Avtor/Urednik     Mrzlekar-Svetel, Danijela
Naslov     Prikaz kontratransfernega odzivanja pri psihoterapevtskem delu z osebo z zgodnjimi razvojnimi deficiti
Tip     članek
Vir     In: Praper P, Korenjak R, editors. Agresivnost. Zbornik prispevkov 8. Bregantovi dnevi; 2004; Ljubljana. Ljubljana: Združenje psihoterapevtov Slovenije,
Leto izdaje     2004
Obseg     str. 149-69
Jezik     slo
Deskriptorji     MENTAL RETARDATION
PSYCHOTHERAPY
AGGRESSION
COUNTERTRANSFERENCE (PSYCHOLOGY)