlaović Miodrag
  Zdravljenje zlomov zoba drugega vratnega vretenca z opornim jopičem z obročem
  [Odontoid fractures treated with halo-jacket]
  2001
 55. Travnik Ludvik; Dolinar Drago
  Bolečina v križu z nevrološkimi izpadi
  2001
 56. Lukšič-Gorjanc Mateja
  Ocenjevanje izida rehabilitacije po zlomu kolka v Zdravilišču Dolenjske Toplice
  2001
 57. Salobir Boštjan; Čokolič Miro; Palek Boris; Hren Rok
  Merjenje mineralne kostne gostote in klinična praksa
  2001
 58. Vrabl Ž
  Stopalo pri diabetični polinevropatiji - stanje po zlomu vratu stegnenice: (kako pospešiti celjenje kožnega defekta opetja)
  2001
 59. Markovič J; Denič K
  Vpliv klinidina na interskalensko blokado brahialnega pleteža z o,75% ropivakainom
  [The effects of clonidine on intrerscalene brachial plexus block with 0,75% ropivacaine]
  2001
 60. Margić Krunoslav
  Zunanje fiksiranje zlomov dlančnic in členkov
  [External fixation of metacarpal and phalangeal fractures]
  2001
 61. Koglot Franci; Štrbenc-Mozetič Marija; Beltram Matej
  Zlom kolka pri starostniku
  [Hip fractures in the elderly patient]
  2001
 62. Senekovič Vladimir; Šaćiri Valdet
  Artroskopske operacije v zgornjem skočnem sklepu
  [Operativne arthroscopy of the ankle joint]
  2001
 63. Mikek Martin
  Primerjava rezultatov zdravljenja enostavnih in komunikativnih diafiznih zlomov podlahti. Smiselnost uporabe spongioplastike
  2001
 64. Smrkolj Vladimir; Smrkolj Tomaž
  Zmanjševanje posledic zlomov kosti
  2001
 65. Rok-Simon Mateja; Komadina Radko
  Bolezni in poškodbe gibal v Sloveniji - posnetek stanja in strategije NAN Slovenije
  2001
 66. Kocijančič Andreja
  Osteoporoza
  2000
 67. Kozina Dragica
  Rehabilitacija po zlomih podlahti in zapestja
  2001
 68. Kastelec Matej; Tonin Martin
  Zlomi podlahti in distalnega radiusa
  2001
 69. Lukšič-Gorjanc Mateja
  Rehabilitacija po zlomih spodnjega dela hrbtenice in medenice v Zdravilišču Dolenjske Toplice
  2001
 70. Vesel Miloš
  Oskrba poškodb hrbtenice z nevrološkimi izpadi
  2001
 71. Jevšek I
  Zdravljenje mlečnih sekalcev pri triletnih otrocih
  [Treatment of primary incisors in three-year-old children]
  2001
 72. Štefančič Martin
  Rehabilitation of elderly patients after fractures of upper femur
  2000
 73. Lonzarić Dragan; Turk Zmago
  Rehabilitacija bolnikov z obolenji in poškodbami ramenskega obroča
  2001
 74. Kelc Andrej
  Poškodbe ramenskega obroča
  2001
 75. Kraševec Mojca; Potočnik Darja
  Svetovanje, poraba zdravil in farmacevtska skrb za bolnice z osteoporozo
  [Counseling, monitoring the use of drugs, and pharmaceutical care for the patient with osteoporosis]
  2001
 76. Kocijančič Andreja
  Preprečevanje in zdravljenje pomenopavzalne osteoporoze
  2001
 77. Rodi Zoran; Vodušek David B
  Intraoperative monitoring of the bulbocavernosus reflex: the method and its problems
  2001
 78. Kristan Anže
  Analiza dejavnikov, ki vplivajo na končni rezultat operativne oskrbe zlomov kolčne ponvice
  2001
 79. Turk Zmago
  Knochenbruchheilung und biochemische Blutparameter bei Kaninchen nach kuenstlicher Femurosteotomie im schwachen niederfrequenten Magnetfeld
  [Bone healing and biochemical blood parameters after arteficial osteotomy of rabbits' femur treated by low-frequency magnetic filed]
  2001
 80. Tušek Vida
  Postopki zdravstvene nege ob sprejemu bolnika s poškodovanim kolkom
  [Nursing care at admission of patient with hip injury]
  2001
 81. Cimerman Matej
  Zlomi kolka
  [Hip fractures]
  2001
 82. Veselko Matjaž; Sačiri Valdet
  Arthroscopically assisted reduction and fixation of intra-articular fractures of the knee
  2001
 83. Hočevar Zvonko; Prijon Ticijana; Ermenc Branko
  Injury of cervical spine in deceased in road traffic accidents - autopsy findings
  2001
 84. Pavlica Z; Erjavec V; Petelin M
  Odpravljanje patoloških sprememb na četrtem zgornjem ličniku pri psu
  [Treatment of the injuried upper fourth premolar in the dog]
  2001
 85. Kocjančič Boštjan
  Primerjava načinov zdravljenja zlomov stegneničnega vratu
  2001
 86. Tonin Martin; Al-Mawed Said; Veselko Matjaž
  Arthroscopic reduction and fixation of osteochondral fracture of the patellar ridge
  2001
 87. Brecelj Janez; Stražar Klemen
  Utesnitev supraskapularnega živca
  2001
 88. Čretnik Andrej; Košir Roman; Frank Aleksander
  Izpah ramenskega sklepa
  2001
 89. Brilej D; Komadina R; Perissinotto A
  Dinamic intramedullary nailing for the treatment of closed tibial and femoral fractures
  2001
 90. Kocijančič Andreja
  Osteoporoza
  2000
 91. Kansky Andrej A
  Poškodbe maksilofacialne regije
  [Injuries of the maxillofacial region]
  2000
 92. Eržen Janez
  Poškodbe in drenaža toraksa v gorah
  [Mountains thoracic trauma and chest tube drainage in the fileds]
  2000
 93. Koršić Mirko
  Biljezi koštane pregradnje: klinička upotreba u osteoporozi
  2001
 94. Zupan B; Demšar J; Smrke D; Božikov K; Stankovski V; Bratko I; Beck JR
  Predicting patient's long-term clinical status after hip arthroplasty using hierarchical decision modelling and data mining
  2001
 95. Smrke Dragica; Beden Robert; Stankovski Vlado
  Bipolar versus total hip endoprosthesis: functional results
  2000
 96. Madunić M
  Dileme u riješavanju problema kod istovremene povrede srednje trećine humerusa i n. radialisa
  [Relationship between fractures of the humerus and lesion of n. radialis - dilemmas in treatmen solutions]
  2000
 97. Margić K
  External fixation of comminuted fractures of small bones especially these involving joints allow satisfactory reposition and immediate active exercises
  2000
 98. Arnež Zoran M
  Kirurški vzroki ishemije udov pri otrocih
  2001
 99. Kruščić A; Žgajnar B
  Kronično vnetje kostnega tkiva po operativnem zdravljenju fraktur kosti - pregled rezultatov
  1990
 100. Borovšak Zvonko
  Poškodbe hrbtenice
  2000

   301 401 501 601 701 801 901 1.001 1.101 1.201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics