Avtor/Urednik     Mikek, Kristina; Pfeifer, Vladimir; Hawlina, Marko
Naslov     Morphology of corneal nerves in healthy corneas using confocal microscopy: examples of different pathological characteristics in diseased corneas
Prevedeni naslov     Morfologija živčnega nitja v zdravi roženici, posneta s konfokalnim mikroskopom: primeri patoloških sprememb v bolezensko spremenjeni roženici
Tip     članek
Vir     In: Stirn-Kranjc B, Hawlina M, editors. Končni program in zbornik povzetkov 5. slovenski oftalmološki kongres z mednarodno udeležbo, 28. mednarodni simpozij oftalmologov Slovenije in Hrvaške; 2004 jun 3-5; Ljubljana. Ljubljana: Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
Leto izdaje     2004
Obseg     str. 75
Jezik     eng